Wijkorganisatie

Home » Wijkorganisatie

Wijkmanager
Wisseling van de wacht
Mijn naam is Victor Nagtegaal en ik ben de nieuwe wijkmanager voor Heijplaat.
Samen met de nieuw gekozen wijkraad en wijkraadcoördinator (Richard Kors) ga ik aan de slag om dit dorp nog aantrekkelijker te maken. Graag zet ik mij in om voor nu en de toekomst te werken aan een dorp waar de basisvoorzieningen aanwezig zijn en waar het goed wonen, leven en recreëren is. Ik hoop met veel van jullie in gesprek te gaan om de verhalen van vroeger en nu te horen en welke ideeën er leven. Op die manier bouwen we samen aan een stoer Heijplaat.

Victor Nagtegaal
06 – 122 185 99
v.nagtegaal@rotterdam.nl

Wijknetwerker
De Wijknetwerker is de eerste contactpersoon voor bewoners en ondernemers in de wijk. Heeft u een idee of suggestie voor de wijk? De wijknetwerker kan u in contact brengen met de juiste personen of organisatie. En u ondersteunen bij het tot leven brengen van uw ideeën. Denk hierbij aan:

Amna Zulum-Avdic
06 – 129 878 92
a.zulumavdic@rotterdam.nl

Wijkregisseur
De wijkregisseur is op de hoogte van het onderhoudsniveau in de wijk, de klachtenafhandeling, alle wegwerkzaamheden, bouwplaatsvergunningen, evenementen en burgerinitiatieven over de buitenruimte. Hierdoor weet hij of zij wat er allemaal speelt in de wijk en kan vroegtijdig knelpunten en problemen signaleren of voorkomen. Toch ziet ook de wijkregisseur niet alles. Van kleine problemen, zoals een losse stoeptegel of huisvuil dat naast de container staat, maakt u snel via het meldingenformulier of via de MeldR-app. Wanneer u een idee of suggestie heeft om zelf in de buitenruimte uit te voeren, zoals een opruimactie zwerfvuil of het onderhouden van een stukje groen of bijvoorbeeld plaatsing van straatmeubilair kunt u eveneens een verzoek indienen.

Dayenne Veen
14 010
d.veen@rotterdam.nl

Wijkraadcoördinator
Louis van der Spoel
l.vanderspoel@rotterdam.nl

Wijkondersteuning
Brigitte Zwanenburg
06 – 578 749 17
gebiedpernis@rotterdam.nl