Droneshow Oud en Nieuw Rotterdam

Beste Mensen,

Zoals eerder aangekondigd vindt het aftelmoment naar 2021 dit jaar plaats met een prachtige droneshow.

Deze is 31 december live vanaf 23.50 uur te bewonderen op onder andere de volgende kanalen.

Zie hierbij de aankondigingen;

https://www.rijnmond.nl/nieuws/202507/Lichtshow-en-nieuwjaarsboodschap-Rijnmond-gaat-op-unieke-manier-het-jaar-uit-en-in

https://www.ad.nl/rotterdam/3-2-1-samen-tellen-we-af-luid-het-nieuwe-jaar-in-met-spectaculaire-droneshow-op-ad-nl~abba599bc/

Tevens zal de show gedeeltelijk te zien zijn op RTL 4 en RTL5 en bij de NOS, direct na twaalf uur.

Maar voor de totaalbeleving stem je af op het kanaal van één van de bovengenoemde partners.

Alvast prettige jaarwisseling gewenst.

Team Mothership

http://www.enterthemothership.com

Gezocht

We zoeken met spoed een vrachtwagen of busje met lange aanhanger voor transport van 2 staalprofielen van 9 m x 30 cm., gewicht 95 kilo per stuk, van Staalprofiel B.V. Gieterijweg 3, naar het Quarantaineterrein. De balken zijn nodig voor verhuizing van de Parasite. Wie kan ons helpen ? Laden en lossen kunnen we zelf.
Reacties 06-57995087 Louike Duran of 06-22452086 Maarten van Gent.

Aangevraagde omgevingsvergunning Bunschotenweg 58

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen (art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Bunschotenweg 58, 3089KC, kappen van een Populus x canadensis volgens de boomveiligheidscontrole. Het aanvraagformulier en situatietekening(en) zijn als bijlage toegevoegd aan de publicatie (aanvraagdatum 11-12-2020, dossiernummer OMV.20.12.00225).

Informatie aangevraagde vergunningen.

De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd.

verleende omgevingsvergunning Waalhavenweg 50

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende omgevingsvergunning heeft verleend (art. 2.1 en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Waalhavenweg 50 , 3089JJ, het plaatsen van 2 nieuwe roldeuren in de noord-oostgevel ten behoeve van het wijzigen van de halindeling. Dit is een constructieve wijziging. ( datum besluit 10-12-2020, op dezelfde dag verzonden , dossiernummer OMV.20.10.00442

Bezwaar bij verleende reguliere omgevingsvergunningen. Belanghebbenden kunnen tegen het verleende besluit binnen zes weken na datum van verzending ervan een gemotiveerd en ondertekend bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders, T.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie, Postbus 1011, 3000 BA te Rotterdam. De bezwaartermijn van 6 weken gaat lopen na verzending van het besluit aan aanvrager/vergunninghouderU kunt, indien u een bezwaarschrift bij het college heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij: Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM te Rotterdam. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd. U wordt verzocht een kopie van het besluit mee te zenden.

 

Waterbus Nieuwe dienstregeling 2021

Vanaf 2021 hanteert Waterbus een gewijzigde dienstregeling. De wijzigingen vinden per 3 januari 2021 plaats op tijdstippen en locaties waar er nu minder vraag is naar personenvervoer over water dan voor Corona. Dit betekent dat LIJN 181 op 18 december ’20 voor het laatst de route Rotterdam Heijplaat<> Schiedam vaart.

VERSOBERING DIENSTREGELING: NA 18 DECEMBER ZAL DE SPITSDIENST (LIJN 201) NIET MEER VAREN

Haltes beïnvloed
Erasmusbrug (Rotterdam), Stormpolder (Krimpen aan den IJssel), De Schans (Ridderkerk), Noordeinde (Hendrik Ido Ambacht), Kade (Alblasserdam), Westeind (Papendrecht), Merwekade (Dordrecht),

BESLUIT VERKEERSMAATREGEL Alwinastraat (ROTTERDAM)

De manager Parkeervoorzieningen Stadsbeheer,

 

Overwegende dat,

Voor de locatie Alwinastraat plaatsing van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken is aangevraagd;

 

De aanvrager voldoet aan de voorwaarden om voor een dergelijke parkeerplaats in aanmerking te komen;

 

Deze maatregel, gelet op artikel 2 van de Wegenverkeerswet, strekt tot:

• het verzekeren van de veiligheid op de weg;

• het beschermen van weggebruikers en passagiers;

• het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer;

 

De weg is gelegen binnen de bebouwde kom en in beheer van de gemeente Rotterdam;

 

Gelet op artikel 18, eerste lid sub d van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994), het bepaalde in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) en het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer en daartoe bevoegd krachtens door het college van burgemeester en wethouders verleend mandaat;

 

 

 

BESLUIT:

• tot het inrichten van een gehandicapten parkeerplaats aan de Alwinastraat 3, ter hoogte van huisnummer 3, door middel van plaatsing van bord E6 RVV 1990 met onderbord met vermelding van het kenteken van de auto van de aanvrager en aangevuld met een kruismarkering in het parkeervak.

 

A. Tahraoui

 

 

 

Rotterdam, 03 december 2020

Namens het college van burgemeester en wethouders,

De manager Parkeervoorzieningen Stadsbeheer,

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de datum van publicatie tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift dient gemotiveerd te zijn en moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam, maar te worden ingediend bij de:

Algemene Bezwaarschriftencommissie

Postbus 1011

3000 BA Rotterdam

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en bevat tenminste de gronden van het bezwaar, de naam en het adres van de indiener, de dagtekening en een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt. Het is wenselijk tevens een kopie van dit besluit mee te zenden.

Indien een bezwaar, als hiervoor bedoeld, is ingediend kan tegen betaling van de griffie-rechten een verzoek om een voorlopige voorziening ingediend worden bij de Arrondissementsrechtbank Rotterdam, sector bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam

Aangevraagde omgevingsvergunning Van Kinsbergenstraat 31

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen (art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Van Kinsbergenstraat 31, 3089SR, poortdeur tussen tuin en poort meer naar links plaatsen (aanvraagdatum 08-12-2020, dossiernummer OMV.20.12.00153).

Informatie aangevraagde vergunningen.

De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd.

Aangevraagde omgevingsvergunning Heysekade 21

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen (art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Nabij Heysekade 21, 3089TH, realiseren nieuwbouw 6 grondgebonden woningen en 2 appartementen + aanleggen in-/uitrit (aanvraagdatum 09-12-2020, dossiernummer OMV.20.12.00156).

Informatie aangevraagde vergunningen.

De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd.