De fietsveerdienst RDM/Heijplaat – Marconistraat/M4H blijft!

In de afgelopen maanden is onderzocht of er voldoende mensen gebruik maakten van de fietsveerdienst RDM/Heijplaat – Marconistraat/M4H. En dat blijkt zo te zijn. Daarom wordt per 1 april 2023 de fietsveerdienst opgenomen in de vaste dienstregeling. Dan kun je nog steeds je fiets meenemen op de fietswatertaxi. Tijdens de ochtend- en avondspits vaart de boot op werkdagen tussen 7:00 en 9:30 uur en tussen 16:00 en 18:30 uur.

 

Verder wordt dit jaar een elektrische fietswatertaxi gebouwd die de huidige boot zal vervangen. Vanaf 2024 zal deze verbinding volledig emissievrij zijn. 

 

[Beeld: watertaxi]

Aangevraagde omgevingsvergunning Heysekade 1 plaatsen vlaggenmasten

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen (art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Heysekade 1, 3089TE, plaatsen van twee vlaggenmasten (aanvraagdatum 17-03-2023, dossiernummer OMV.23.03.00223).

Informatie aangevraagde vergunningen.

De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd.

Stefano Clarijs beëdigd als wijkraadslid

Stefano mag zich sinds gisteren wijkraadslid Heijplaat noemen. Hij had zich vorig jaar bij de wijkraadslid verkiezingen al verkiesbaar gesteld, naast 5 anderen. Helaas waren er maar 5 plekken te vergeven.

Gisteren werd hij alsnog door voorzitter Jeffrey Kruis beëdigd tijdens de openbare vergadering van de wijkraad Heijplaat. Per 28 februari was Steve Ekel vertrokken als wijkraadslid en was er een open plek ontstaan. Stefano werd benaderd en is de uitdaging aangegaan. Stefano heeft jarenlange ervaring door zich als deelraadslid en gebiedscommissielid voor de wijk in te zetten.

Gefeliciteerd Stefano en heel veel succes!

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02WRJyDMrw8dMoPVvddEAjnFj1ZPPEXPMPmX7ChFk3uoQPYbUGBKKywPwQvHmGjaG2l&id=100001786650020

Verleende omgevingsvergunning (kappen) Amelandseplein 60 – OMV.23.02.00036 – meerdere straten Charlois

 

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende omgevingsvergunning heeft verleend (art. 2.1 en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht). 

Amelandseplein 60, 3083SJ, kappen van 7 bomen volgens boomveiligheidscontrole Charlois. Specifieke locaties: Park de Hey, ‘s-Gravenambachtstraat, Schulpweg, Korperweg, Amelandseplein. Het geanonimiseerde besluit en situatietekening(en) zijn als bijlage toegevoegd aan de publicatie (datum besluit 02-03-2023, op dezelfde dag verzonden, dossiernummer OMV.23.02.00036).

Bezwaar bij verleende reguliere omgevingsvergunningen

Belanghebbenden kunnen tegen het verleende besluit binnen zes weken na datum van verzending ervan een gemotiveerd en ondertekend bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders, T.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie, postbus 1011, 3000 BA te Rotterdam. 

U kunt, indien u een bezwaarschrift bij het college heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij: Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM te Rotterdam. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd. U wordt verzocht een kopie van het besluit mee te zenden.

U kunt uw bezwaarschrift ook via internet indienen via het webformulier. Dit is te vinden onder het kopje ‘Formulier’ op de website.www.rotterdam.nl/bezwaar-overig-indienen. U heeft daarvoor wel een DigiD-code, of als bedrijf een E-herkenning, nodig. Deze kunt u aanvragen via www.DigiD-code, respectievelijk www.eherkenning.nl

verleende omgevingsvergunning Gieterijweg 31

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende omgevingsvergunning heeft verleend (art. 2.1 en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht). 

Gieterijweg 31, 3089JZ , aanleggen van een in-/uitrit op locatie Gieterijweg in Rotterdam. De in-/uitrit dient conform de situatietekening “2220845_Layout1.pdf”aangelegd te worden. ( datum besluit 27-02-2023, op dezelfde dag verzonden , dossiernummer OMV.23.02.00033) 

Bezwaar bij reguliere omgevingsvergunningen. 

Belanghebbenden kunnen tegen het besluit binnen zes weken na datum van verzending ervan een gemotiveerd en ondertekend bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders, T.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie, postbus 1011, 3000 BA te Rotterdam. U kunt uw bezwaarschrift ook via internet indienen via het webformulier. Dit is te vinden onder het kopje ‘Formulier’ op de website. www.rotterdam.nl/bezwaar-overig-indienen.

U heeft daarvoor wel een DigiD-code, of als bedrijf een E-herkenning, nodig. Deze kunt u aanvragen via www.DigiD-code, respectievelijk www.eherkenning.nl. U kunt, indien u een bezwaarschrift bij het college heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij: Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM te Rotterdam. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd. U wordt verzocht een kopie van het besluit mee te zenden.

Aangevraagde omgevingsvergunning Eemhavenweg 42

 

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen 

(art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Eemhavenweg 42, 3089KH, plaatsen van een CO2 opslag silo productievullijn, tussenbuffer (hogere druk) en transportleidingen/pompen (aanvraagdatum 03-03-2023, dossiernummer OMV.23.03.00048).

Informatie aangevraagde vergunningen.

De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd.

Verleende omgevingsvergunning nabij Zaandijkstraat 7

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend

dat het de volgende omgevingsvergunning heeft verleend (art. 2.1 en 2.2. Wet algemene

bepalingen omgevingsrecht)

nabij Zaandijkstraat 7, 3089PZ, het oprichten van 4 nieuwbouw woningen welke worden samengevoegd met een monumentale kerktoren en restanten van een vervallen kerk (datum besluit 17-03-2023, zelfde dag verzonden, dossiernummer OMV.21.07.00687)

Bezwaar bij verleende reguliere omgevingsvergunningen 

Belanghebbenden kunnen tegen het verleende besluit binnen zes weken na datum van verzending ervan een gemotiveerd en ondertekend bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders, T.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie, postbus 1011, 3000 BA te Rotterdam. U kunt, indien u een bezwaarschrift bij het college heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij: Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM te Rotterdam. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd. U wordt verzocht een kopie van het besluit mee te zenden. U kunt uw bezwaarschrift ook via internet indienen via het webformulier. Dit is te vinden onder het kopje ‘Formulier’ op de website. www.rotterdam.nl/bezwaar-overig-indienen. U heeft daarvoor wel een DigiD-code, of als bedrijf een E-herkenning, nodig. Deze kunt u aanvragen via www.DigiD-code, respectievelijk www.eherkenning.nl

Inschrijven Wipe Out Heijplaat

Op zondag 9 april is het zover, de eerste editie van Wipe Out Heijplaat! Voor de eerste keer is Park de Hey het decor voor de Wipe Out met unieke obstakels op het grasveld van het park.

Via onderstaand formulier is het mogelijk een inschrijving te plaatsen voor de Wipe Out 2023. De minimale leeftijd van een deelnemer is 10 jaar. Een team bestaat uit maximaal 4 personen.

Bij verdere vragen over de Wipe Out check de website heijplaatonline.com of stuur een email naar info@heijplaatonline.com.

P.S. Dit is de eerste keer dat ik dit formulier gebruik. Indien je een bevestiging per mail terug krijgt, dan ben je ingeschreven. Ik loop de inschrijvingen 4 x per dag na. Mocht je na een dag nog geen reactie hebben, neem dan contact op met info@heijplaatonline.com.

Gegegevens Deelnemer

Contact informatie ouder/voogd indien minderjarig

Lees hier de huisregels

Wipe Out Heijplaat: wie klokt de snelste tijd?

Wipe Out Heijplaat gaat door!!!

Rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan tijdens Wipe Out Heijplaat.

Dit is je kans om een Wipe Out held te worden! De obstacles zijn klaar voor je.

Ga in teamverband de strijd aan met de volgende gekoppelde onderdelen: de knock out race, de kruipstormbaan en de klimplaneet.

Spreekt deze uitdaging je aan toon dan lef, meld je aan en laat de pret beginnen. Een team kan maximaal uit 4 personen bestaan. Minderjarigen hebben toestemming van hun ouders nodig. De aanmeldformulieren volgen dit weekend op de website.

Meedoen met de Wipe Out race is vanaf 10 jaar. Er wordt in verschillende leeftijdscategorieën gestreden.

 • 10 – 12 jaar
 • 13 – 15 jaar
 • 16+ jaar
 • Wanneer: 9 april 2023
 • Tijd : 11:00 – 16:00 uur
 • Locatie: Park de Hey

Deelname is geheel op eigen risico en de organisatie is niet aansprakelijk voor schade en letsel.

Wipe out is een uitdagende activiteit met een verhoogd risico. Daarom worden mensen uitgesloten die:

 • zwanger zijn;
 • hartklachten hebben;
 • een pacemaker dragen;
 • een lichamelijke beperking hebben;
 • een prothese dragen (zoals kunstknie, kunstheup);
 • een medische aandoening hebben waarvan logischerwijs te verwachten valt dat deze aandoening zal verergeren door deelname aan de activiteit. Raadpleeg bij twijfel vooraf een (huis)arts;
 • personen onder invloed van drank en/of drugs.

Daarnaast gelden de volgende eisen aan deelnemers:

 • Deelnemers (teams) dienen zich voorafgaand aangemeld te hebben. De formulieren hiervoor worden voor 19 maart hier op Heijplaat Online beschikbaar gemaakt.
 • minimale leeftijd: 10 jaar (minderjarige deelnemers hebben altijd toestemming van een ouder nodig);
 • er mogen geen schoenen gedragen worden op de stormbaan;
 • trek kleding aan dat vuil mag worden en dat kapot mag gaan (indien kleding kapot gaat is de organisatie niet aansprakelijk hiervoor);
 • bril, sieraden en piercings worden afgedaan of afgeplakt. De organisatie is niet aansprakelijk voor beschadiging van deze spullen en letsel, zoals uitgescheurde oorlellen;
 • telefoons gaan niet mee de baan op;
 • op de stormbaan mag niet gegeten en gedronken worden;
 • de baan mag niet betreden worden met scherpe objecten ingeval van beschadiging worden de kosten op degene verhaald;
 • de stormbaan is geen springkussen, als je wil springen gebruik dan het naastgelegen springkussen;
 • deelnemers dienen ten alle tijde de instructies van de begeleiders op te volgen;
 • een goede algemene gezondheid.

Door lerarentekort dreigt basisschool De Klaver te moeten sluiten

HELP !!

De school in ons kleine unieke havendorp Heijplaat – Rotterdam verkeert in zwaar weer.
Door het groot aantal leraren tekort dreigt de school te moeten sluiten.
Dat zou betekenen dat er 125 leerlingen van deze school verdeeld zullen moeten gaan worden over de omliggende scholen in Rotterdam.
Om sluiting te voorkomen hebben wij (wat duidelijk is) een aantal nieuwe leraren nodig voor het schooljaar 2023-2024.

Ik zou al mijn contacten willen vragen het bericht zoveel mogelijk te delen !! En wie weet.. vinden wij de helden die we zo hard nodig hebben om ons te kunnen redden.

Alvast bedankt namens alle ouders, kinderen en medewerkers van de Klaver Heijplaat die hier mogelijk door hun school, baan en uiteraard vriendschappen kunnen behouden.

Aangevraagde omgevingsvergunning Quarantaineweg 1 – Rijksmonument

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen (art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Quarantaineweg 1, 3089KP, restauratie van het ontsmettingsgebouw, de keuken en het mortuarium op het quarantaineterrein op Heijplaat. Handelingen met gevolgen voor beschermde monumenten (aanvraagdatum 16-02-2023, dossiernummer OMV.23.02.00218).

Informatie aangevraagde vergunningen.

De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd.

Verkeersbesluit t.b.v. oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen Corydastraat

Datum publicatie 24-02-2023 09:00

Jaargang en nummer 2023, 82356

Corydastraat 23/0003797 AS 23/01865 

De directeur van Stadsontwikkeling,

overwegende,

 • dat in het kader van het Rotterdamse programma ‘Rotterdam elektrisch’ het elektrisch vervoer wordt bevorderd;
 • dat het stimuleren van elektrische mobiliteit tot een van de actiepunten behoort uit het door het college van burgemeester en wethouders vastgestelde ‘Programma Duurzaam’;
 • dat het voor het stimuleren van elektrische mobiliteit van belang is dat er over een netwerk van elektrische oplaadpunten kan worden beschikt;
 • dat een dergelijk oplaadpunt onder meer gerealiseerd kan worden door de inrichting van parkeerplaatsen aan de Corydastraat;
 • dat er per elektrische oplaadpaal twee elektrisch aangedreven voertuigen gelijktijdig kunnen worden opgeladen;
 • dat het nodig is om de betreffende parkeerplaatsen middels een verkeersbesluit aan te wijzen als zijnde parkeerplaatsen die als specifiek doel hebben het opladen van elektrische voertuigen;
 • dat het wenselijk is twee parkeerplaatsen bij de oplaadpaal aan de Corydastraat, ter hoogte van nr. 55, ongeveer, aan te wijzen als parkeerplaatsen die als specifiek doel hebben het opladen van elektrische voertuigen.

Dat de maatregel, gelet op artikel 2 lid 2 sub a. van de Wegenverkeerswet, strekt tot:

 • het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de gevolgen voor het milieu;
 • dat de weg onder beheer is van de gemeente Rotterdam;
 • dat afstemming heeft plaats gevonden met de Politie Eenheid Rotterdam.

Gelet op artikel 18 aanhef en onder d. van de Wegenverkeerswet 1994 (Staatsblad 1994, nr. 475, zoals nadien gewijzigd), het bepaalde in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer en daartoe bevoegd krachtens het College van Burgemeester en Wethouders verleend mandaat in het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Rotterdam 2012 (Gemeenteblad 2012-53, zoals nadien gewijzigd)

Besluit:

 • •Twee parkeerplaatsen, bij de oplaadpaal aan de Corydastraat, ter hoogte van nr. 55, ongeveer, aan te wijzen als parkeerplaatsen die als specifiek doel hebben het opladen van elektrische voertuigen.
 • Dit besluit kenbaar te maken aan de weggebruikers middels plaatsing van de borden E4 met onderbord OB20 ‘Opladen elektrische voertuigen’ alsmede met onderbord OB504, volgens bijlage I van het RVV 1990, te plaatsen.

De firma EQUANS wordt belast met de uitvoering van dit besluit. Dit besluit wordt op de voor de gemeente gebruikelijke wijze gepubliceerd in het Gemeenteblad via www.officielebekendmakingen.nl 

Rotterdam, 22 februari 2023,

Namens het College van Burgemeester en Wethouders

de directeur Stadsontwikkeling,

voor deze, het hoofd Afdeling Mobiliteit a.i.

 

R. André de la Porte  

Niet eens met dit besluit?

Dan kunt u, of een andere belanghebbende, een bezwaarschrift indienen. Dit moet binnen zes weken

na de bekendmaking van het besluit. U stuurt het bezwaarschrift naar:

 

Het college van burgemeester en wethouders,

t.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie,

Postbus 1011, 3000 BA te ROTTERDAM,

faxnummer Algemene Bezwaarschriftencommissie: (010) 267 63 00.

 

In het bezwaarschrift moet in ieder geval staan

· uw naam, adres en handtekening;

· uw telefoonnummer zodat contact met u opgenomen kan worden om samen met u te bespreken wat de 

beste aanpak van uw bezwaarschrift is;

· de datum waarop u bezwaar maakt;

· een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;

· de reden(en) van uw bezwaar.

U wordt verzocht tevens een kopie van dit besluit mee te zenden.

U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via internet op Rotterdam.nl/pdc: bezwaar indienen,

m.b.v. het webformulier (zie “mijn loket”). Hiervoor is nodig een DigiD-code, of voor bedrijven een Eherkenning,

die kan worden aangevraagd via digid.nl, resp. eherkenning.nl. U kunt het bezwaarschrift

niet op een andere digitale wijze, bijvoorbeeld per e-mail, indienen. Zie ook rechtspraak.nl.

Aangevraagde omgevingsvergunning (kappen) park de Heij

Keyenburg 1 – OMV.23.02.00228 – meerdere locaties Charlois

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen (art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Keyenburg 1, 3085KA, kappen van 11 bomen volgens boomveiligheidscontrole Charlois. Specifieke locaties: Zuiderparkpad, Slinge, Vaanweg, Park de Hey, Schilperoortstraat, Nieuw-Vossemeerweg, Bunschotenweg, Keyenburg. Het aanvraagformulier en situatietekening(en) zijn als bijlage toegevoegd aan de publicatie (aanvraagdatum 17-02-2023, dossiernummer OMV.23.02.00228).

Informatie aangevraagde vergunningen.

De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd.

Verleende omgevingsvergunning Scheepsbouwweg 45 monument

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende omgevingsvergunning heeft verleend (art. 2.1 en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Scheepsbouwweg 45, 3089JW, gemeentelijk monument (monumentnummer: C-377b), dat onderdeel uitmaakt van het complex Rotterdamse Droogdok Maatschappij (RDM).

Het RDM-complex ligt in het rijk beschermde stadsgezicht Heijplaat. Het project betreft wijziging van de gevels en inrichting (datum besluit 15-02-2023, op dezelfde dag verzonden, dossiernummer OMV.22.08.00064) 

Bezwaar bij verleende reguliere omgevingsvergunningen

Belanghebbenden kunnen tegen het verleende besluit binnen zes weken na datum van verzending ervan een gemotiveerd en ondertekend bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders, T.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie, postbus 1011, 3000 BA te Rotterdam. U kunt uw bezwaarschrift ook via internet indienen via het webformulier. Dit is te vinden onder het kopje ‘Formulier’ op de website.

Externe link: www.rotterdam.nl/bezwaar-overig-indienen. U heeft daarvoor wel een DigiD-code, of als bedrijf een E-herkenning, nodig. 

Deze kunt u aanvragen via Externe link: www.DigiD-code, respectievelijk Externe link: www.eherkenning.nl.

U kunt, indien u een bezwaarschrift bij het college heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (o.a. schorsing) indienen bij: Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM te Rotterdam. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd. U wordt verzocht een kopie van het besluit mee te zenden.

Verleende omgevingsvergunning nabij Slinge 50, 47 bomen, verspreid over meerdere straten in het gebied Charlois) te Rotterdam

Bunschotenweg, park de Hey en directeur de Gelderstraat

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende omgevingsvergunning heeft verleend (art. 2.1 en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

nabij Slinge 50, 3084EB , het project betreft het kappen van 47 bomen, verspreid over meerdere straten in het gebied Charlois) te Rotterdam. De bomen staan in de lijst genoemde bomen met diverse gebreken (holten, rottingen, dierlijke -, schimmelaantastingen en/of mechanische beschadigingen) waarvan deze niet meer zullen herstellen; (datum besluit 06-02-2023, op dezelfde dag verzonden, dossiernummer)

Bezwaar bij verleende reguliere omgevingsvergunningen

Belanghebbenden kunnen tegen het verleende besluit binnen zes weken na datum van verzending ervan een gemotiveerd en ondertekend bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders, T.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie, postbus 1011, 3000 BA te Rotterdam. U kunt uw bezwaarschrift ook via internet indienen via het webformulier. Dit is te vinden onder het kopje ‘Formulier’ op de website.

Externe link: www.rotterdam.nl/bezwaar-overig-indienen. U heeft daarvoor wel een DigiD-code, of als bedrijf een E-herkenning, nodig. 

Deze kunt aanvragen via Externe link: www.DigiD-code, respectievelijk Externe link: www.eherkenning.nl.

U kunt, indien u een bezwaarschrift bij het college heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (o.a. schorsing) indienen bij: Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM te Rotterdam. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd. U wordt verzocht een kopie van het besluit mee te zenden.

Aangevraagde omgevingsvergunning Gieterijweg 31 aanleggen in-/uitrit

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen (art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Gieterijweg 31, 3089JZ, aanleggen van een in-/uitrit op het voorerf lengte 5 x breedte 6 meter (aanvraagdatum 02-02-2023, dossiernummer OMV.23.02.00033).

Informatie aangevraagde vergunningen.

De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd.

Aangevraagde omgevingsvergunning (kappen) park de Hey

Aangevraagde omgevingsvergunning (kappen) Amelandseplein 60 – OMV.23.02.00036 – meerdere locaties Charlois

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen (art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Amelandseplein 60, 3083SJ, kappen van zeven bomen volgens boomveiligheidscontrole Charlois. Specifieke locaties: Park de Hey, ‘s-Gravenambachtstraat, Schulpweg, Korperweg, Amelandseplein. Het aanvraagformulier en situatietekening(en) zijn als bijlage toegevoegd aan de publicatie (aanvraagdatum 02-02-2023, dossiernummer OMV.23.02.00036).

Informatie aangevraagde vergunningen.

De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd.

Exploitatievergunning Heijplaatstraat 3

De burgemeester van Rotterdam heeft besloten een exploitatievergunning te verlenen voor:

Adres: Heijplaatstraat 3 3089JB Rotterdam

Geldig vanaf: 24-01-2023

Geldig tot en met: 24-01-2028

Kenmerk: 0599ESUITE8308502022

Datum verzending besluit: 24-01-2023

Voor meer informatie kunt u op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur contact opnemen met team Horecavergunningen, tel. 010 – 267 25 00 of per mail horecavergunningen@rotterdam.nl.

Hoe kunt u bezwaar maken?

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na datum van verzending ervan een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester. Dit bezwaarschrift moet ondertekend zijn en moet ten minste bevatten, naam en adres van de indiener, telefoonnummer van de indiener, zodat contact opgenomen kan worden om samen te bespreken wat de beste aanpak van het bezwaarschrift is, datum bezwaarschrift, de gronden van het bezwaar en een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt. U wordt verzocht tevens een kopie van dit besluit mee te zenden.

Het bezwaarschrift moet worden gezonden naar de burgemeester, t.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie, Postbus 1011, 3000 BA te Rotterdam. Faxnummer Algemene Bezwaarschriftencommissie: 010 – 267 63 00.

U kunt uw bezwaarschrift ook via internet indienen via het webformulier. Dit is te vinden onder het kopje ‘Formulier’ op de website www.rotterdam.nl/pdc:bezwaar_indienen. U heeft daarvoor wel een DigiD-code, of als bedrijf een E-herkenning, nodig. Deze kunt u aanvragen via Externe link: Digid.nl, respectievelijk Externe link: eherkenning.nl.

U kunt, indien u een bezwaarschrift bij de burgemeester heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (o.a. schorsing) indienen bij: Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM te Rotterdam. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd.

Bewonersinitiatieven 2023

In 2022 werd onderscheid gemaakt tussen grote en kleine bewonersinitiatieven. Kleine bewonersinitiatieven (tot en met € 2.500) kon u het hele jaar indienen. Voor de grote bewonersinitiatieven (tussen € 2.500 t/m. € 20.000) waren er vaste indienrondes. Tijdens een stemronde beslisten bewoners welke grote initiatieven subsidie kregen.

Wat verandert er?

 • In 2023 wordt er niet meer gestemd op grote bewonersinitiatieven. Hierdoor zijn er ook geen vaste indienrondes meer. U kunt het hele jaar door uw bewonersinitiatief indienen, zowel grote als kleine initiatieven.
 • Voor initiatieven tot en met 2.500 euro hoort u binnen enkele weken van de wijkmanager of u subsidie krijgt.
 • Vraagt u een bedrag tussen 2.500 en 20.000 euro aan? Dan kan het iets langer duren, omdat de wijkraad meekijkt en adviseert aan de wijkmanager. U krijgt uiterlijk binnen 8 weken bericht of uw bewonersinitiatief is goedgekeurd.Houd hier rekening mee bij het indienen!

Mijn Rotterdam
‘Mijn Rotterdam’ blijft de website waar u uw bewonersinitiatief online kunt indienen. Ook kunt u uw aanvraag nog steeds indienen door een formulier in te vullen en op te sturen.
 
Meer informatie en de spelregels voor het indienen van een bewonersinitiatief vindt u op Mijn Rotterdam. Natuurlijk staan de wijknetwerkers van de gemeente en Opzoomer Mee klaar om u te helpen bij het indienen van een bewonersinitiatief.

Vragen?
Heeft u vragen? Neem dan contact op met Opzoomer Mee via 010 – 213 10 55 of mail naar bewonersidee@opzoomermee.nl. Ook de wijknetwerker van uw wijk kan u helpen. Zij zijn bereikbaar via het gemeentelijke telefoonnummer 14 010.

Bodemonderzoek volkstuinvereniging Heijplaat

Havenbedrijf Rotterdam (HbR) bouwt met steun van de gemeente Rotterdam (GR) een nieuw clubgebouw voor de volkstuinvereniging Heijplaat. Omdat de volkstuin vlakbij enkele haventerminals ligt, wil de Veiligheidsregio Rotterdam dat het clubgebouw ook gebruikt kan worden om te schuilen bij een calamiteit. Het nieuwe gebouw is ontworpen met de leden van de volkstuinvereniging en van alle gemakken voorzien. In januari 2023 zal het bestaande verenigingsgebouw worden gesloopt waarna in de periode van 20 januari t/m 31 januari een bodemonderzoek zal plaatsvinden. Dat is vaste prik in de haven als er een gebouw wordt gesloopt of nieuw wordt gebouwd.
Na het bodemonderzoek zal aannemer Strandbaak starten met de bouw. Het gebouw is hopelijk voor 1 april 2023 klaar. Dus net voor het nieuwe groeiseizoen. Voor vragen kunt u contact opnemen met (gebiedsmanager Voncken, Bram BJW.Voncken@portofrotterdam.com).