Aangevraagde omgevingsvergunning Bunschotenweg 160 bouwen van een fietsenhok op de parkeerplaats

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen (art. 5.1. Omgevingswet).

Bunschotenweg 160, 3089KC, bouwen van een fietsenhok op de parkeerplaats (aanvraagdatum 15-02-2024, dossiernummer OMV.24.02.00155).

Informatie aangevraagde vergunningen.

De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd.

Verleende omgevingsvergunning Rondolaan 149 realiseren van een dakkapel op het voordakvlak

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende omgevingsvergunning heeft verleend (art. 2.1 en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Rondolaan 149, 3089PR, realiseren van een dakkapel op het voordakvlak (datum besluit 07-03-2024, op dezelfde dag verzonden, dossiernummer OMV.24.02.00127).

Bezwaar bij verleende reguliere omgevingsvergunningen

Belanghebbenden kunnen tegen het verleende besluit binnen zes weken na datum van verzending ervan een gemotiveerd en ondertekend bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders, T.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie, postbus 1011, 3000 BA te Rotterdam. U kunt, indien u een bezwaarschrift bij het college heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij: Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM te Rotterdam. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd. U wordt verzocht een kopie van het besluit mee te zenden.

U kunt uw bezwaarschrift ook via internet indienen via het webformulier. Dit is te vinden onder het kopje ‘Formulier’ op de website.

www.rotterdam.nl/bezwaar-overig-indienen. U heeft daarvoor wel een DigiD-code, of als bedrijf een E-herkenning, nodig. Deze kunt u aanvragen via www.DigiD-code, respectievelijk www.eherkenning.nl

Aangevraagde omgevingsvergunning Eemhavenweg 78

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen (art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Eemhavenweg 78, 3089 KH, verbouwen van een bestaand pand (aanvraagdatum 19-02-2024, dossiernummer OMV.24.02.00195).

Informatie aangevraagde vergunningen.

De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd.

Datum publicatie 01-03-2024 09:00
Gemeenteblad 2024, 96764

Aangevraagde omgevingsvergunning kinderdagverblijf Victorieuxstraat 96

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen (art. 5.1. Omgevingswet).

Victorieuxstraat 96, 3089PX, wijziging van kantoor naar kinderdagverblijf (Kindercentrum De Kleine Haven) (aanvraagdatum 16-02-2024, dossiernummer OMV.24.02.00171).

Informatie aangevraagde vergunningen.

De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd.

Kennisgeving ontwerpbeschikking Broekman Project Services (2174880)

Uitgebreide voorbereidingsprocedure

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Onderwerp

Burgemeester en Wethouders van Rotterdam hebben op 26 juni 0202 een aanvraag op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen van DGMR Industrie Verkeer en Milieu B.V., namens Broekman Project Services B.V. voor de inrichting aan de Heijplaatweg 4 havennummer 25, 3089 JCRotterdam.

De inrichting betreft een de op- en overslag van (tank)containers, die beladen zijn met koopmansgoederen of gevaarlijke stoften en de boord-boordoverslag van stuifgevoelige stoffen. Ook worden goederen (waaronder onderdelen van energiecentrales en/of off-shore objecten) los behandeld en overgeslagen, vinden er assemblage-, demontage- en revisiewerkzaamheden aan goederen plaats en wordt de activiteit be- en ontgassen van containers met SF-gas uitgevoerd.

De aanvraag betreft het fumigeren en ontgassen met sulfurylfluoride (verder: SF-gas) van 46.800 containers per jaar met houtstammen.

De beschikking wordt tot 1 januari 2027 afgegeven

Omdat relevante voorschriften aan de eerdere ontwerpbeschikking zijn toegevoegd, is gekozen om de ontwerpbeschikking nogmaals te publiceren.

Burgemeester en Wethouders van Rotterdam maken bekend dat zij het voornemen hebben de vergunning te verlenen. Tevens hebben zij het voornemen de vergunningvoorschriften 1.1.1 tot en met 1.1.7 van de omgevingsvergunning van 11 september 2019 met kenmerk 9999112593_9999657750, gedurende de duur van deze beschikking in te trekken en te vervangen. Daarnaast stellen zij ook maatwerkvoorschriften vast in paragraaf 1.4 op grond van artikel 2.7 van het Activiteitenbesluit milieubeheer.

Inzage

U kunt de ontwerpbeschikking en overige van belang zijnde stukken tijdens kantooruren van 16 januari 2024 tot en met 26 februari 2024 op de volgende plaatsen inzien:

– het Timmerhuis, Halvemaanpassage 1 te Rotterdam (dinsdag t/m donderdag van 09.00 – 13.00 uur);

– de gemeente Albrandswaard, Stationsstraat 4 te Rhoon, na telefonische afspraak;

– de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam.

Zienswijze

Tijdens de inzage periode kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten worden gericht aan ons college en worden verzonden aan de DCMR Milieudienst Rijnmond. Dit kan per e-mail via info@dcmr.nl of per post via Postbus 843, 3100 AV Schiedam. In deze periode kunnen ook mondeling zienswijzen worden ingebracht. Dit kan telefonisch of na afspraak.

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend, als u een zienswijze hebt ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en/of als u belanghebbende bent.

Inlichtingen

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de DCMR Milieudienst Rijnmond, via info@dcmr.nl onder vermelding van DCMR zaaknummer: 2174880 en het Olo nummer: 7895333.

Voor de betreffende stukken met betrekking tot deze procedure kunt u op bijgaande link klikken:

https://loket.dcmr.nl/mozard/!suite92.scherm1007?mObj=8802325

Aangevraagde omgevingsvergunning Duivendrechtstraat 11

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen (art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Duivendrechtstraat 11, 3089 TD, realiseren van een vaste trap (aanvraagdatum 21-12-2023, dossiernummer OMV.23.12.00325).

Informatie aangevraagde vergunningen.

De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd.

Aangevraagde omgevingsvergunning Elimstraat 8

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen

(art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Elimstraat 8, 3089SL, realiseren in- uitrit in de voortuin (aanvraagdatum 22-09-2023, dossiernummer OMV.23.09.00264)

Informatie aangevraagde vergunningen.

De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd.

Enquête leefbaarheid Heijplaat

Bewoners van Heijplaat worden aan de deur benaderd om deel te nemen aan een kort onderzoek over de leefbaarheid en vliegenoverlast. Het invullen ervan kost maximaal 5 minuten en is volledig anoniem. Het onderzoek duurt tot 15 september.

Het onderzoek gebeurt door onderzoeksburo I&O namens de gemeente Rotterdam, in samenwerking met DCMR Milieudienst Rijnmond en de Provincie Zuid-Holland. Bent u niet thuis of komt het slecht uit, dan kunt u de enquête tot en met 17 september invullen.

Waarom deze enquête?
Heijplaat is de afgelopen jaren gegroeid met ongeveer 450 inwoners. Voor een deel van deze nieuwe inwoners is het wonen in een dorp midden in het Rotterdams havengebied, met de nodige geluidsoverlast, een nieuwe ervaring. Hiernaast ervaren bewoners van Heijplaat, oud en nieuw, al meerdere jaren overlast van vliegen.

Om een beeld te krijgen van hoe zowel de bewoners die langere tijd als kortere
tijd op Heijplaat wonen, hun omgeving ervaren, vragen wij uw medewerking
bij het invullen van deze enquête. De resultaten zullen later bekend worden gemaakt via Heijplaat PostHeijplaat Online.

Vragen
Heeft u vragen? Neem dan contact op met de gemeente Rotterdam via nummer 14 010 en vraag naar wijkmanager Victor Nagtegaal. Of neem contact op via v.nagtegaal@rotterdam.nl.

Ingediende aanvraag voor het aanleggen van een RoRo-steiger pier 6

Beste bewoners van Heijplaat,

Afgelopen week hebben wij onze aanvraag voor het aanleggen van een RoRo-steiger ingediend.

Dit houdt in dat we een drijvend ponton aan de kade zullen leggen, waartegen de schepen afmeren.

Op deze manier kunnen we in de toekomst de binnenkomende schepen sneller lossen en laden en ligt een schip dus minder lang in de haven.

Mochten er nog vragen zijn over de ontwikkelingen op Pier 6, kan er gemaild worden naar heijplaat@nl.steinweg.com

Met vriendelijke groet,

Projectteam Steinweg Pier 6

Vertrek Sea Installer

UPDATE 07-07-2023:

Hierbij een melding over het vertrek van de Sea Installer bij Franklin Offshore Europe, deze staat gepland op zondag 9 juli ’23 rond 16:00 uur.

Morgen, 8 juli 2023, zullen de dempers verwijderd worden i.v.m. het vertrek van de Sea Installer.

Dit kan wat meer geluid veroorzaken dan normaal, wij streven er naar om dit zoveel mogelijk te beperken.

Mocht u hinder ondervinden van onze werkzaamheden dan verzoeken wij u z.s.m. contact met ons op te nemen via telefoonnummer 010-2940857, optie 5, zodat wij gelijk actie kunnen ondernemen.

Verleende omgevingsvergunning plaatsen van een herdenkingsmonument ter ere van Arno de Korte

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende omgevingsvergunning heeft verleend (art. 2.1 en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Heysedijk 21, 3089PH, het plaatsen van een herdenkingsmonument ter ere van Arno de Korte (datum besluit 22-06-2023, op dezelfde dag verzonden, dossiernummer OMV.23.06.00244).

Bezwaar bij verleende reguliere omgevingsvergunningen

Belanghebbenden kunnen tegen het verleende besluit binnen zes weken na datum van verzending ervan een gemotiveerd en ondertekend bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders, T.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie, postbus 1011, 3000 BA te Rotterdam.

U kunt, indien u een bezwaarschrift bij het college heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij: Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM te Rotterdam. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd. U wordt verzocht een kopie van het besluit mee te zenden.

U kunt uw bezwaarschrift ook via internet indienen via het webformulier. Dit is te vinden onder het kopje ‘Formulier’ op de website.www.rotterdam.nl/bezwaar-overig-indienen. U heeft daarvoor wel een DigiD-code, of als bedrijf een E-herkenning, nodig. Deze kunt u aanvragen via www.DigiD-code, respectievelijk www.eherkenning.nl

Verleende omgevingsvergunning Alcorstraat 12

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende omgevingsvergunning heeft verleend (art. 2.1 en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Alcorstraat 12, 3089PB, transformeren van een kerkgebouw naar twee woningen resp. 352m2 en 125m2. Het pand betreft een gemeentelijk monument (monumentnummer: E-460) (datum besluit 09-06-2023, op dezelfde dag verzonden, dossiernummer OMV.23.03.00339).

Bezwaar bij verleende reguliere omgevingsvergunningen

Belanghebbenden kunnen tegen het verleende besluit binnen zes weken na datum van verzending ervan een gemotiveerd en ondertekend bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders, T.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie, postbus 1011, 3000 BA te Rotterdam.

U kunt, indien u een bezwaarschrift bij het college heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij: Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM te Rotterdam. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd. U wordt verzocht een kopie van het besluit mee te zenden.

U kunt uw bezwaarschrift ook via internet indienen via het webformulier. Dit is te vinden onder het kopje ‘Formulier’ op de website.www.rotterdam.nl/bezwaar-overig-indienen. U heeft daarvoor wel een DigiD-code, of als bedrijf een E-herkenning, nodig. Deze kunt u aanvragen via www.DigiD-code, respectievelijk www.eherkenning.nl

Verleende omgevingsvergunning Directiekade 2

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende omgevingsvergunning heeft verleend (art. 2.1 en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Directiekade 2, 3089JA, realiseren van aanvaarbeveiliging t.b.v. een drijvend paviljoen.

De aanvaarbeveiliging wordt in het water geplaatst en heeft een breedte van 20 meter (datum besluit 18-04-2023, op dezelfde dag verzonden, dossiernummer OMV.23.03.00221)

Bezwaar bij verleende reguliere omgevingsvergunningen

Belanghebbenden kunnen tegen het verleende besluit binnen zes weken na datum van verzending ervan een gemotiveerd en ondertekend bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders, T.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie, postbus 1011, 3000 BA te Rotterdam. U kunt uw bezwaarschrift ook via internet indienen via het webformulier. Dit is te vinden onder het kopje ‘Formulier’ op de website.

www.rotterdam.nl/bezwaar-overig-indienen. U heeft daarvoor wel een DigiD-code, of als bedrijf een E-herkenning, nodig.

Deze kunt u aanvragen via www.DigiD-code, respectievelijk www.eherkenning.nl.

U kunt, indien u een bezwaarschrift bij het college heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (o.a. schorsing) indienen bij: Rechtbank Rotterdam, sector 

Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM te Rotterdam. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd. U wordt verzocht een kopie van het besluit mee te zenden.

Aangevraagde omgevingsvergunning Directiekade 15

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen (art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Directiekade 15, 3089JA, verduurzamen van het dokkantoor. Bij de werkzaamheden krijgt het pand een nieuwe geïsoleerde schil, de gevelkozijnen worden vervangen en de technische installaties worden verduurzaamd. Verder krijgt het gebouw een nieuw inbouwpakket, de brand- en vluchtveiligheid wordt opgewaardeerd en de oorspronkelijke entree aan de kadezijde wordt teruggebracht + meerdere bouwkundige werkzaamheden. Slopen in beschermd stads- of dorpsgezicht (aanvraagdatum 12-05-2023, dossiernummer OMV.23.05.00165).

Informatie aangevraagde vergunningen.

De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd.

Verleende vergunning Inname Openbare Grond (RDM-straat 1, 3089 JS Rotterdam)

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat zij de volgende vergunning Inname Openbare Grond heeft verleend (art. 2.10 e.v. Algemene Plaatselijke Verordening (APV) Rotterdam 2012)

 

Gebied: Charlois

Adres: RDM-straat 1

Postcode: 3089 JS

Datum besluit: 18 april 2023

Periode: 25 april t/m 1 mei 2023

Zaaknummer: 264653-2023

Status: Verleend

 

Bezwaar 

Belanghebbenden kunnen tegen het verleende besluit binnen zes weken na datum van verzending een gemotiveerd en ondertekend bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders, T.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie, Postbus 1011, 3000 BA te Rotterdam. 

U kunt uw bezwaarschrift ook via internet indienen via het webformulier. Dit is te vinden onder het kopje ‘Formulier’ op de website.

Externe link: www.rotterdam.nl/bezwaar-overig-indienen. U heeft daarvoor wel een DigiD-code, of als bedrijf een E-herkenning, nodig. 

Deze kunt aanvragen via Externe link: www.DigiD-code, respectievelijk Externe link: www.eherkenning.nl.

U kunt, indien u een bezwaarschrift bij het college heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij: Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM te Rotterdam. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd. U wordt verzocht een kopie van het besluit mee te zenden.

Aangevraagde omgevingsvergunning Heysekade 1 plaatsen vlaggenmasten

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen (art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Heysekade 1, 3089TE, plaatsen van twee vlaggenmasten (aanvraagdatum 17-03-2023, dossiernummer OMV.23.03.00223).

Informatie aangevraagde vergunningen.

De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd.

Verleende omgevingsvergunning (kappen) Amelandseplein 60 – OMV.23.02.00036 – meerdere straten Charlois

 

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende omgevingsvergunning heeft verleend (art. 2.1 en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht). 

Amelandseplein 60, 3083SJ, kappen van 7 bomen volgens boomveiligheidscontrole Charlois. Specifieke locaties: Park de Hey, ‘s-Gravenambachtstraat, Schulpweg, Korperweg, Amelandseplein. Het geanonimiseerde besluit en situatietekening(en) zijn als bijlage toegevoegd aan de publicatie (datum besluit 02-03-2023, op dezelfde dag verzonden, dossiernummer OMV.23.02.00036).

Bezwaar bij verleende reguliere omgevingsvergunningen

Belanghebbenden kunnen tegen het verleende besluit binnen zes weken na datum van verzending ervan een gemotiveerd en ondertekend bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders, T.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie, postbus 1011, 3000 BA te Rotterdam. 

U kunt, indien u een bezwaarschrift bij het college heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij: Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM te Rotterdam. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd. U wordt verzocht een kopie van het besluit mee te zenden.

U kunt uw bezwaarschrift ook via internet indienen via het webformulier. Dit is te vinden onder het kopje ‘Formulier’ op de website.www.rotterdam.nl/bezwaar-overig-indienen. U heeft daarvoor wel een DigiD-code, of als bedrijf een E-herkenning, nodig. Deze kunt u aanvragen via www.DigiD-code, respectievelijk www.eherkenning.nl

verleende omgevingsvergunning Gieterijweg 31

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende omgevingsvergunning heeft verleend (art. 2.1 en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht). 

Gieterijweg 31, 3089JZ , aanleggen van een in-/uitrit op locatie Gieterijweg in Rotterdam. De in-/uitrit dient conform de situatietekening “2220845_Layout1.pdf”aangelegd te worden. ( datum besluit 27-02-2023, op dezelfde dag verzonden , dossiernummer OMV.23.02.00033) 

Bezwaar bij reguliere omgevingsvergunningen. 

Belanghebbenden kunnen tegen het besluit binnen zes weken na datum van verzending ervan een gemotiveerd en ondertekend bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders, T.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie, postbus 1011, 3000 BA te Rotterdam. U kunt uw bezwaarschrift ook via internet indienen via het webformulier. Dit is te vinden onder het kopje ‘Formulier’ op de website. www.rotterdam.nl/bezwaar-overig-indienen.

U heeft daarvoor wel een DigiD-code, of als bedrijf een E-herkenning, nodig. Deze kunt u aanvragen via www.DigiD-code, respectievelijk www.eherkenning.nl. U kunt, indien u een bezwaarschrift bij het college heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij: Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM te Rotterdam. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd. U wordt verzocht een kopie van het besluit mee te zenden.

Aangevraagde omgevingsvergunning Eemhavenweg 42

 

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen 

(art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Eemhavenweg 42, 3089KH, plaatsen van een CO2 opslag silo productievullijn, tussenbuffer (hogere druk) en transportleidingen/pompen (aanvraagdatum 03-03-2023, dossiernummer OMV.23.03.00048).

Informatie aangevraagde vergunningen.

De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd.

Verleende omgevingsvergunning nabij Zaandijkstraat 7

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend

dat het de volgende omgevingsvergunning heeft verleend (art. 2.1 en 2.2. Wet algemene

bepalingen omgevingsrecht)

nabij Zaandijkstraat 7, 3089PZ, het oprichten van 4 nieuwbouw woningen welke worden samengevoegd met een monumentale kerktoren en restanten van een vervallen kerk (datum besluit 17-03-2023, zelfde dag verzonden, dossiernummer OMV.21.07.00687)

Bezwaar bij verleende reguliere omgevingsvergunningen 

Belanghebbenden kunnen tegen het verleende besluit binnen zes weken na datum van verzending ervan een gemotiveerd en ondertekend bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders, T.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie, postbus 1011, 3000 BA te Rotterdam. U kunt, indien u een bezwaarschrift bij het college heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij: Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM te Rotterdam. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd. U wordt verzocht een kopie van het besluit mee te zenden. U kunt uw bezwaarschrift ook via internet indienen via het webformulier. Dit is te vinden onder het kopje ‘Formulier’ op de website. www.rotterdam.nl/bezwaar-overig-indienen. U heeft daarvoor wel een DigiD-code, of als bedrijf een E-herkenning, nodig. Deze kunt u aanvragen via www.DigiD-code, respectievelijk www.eherkenning.nl

Aangevraagde omgevingsvergunning Quarantaineweg 1 – Rijksmonument

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen (art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Quarantaineweg 1, 3089KP, restauratie van het ontsmettingsgebouw, de keuken en het mortuarium op het quarantaineterrein op Heijplaat. Handelingen met gevolgen voor beschermde monumenten (aanvraagdatum 16-02-2023, dossiernummer OMV.23.02.00218).

Informatie aangevraagde vergunningen.

De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd.

Aangevraagde omgevingsvergunning (kappen) park de Heij

Keyenburg 1 – OMV.23.02.00228 – meerdere locaties Charlois

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen (art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Keyenburg 1, 3085KA, kappen van 11 bomen volgens boomveiligheidscontrole Charlois. Specifieke locaties: Zuiderparkpad, Slinge, Vaanweg, Park de Hey, Schilperoortstraat, Nieuw-Vossemeerweg, Bunschotenweg, Keyenburg. Het aanvraagformulier en situatietekening(en) zijn als bijlage toegevoegd aan de publicatie (aanvraagdatum 17-02-2023, dossiernummer OMV.23.02.00228).

Informatie aangevraagde vergunningen.

De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd.

Verleende omgevingsvergunning Scheepsbouwweg 45 monument

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende omgevingsvergunning heeft verleend (art. 2.1 en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Scheepsbouwweg 45, 3089JW, gemeentelijk monument (monumentnummer: C-377b), dat onderdeel uitmaakt van het complex Rotterdamse Droogdok Maatschappij (RDM).

Het RDM-complex ligt in het rijk beschermde stadsgezicht Heijplaat. Het project betreft wijziging van de gevels en inrichting (datum besluit 15-02-2023, op dezelfde dag verzonden, dossiernummer OMV.22.08.00064) 

Bezwaar bij verleende reguliere omgevingsvergunningen

Belanghebbenden kunnen tegen het verleende besluit binnen zes weken na datum van verzending ervan een gemotiveerd en ondertekend bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders, T.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie, postbus 1011, 3000 BA te Rotterdam. U kunt uw bezwaarschrift ook via internet indienen via het webformulier. Dit is te vinden onder het kopje ‘Formulier’ op de website.

www.rotterdam.nl/bezwaar-overig-indienen. U heeft daarvoor wel een DigiD-code, of als bedrijf een E-herkenning, nodig. 

Deze kunt u aanvragen via https://www.digid.nl/, respectievelijk www.eherkenning.nl.

U kunt, indien u een bezwaarschrift bij het college heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (o.a. schorsing) indienen bij: Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM te Rotterdam. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd. U wordt verzocht een kopie van het besluit mee te zenden.

Verleende omgevingsvergunning nabij Slinge 50, 47 bomen, verspreid over meerdere straten in het gebied Charlois) te Rotterdam

Bunschotenweg, park de Hey en directeur de Gelderstraat

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende omgevingsvergunning heeft verleend (art. 2.1 en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

nabij Slinge 50, 3084EB , het project betreft het kappen van 47 bomen, verspreid over meerdere straten in het gebied Charlois) te Rotterdam. De bomen staan in de lijst genoemde bomen met diverse gebreken (holten, rottingen, dierlijke -, schimmelaantastingen en/of mechanische beschadigingen) waarvan deze niet meer zullen herstellen; (datum besluit 06-02-2023, op dezelfde dag verzonden, dossiernummer)

Bezwaar bij verleende reguliere omgevingsvergunningen

Belanghebbenden kunnen tegen het verleende besluit binnen zes weken na datum van verzending ervan een gemotiveerd en ondertekend bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders, T.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie, postbus 1011, 3000 BA te Rotterdam. U kunt uw bezwaarschrift ook via internet indienen via het webformulier. Dit is te vinden onder het kopje ‘Formulier’ op de website.

Externe link: www.rotterdam.nl/bezwaar-overig-indienen. U heeft daarvoor wel een DigiD-code, of als bedrijf een E-herkenning, nodig. 

Deze kunt aanvragen via Externe link: www.DigiD-code, respectievelijk Externe link: www.eherkenning.nl.

U kunt, indien u een bezwaarschrift bij het college heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (o.a. schorsing) indienen bij: Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM te Rotterdam. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd. U wordt verzocht een kopie van het besluit mee te zenden.