Wijkwethouder Heijplaat

Wist jij dat…

Elke wijk in Rotterdam een eigen wijkakkoord en wijkwethouder heeft?

De komende periode presenteren alle 39 wijkraden het wijkakkoord aan hun wijk. Daarin staan de belangrijkste plannen voor de komende jaren. Ook krijgt elke wijk een wijkwethouder en een wijkhub. In Overschie was op 1 september de aftrap.

De wijkakkoorden zijn gemaakt door de wijkraad en de gemeente, samen met inwoners, ondernemers en organisaties in de wijk. Het wijkakkoord bestaat uit drie delen. Een wijkvisie voor vier jaar. Een jaaractieplan met acties voor het komende jaar, die de gemeente voor het grootste deel uitvoert. En afspraken over plannen die de hele stad aangaan, maar waar de wijk graag bij betrokken wordt. Zoals een nieuwe brug of de bouw van nieuwe woningen.

Actiepunten

De wijken hebben ruim 1400 actiepunten aangedragen voor het komende jaar. Wethouder Robert Simons (wijken en kleine kernen): ‘Maar liefst 98% daarvan is opgenomen in de wijkakkoorden en kan de komende tijd worden uitgevoerd. Dat is mooi, want daarmee doen we wat nodig is.’

Wethouder als aanspreekpunt

De wijkakkoorden van alle 39 wijkraden worden de komende periode gepubliceerd op Mijn.Rotterdam.nl. Klik daar op het kopje Projecten. Het is voor het eerst dat in Rotterdam met het wijkakkoord wordt gewerkt. Tegelijk komt er een nauwere verbinding tussen de wijkraden en het stadsbestuur. Want elke wijkraad krijgt een wijkwethouder. Elke wethouder wordt het aanspreekpunt voor 3 of 4 wijkraden. Bekijk het overzicht van de wijkwethouders.

Wijkhubs

De wijkakkoorden zijn de basis van Wijk aan Zet. Daarmee wil de gemeente zichtbaar aanwezig zijn in de wijken en weten wat er speelt. De wijkraden zijn sinds 2022 de ogen en oren in de wijk. Ook komen in alle wijken wijkhubs. Dat zijn centrale plekken in de wijk waar Rotterdammers zonder afspraak terechtkunnen met vragen of ideeën.

Wijkakkoord Heijplaat 2023-2026

Gedragscode wijkraadsleden Rotterdam 2022

Een goed functionerend lokaal bestuur vraagt om vertrouwenwekkende en gezaghebbende
volksvertegenwoordigers en bestuurders. Mensen die in al hun handelen de kwaliteit van het
openbaar bestuur en het dienen van het algemeen belang vooropstellen. Integriteit van het
openbaar bestuur is daarvoor een belangrijke voorwaarde. Integriteit van politieke
ambtsdragers houdt in dat de verantwoordelijkheid die met de functie samenhangt, wordt
aanvaard en dat er de bereidheid is om daarover verantwoording af te leggen.

Wijkraadsleden hebben een voorbeeldfunctie. Een wijkraadslid onthoudt zich van gedragingen
die de goede uitoefening of het aanzien van het ambt of het openbaar bestuur schaden. Het
wijkraadslidmaatschap gewetensvol vervullen is onderdeel van de dagelijkse praktijk en strekt
zich ook uit tot de privésfeer.

Wijkakkoord Heijplaat 2023-2026:
Stoer dorp in de haven!

Onderstaand treft u het wijkakkoord Heijplaat 2023-2026 aan. Het wijkakkoord is de basis voor de samenwerking in de wijk.
Het wijkakkoord bestaat uit een wijkplan. Hierin staat wat er volgens de wijk de komende tijd moet gebeuren om de wijk beter te maken. En afspraken hoe de wijk kan meedoen bij stedelijke onderwerpen die te maken hebben met de wijk.

Tijdens de wijkraad vergadering van 23 maart jl. is deze vastgesteld met als aantekening dat ‘Op blz 20: de Huiskamer 2.0 en de kinderboerderij zijn een stichting en geen vereniging. Graag aanpassen.’

Stefano Clarijs beëdigd als wijkraadslid

Stefano mag zich sinds gisteren wijkraadslid Heijplaat noemen. Hij had zich vorig jaar bij de wijkraadslid verkiezingen al verkiesbaar gesteld, naast 5 anderen. Helaas waren er maar 5 plekken te vergeven.

Gisteren werd hij alsnog door voorzitter Jeffrey Kruis beëdigd tijdens de openbare vergadering van de wijkraad Heijplaat. Per 28 februari was Steve Ekel vertrokken als wijkraadslid en was er een open plek ontstaan. Stefano werd benaderd en is de uitdaging aangegaan. Stefano heeft jarenlange ervaring door zich als deelraadslid en gebiedscommissielid voor de wijk in te zetten.

Gefeliciteerd Stefano en heel veel succes!

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02WRJyDMrw8dMoPVvddEAjnFj1ZPPEXPMPmX7ChFk3uoQPYbUGBKKywPwQvHmGjaG2l&id=100001786650020

Praat mee, denk en doe mee! Samen maken we het wijkakkoord voor Heijplaat.

Beste bewoners, als wijkraad van Heijplaat zijn we bezig met een wijkakkoord voor de periode 2023-2026. Hierin komt te staan wat nodig is om Heijplaat vitaal en leefbaar te houden. Het wijkakkoord maken we samen met u als bewoner, verenigingen, ondernemers en gemeenteambtenaren. Het wijkakkoord wordt door de gemeenteraad goedgekeurd. Wij geven hierover een advies aan de gemeenteraad. Jaarlijks wordt vastgesteld welke zaken ook echt worden aangepakt.

Graag horen we van u hoe we Heijplaat samen nog beter kunnen maken. Wat vindt u van de benoemde doelen. Heeft u aanvullingen of andere doelen die belangrijk zijn. Welk doel heeft de hoogste prioriteit. Heeft u een goed idee? Uw inbreng nemen we mee in het wijkakkoord. Ga naar Mijn Rotterdam – Wijkakkoord Heijplaat 2023-2026 en praat, denk en doe mee.