3e editie Harbour Tour 22 september 2019

Ook in 2019 had de Harbour Tour een uitdagend en mooi parcours samengesteld, waarbij unieke haventerreinen in het parcours waren opgenomen. Op 22 september kwamen zo’n 1500 recreatieve toerfietsers zo op plekken waar ze normaal gesproken niet mochten komen, laat staan fietsen. Tijdens de derde editie was er keuze uit drie routes (75 km, 100 km en 135 km). Deze voerden dwars door het havengebied en verbonden de Rotterdamse Waalhaven met de allernieuwste terminals van de Tweede Maasvlakte. 

ROUTE 75 KM 

Vanaf de start aan de Waalhaven fietste de wielrenners dwars door de groene gebieden van Rhoon en Portugaal. Via de Spijkenisserbrug ging de route verder over de Brielse Maaswijk. De route ging verder langs het Brielse Meer en het Hartelkanaal en bracht de wielrenners bij de verzorgingspost 3. Hier kregen ze o.a. Nutrixxion bars, gels en isotone drank, koeken, fruit en water. Ook konden ze hier rekenen op extra support van het Shantykoor De Hoeksche Waard.

Langs de Calandbrug, over de Rozenburgsluis doorkruiste ze het hart van de Rotterdamse haven en fietste ze over de Botlekbrug. Na een ronde om Pernis ging de route verder over het terrein van Tip Europe. Normaal gesproken is dit afgesloten terrein, maar voor hen werd er een uitzondering gemaakt en fietste ze langs de trailers op het haventerrein. De finish naderde om hun welverdiende medaille op te halen bij Broekman Logistics.

ROUTE 100 KM

Net als de start van de 75 km fietste ze dwars door de groene gebieden van Rhoon en Portugaal. Via de Spijkenisserbrug ging de route verder over de Brielse Maaswijk.

De route vervolgde zich richting één van de hoogtepunten van de Harbour Tour: de Tweede Maasvlakte met een geweldig uitzicht over zee en strand. In peloton fietste ze verder langs de ruim 140 automatische stapelkranen en tienduizenden containers op het terrein van de Hutchison Ports ECT Delta Terminal. Hier konden ze ook hun energiepijl een boost geven bij de eerste verzorgingspost van de 100 km route.

Na een mooi lang stuk langs het Oostvoornse Meer en het Hartelkanaal, kwamen ze bij de tweede verzorgingspost. Hier stond weer een aanbod van Nutrixxion bars, gels en isotone drank, koeken, fruit en water voor ze klaar. Ook zij konden hier rekenen op extra support van het Shantykoor De Hoeksche Waard.

Net als de 75 km route ging deze route ook langs de Calandbrug, over de Rozenburgsluis doorkruiste ze het hart van de Rotterdamse haven en fietste ze over de Botlekbrug. Na een ronde om Pernis ging de route verder over het terrein van Tip Europe. Normaal gesproken is dit afgesloten terrein, maar voor hen werd er een uitzondering gemaakt en fietste ze langs de trailers op het haventerrein. De finish naderde ook voor heb om hun welverdiende medaille op te halen bij Broekman Logistics.

ROUTE 135 KM

Vanaf de start aan de Waalhaven fietste ze dwars door de groene gebieden van Rhoon en Portugaal. Via de Spijkenisserbrug ging de route verder over de Brielse Maaswijk.

De route vervolgde zich richting één van de hoogtepunten van de Harbour Tour: de Tweede Maasvlakte met een geweldig uitzicht over zee en strand. In peloton fietste ze verder langs de ruim 140 automatische stapelkranen en tienduizenden containers op het terrein van de Hutchison Ports ECT Delta Terminal. Hier konden ze ook ze energiepijl een boost geven bij de eerste verzorgingspost van deze route.

Een mooie rit langs het Oostvoornse Meer en het Hartelkanaal bracht ze bij de tweede verzorgingspost. Hier stond weer een aanbod van Nutrixxion bars, gels en isotone drank, koeken, fruit en water voor je klaar. Ook zij konden hier rekenen op extra support van het Shantykoor De Hoeksche Waard.

Langs de Calandbrug, over de Rozenburgsluis doorkruiste ze het hart van de Rotterdamse haven en fietste ze over de Botlekbrug. Na een ronde om Pernis ging de route verder over het terrein van Tip Europe. Normaal gesproken is dit afgesloten terrein, maar voor hen werd er een uitzondering gemaakt en fietste ze langs de trailers op het haventerrein. De finish naderde om hun welverdiende medaille op te halen bij Broekman Logistics.

Dodelijk konijnenvirus op meer plekken in Rotterdam

De zeer besmettelijke konijnenziekte myxomatose verspreidt zich over Rotterdam. Het bijna altijd dodelijke virus is na het Dakpark in West nu ook opgedoken in Kralingen. Konijnen in het Kralingse Bos en bij De Esch leggen massaal het loodje. Ook konijnen thuis lopen gevaar als ze niet zijn ingeënt.

Op quarantaine terrein liepen veel konijnen. En ook in park de Heij zijn enkele konijnen te vinden. Let dus goed op.


Kennisgeving beschikking Broekman Project Services B.V.

Uitgebreide voorbereidingsprocedure

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 

Onderwerp

Burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam hebben op 31 januari 2019 een aanvraag op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen van Broekman Project

Services B.V. voor de inrichting aan de Heijplaatweg 4, 3089 JC Rotterdam.

 

Het betreft een inrichting voor de op- en overslag van (tank)containers, die beladen zijn met koopmansgoederen of gevaarlijke stoffen alsmede de boord-boordoverslag van stuifgevaarlijke stoffen.

Ook worden goederen los behandeld en overgeslagen en vinden er assemblage-, demontage- en revisiewerkzaamheden aan goederen plaats. Ter ondersteuning van deze werkzaamheden worden in de inrichting tevens de volgende activiteiten uitgevoerd: aftanken, reparatie en onderhoud van/aan eigen materieel en kantooractiviteiten.

 

De aanvraag omvat het onderdeel milieu, veranderen en betreft de wijziging van de inrichtingsgrens en het verplaatsen van een aantal vergunde activiteiten.

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam hebben besloten de vergunning te verlenen.

 

Inzage

U kunt de beschikking en overige van beland zijnde stukken tijdens kantooruren van 

19 september 2019 tot en met 31 oktober 2019 op de volgende plaatsen inzien:

– het Timmerhuis, Halvemaanpassage 1 te Rotterdam (dinsdag t/m donderdag van 09.00 – 13.00 uur);

– de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam (maandag t/m vrijdag van 09.00 – 16.00 uur, buiten en na deze periode uitsluitend na telefonische afspraak: 010 – 246 80 00 of mailen naar info@dcmr.nl).

 

Beroep

Binnen zes weken, ingaande de dag na de eerste dag van de terinzagelegging van de beschikking, kan bij de Rechtbank Rotterdam, Sector bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam, beroep worden ingesteld door:

– belanghebbenden die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking;

– de adviseurs die advies hebben uitgebracht over het ontwerp van de beschikking;

– belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet verweten kan worden geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking.

 

Inlichtingen

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de DCMR Milieudienst Rijnmond, via info@dcmr.nl onder vermelding van DCMR zaaknummer 9999112593.

leuke voorstelling van amateurtheatergroep VZOD

Kom naar de nieuwe voorstelling van VZOD ‘De man die het wist’ van Lex Passchier & Bruun Kuijt in een regie van Serge Muller Kobold.
Met: Denise Groot Kormelinck, Wilke Schot,
Michel Kwaak, Edwin Stofberg en Jos Verlinden

De man die het wist is een hilarische hommage aan Hitchcock.
In een klein theatertje hebben vijf acteurs het plan opgevat om in één voorstelling
het volledige oeuvre van Alfred Hitchcock na te spelen.
In een doldwaas verhaal, in meer dan 30 verschillende rollen en in een razend tempo komen fragmenten
voorbij uit alle 53 films van ‘The master of suspense’, waarbij klassiekers als ‘Psycho’,
‘The Birds’, ‘Rear Window’ en ‘North by Northwest’ natuurlijk niet ontbreken.

Speeldata: 20, 21, 27 en 28 september 2019 om 20.00 uur
22 en 29 september 2019 om 14.30 uur.

Entree: € 13,-
Locatie: Atelier Quarantaineweg 1, 3089 KP, Rotterdam (Heijplaat).

Kennisgeving beschikking maatwerk Vermeer Eemhaven B.V.

Activiteitenbesluit milieubeheer

 

Onderwerp

Burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam maken het volgende bekend.

 

Op 9 juli 2019 is er een toezichtscontrole uitgevoerd bij Vermeer Eemhaven International B.V. aan de Bunschotenweg 110, 3089 KC Rotterdam. Tijdens de controle is gebleken dat de gasflessenopslag niet meer gepositioneerd is tegen de wand van een romneyloods met een WBDBO van minder dan 60 minuten. Op grond hiervan kan het maatwerkbesluit van 14 november 2014 met kenmerk 21852982/302119 worden ingetrokken.

 

De activiteiten van Vermeer Eemhaven vallen onder de algemene regels van het Activiteitenbesluit milieubeheer en de Activiteitenregeling milieubeheer.

 

Op basis van artikel 8.42, lid 4 van de Wet milieubeheer, kan het bevoegd gezag maatwerkvoorschriften intrekken, indien dat nodig is ter bescherming van het milieu.

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam hebben besloten, gelet op artikel 8.42, lid 4, van de Wet milieubeheer, om het maatwerkbesluit van 14 november 2014 met kenmerk 21852982/302119 ambtshalve in te trekken.

 

Het besluit is op 9 september 2019 aan de aanvrager bekend gemaakt.

 

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken ingaande de dag na de dag van bekendmaking aan de aanvrager tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, Postbus 1011, 3000 BA Rotterdam, o.v.v. “Awb-bezwaar”.

 

Wij verzoeken u een kopie van uw bezwaarschrift en/of het verzoek om een voorlopige voorziening te sturen aan de DCMR Milieudienst Rijnmond, Postbus 843, 3100 AV Schiedam.

 

Inlichtingen

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de DCMR Milieudienst Rijnmond, via info@dcmr.nl onder vermelding van DCMR zaaknummer 9999130396.

verleende omgevingsvergunning Scheepsbouwweg 8

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende omgevingsvergunning heeft verleend (art. 2.1 en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Scheepsbouwweg 8, 3089JW, tijdelijk bedrijfsgebouw te plaatsen voor een periode van 5 jaar(datum besluit 06-09-2019, dossiernummer OMV.19.07.00089)

Bezwaar bij verleende reguliere omgevingsvergunningen. Belanghebbenden kunnen tegen het verleende besluit binnen zes weken na datum van verzending ervan een gemotiveerd en ondertekend bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders, T.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie, Postbus 1011, 3000 BA te Rotterdam. U kunt, indien u een bezwaarschrift bij het college heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij: Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM te Rotterdam. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd. U wordt verzocht een kopie van het besluit mee te zenden.