Kennisgeving beschikking Bluemarine Offshore Yard Services B.V. (9999137648)

Uitgebreide voorbereidingsprocedure

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 

Onderwerp

Burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam hebben besloten de op 14 maart 2017 aan Bluemarine Offshore Yard Services B.V. verleende vergunning voor de inrichting aan de Ophemertstraat 85, 3089 JD Rotterdam, krachtens artikel 2.31 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht te wijzigen/aan te vullen.

 

Het betreft een inrichting voor de opslag en distributie van goederen ten behoeve van de bevoorrading van schepen en installaties van Allseas (een bedrijf op het gebied van offshore installatie van pijpleidingen voor olie- en gastransport).

 

De aanvraag betreft het wijzigen van voorschrift 3.1.2 van de vergunning van 14 maart 2017 met betrekking tot de calamiteitenplaats/wasplaats.

 

Inzage

U kunt de beschikking en overige van belang zijnde stukken tijdens kantooruren van 13 februari 2020 tot en met 

26 maart 2020 op de volgende plaatsen inzien:

– het Timmerhuis, Halvemaanpassage 1 te Rotterdam, na telefonische afspraak;

– de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam.

 

Vanwege de maatregelen rondom de Coronavirus-crisis worden de stukken niet in papieren vorm ter inzage gelegd, behalve op maandag en donderdag tussen 10.00 en 14.00 uur, en alleen op afspraak, bij de DCMR Milieudienst Rijnmond aan de Parallelweg 1, 3112 NA Schiedam. Afspraken kunt u maken via een e-mail aan info@dcmr.nl of via telefoonnummer 010 – 246 80 00.

Indien dit voor u geen uitkomst biedt en de stukken fysiek wilt in zien, verzoeken wij u dit binnen de termijn van de terinzagelegging aan ons kenbaar te maken. Dit kunt u doen per brief aan DCMR, Postbus 843, 3100 AV Schiedam of per e-mail via info@dcmr.nl. Wij zullen hierop in contact met u treden om met u op zoek te gaan naar een pragmatische oplossing waarbij u alsnog de mogelijkheid wordt geboden om op de (ontwerp)beschikking te kunnen reageren.  

 

Digitaal zijn de stukken raadpleegbaar via https://cryptshare.dcmr.nl/download?id=EUofaIvivh&password=C%28%2B2QY%23a

 

Beroep

Binnen zes weken, ingaande de dag na de eerste dag van de terinzagelegging van de beschikking, kan bij de Rechtbank Rotterdam, Sector bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam, beroep worden ingesteld door:

– belanghebbenden die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking;

– de adviseurs die advies hebben uitgebracht over het ontwerp van de beschikking;

– belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet verweten kan worden geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking.

 

Alleen zij die een beroepschrift hebben ingediend kunnen, bij spoedeisend belang, om een voorlopige voorziening vragen. U richt het verzoek aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Voor de behandeling van het verzoek is griffierecht verschuldigd.

 

Inlichtingen

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de DCMR Milieudienst Rijnmond, via info@dcmr.nl onder vermelding van DCMR zaaknummer 9999137648.

Kennisgeving beschikking Metaal Transport B.V. (9999105912)

Uitgebreide voorbereidingsprocedure

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 

Onderwerp

Burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam hebben op 14 december 2018 een aanvraag op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen van Metaal Transport B.V. voor de inrichting aan de Heijplaatweg 16, 3089 JC Rotterdam.

 

Het betreft een inrichting voor de op- en overslag van non-ferro metalen, projectlading, staalproducten, koopmansgoederen, gevaarlijke stoffen, reefers en box- en tankcontainers tussen de modaliteiten deepsea, shortsea, binnenvaart en spoor- en wegvervoer.

 

De aanvraag omvat het onderdeel milieu, revisie en is de 1ste fase van een gefaseerde aanvraag om een omgevingsvergunning en betreft een uitbreiding van de inrichting. De 2de fase betreft een aanvraag voor het onderdeel bouwen.

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam hebben besloten de vergunning te verlenen.

 

Naar aanleiding van ingekomen zienswijzen is de tekst van de beschikking gewijzigd ten opzichte van de ontwerpbeschikking.

 

Inzage

U kunt de beschikking en overige van belang zijnde stukken tijdens kantooruren van 13 februari 2020 tot en met 26 maart 2020 op de volgende plaatsen inzien:

– het Timmerhuis, Halvemaanpassage 1 te Rotterdam, na telefonische afspraak;

– de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam.

 

Vanwege de maatregelen rondom de Coronavirus-crisis worden de stukken niet in papieren vorm ter inzage gelegd, behalve op maandag en donderdag tussen 10.00 en 14.00 uur, en alleen op afspraak, bij de DCMR Milieudienst Rijnmond aan de Parallelweg 1, 3112 NA Schiedam. Afspraken kunt u maken via een e-mail aan info@dcmr.nl of via telefoonnummer 010 – 246 80 00.

Indien dit voor u geen uitkomst biedt en de stukken fysiek wilt in zien, verzoeken wij u dit binnen de termijn van de terinzagelegging aan ons kenbaar te maken. Dit kunt u doen per brief aan DCMR, Postbus 843, 3100 AV Schiedam of per e-mail via info@dcmr.nl. Wij zullen hierop in contact met u treden om met u op zoek te gaan naar een pragmatische oplossing waarbij u alsnog de mogelijkheid wordt geboden om op de (ontwerp)beschikking te kunnen reageren.  

 

Digitaal zijn de stukken raadpleegbaar via https://cryptshare.dcmr.nl/download?id=c9o3KtdZZY&password=Fi%28Z%262%3A%7E

 

Beroep

Binnen zes weken, ingaande de dag na de eerste dag van de terinzagelegging van de beschikking, kan bij de Rechtbank Rotterdam, Sector bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam, beroep worden ingesteld door:

– belanghebbenden die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking;

– de adviseurs die advies hebben uitgebracht over het ontwerp van de beschikking;

– belanghebbenden die bezwaar hebben tegen de wijzigingen in de beschikking ten opzichte van de ontwerpbeschikking;

– belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet verweten kan worden geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking.

 

Alleen zij die een beroepschrift hebben ingediend kunnen, bij spoedeisend belang, om een voorlopige voorziening vragen. U richt het verzoek aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Voor de behandeling van het verzoek is griffierecht verschuldigd.

 

Inlichtingen

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de DCMR Milieudienst Rijnmond, via info@dcmr.nl onder vermelding van DCMR zaaknummer 9999105912.

World Dream komt later naar Heijplaat

Niet op 31 maart, maar op donderdagmorgen 2 april wordt het vrijwel nieuwe cruiseschip World Dream verhaald van de Botlek naar Uniport op Rotterdam Heijplaat. Het schip komt nu voor circa zeven weken aan Pier 6 te liggen, onder andere voor werkzaamheden aan de walstroomvoorzieningen.

Aan boord van het schip zijn 180 (van de gebruikelijke 1500) bemanningsleden. Zij zijn allemaal gezond verklaard en aanwezig om het vaartuig varende en schoon te houden. Vanwege de nabijheid van Heijplaat komt het schip met de boeg naar de kant van het dorp te liggen, zodat het geluid van het schip voor de omwonenden minimaal is. Schepen zoals de World Dream zijn uitermate duurzaam gebouwd met de meest moderne apparatuur en gebruiken laagzwavelige diesel.

Kennisgeving beschikking Metaal transport B.V. (9999151211)

Uitgebreide voorbereidingsprocedure

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 

Onderwerp

Burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam hebben op 17 mei 2019 een aanvraag op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen van Metaal transport B.V. voor de inrichting aan de Heijplaatweg 16, 3089 JC Rotterdam.

 

Het betreft een inrichting voor de op- en overslag van non-ferro metalen, projectlading, staalproducten, koopmansgoederen, gevaarlijke stoffen, reefers en box- en tankcontainers tussen de modaliteiten deepsea, shortsea, binnenvaart en spoor- en wegvervoer.

 

De aanvraag omvat het onderdeel bouwen, 2e fase van een gefaseerde aanvraag om een omgevingsvergunning en betreft de nieuwbouw van een bedrijfsgebouw met magazijn en kantoor.

De 1e fase betrof een aanvraag voor het onderdeel milieu, revisie.

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam hebben besloten de vergunning te verlenen.

 

Inzage

U kunt de beschikking en overige van belang zijnde stukken tijdens kantooruren van 26 maart 2020 tot en met 7 mei 2020 op de volgende plaatsen inzien:

– het Timmerhuis, Halvemaanpassage 1 te Rotterdam zodra deze weer open is voor bezoekers; ;

– de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam.

 

Vanwege de maatregelen rondom de Coronavirus-crisis worden de stukken niet in papieren vorm ter inzage gelegd, behalve op maandag en donderdag tussen 10.00 en 14.00 uur, en alleen op afspraak, bij de DCMR Milieudienst Rijnmond aan de Parallelweg 1, 3112 NA te Schiedam. Afspraken kunt u maken via een e-mail aan info@dcmr.nl of via telefoonnummer 010 – 246 80 00.

Indien dit voor u geen uitkomst biedt en de stukken fysiek wilt in zien, verzoeken wij u dit binnen de termijn van de terinzagelegging aan ons kenbaar te maken. Dit kunt u doen per brief aan DCMR, Postbus 843, 3100 AV te Schiedam of per e-mail via info@dcmr.nl. Wij zullen hierop in contact met u treden om met u op zoek te gaan naar een pragmatische oplossing waarbij u alsnog de mogelijkheid wordt geboden om op de beschikking te kunnen reageren.  

 

 

 

Beroep

Binnen zes weken, ingaande de dag na de eerste dag van de terinzagelegging van de beschikking, kan bij de Rechtbank Rotterdam, Sector bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam, beroep worden ingesteld door:

– belanghebbenden die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking;

– de adviseurs die advies hebben uitgebracht over het ontwerp van de beschikking;

– belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet verweten kan worden geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking.

 

Alleen zij die een beroepschrift hebben ingediend kunnen, bij spoedeisend belang, om een voorlopige voorziening vragen. U richt het verzoek aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Voor de behandeling van het verzoek is griffierecht verschuldigd.

 

Inlichtingen

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de DCMR Milieudienst Rijnmond, via info@dcmr.nl onder vermelding van DCMR zaaknummer 9999151211.

Aangevraagde omgevingsvergunning Den Hamweg 30

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen (art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Den Hamweg 30, 3089KK, legaliseren opslag houtsnippers voor eigen gebruik (aanvraagdatum 25-02-2020, dossiernummer OMV.20.02.00511).

Informatie aangevraagde vergunningen.

De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd.

Verkeersbesluit t.b.v. oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen

Directiekade 20 /0 00 5 60 9 AS 20 / 0 3 81 8

De directeur van Stadsontwikkeling,

overwegende,

 • dat in het kader van het Rotterdamse programma ‘Rotterdam elektrisch’ het elektrisch vervoer wordt bevorderd;
 • dat het stimuleren van elektrische mobiliteit tot een van de actiepunten behoort uit het door het college van burgemeester en wethouders vastgestelde ‘Programma Duurzaam’;
 • dat het voor het stimuleren van elektrische mobiliteit van belang is dat er over een netwerk van elektrische oplaadpunten kan worden beschikt;
 • dat een dergelijk oplaadpunt onder meer gerealiseerd kan worden door de inrichting van parkeerplaatsen aan de Directiekade;
 • dat er per elektrische oplaadpaal twee elektrisch aangedreven voertuigen gelijktijdig kunnen worden opgeladen;
 • dat het nodig is om de betreffende parkeerplaatsen middels een verkeersbesluit aan te wijzen als zijnde parkeerplaatsen die als specifiek doel hebben het opladen van elektrische voertuigen;
 • dat het wenselijk is twee parkeerplaatsen bij de oplaadpaal aan de Directiekade, ter hoogte van nr. 2, ongeveer, aan te wijzen als parkeerplaatsen die als specifiek doel hebben het opladen van elektrische voertuigen;
 • dat er gezien de behoefte voor het opladen van elektrische auto’s ten tijde van het nemen van het besluit er nu één vak wordt ingericht als zijnde een parkeerplaats om een elektrisch voertuig te kunnen opladen;
 • dat de andere parkeerplaats vooralsnog niet als een oplaadplaats wordt ingericht, maar als blijkt dat er wel behoefte bestaat voor een tweede oplaadplaats deze plaats snel kan worden ingericht.

Dat de maatregel, gelet op artikel 2 lid 2 sub a. van de Wegenverkeerswet, strekt tot:

 • het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de gevolgen voor het milieu;
 • dat de weg onder beheer is van de gemeente Rotterdam;
 • dat overleg heeft plaats gevonden met de Politie Eenheid Rotterdam.

Gelet op artikel 18 aanhef en onder d. van de Wegenverkeerswet 1994 (Staatsblad 1994, nr. 475, zoals nadien gewijzigd), het bepaalde in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer en daartoe bevoegd krachtens het College van Burgemeester en Wethouders verleend mandaat in het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Rotterdam 2012 (Gemeenteblad 2012-53, zoals nadien gewijzigd)

 • Besluit:
  • Twee parkeerplaatsen, bij de oplaadpaal aan de Directiekade, ter hoogte van nr. 2, ongeveer, aan te wijzen als parkeerplaatsen die als specifiek doel hebben het opladen van elektrische voertuigen.
  • Eén parkeerplaats daadwerkelijk in te laten richten als oplaadplaats voor elektrische voertuigen, aangezien hier alleen nu concreet behoefte voor bestaat en de tweede parkeerplaats pas dan in te richten als hier de behoefte toe bestaat.
  • Dit besluit kenbaar te maken aan de weggebruikers middels plaatsing van de borden E4 met onderbord met daarop de tekst ‘Opladen elektrische voertuigen’ alsmede met onderbord OB501 –schuin (links / rechts) wijzend, volgens bijlage I van het RVV 1990, te plaatsen.

  De O.B.U. wordt belast met de uitvoering van dit besluit. Dit besluit wordt op de voor de gemeente gebruikelijke wijze gepubliceerd in de Staatscourant via http://www.officielebekendmakingen.nl/staatscourant

  Rotterdam, 20 maart 2020

  Namens het College van Burgemeester en Wethouders

  de directeur Stadsontwikkeling,

  voor deze, het hoofd Afdeling Mobiliteit

  M.A. van Kruiningen

  Niet eens met dit besluit?

  Dan kunt u, of een andere belanghebbende, een bezwaarschrift indienen. Dit moet binnen zes weken

  na de bekendmaking van het besluit. U stuurt het bezwaarschrift naar:

  Het college van burgemeester en wethouders,

  t.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie, Postbus 1011, 3000 BA te ROTTERDAM, faxnummer Algemene Bezwaarschriftencommissie: (010) 267 63 00.

  In het bezwaarschrift moet in ieder geval staan

  • uw naam, adres en handtekening;
  • uw telefoonnummer zodat contact met u opgenomen kan worden om samen met u te bespreken wat de beste aanpak van uw bezwaarschrift is;
  • de datum waarop u bezwaar maakt;
  • een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
  • de reden(en) van uw bezwaar.

  U wordt verzocht tevens een kopie van dit besluit mee te zenden.

  U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via internet op Rotterdam.nl/pdc: bezwaar indienen,

  m.b.v. het webformulier (zie “mijn loket”). Hiervoor is nodig een DigiD-code, of voor bedrijven een Eherkenning, die kan worden aangevraagd via digid.nl, resp. eherkenning.nl. U kunt het bezwaarschrift niet op een andere digitale wijze, bijvoorbeeld per e-mail, indienen. Zie ook rechtspraak.nl.

  Aangevraagde omgevingsvergunning Ophemertstraat 90

  Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen (art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

  Ophemertstraat 90, 3089JE, aanleggen in-/uitrit (verharding, belijning, etc.) t.b.v. ontsluiting terrein (voorerf). Doorrijbreedte 10 meter (aanvraagdatum 02-03-2020, dossiernummer OMV.20.03.00031).

  Informatie aangevraagde vergunningen.

  De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd.