Aangevraagde omgevingsvergunning Waalhavenweg 50

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen (art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Waalhavenweg 50, 3089JJ, plaatsen van 2 nieuwe roldeuren t.b.v. het wijzigen van de halindeling (noordoostgevel) (aanvraagdatum 22-10-2020, dossiernummer OMV.20.10.00442).

Informatie aangevraagde vergunningen.

De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd.

verleende ontheffing geluidhinder APV

Op 26 oktober 2020 is er een ontheffing verleend van het verbod op veroorzaken van geluidhinder op grond van artikel 4.6 APV Rotterdam 2012.

De ontheffing is Vernieuwen van 2 sporen, het saneren van 1 spoor en het vernieuwen van de overweg – inrit vanaf de Rondolaan naar de volkstuinen.

De werkzaamheden vinden plaats Rondolaan, 3089 PN te Rotterdam.

De ontheffing is geldig van 27 oktober t/m 30 oktober 2020 van 23:00 – 07:00 uur, 19:00 – 23:00 uur, 07:00 – 19:00 uur.

Omwonenden kunnen door deze werkzaamheden geluidhinder ondervinden. Om de overlast voor omwonenden zoveel mogelijk te beperken, zijn aan de ontheffing voorwaarden verbonden.

Hoe kunt u bezwaar maken tegen onze beslissing?U, of een andere belanghebbende, kunt een bezwaarschrift indienen. Dit moet binnen zes weken na de bekendmaking van het besluit. U stuurt het bezwaarschrift naar:

Het college van burgemeester en wethoudersT.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie Postbus 1011, 3000 BA te ROTTERDAMFaxnummer Algemene Bezwaarschriftencommissie: (010) 267 63 00.

In het bezwaarschrift moet in ieder geval staan: uw naam, adres en handtekening; uw telefoonnummer zodat contact met u opgenomen kan worden om samen met u te bespreken wat de beste aanpak van uw bezwaarschrift is; de datum waarop u bezwaar maakt; een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt; de reden(en) van uw bezwaar.U wordt verzocht tevens een kopie van dit besluit mee te zenden.

U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen op http://www.rotterdam.nl/pdc:bezwaar_indienen, m.b.v. het webformulier (zie “mijn loket”). Hiervoor is een DigiD-code nodig, of voor bedrijven een E-herkenning. Deze zaken kunnen respectievelijk aangevraagd worden via http://www.digid.nl en http://www.eherkenning.nl.

Het bezwaarschrift heeft geen schorsende werking.U kunt daarom, als u bezwaar heeft gemaakt tegen de beschikking, een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij:

Rechtbank RotterdamSector BestuursrechtPostbus 509513007 BM ROTTERDAM

Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

 

Mobiel ticket reizen met RET

In de bus is het niet meer mogelijk om een kaartje te kopen, maar wat als je nu toch Heijplaat met de bus af moet. Gelukkig kan je kan nu je vervoerbewijs met de RET Barcode App kopen.

Met de RET Barcode App koop je via je telefoon eenvoudig een mobiel ticket voor bus, tram en metro in het RET vervoergebied. Ideaal wanneer je geen OV-chipkaart bij je hebt of als er geen verkoopautomaat in de buurt is. Met de barcode kun je in- en uitchecken bij de metro, en in de bus en tram laat je gewoon het vervoerbewijs op je mobiel zien aan de chauffeur of conducteur.

Hoe werkt een mobiel ticket met barcode?

  1. Download de RET Barcode App in de Apple App Store of de Google Play Store
  1. Maak een account aan
  1. Koop een mobiel ticket wanneer het jou uitkomt. Betalen kan met iDEAL of creditcard
  1. Activeer je ticket voordat je gaat reizen met metro, bus, tram, BOB-bus of Fast Ferry
  1. Gebruik de barcode van het mobiele ticket om in- en uit te checken bij de metro. In de bus, tram, BOB-bus en Fast Ferry laat je het mobiele ticket zien aan de chauffeur of conducteur 

Let op: Na aanschaf is je mobiele ticket 24 uur geldig. Na activatie is de tijdsperiode waarin je kan reizen afhankelijk van de vermelde tijdsduur op je ticket. 

Zet bij gebruik van een Android-smartphone de NFC-verbinding uit tijdens het in- en uitchecken anders zijn de berichten in het display van de kaartlezer niet goed leesbaar.

Aangevraagde omgevingsvergunning Rondolaan 76

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen (art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Rondolaan 76, 3089JG, realiseren glazen broeikas (perceel 44) (aanvraagdatum 05-10-2020, dossiernummer OMV.20.10.00078).

Informatie aangevraagde vergunningen.

De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd.

Aangevraagde omgevingsvergunning Eemlandweg 14

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen (art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Eemlandweg 14, 3089KS, vervanging NSA 150 kV-station Rotterdam Waalhaven (aanvraagdatum 11-09-2020, dossiernummer OMV.20.09.00275).

Informatie aangevraagde vergunningen.

De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd.

Kennisgeving beschikking Hacon Container B.V. (9999166808)

Uitgebreide voorbereidingsprocedure

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 

Onderwerp

Burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam hebben op 17 februari 2020 een aanvraag op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen van Hacon Container B.V. voor de inrichting aan de Bunschotenweg 131, 3089 KB Rotterdam.

 

Het betreft een inrichting voor opslag, verhuur en reparatie van lege containers en transportchassis.

 

De aanvraag betreft het incidenteel parkeren van maximaal 6 niet gereinigde vervoerseenheden bestemd voor gevaarlijke stoffen en het meer dan 24 uur parkeren van deze vervoerseenheden.

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam hebben besloten de vergunning te verlenen.

 

Inzage

U kunt de beschikking en overige van belang zijnde stukken tijdens kantooruren van 8 oktober 2020 tot en met 19 november 2020 op de volgende plaatsen inzien:

– het Timmerhuis, Halvemaanpassage 1 te Rotterdam, zodra het Timmerhuis weer open is voor bezoekers;

– de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam.

 

Vanwege de maatregelen rondom de Coronavirus-crisis kunnen de stukken bij de DCMR Milieudienst Rijnmond alleen op afspraak en uitsluitend op maandag en donderdag tussen 10.00 en 14.00 uur worden ingezien aan de Parallelweg 1, 3112 NA Schiedam. Afspraken kunt u maken door het sturen van een e-mail aan info@dcmr.nl of te bellen naar telefoonnummer 010 – 246 80 00.

 

Indien dit voor u geen uitkomst biedt en de stukken fysiek wilt in zien, verzoeken wij u dit binnen de termijn van de terinzagelegging aan ons kenbaar te maken. Dit kunt u doen per brief aan DCMR, Postbus 843, 3100 AV Schiedam of per e-mail via info@dcmr.nl. Wij zullen hierop in contact met u treden om met u op zoek te gaan naar een pragmatische oplossing waarbij u alsnog de mogelijkheid wordt geboden om op de (ontwerp)beschikking te kunnen reageren.

 

Beroep

Binnen zes weken, ingaande de dag na de eerste dag van de terinzagelegging van de beschikking, kan bij de Rechtbank Rotterdam, Sector bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam, beroep worden ingesteld door:

– belanghebbenden die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking;

– de adviseurs die advies hebben uitgebracht over het ontwerp van de beschikking;

– belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet verweten kan worden geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking.

 

Alleen zij die een beroepschrift hebben ingediend kunnen, bij spoedeisend belang, om een voorlopige voorziening vragen. U richt het verzoek aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Voor de behandeling van het verzoek is griffierecht verschuldigd.

 

Inlichtingen

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de DCMR Milieudienst Rijnmond, via info@dcmr.nl onder vermelding van DCMR zaaknummer 9999166808.

 

 

Kennisgeving beschikking Sita Recycling Services Zuid B.V. (9999175396)

Kennisgeving beschikking Sita Recycling Services Zuid B.V. (9999175396)

Uitgebreide voorbereidingsprocedure

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 

Onderwerp

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben besloten de op 17 december 2019 met kenmerk 9999129753_9999695653 aan Sita Recycling Services Zuid B.V. verleende vergunning voor de inrichting aan de Waalhavenweg 50, 3089 JJ Rotterdam, krachtens artikel 2.31 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht te wijzigen/aan te vullen.

 

Het betreft een inrichting voor het op- en overslaan, sorteren en bewerken van bedrijfsafval, bouw- en sloopafval en grof huishoudelijk afval.

 

Deze ambtshalve wijziging betreft het laten vervallen van voorschrift 1.1.1 en het hernummeren van de voorschriften 1.1.2 en 1.1.3 naar 1.1.1 en 1.1.2. De aanpassing van voorschrift 1.4.2 betreft een administratieve wijziging. Met deze aanpassing is geen inhoudelijke wijziging beoogd.

 

Naar aanleiding van ingekomen zienswijzen is de tekst van de beschikking gewijzigd ten opzichte van de ontwerpbeschikking.

 

Inzage

U kunt de beschikking en overige van belang zijnde stukken tijdens kantooruren van 8 oktober 2020 tot en met 19 november 2020 op de volgende plaatsen inzien:

– Bibliotheek Rotterdam, 5e etage, Hoogstraat 110 te Rotterdam;

– de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam.

 

Vanwege de maatregelen rondom de Coronavirus-crisis kunnen de stukken bij de DCMR Milieudienst Rijnmond alleen op afspraak en uitsluitend op maandag en donderdag tussen 10.00 en 14.00 uur worden ingezien aan de Parallelweg 1, 3112 NA Schiedam. Afspraken kunt u maken door het sturen van een e-mail aan info@dcmr.nl of te bellen naar telefoonnummer 010 – 246 80 00.

 

Indien dit voor u geen uitkomst biedt en de stukken fysiek wilt in zien, verzoeken wij u dit binnen de termijn van de terinzagelegging aan ons kenbaar te maken. Dit kunt u doen per brief aan DCMR, Postbus 843, 3100 AV Schiedam of per e-mail via info@dcmr.nl. Wij zullen hierop in contact met u treden om met u op zoek te gaan naar een pragmatische oplossing waarbij u alsnog de mogelijkheid wordt geboden om op de (ontwerp)beschikking te kunnen reageren.

 

Beroep

Binnen zes weken, ingaande de dag na de eerste dag van de terinzagelegging van de beschikking, kan bij de Rechtbank Den Haag, Sectie bestuursrechtspraak, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag, beroep worden ingesteld door:

– belanghebbenden die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking;

– de adviseurs die advies hebben uitgebracht over het ontwerp van de beschikking;

– belanghebbenden die bezwaar hebben tegen de wijzigingen in de beschikking ten opzichte van de ontwerpbeschikking;

– belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet verweten kan worden geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking.

 

Alleen zij die een beroepschrift hebben ingediend kunnen, bij spoedeisend belang, om een voorlopige voorziening vragen. U richt het verzoek aan de voorzieningenrechter van de sector Bestuursrecht van de rechtbank Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor de behandeling van het verzoek is griffierecht verschuldigd.

 

Inlichtingen

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de DCMR Milieudienst Rijnmond, via info@dcmr.nl onder vermelding van DCMR zaaknummer 9999175396.

 

Update project IHC-Seven Vega

 

Zoals wel vaker is voorgekomen is er wederom een vertraging ontstaan binnen het project.

 

Op dit moment is de planning (onder voorbehoud) dat de Seven Vega rond donderdag 15 oktober zal vertrekken.

 

Vervolgens zal er begonnen worden met het opruimen van de kade.

 

Zoals gebruikelijk doen wij er als Franklin Offshore Europe alles aan om in samenwerking met onze klant en overige stakeholders het project zo goed mogelijk te laten verlopen.

We houden hierbij rekening met de belangen van alle betrokkenen waaronder de bewoners in de nabije omgeving.

 

In overleg met onze klant en DCMR hebben wij voor de resterende periode concrete afspraken gemaakt om overlast zoveel mogelijk te beperken.

Zo zullen bijvoorbeeld waar mogelijk alarmsystemen worden uitgeschakeld na 20:00 en zal voor hijswerkzaamheden gebruik gemaakt worden van een walkraan (mits deze de hijs kan uitvoeren).

 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben,

 

 

Franklin Offshore Europe B.V.

Update project IHC-Seven Vega

 

Zoals wel vaker is voorgekomen is er wederom een vertraging ontstaan binnen het project.

 

Op dit moment is de planning (onder voorbehoud) dat de Seven Vega rond donderdag 15 oktober zal vertrekken.

 

Vervolgens zal er begonnen worden met het opruimen van de kade.

 

Zoals gebruikelijk doen wij er als Franklin Offshore Europe alles aan om in samenwerking met onze klant en overige stakeholders het project zo goed mogelijk te laten verlopen.

We houden hierbij rekening met de belangen van alle betrokkenen waaronder de bewoners in de nabije omgeving.

 

In overleg met onze klant en DCMR hebben wij voor de resterende periode concrete afspraken gemaakt om overlast zoveel mogelijk te beperken.

Zo zullen bijvoorbeeld waar mogelijk alarmsystemen worden uitgeschakeld na 20:00 en zal voor hijswerkzaamheden gebruik gemaakt worden van een walkraan (mits deze de hijs kan uitvoeren).

 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben,

 

 

Franklin Offshore Europe B.V.