Kerstmarkt door GJO SOK

GJO SOK Samen Op Kamp Heijplaat

Kerstmarkt GJO SOK Samen op Kamp
GJO SOK organiseerde vanavond van 17.00 – 21.00 uur weer de kerstmarkt. Ditmaal was de locatie de Letostraat in Heijplaat.
 
De opbrengst van de Kerstmarkt is geheel bestemd voor Samen Op Kamp. Een kamp dat elk jaar weer door de vrijwilligers van SOK mogelijk wordt gemaakt.
Uiteraard waren de heerlijke oliebollen van weer aanwezig.
Kerstmarkt Samen op Kamp GJO SOK oliebollen kraam
Naast de oliebollen was het Stichting Het Kledingpunt Heijplaat ook met een kraam aanwezig, waar leuke dingen gekocht en gewonnen konden worden.
Kerstmarkt Samen op Kamp GJO SOK Kledingpunt Heijplaat
Ook het Zeekadetkorps Rotterdam met een kraam aanwezig
Kerstmarkt Samen Op Kamp GJO SOK Zeekadettenkorps
Francisca Henneman was ook op de Kerstmarkt aanwezig en presenteerde de mozaïek 100 jaar Heijplaat. Het mozïek is van, door, voor en met Oud-heijplaters, Nieuw-heijplaters, huidige Heijplaters, jong en oud gemaakt. Steentje voor steentje leggen en plakken heeft een prachtig plaatje opgeleverd. Na vanavond komt dit werk in de openbare ruimte de Huiskamer aan de Heysekade, te hangen. Er zaten 100 knikkers in de pot.
Daarnaast waren er ook nog andere kramen aanwezig met eten, drinken, frutsels en haakwerk. Het was een hele gezellige avond!

 

tap-ontheffing (art. 35) verleend aan kerstmarkt

tap-ontheffing (art. 35) verleend aan kerstmarkt

19 november 2015

In verband met nieuwe aanvraag is op 17-11-2015 een vergunning verleend zijnde een drank- en horecavergunning , aan Kerstmarkt . De adres gegevens zijn: Letostraat 0, Rotterdam.

De vergunningsduur is van: 18-12-2015 tot en met: 18-12-2015
Het registratienummer van dit besluit is: vr.P.0145831.2015
Voor vragen over de verleende vergunning kunt u contact opnemen met Horecavergunningen
Voor meer informatie over horeca: www.rotterdam.nl/horeca.
Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na datum van verzending ervan een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester.
Dit bezwaarschrift moet ondertekend zijn en moet ten minste bevatten:
– naam en adres van de indiener;
– telefoonnummer van de indiener, zodat contact opgenomen kan worden om samen te bespreken wat de beste aanpak van het bezwaarschrift is;
– datum bezwaarschrift;
– de gronden van het bezwaar;
– een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt.
U wordt verzocht tevens een kopie van dit besluit mee te zenden.
Het bezwaarschrift moet worden gezonden naar:
De burgemeester,
t.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie, Postbus 1011, 3000 BA te ROTTERDAM.
Faxnummer Algemene Bezwaarschriftencommissie: (010)267 6300.
U kunt uw bezwaarschrift ook via internet indienen via het webformulier. Dit is te vinden onder het kopje ‘Formulier’ op de website www.rotterdam.nl/pdc:bezwaar_indienen. U heeft daarvoor wel een DigiD-code, of als bedrijf een E-herkenning, nodig. Deze kunt u aanvragen via www.digid.nl, respectievelijk www.eherkenning.nl.
U kunt, indien u een bezwaarschrift bij de burgemeester heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (o.a. schorsing) indienen bij:
Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM te ROTTERDAM.
Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd.

Kerstmarkt Heijplaat

GJO SOK Samen Op Kamp Heijplaat

Heijplaat kerstmarkt

Heijplaat heeft op vrijdag 18 december 2015 van 17:00 – 21:00 uur weer het genoegen dat er een kerstmarkt wordt georganiseerd. De locatie van de kerstmarkt is dit maal in de Letostraat. Met natuurlijk de overheerlijke oliebollen!! De opbrengst is geheel bestemd voor het SOK-kamp. Onderstaand vind u de links naar de verleende evenementenvergunning en de verleende tapontheffing.
Heijplaat kerstmarkt Letostraat
Heijplaat kerstmarkt tapontheffing

Herfst Knutselochtend GJO SOK

GJO SOK Samen Op Kamp Heijplaat
Herfst knutselochtend GJO SOK

GJO SOK organiseerde voor de kinderen van groep 3 tot en met groep 8 op donderdagochtend 22 oktober 2015 van 10.00 – 13.00 uur op de kinderboerderij de heij een herfst knutselochtend. De kinderen knutselden, kregen iets lekkers en sloten de ochtend af met pannenkoeken eten. De kosten voor deze ochtend bedroegen maar € 2,- per kind! De foto’s in de bovenstaande diavoorstelling geven aan dat het een geslaagde ochtend was!

Herfst Knutselochtend GJO SOK

GJO SOK Samen Op Kamp Heijplaat
Herfst knutselochtend GJO SOK

GJO SOK organiseerde voor de kinderen van groep 3 tot en met groep 8 op donderdagochtend 22 oktober 2015 van 10.00 – 13.00 uur op de kinderboerderij de heij een herfst knutselochtend. De kinderen knutselden, kregen iets lekkers en sloten de ochtend af met pannenkoeken eten. De kosten voor deze ochtend bedroegen maar € 2,- per kind! De foto’s in de bovenstaande diavoorstelling geven aan dat het een geslaagde ochtend was!

GJO SOK

GJO SOK Samen Op Kamp Heijplaat

HEIJPLAAT – GJO SOK
Opgericht
Adres: Heijplaat Rotterdam
tel: 06 402 804 73
Facebook: https://www.facebook.com/GJO-SOK-665938610217287/?fref=ts
GJO SOK verzorgt al tientallen jaren een kampweekend voor kinderen in de leeftijdscategorie 6‐12 jaar woonachtig in ons mooie dorp Heijplaat. Veelal betreft het kinderen van ouders/verzorgers die het niet echt breed hebben. GJO SOK bezorgt ze dus toch een vorm van “vakantie”. GJO SOK heeft geen vaste inkomsten en staan als leiding al jaren op allerlei evenementen op Heijplaat (en soms ook daarbuiten) met kraampjes (eten, touwtje trekken; rad van avontuur) en organiseren zij de kerstmarkt op Heijplaat om geld in te zamelen en zodoende dus de kosten voor de ouders/verzorgers laag te kunnen houden.
Hieronder vind u enkele artikelen met artikelen met verslagen van activiteiten van GJO SOK