Stand van zaken ontwikkeling buurtsupermarkt

Beste bewoner van Heijplaat,

Zoals u weet zijn de gemeente Rotterdam, Woonbron en een ondernemer al enige tijd bezig met de totstandkoming van een buurtsupermarkt op Heijplaat. In deze brief informeren wij u graag over de stand van zaken.

De ondernemers zijn Fatih en Halit Böyük. De buurtsupermarkt komt in het pand Victorieuxstraat 84. Achter de schermen wordt druk gewerkt aan de voorbereidingen. De planning was om de supermarkt voor de zomer te openen. Dat blijkt helaas niet haalbaar. Door het afhaken van de beoogde supermarktketen moest gezocht worden naar een passend alternatief. Ook de planning van de bouwwerkzaamheden liep o.a. door gebrek aan (bouwend) personeel vertraging op.

Maar van uitstel komt in dit geval zeker geen afstel!

Woonbron gaat de komende tijd verder met de uitvoer van de benodigde aanpassingen aan het gebouw en de stoep ervoor. De gemeente Rotterdam gaat daarna fiets-parkeerplekken op de stoep realiseren en een laad- en loszone voor één vrachtwagen. De ondernemers zullen daarna in enkele weken de winkel inrichten en klaar maken voor gebruik.

Hierna volgt de opening, naar verwachting in het vierde kwartaal van 2019. Uiteraard wordt u hiervoor door de ondernemers, Woonbron en de gemeente uitgenodigd.

Met vriendelijke groet,

Ook namens de ondernemers en Woonbron,

Kristel Arntz
Gemeente Rotterdam
Afdeling Communicatie
Team Stadsontwikkeling

190711-update-ontwikkeling-buurtsuper.pdf

Ontwikkelingen vliegenaanpak Heijplaat

Aan de bewoners van Heijplaat

Geachte mevrouw of heer,

Sinds een aantal jaar heeft een deel van de bewoners op Heijplaat in de warmere maanden last van vliegen. Samen met DCMR, het Havenbedrijf Rotterdam (HBR) en het Kennis- en adviescentrum Dierplagen (KAD) onderzoeken we de oorzaken/bronnen van de vliegenoverlast. Recentelijk hebben ontwikkelingen plaatsgevonden die tot nieuwe inzichten hebben geleid. Deze informatie wil ik graag met u delen.

In de periode van 18 mei tot 23 mei ontvingen wij veel meldingen van overlast van vliegen in IJsselmonde. Dit was opmerkelijk omdat hier niet eerder overlast van vliegen is ervaren. Samen met de DCMR en het HBR is naar de oorzaak gezocht. Dat leidde tot de vondst van drie duwbakken (boten) met PMD (plastic, metaal en drankkartons) die bij het eiland van Brienenoord lagen. De eigenaar van dit plastic afval is SUEZ, het afvalverwerkingsbedrijf met een vestiging op Heijplaat.

Tijdens eerdere onderzoeken (in 2017 en 2018) van het KAD in opdracht van de gemeente Rotterdam zijn de duwbakken niet bij ons in beeld geweest. De onderzoeken van de voorgaande jaren richtten zich vooral op de bedrijfsvoering binnen, in de hal van SUEZ.

 • Aanvullende onderzoeksopdracht
  Na de vondst van de duwbakken heeft de gemeemte Rotterdam het KAD een aanvullende opdracht gegeven met de volgende onderzoeksvragen:
  1 Kan de inhoud van de duwbakken de overlast van vliegende insecten rondom de Kuip en in het gebied Oud-IJsselmonde hebben veroorzaakt?
  2 Hoe aannemelijk is het dat dergelijke duwbakken voor overlast van vliegende insecten kunnen zorgen, op het moment dat deze duwbakken bij het afvalverwerkingsbedrijf bij Heijplaat zijn aangemeerd?
 • Conclusies onderzoek
  De conclusie van het onderzoek van het KAD zijn dat de omstandigheden in een dergelijke duwbak zeer geschikt zijn voor de ontwikkeling van grote aantallen vliegende insecten en dat materiaal dat op deze wijze en in dergelijke omstandigheden in een leefgebied wordt opgeslagen, tot grote aantallen vliegende en overlastgevende insecten kan leiden.

  Het onderzoeksrapport van het KAD staat op https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/vliegenoverlast-heijplaat/.

  Aanpak
  De gemeente Rotterdam vindt het belangrijk om voor een schone en veilige leefomgeving te zorgen. De onderzoeksresultaten zijn aanleiding geweest om, samen met de DCMR en het HBR, met SUEZ in gesprek te gaan. Daarbij is gevraagd om de bedrijfsvoering zo aan te passen dat er geen overlast voor omwonenden is. Dat betekent geen duwbakken als opslag in bewoond gebied gebruiken en aandacht voor het bestrijden van vliegen op het buitenzetten van SUEZ. SUEZ heeft aangegeven er veel aan te doen om overlast te voorkomen en heeft toegezegd geen duwbakken voor langere tijd aan de kade bij Heijplaat aangemeerd te laten. Wij blijven in gesprek met SUEZ en monitoren de aanpak en voortgang.

  Vervolg
  Ik kan me voorstellen dat u naar aanleiding van deze bried vragen heeft. Het spreekuur in de Huiskamer (Heysekade 1) wordt daarom deze week uitgebreid. Medewerkers van de gemeente rn het KAD zijn woensdag van 12:00 tot 14:00 uur en donderdag van 18:00 tot 20:00 uur aanwezig om u te woord te staan. Ook gaan we een bewonersinformatieavond organiseren waarbij we het rapport van het KAD aan u presenteren. Gezien de vakantieperiode vindt deze na de zomervakantie plaats. U ontvangt hierover tijdig bericht.

  Dank
  Tot slot wil ik u, bewoner van Heijplaat, bedanken voor uw inzet en vertrouwen. De afgelopen maanden hebben vele bewoners vliegenmonsters ingeleverd. Ook dit seizoen blijven ee monsters verzamelen om gegevens te verzamelen over de locaties en herkomst van de vliegen en het helpt verbanden te leggen. Bijft u daarom vliegenmonsters inleveren.

  Meld vliegenoverlast bij de DCMR
  Het blijft ook belangeijk om vliegenoverlast bij de DCMR te melden. De DCMR registreert klachten, kan onderzoek doen naar omliggende bedrijven en deelt de klachten wekelijks met de gemeente Rotterdam. Melden kan 24 uur per dag, 7 dagen per week via telefoonnummer 0888 – 333 355 of online via https://www.dcmr.nl/melding-maken.

  Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

  Met vriendelijke groet,
  Directeur Stadsbeheer (voor deze)

  ing. R.W. van Eijck
  Manager Openbare Werken Zuid-West

  Rotterdam Rave 2019

  De Burgemeester van Rotterdam heeft op 15 december 2018 een verzoek ontvangen van Rotterdam Rave om een evenement te mogen organiseren in de RDM Onderzeebootloods en de RDM-kade in Rotterdam.

  De Burgemeester van Rotterdam heeft op 3 juli 2019 besloten de vergunning te verlenen.

  Bijzonderheden

  De evenementenvergunning wordt afgegeven voor zaterdag 17 augustus maart 2019 van één uur ’s middags tot elf uur ’s avonds. Het maximum aantal bezoekers dat het festival mag bijwonen is 8.000 personen.

  Het festival zal worden gehouden in de RDM Onderzeebootloods en op de RDM-kade in Rotterdam.

  De opbouw voor dit evenement vindt plaats vanaf donderdag 15 en vrijdag 16 augustus 2019 van zes uur ’s ochtends tot tien uur ’s avonds en zaterdag 17 augustus 2019 van zes uur ’s ochtends tot één uur ‘s middags.

  De afbouw van dit evenement vindt plaats op zaterdag 17 augustus 2019 van elf uur ’s avonds tot één uur ’s ochtends en zondag 18 en maandag 19 augustus 2019 van zes uur ’s ochtends tot tien uur ’s avonds.

  Inzage beschikking

  De openbare en geanonimiseerde beschikking vind u als bijlage bij deze kennisgeving.

  Bezwaarmogelijkheid

  Belanghebbenden kunnen binnen zes weken een bezwaarschrift indienen bij:

  De Burgemeester

  t.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie

  Postbus 1011

  3000 BA Rotterdam

  Faxnummer van de Algemene Bezwaarschriftencommissie: (010) 267 63 00.

  In het bezwaarschrift moet in ieder geval staan:

  uw naam, adres en handtekening;

  uw telefoonnummer zodat contact met u opgenomen kan worden om samen met u te bespreken wat de beste aanpak van uw bezwaarschrift is;

  de datum waarop u bezwaar maakt;

  een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;

  de reden(en) van uw bezwaar.

  U moet een kopie van het besluit mee sturen.

  U kunt uw bezwaarschrift ook via internet indienen via het webformulier. U heeft daarvoor wel een DigiD-code, of als bedrijf een E-herkenning, nodig. Deze kunt u aanvragen via www.digid.nl, respectievelijk www.eherkenning.nl.

  Oproep voor bestuur van ‘de Huiskamer’

  Om de Heysekade 1 (beter bekend als ‘de Huiskamer‘) als trefpunt voor bewoners te behouden, zijn we op zoek naar enthousiaste (mede)bestuurders. Samen met andere vrijwilligers ben jij de bedenker, organisator, doener of budgethouder. Durf jij de uitdaging aan of ben je nieuwsgierig, meld je zo snel mogelijk bij Carina, Chantal of Bibi bij wijplaat@gmail.com! Dit gaat ons lukken!

  MARLI FOOD start 1 september

  Wij zijn Marli Food. Een cateringservice, gespecialiseerd in Surinaamse lekkernijen.

  Heeft u een keertje geen zin om in de keuken te staan voor een feestje of bent u een bedrijf die voorzien wilt worden van een lunch of etentje, bij ons bent u aan het juiste adres.

  Wilt u een keer iets unieks voor uw feest? Wij zijn ook in te huren met een Foodtruck ter plekke!

  Heeft u een bedrijfsfeest, bruiloft, verjaardag of ander feest waar u uw gasten wilt voorzien van een hapje op een bijzondere manier, huur ons in! Wij verzorgen de catering van A-Z vanuit de truck.

  Voor meer informatie, reserveringen of bestellingen, bel of mail ons!

  CONTACT
  +31(0)6-16814173
  info@marli-food.nl
  www.marli-food.nl
  Fb.me/MARLIFood

  Aanbod en prijzen Marli Food

  Aangevraagde kapvergunning nabij Heysekade 1

  Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen (art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht)

  nabij Heysekade 1, 3089TE, het aanvragen van een kapvergunning (aanvraagdatum 09-07-2019, dossiernummer OMV.19.07.00183)

  Informatie aangevraagde vergunningen. De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd.

  verleende omgevingsvergunning Eemhavenweg 35 realisatie klimtoren

  Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende omgevingsvergunning heeft verleend (art. 2.1 en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

  nabij Eemhavenweg 35, 3089KE, de realisatie van een klimtoren (dummy windmolen) voor trainingsdoeleinden locatie Quarantaineweg 98 te Rotterdam.  (datum besluit 02-07- 2019, dossiernummer OMV.19.04.00211 )

  Bezwaar bij verleende reguliere omgevingsvergunningen.

  Belanghebbenden kunnen tegen het verleende besluit binnen zes weken na datum van verzending ervan een gemotiveerd en ondertekend bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders, T.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie, Postbus 1011, 3000 BA te Rotterdam.

  U kunt, indien u een bezwaarschrift bij het college heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij: Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM te Rotterdam. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd. U wordt verzocht een kopie van het besluit mee te zenden.