Basisschool Klaver-Heijplaat weer ‘Groen’!

‘De school is op de goede weg en gaat doorgroeien naar een sterke en brede onderwijsvoorziening’

 

Goed nieuws voor leerlingen, ouders en team van basisschool Klaver-Heijplaat! Dinsdag 10 maart voerde de Onderwijsinspectie een kwaliteitsonderzoek uit en stelde daarbij vast dat het onderwijs is versterkt en weer voldoet aan de gewenste basiskwaliteit. De Inspectie sprak haar waardering uit over de ingezette ontwikkelingen en de resultaten daarvan. Directie en team zijn blij met het oordeel en dankbaar voor het vertrouwen dat ouders in de school hebben.

 

Nadat in januari 2019 de Onderwijsinspectie te kennen gaf dat de school onder de maat presteerde zijn veel initiatieven genomen om het onderwijs te verbeteren. Het College van Bestuur van Stichting PCBO kwam in actie en zette extra personeel in op verschillende posities zodat een begin kon worden gemaakt met de herstelopdracht en het opstellen van een plan van aanpak. Bij aanvang van schooljaar 2019-2020 was er een nieuw en enthousiast lerarenteam dat direct aan de slag ging met de uitvoering van het verbeterplan. Studiedagen, werkoverleg en coaching zorgde voor een sfeer van gezamenlijk verantwoordelijkheid en draagvlak voor verandering. Belangrijke thema’s hierbij waren de kwaliteit van instructie en afstemming van de lessen op de leerbehoefte van kinderen.

 

Een van de leraren, Lizzy Wigmore, werd coördinator ‘Teach like a Champion’. Technieken als ‘drempel’, ‘begintaak’ en ‘weet niet, geldt niet’ zorgden al snel voor meer actieve betrokkenheid en rust. De nieuwe intern begeleider, Louisette Bronsgeest, werkte ondertussen aan specifieke afspraken over de uitvoering van de leerlingenzorg. Door gericht te kijken naar wat kinderen nodig hebben verbeterde de planmatige aanpak in de groepen en werd geleidelijk een stijging van resultaten gerealiseerd. Een mooie ontwikkeling die ook werd gezien tijdens het kwaliteitsonderzoek. Tegelijkertijd constateerde de Onderwijsinspectie ook mogelijkheden voor verdere groei in de kwaliteit van analyseren en doelgericht werken. Die uitdaging pakte de school direct met beide handen aan: er komt een concrete aanpak om ook op die punten winst te gaan boeken.

 

Al met al betekent het inspectieoordeel een enorme stimulans om krachtig door te gaan op de ingeslagen weg. De blik is toekomstgericht en de school ontwikkelt zich in de richting van een sterke, kwalitatief hoogwaardige onderwijswijsvoorziening voor heel Heijplaat. Het team is terecht trots op het behaalde resultaat. Al de inspanningen hebben een mooi resultaat opgeleverd waardoor iedereen gemotiveerd is om van de Klaver-Heijplaat een nog betere school te maken!

 

Ook het bestuur is trots. Voorzitter van het College van Bestuur, Diane Middelkoop: ‘Fijn dat het harde werken van het team beloond is en dat leerlingen op de Klaver-Heijplaat kwalitatief goed onderwijs krijgen.’

 

 

 

 

 

 

 

 

Kinderopvang 1,2,3

Goed Nieuws

Per 1 september 2020 opent Kinderopvang1,2,3 naast BSO De Klaver-Heijplaat ook een Kinderdagverblijf (KDV) in de school!

KDV de Klaver-Heijplaat start met 1 verticale groep waarin maximaal 14 kinderen in de leeftijd van  0-4 jaar kunnen worden opgevangen. De groepsruimte bevindt zich op de begane grond tegenover PSZ Peuter & Co. Er is een aparte slaapruimte en zij zullen gebruik maken van de buitenspeelplaats aan de rechter zijkant aan de voorzijde van het gebouw. Het Kinderdagverblijf biedt opvang van 07:00-18:30 uur. En werkt met een vast team met liefdevolle en ervaren PM’ers.

Er wordt gewerkt met de ontwikkelingsmethode, Uk & Puk. Uk en Puk is een voorschools educatief programma ontwikkeld voor kinderdagverblijven. Op onze kinderdagverblijven gebruiken we dit programma. Bij deze programma’s hoort een pop die Puk heet. In de groep is Puk aanwezig. Uk en Puk biedt de PM’ers handvatten in de vorm van thema’s om gericht met de kinderen te werken. Het accent bij Uk en Puk ligt op de taalontwikkeling, maar ook de overige ontwikkelingsgebieden komen aan bod. Puk wordt bij ons zoveel mogelijk bij het groepsgebeuren betrokken. Zo zit Puk regelmatig aan tafel, in de kring, in de bolderbak, mag hij mee met uitstapjes en gaat hij regelmatig uit logeren bij de kinderen. De ouders krijgen ook het dagboek van Puk mee om in te schrijven. Bij de themaweken horen ook liedjes, versjes, verhalen, zang- en bewegingsspelletjes, creatieve activiteiten, eventuele uitstapjes en dergelijke waardoor de hele ontwikkeling aan bod komt. Daarnaast besteden we ook aandacht aan feesten/bijzondere dagen als Kerst, Sinterklaas enzoverder. Zodra uw kind 4 jaar wordt, zullen wij zorgdragen voor een “ warme” overdracht naar Basisschool en BSO De Klaver-Heijplaat.

Zo is iedere dag bij De Klaver- Heijplaat een ontdekkingsreis vol plezier en uitdaging.

Wenst u meer informatie over de opvang of wenst u uw kind(eren) in te schrijven?

Bezoek dan onze website: www.kinderopvang123.nl

Heeft nog vragen over de opvang?

Dan kunt u op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag contact opnemen met Iris Oron. Zij is te bereiken via telefoonnummer: 06-39041229

Logopediepraktijk start op Basisschool Klaver-Heijplaat

Met ingang van donderdag 16 januari wordt de volgende stap gezet in het realiseren van een Onderwijs+ organisatie op basisschool Klaver-Heijplaat. Na de start van een BSO, oefentherapeut en muziekschool volgt nu de opening van een logopediepraktijk voor kinderen van Heijplaat. Hieronder stelt de logopediste zich voor.

 

 

Ik ben Anna Bugter-van Eijk. Sinds augustus 2010 werkte ik samen met Esther in een vrijgevestigde logopediepraktijk te Kralingen. In maart 2011 zijn wij als zelfstandig logopedisten in de vorm van een maatschap begonnen in de gemeente Albrandswaard. Tegenwoordig hebben wij meerdere locaties. Naast Rhoon zijn wij ook gevestigd in Pendrecht (Slinge) en vanaf januari 2020 dus ook op Heijplaat!

 

Tijdens mijn stages in verschillende instellingen heb ik veel ervaring opgedaan met logopedische problematiek op alle gebieden. Zo heb ik kinderen, jongeren en volwassenen behandeld die als gevolg van een ziekte, ongeval of aandoening te maken hebben gekregen met beperkingen in hun communicatief functioneren. Deze beperkingen kunnen zich uiten in de spraak, taal en/of stem. Inmiddels ben ik zelf ook moeder van een zoon en een dochter, dit heeft een positieve invloed op de omgang met de kinderen en ouders in de praktijk.

Specialismes en nascholingen:  

       OMFT (afwijkend mondgedrag en slikken)

       Eet- en drinkstoornissen bij kinderen 

       Preverbaal logopedist

       Logopedie en Downsyndroom

       Communicatieve Taaltherapie

       Aan de slag met Woordenschat

       Taal

       Articulatie

De afwisseling van de diverse werkgebieden en doelgroepen (baby’s, kinderen en volwassenen) vind ik erg leerzaam. Het werken met kinderen ervaar ik als ongedwongen, spontaan en gezellig. Variatie en creativiteit in de behandelingen is hierbij belangrijk en vraagt om de nodige flexibiliteit. Ik vind het fijn als kinderen met plezier naar logopedie komen en het niet zien als moeten. Als een kind plezier heeft, heb ik dat ook. Ik benader kinderen op een losse wijze, maar wel consequent. Naar mijn mening wordt op die manier het meeste bereikt.

Het geeft mij voldoening om zowel kinderen als volwassenen te helpen en een positieve bijdrage te kunnen leveren in hun leven. Ik geniet dan ook elke dag van mijn werk als logopediste!

Met vriendelijke groet,

 

 

Anna Bugter-van Eijk

Praktijkhoudster/ Logopedist

Logopedie Rhoon-Slinge

 

 

Hoofdlocatie Slinge Paramedisch Centrum de Beweging 
Baarlandhof 21 | 3086 EA Rotterdam | 06-44023111

 

Nevenlocatie Slinge De Koppeling

Herkingenstraat 80 | 3086 BJ Rotterdam | 06-44023111

 

Hoofdlocatie Rhoon

Julianastraat 41C | 3161 AJ Rhoon | 06-44023111

 

Nevenlocatie Gezondheidscentrum Het Koetshuis 
Rijsdijk 15B | 3161 HK Rhoon | 06-44023111

 

Kinderoefentherapie op de Klaver-Heijplaat

Mijn naam is Maaike van der Voort en ik ben de kinderoefentherapeut van de Klaver-Heijplaat. Een aantal weken geleden zijn wij gestart en momenteel heb ik nu vijf kinderen onder behandeling. Iedere vrijdag ben ik aanwezig en behandel ik de kinderen met veel plezier. Mocht u vragen hebben kunt u mij op vrijdag vinden boven in de aula of per mail bereiken via m.van.der.voort@inbalans- oefentherapie.nl
Maar wat doet een kinderoefentherapeut nu eigenlijk?
Ieder kind beweegt veel en vaak. Het kan voorkomen dat niet alle bewegingen en
motorische vaardigheden even makkelijk uitgevoerd kunnen worden. Dit kunnen vaardigheden zijn zoals: aankleden, veters strikken, leren fietsen, het evenwicht, leesbaar schrijven, een bal vangen en gooien, zwemmen en klimmen en klauteren. Door goed te kunnen bewegen kan een kind gemakkelijker en beter leren schrijven, rekenen en lezen. Als school vinden wij de motoriek daarom ook heel belangrijk en hebben ervoor gekozen om met In Balans Oefentherapie samen te gaan werken. Voortaan geven wij oefentherapie op school! De therapie wordt gegeven met leuk speelmateriaal zoals ballen, hoepels en ander speelgoed waardoor de kinderen gestimuleerd worden om spelenderwijs hun motoriek te oefenen. De leerkracht kijkt ook naar de motoriek, het bewegen, van uw kind. Mocht de leerkracht een zorgvraag voor de motoriek zien dan bespreekt hij dit met u. Mocht u zelf denken dat uw kind bepaalde motorische vaardigheden niet beheerst dan kunt u dit natuurlijk ook met de leerkracht van uw kind bespreken. Oefentherapie wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Meer informatie over oefentherapie kunt u vinden op onze website: www.inbalans-oefentherapie.nl

Kerstdiner basisschool de Klaver Heijplaat

basisschool de klaver heijplaat


Gisteravond kregen de leerlingen van basisschool de Klaver een kerstdiner. De kinderen hadden op het schoolplein ook een samenzang. Hieronder treft u de foto’s van basisschool de klaver Heijplaat aan.
http://myalbum.com/embed/b47c9xkNqAkB

basisschool de klaver Heijplaat Sinterklaas

basisschool de klaver heijplaat

Sinterklaas basisschool de klaver heijplaat

Basisschool de Klaver Heijplaat Sinterklaas

Sinterklaas bracht vanmorgen weer een bezoek aan Basisschool de Klaver Heijplaat. Sinterklaas zat in een bakfiets en Piet fietste Sinterklaas de Vestastraat in. Het uit de bakfiets stappen verliep helaas wat moeizamer.
[youtube https://www.youtube.com/watch?v=wpyqQAoRq44]
Desalniettemin werd Sinterklaas door de kinderen luidkeels toegezongen. De Sint bracht uiteindelijk de leerlingen in de klas ook een bezoekje. De Sint bezorgde de kinderen en ook de ouders een onvergetelijk ochtend.


https://myalbum.com/embed/LXV4szbQG7ir
 

Onthulling Vredesbank

basisschool de klaver heijplaat

Heijplaat Vredesbank onthulling
Heijplaat verzamelde zich om vanmiddag om 14.30 uur op het schoolplein aan de Vestastraat 15 om de onthulling van de Vredesbank bij te wonen. Om 15.00 uur werd de vredesbank vanaf de Vestastraat door de leerlingen, mariniers, oud-leden van het korps Mariniers Rotterdam, veteranen van Tijgerbrigade regiment infanterie 2-6 RI Nederlands-Indië, de politie Rotterdam-Rijnmond, het comité 4 mei en de gebiedscommissie Charlois in optocht naar het Henk Huismanplantsoen gebracht.
De Vredesbank is nabij het 4 mei monument aan de Courzandseweg geplaatst. Er zijn korte toespraken geweest en een leerling heeft een zelfgeschreven gedicht voorgedragen. Het plaatsen van de Vredesbank is de feestelijke afsluiting van het 6 jaar durende project ‘Jonge Vrede’ geweest. Na afloop kon in de Huiskamer aan de Heysekade een hapje en een (fris)drankje worden genuttigd.
De Vredesbank is een initiatief van het in 2009 onder auspiciën van het comité 4 mei herdenking Heijplaat en de toenmalige deelgemeente Charlois gestarte project Jonge Vrede. Leerlingen en leerkrachten van basisschool de Klaver hebben van duizenden gekleurde steentjes een prachtig mozaïek gemaakt en een betonnen grijze sofa omgevormd tot een prachtige zitbank.

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=U7U-UxAwSuA&w=560&h=315]

Onthulling Vredesbank

basisschool de klaver heijplaat

Heijplaat Vredesbank onthulling
Heijplaat verzamelde zich om vanmiddag om 14.30 uur op het schoolplein aan de Vestastraat 15 om de onthulling van de Vredesbank bij te wonen. Om 15.00 uur werd de vredesbank vanaf de Vestastraat door de leerlingen, mariniers, oud-leden van het korps Mariniers Rotterdam, veteranen van Tijgerbrigade regiment infanterie 2-6 RI Nederlands-Indië, de politie Rotterdam-Rijnmond, het comité 4 mei en de gebiedscommissie Charlois in optocht naar het Henk Huismanplantsoen gebracht.
De Vredesbank is nabij het 4 mei monument aan de Courzandseweg geplaatst. Er zijn korte toespraken geweest en een leerling heeft een zelfgeschreven gedicht voorgedragen. Het plaatsen van de Vredesbank is de feestelijke afsluiting van het 6 jaar durende project ‘Jonge Vrede’ geweest. Na afloop kon in de Huiskamer aan de Heysekade een hapje en een (fris)drankje worden genuttigd.
De Vredesbank is een initiatief van het in 2009 onder auspiciën van het comité 4 mei herdenking Heijplaat en de toenmalige deelgemeente Charlois gestarte project Jonge Vrede. Leerlingen en leerkrachten van basisschool de Klaver hebben van duizenden gekleurde steentjes een prachtig mozaïek gemaakt en een betonnen grijze sofa omgevormd tot een prachtige zitbank.

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=U7U-UxAwSuA&w=560&h=315]

Basisschool de Klaver

basisschool de klaver heijplaat

HEIJPLAAT – basisschool de Klaver Heijplaat

Adres:
Vestastraat 15
3089 RL Heijplaat Rotterdam
Tel: 010 – 4297696
Facebook: https://www.facebook.com/pages/Basisschool-De-Klaver-Heijplaat/369250836508631?fref=ts
schoolvakanties:
Herfstvakantie: 19-10-2015 t/m 23-10-2015
Extra verlofdag: 18-12-2015
Kerstvakantie: 21-12-2015 t/m 01-01-2016
Voorjaarsvakantie: 22-02-2016 t/m 26-02-2016
Goede vrijdag: 25-03-2016
Tweede paasdag: 28-03-2016
Meivakantie: 25-04-2016 t/m 06-05-1216
Pinksteren: 16-05-2016
Zomervakantie: 11-07-2016 t/m 19-08-2016
Studiedagen:
26 oktober 2015 29 februari 2016 08 juli 2016
Hieronder vind u enkele artikelen met artikelen met verslagen van activiteiten van basisschool de Klaver Heijplaat