Rotterdam Rave 2019

De Burgemeester van Rotterdam heeft op 15 december 2018 een verzoek ontvangen van Rotterdam Rave om een evenement te mogen organiseren in de RDM Onderzeebootloods en de RDM-kade in Rotterdam.

De Burgemeester van Rotterdam heeft op 3 juli 2019 besloten de vergunning te verlenen.

Bijzonderheden

De evenementenvergunning wordt afgegeven voor zaterdag 17 augustus maart 2019 van één uur ’s middags tot elf uur ’s avonds. Het maximum aantal bezoekers dat het festival mag bijwonen is 8.000 personen.

Het festival zal worden gehouden in de RDM Onderzeebootloods en op de RDM-kade in Rotterdam.

De opbouw voor dit evenement vindt plaats vanaf donderdag 15 en vrijdag 16 augustus 2019 van zes uur ’s ochtends tot tien uur ’s avonds en zaterdag 17 augustus 2019 van zes uur ’s ochtends tot één uur ‘s middags.

De afbouw van dit evenement vindt plaats op zaterdag 17 augustus 2019 van elf uur ’s avonds tot één uur ’s ochtends en zondag 18 en maandag 19 augustus 2019 van zes uur ’s ochtends tot tien uur ’s avonds.

Inzage beschikking

De openbare en geanonimiseerde beschikking vind u als bijlage bij deze kennisgeving.

Bezwaarmogelijkheid

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken een bezwaarschrift indienen bij:

De Burgemeester

t.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie

Postbus 1011

3000 BA Rotterdam

Faxnummer van de Algemene Bezwaarschriftencommissie: (010) 267 63 00.

In het bezwaarschrift moet in ieder geval staan:

uw naam, adres en handtekening;

uw telefoonnummer zodat contact met u opgenomen kan worden om samen met u te bespreken wat de beste aanpak van uw bezwaarschrift is;

de datum waarop u bezwaar maakt;

een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;

de reden(en) van uw bezwaar.

U moet een kopie van het besluit mee sturen.

U kunt uw bezwaarschrift ook via internet indienen via het webformulier. U heeft daarvoor wel een DigiD-code, of als bedrijf een E-herkenning, nodig. Deze kunt u aanvragen via www.digid.nl, respectievelijk www.eherkenning.nl.

Aangevraagde kapvergunning nabij Heysekade 1

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen (art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht)

nabij Heysekade 1, 3089TE, het aanvragen van een kapvergunning (aanvraagdatum 09-07-2019, dossiernummer OMV.19.07.00183)

Informatie aangevraagde vergunningen. De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd.

verleende omgevingsvergunning Eemhavenweg 35 realisatie klimtoren

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende omgevingsvergunning heeft verleend (art. 2.1 en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

nabij Eemhavenweg 35, 3089KE, de realisatie van een klimtoren (dummy windmolen) voor trainingsdoeleinden locatie Quarantaineweg 98 te Rotterdam.  (datum besluit 02-07- 2019, dossiernummer OMV.19.04.00211 )

Bezwaar bij verleende reguliere omgevingsvergunningen.

Belanghebbenden kunnen tegen het verleende besluit binnen zes weken na datum van verzending ervan een gemotiveerd en ondertekend bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders, T.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie, Postbus 1011, 3000 BA te Rotterdam.

U kunt, indien u een bezwaarschrift bij het college heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij: Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM te Rotterdam. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd. U wordt verzocht een kopie van het besluit mee te zenden.

 

geweigerde standplaatsvergunning Rondolaan

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat zij de volgende standplaatsvergunning heeft geweigerd (art. 5.18 e.v. Algemene Plaatselijke Verordening (APV) Rotterdam 2012.

Gebied: Charlois

Adres: Rondolaan

Postcode: 3089 PR

Activiteit: verkoop van geringe eet- en drinkwaren

Datum besluit: 2 juli 2019

Status: geweigerd

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen tegen het geweigerde besluit binnen zes weken na datum van verzending 2 juli 2019 een gemotiveerd en ondertekend bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders, T.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie, Postbus 1011, 3000 BA te Rotterdam. U kunt, indien u een bezwaarschrift bij het college heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij: Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM te Rotterdam. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd. U wordt verzocht een kopie van het besluit mee te zenden.

Kennisgeving verlengen proceduretermijn STC Group voor het realiseren klimtoren

Reguliere voorbereidingsprocedure

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam maken bekend dat zij de proceduretermijn van de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarop de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, met zes weken hebben verlengd.

 

Bedrijf : Stichting STC-Group B.V.

Locatie : Quarantaineweg 98, 3089 KP Rotterdam

Activiteit : Bouwen en Milieuneutraal veranderen

Voor : Het realiseren van een klimtoren

Aanvraagdatum : 9 april 2019

Verzenddatum : 20 juni 2019

Zaaknummer : 9999120415

 

In dit stadium is het niet mogelijk uw mening te geven over de aanvraag. Nadat wij een besluit hebben genomen wordt u in de gelegenheid gesteld uw bezwaren kenbaar te maken.

Brand Hogeschool Rotterdam 26 juni 2019

Op het dak van de Hogeschool Rotterdam aan de RDM-kade is vanmiddag rond 13:40 uur een grote brand uitgebroken en ging gepaard met veel rookontwikkeling.

De brand werd al snel opgeschakeld naar middenbrand. De school werd snel ontruimd door de BHV.

Om het vuur te blussen werd een boot van het Havenbedrijf, twee redvoertuigen en drie bluswagens ingezet.

Volgens de veiligheidsregio was het vuur rond 14:55 uur uit. Een woordvoerder van de brandweer laat weten dat er niemand gewond is geraakt.

De brandweer heeft korte tijd sloopwerkzaamheden op het dak verricht, om na te gaan of de brand volledig uit was.

De brandweer raadde mensen in de directe omgeving aan om ramen en deuren te sluiten en ventilatiesystemen uit te schakelen.

De oorzaak van de brand is vooralsnog onduidelijk.

Ladies run omleiding buslijn 68

Bus lijn 68, 70, 82 – Evenement nabij Oldegaarde / Zuiderparkweg / Slinge

Richting: Diverse richtingen

Vanwege de Ladiesrun op zondag 16 juni rijden de buslijnen 68, 70 en 82 tussen 11:00 uur en 16:00 uur nabij Oldegaarde / Zuiderparkweg een gewijzigde route, en heeft vervallen haltes.

 

Vervallen haltes bus 68, 70 en 82 beide richtingen:

– Ahoy’-complex

– Zuiderparkweg

 

Vervangende haltes:

– Geen

Verleende omgevingsvergunning Bunschotenweg 131

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende omgevingsvergunning heeft verleend (art. 2.1 en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht)

– Bunschotenweg 131, 3089KB, het tijdelijk plaatsen van een kantoorgebouw voor een periode van 10 jaar (datum besluit 14-05-2019, dossiernummer OMV.19.01.00184).

Bezwaar bij verleende reguliere omgevingsvergunningen

Belanghebbenden kunnen tegen het verleende besluit binnen zes weken na datum van verzending ervan een gemotiveerd en ondertekend bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders, T.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie, Postbus 1011, 3000 BA te Rotterdam.

U kunt, indien u een bezwaarschrift bij het college heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij: Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM te Rotterdam. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd.

U wordt verzocht een kopie van het besluit mee te zenden.

Aangevraagde omgevingsvergunning Heijplaatweg 16

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen (art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

 

Nabij Heijplaatweg 16, 3089JC, nieuwbouw van een opslagloods voor metalen, nieuwbouw kantoor gebouw, plaatsen van 2 weegbruggen en een betonmuur met poorten langs de Droogdokweg op pier 5 (aanvraagdatum 17-05-2019, dossiernummer OMV.19.05.00386).

 

Informatie aangevraagde vergunningen.De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd.