Aangevraagde omgevingsvergunning RDM-kade 59

 

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen 

(art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

RDM-kade 59, 3089JR, Installatie van 164 zonnepanelen (aanvraagdatum 19-04-2022, dossiernummer OMV.22.04.00241).

Informatie aangevraagde vergunningen.

De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd. 

Kennisgeving aanvraag C. Steinweg – Handelsveem B.V. (9999269211)

Reguliere voorbereidingsprocedure

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarop de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen.

 

Bedrijf : C. Steinweg – Handelsveem B.V.

Locatie : Zaltbommelstraat 10, 3089 JK Rotterdam

Activiteit : Milieuneutraal wijzigen

Voor : Milieuneutrale verandering ten behoeve van loodsen A en B

Aanvraagdatum : 7 april 2022

Zaaknummer : 9999269211

 

In dit stadium is het niet mogelijk uw mening te geven over de aanvraag. Nadat wij een besluit hebben genomen wordt u in de gelegenheid gesteld uw bezwaren kenbaar te maken.

HEIJPLAAT NIEUWSBRIEF: VERDER WERKEN AAN DE AANPAK VAN VLIEGENOVERLAST OP HEIJPLAAT

In deze nieuwsbrief vindt u meer informatie over de aanpak van vliegenoverlast door provincie Zuid-Holland, gemeente Rotterdam en DCMR Milieudienst Rijnmond in 2022. Net als voorgaande jaren wordt samengewerkt met het Vliegenteam en het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen. In weken 15 en 16 wordt deze nieuwsbrief ook huis-aan-huis verspreid.

Klik op de afbeelding om de tekst te vergroten

Verleende omgevingsvergunning nabij De Rotterdamweg 1

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend

dat het de volgende omgevingsvergunning heeft verleend (art. 2.1 en 2.2. Wet algemene

bepalingen omgevingsrecht)

nabij De Rotterdamweg 1, 3089JV, het kappen van 2 bomen (datum besluit 17-03-2022, zelfde dag verzonden, dossiernummer OMV.22.02.00415)

Bezwaar bij verleende reguliere omgevingsvergunningen

Belanghebbenden kunnen tegen het verleende besluit binnen zes weken na datum van

verzending ervan een gemotiveerd en ondertekend bezwaarschrift indienen bij het college van

Burgemeester en Wethouders, T.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie, Postbus

1011, 3000 BA te Rotterdam.

U kunt, indien u een bezwaarschrift bij het college heeft ingediend, een verzoek om voorlopige

voorziening (schorsing) indienen bij: Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus

50951, 3007 BM te Rotterdam. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd.

U wordt verzocht een kopie van het besluit mee te zenden.

Aangevraagde omgevingsvergunning Quarantaineweg

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen (art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Quarantaineweg of kadastraal perceel CLS00-A-4997-G-, groot onderhoud uitritten, wegen en (fiets)paden (aanvraagdatum 23-03-2022, dossiernummer OMV.22.03.00328).

Informatie aangevraagde vergunningen.

De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd.

Aangevraagde omgevingsvergunning Rondoplein 10

Home » Heijplaat Nieuws

 

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen (art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht). Rondoplein 10, 3089RH, restauratie en funderingsherstel Muziekkoepel (aanvraagdatum 14-03-2022, dossiernummer OMV.22.03.00197). Informatie aangevraagde vergunningen. De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd.

Kennisgeving beschikking HEBO Maritiemservice B.V. (9999239106)

Home » Heijplaat Nieuws

 

Uitgebreide voorbereidingsprocedure

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Onderwerp

Burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam hebben op 13 augustus 2021 een aanvraag op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen van HEBO Maritiemservice B.V. voor de inrichting aan de Quarantaineweg 10, 3089 KP Rotterdam.

De inrichting betreft een maritieme dienstverlener met de volgende activiteiten: het verplaatsen en transporteren van zware constructies over zee, binnenwateren en land, het vlottrekken van schepen, het bergen van schepen en wrakken, opsporen en bergen van ankers of verloren lading dan wel het verwijderen van obstakels uit vaarwegen, verrichten van onderhoud aan eigen schepen (waaronder onderhoud aan schepen met een lengte van 25 meter of meer), uitvoeren van staalconstructiewerkzaamheden op het buitenterrein (oppervlak > 2.000 m²), het innemen en opslaan van de afvalstoffen welke vrijkomen vanuit de bergingswerkzaamheden (incl. het opruimen van oil-spills), het bewerken van afvalstoffen welke vrijkomen vanuit de bergingswerkzaamheden, zoals het demonteren van schepen /scheepswrakken en het uitsorteren van afvalstoffen welke vrijkomen vanuit de bergingswerkzaamheden en het innemen van afvalstoffen uit de scheepvaart (‘havenontvangst’).

De aanvraag bevat het onderdeel milieu, oprichting.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam maken bekend dat zij het voornemen hebben de vergunning te verlenen.

Inzage

U kunt de beschikking en overige van belang zijnde stukken tijdens kantooruren van 16 maart 2022 tot en met 27 april 2022 op de volgende plaatsen inzien:

– Bibliotheek Rotterdam, Hoogstraat 110 te Rotterdam, uitsluitend alleen op afspraak via e-mailadres dcmr_haaglanden@bibliotheek.rotterdam.nl (graag onder vermelding van zaaknummer en bedrijfsnaam);

– de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam.

Vanwege de maatregelen rondom de Coronavirus-crisis kunnen de stukken bij de DCMR Milieudienst Rijnmond alleen op afspraak en uitsluitend op maandag en donderdag tussen 10.00 en 14.00 uur worden ingezien aan de Parallelweg 1, 3112 NA Schiedam. Afspraken kunt u maken door het sturen van een e-mail aan info@dcmr.nl of te bellen naar telefoonnummer 010 – 246 80 00.

Indien dit voor u geen uitkomst biedt en de stukken fysiek wilt in zien, verzoeken wij u dit binnen de termijn van de terinzagelegging aan ons kenbaar te maken. Dit kunt u doen per brief aan DCMR, Postbus 843, 3100 AV Schiedam of per e-mail via info@dcmr.nl. Wij zullen hierop in contact met u treden om met u op zoek te gaan naar een pragmatische oplossing waarbij u alsnog de mogelijkheid wordt geboden om op de (ontwerp)beschikking te kunnen reageren.

Beroep

Binnen zes weken, ingaande de dag na de eerste dag van de terinzagelegging van de beschikking, kan bij de Rechtbank Rotterdam, Sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam, beroep worden ingesteld door:

– een ieder die zienswijzen heeft ingebracht tegen de ontwerpbeschikking;

– de adviseurs die advies hebben uitgebracht over het ontwerp van de beschikking;

– alle belanghebbenden.

Alleen zij die een beroepschrift hebben ingediend kunnen, bij spoedeisend belang, om een voorlopige voorziening vragen. U richt het verzoek aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam, Sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Voor de behandeling van het verzoek is griffierecht verschuldigd.

Abonneer je op Heijplaat Online

Home » Heijplaat Nieuws

Wist je dat je je kan inschrijven om de berichten van Heijplaat Online te volgen? En waarom zou je dat willen? Soms gebeurt het dat je berichten van HO niet op je tijdlijn van Facebook, Instagram en Twitter te zien krijgt door de algoritmes die de sociale media gebruiken. En daardoor kan je belangrijke informatie van HO missen. Om geen enkel bericht te missen, kan je je abonneren op Heijplaat Online. Dit betekent dat je elk nieuw bericht per e-mail ontvangt. Handig toch!

Wil je hier gebruik van maken, vul dan je e-mailadres onderstaand in en druk op abonneren. Je ontvangt dan een e-mail waarin je het volgen van HO moet bevestigen. Door het e-mail abonnement te bevestigen, activeer je de e-mailnotificatie van nieuwe berichten.

Voeg je bij 1.608 andere abonnees

Opening Gymzaal Karimunstraat

Home » Heijplaat Nieuws

De nieuwe gymzaal in Heijplaat is woensdag 9 maart officieel in gebruik genomen. Burgemeester Aboutaleb verrichte de officiële opening, maar vertrok al snel tijdens de demo uitvoering. Het officiële moment was, door de eerdere coronaregels, helaas alleen voor genodigden, maar tussen 15.30 en 17.00 uur konden geïnteresseerden de gymzaal zelf ontdekken. Althans dit werd zo gecommuniceerd door de gemeente Rotterdam. Dit tijdstip viel namelijk samen met de kleutergym die van 15.30 – 16.30 uur duurde, waardoor het verkennen van de zaal  zijn beperkingen had. Ook was niemand van het sportbedrijf Rotterdam na de officiële opening achtergebleven om de geïnteresseerden te woord te staan. Een gemiste kans in mijn optiek.

De nieuwe gymzaal ziet er prachtig uit. Het is een energie opwekkende en onderhoudsvriendelijke gebouw. Het is een gebouw met een houten, demontabele constructie. Het gebouw bestaat uit een entreegebied dat  als bijeenkomstenruimte kan fungeren, de zaal van 364 m², twee toiletten, twee kleedruimtes, één kleedruimte voor de instructeur/instructrice en twaalf douches.

De komende jaren kunnen de Heijplaters weer gebruik maken van een gymzaal die naar de huidige standaarden up-to-date is.

Ben je geïnteresseerd in het huren van de Gymzaal Karimunstraat, dan kan je contact opnemen met het sportbedrijf Rotterdam via 010-8080880 of per mail via info@sportbedrijfrotterdam.nl

Locatie gymzaal Karimunstraat:
Karimunstraat 50
3089 SM Rotterdam

NL Doet – Kinderboerderij De Heij: Een dagje buffelen voor de bijenwei

Home » Heijplaat Nieuws

Kinderboerderij De Heij heeft een milieu straat die afgevoerd moet worden. Het bestaat uit hout, tuinafval en puin welke in containers gegooid moet worden. De containers worden door een bedrijf afgevoerd.

Het wordt een dag lekker door buffelen met een leuk groep mensen. De kinderboerderij verzorgt een lunch voor alle harde werkers.

Inschrijven

Adres:

Oostbroekweg 15
3089 KL Rotterdam

NL Doet – Verbeteren groen in de Letostraat

Home » Heijplaat Nieuws

Hoera we mogen weer zonder al die regels i.v.m. de Corona.
Vrijdag 11 maart gaan de bewoners van het woonerf Letostraat de grote plantentuin weer mooi maken en de plantenbakken aan de gevels krijgen nieuwe plantjes.
Als extra hulp komen 7 niet Heijplaters helpen. Dank aan de Christen Unie gemeenteraad Rotterdam (de verkiezingen komen eraan) en woningbouwvereniging Vestia (gluren bij de buren).  Dus het groen in de straat komt er weer mooi bijgestaan.

Pier 6 open dag 19 maart

Home » Heijplaat Nieuws

Beste bewoners van Heijplaat,

C. Steinweg – Handelsveem B.V. nodigt u graag uit om op 19 maart 2022 tussen
11.00 uur – 14.00 uur de ontwikkelingen van Pier 6 te komen bewonderen. Wij
vinden het namelijk belangrijk dat u als goede buur op de hoogte wordt gesteld van de
huidige ontwikkelingen waar Steinweg mee bezig is. Gedurende 30 minuten krijgt u
een promovideo te zien en wordt u meegenomen om Pier 6 zelf te komen bekijken. U
kunt met het hele gezin komen. Voor een hapje en een drankje wordt gezorgd!

Pakt u ook deze kans om een kijkje te nemen in de keuken van de Rotterdamse
Haven?

Klik op de onderstaande link om u gratis aan te melden voor een van de tijdsloten.
www.steinweg.com/aanmelden

Graag aanmelden vóór 12 maart 2022 .
Pier 6 is te vinden op het volgende adres: Zaltbommelstraat 10 – havennummer 2530.

Ontdek de nieuwe gymzaal!

Home » Heijplaat Nieuws
  Burgemeester Aboutaleb verricht woensdag 9 maart de officiële opening van de nieuwe gymzaal op Heijplaat. We hebben goed nieuws en slecht nieuws. Het officiële moment is, door de huidige coronaregels, helaas alleen voor genodigden. Maar het goede nieuws is dat u de gymzaal die dag zelf kan ontdekken. U bent van harte welkom tussen 15.30 tot 17.00 uur. Locatie: tussen de Karimunstraat en de Eemhavenweg. Hopelijk tot dan!
Beeld: artist impression gymzaal
 

Aangevraagde omgevingsvergunning Heijplaatweg 10

Home » Heijplaat Nieuws

 

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen (art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Nabij Heijplaatweg 10, 3089JC, aanleggen van een tijdelijke (4 maanden) in-/uitrit op het zijerf t.b.v. het aanleggen van een ontlastvloer (ter hoogte van Heijplaatweg 17-21) (aanvraagdatum 21-12-2021, dossiernummer OMV.21.12.00446).

Informatie aangevraagde vergunningen.

De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd.