Dodenherdenking 4 mei

Geachte heer/mevrouw,

In verband met de ontwikkelingen rondom het Coronavirus en de maatregelen van de Rijksoverheid, de zogenoemde ‘social distancing’ én het verbod op evenementen tot 1 juni 2020, moeten wij u helaas melden dat alle herdenkingen in Rotterdam op maandag 4 mei 2020 geen doorgang kunnen vinden. Alle bijeenkomsten worden tot 1 juni 2020 verboden.

Herdenken
Wij vragen alle burgers om thuis te herdenken en de richtlijnen van Rijksoverheid, RIVM en de aanvullende noodverordening van de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond in acht te nemen.

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima leggen waarschijnlijk tijdens de Nationale Herdenking op 4 mei een krans bij het nationale monument op de Dam in Amsterdam. Dit zal live te volgen op NPO 1.

  • Lees hier de richtlijnen van het kabinet
  • Lees hier de aanvullende noodverordening van de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond

We zullen vanaf eind april op een digitale manier aandacht schenken aan dodenherdenking in Rotterdam via www.rotterdam.nl/rotterdamherdenkt.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Team Externe Relaties, Kabinet & Protocol

Politie: Maak een kleurplaat voor de ouderen

Fleur een oma of opa op met een mooie kleurplaat.

Heb jij ook een oma en of opa die nu thuis is en de deur niet uit kan?

Vraag dan je papa of mama een berichtje te sturen naar de Facebook pagina politie Charlois dan komen de kleurplaten naar Heijplaat en kan je deze mooi inkleuren.

Daarna kun je deze naar hen toezenden via de post of op een andere manier.

Wij weten zeker dat ze daar heel erg blij mee zijn.

Kennisgeving beschikking Bluemarine Offshore Yard Services B.V. (9999137648)

Uitgebreide voorbereidingsprocedure

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 

Onderwerp

Burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam hebben besloten de op 14 maart 2017 aan Bluemarine Offshore Yard Services B.V. verleende vergunning voor de inrichting aan de Ophemertstraat 85, 3089 JD Rotterdam, krachtens artikel 2.31 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht te wijzigen/aan te vullen.

 

Het betreft een inrichting voor de opslag en distributie van goederen ten behoeve van de bevoorrading van schepen en installaties van Allseas (een bedrijf op het gebied van offshore installatie van pijpleidingen voor olie- en gastransport).

 

De aanvraag betreft het wijzigen van voorschrift 3.1.2 van de vergunning van 14 maart 2017 met betrekking tot de calamiteitenplaats/wasplaats.

 

Inzage

U kunt de beschikking en overige van belang zijnde stukken tijdens kantooruren van 13 februari 2020 tot en met 

26 maart 2020 op de volgende plaatsen inzien:

– het Timmerhuis, Halvemaanpassage 1 te Rotterdam, na telefonische afspraak;

– de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam.

 

Vanwege de maatregelen rondom de Coronavirus-crisis worden de stukken niet in papieren vorm ter inzage gelegd, behalve op maandag en donderdag tussen 10.00 en 14.00 uur, en alleen op afspraak, bij de DCMR Milieudienst Rijnmond aan de Parallelweg 1, 3112 NA Schiedam. Afspraken kunt u maken via een e-mail aan info@dcmr.nl of via telefoonnummer 010 – 246 80 00.

Indien dit voor u geen uitkomst biedt en de stukken fysiek wilt in zien, verzoeken wij u dit binnen de termijn van de terinzagelegging aan ons kenbaar te maken. Dit kunt u doen per brief aan DCMR, Postbus 843, 3100 AV Schiedam of per e-mail via info@dcmr.nl. Wij zullen hierop in contact met u treden om met u op zoek te gaan naar een pragmatische oplossing waarbij u alsnog de mogelijkheid wordt geboden om op de (ontwerp)beschikking te kunnen reageren.  

 

Digitaal zijn de stukken raadpleegbaar via https://cryptshare.dcmr.nl/download?id=EUofaIvivh&password=C%28%2B2QY%23a

 

Beroep

Binnen zes weken, ingaande de dag na de eerste dag van de terinzagelegging van de beschikking, kan bij de Rechtbank Rotterdam, Sector bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam, beroep worden ingesteld door:

– belanghebbenden die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking;

– de adviseurs die advies hebben uitgebracht over het ontwerp van de beschikking;

– belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet verweten kan worden geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking.

 

Alleen zij die een beroepschrift hebben ingediend kunnen, bij spoedeisend belang, om een voorlopige voorziening vragen. U richt het verzoek aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Voor de behandeling van het verzoek is griffierecht verschuldigd.

 

Inlichtingen

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de DCMR Milieudienst Rijnmond, via info@dcmr.nl onder vermelding van DCMR zaaknummer 9999137648.

Kennisgeving beschikking Metaal Transport B.V. (9999105912)

Uitgebreide voorbereidingsprocedure

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 

Onderwerp

Burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam hebben op 14 december 2018 een aanvraag op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen van Metaal Transport B.V. voor de inrichting aan de Heijplaatweg 16, 3089 JC Rotterdam.

 

Het betreft een inrichting voor de op- en overslag van non-ferro metalen, projectlading, staalproducten, koopmansgoederen, gevaarlijke stoffen, reefers en box- en tankcontainers tussen de modaliteiten deepsea, shortsea, binnenvaart en spoor- en wegvervoer.

 

De aanvraag omvat het onderdeel milieu, revisie en is de 1ste fase van een gefaseerde aanvraag om een omgevingsvergunning en betreft een uitbreiding van de inrichting. De 2de fase betreft een aanvraag voor het onderdeel bouwen.

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam hebben besloten de vergunning te verlenen.

 

Naar aanleiding van ingekomen zienswijzen is de tekst van de beschikking gewijzigd ten opzichte van de ontwerpbeschikking.

 

Inzage

U kunt de beschikking en overige van belang zijnde stukken tijdens kantooruren van 13 februari 2020 tot en met 26 maart 2020 op de volgende plaatsen inzien:

– het Timmerhuis, Halvemaanpassage 1 te Rotterdam, na telefonische afspraak;

– de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam.

 

Vanwege de maatregelen rondom de Coronavirus-crisis worden de stukken niet in papieren vorm ter inzage gelegd, behalve op maandag en donderdag tussen 10.00 en 14.00 uur, en alleen op afspraak, bij de DCMR Milieudienst Rijnmond aan de Parallelweg 1, 3112 NA Schiedam. Afspraken kunt u maken via een e-mail aan info@dcmr.nl of via telefoonnummer 010 – 246 80 00.

Indien dit voor u geen uitkomst biedt en de stukken fysiek wilt in zien, verzoeken wij u dit binnen de termijn van de terinzagelegging aan ons kenbaar te maken. Dit kunt u doen per brief aan DCMR, Postbus 843, 3100 AV Schiedam of per e-mail via info@dcmr.nl. Wij zullen hierop in contact met u treden om met u op zoek te gaan naar een pragmatische oplossing waarbij u alsnog de mogelijkheid wordt geboden om op de (ontwerp)beschikking te kunnen reageren.  

 

Digitaal zijn de stukken raadpleegbaar via https://cryptshare.dcmr.nl/download?id=c9o3KtdZZY&password=Fi%28Z%262%3A%7E

 

Beroep

Binnen zes weken, ingaande de dag na de eerste dag van de terinzagelegging van de beschikking, kan bij de Rechtbank Rotterdam, Sector bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam, beroep worden ingesteld door:

– belanghebbenden die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking;

– de adviseurs die advies hebben uitgebracht over het ontwerp van de beschikking;

– belanghebbenden die bezwaar hebben tegen de wijzigingen in de beschikking ten opzichte van de ontwerpbeschikking;

– belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet verweten kan worden geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking.

 

Alleen zij die een beroepschrift hebben ingediend kunnen, bij spoedeisend belang, om een voorlopige voorziening vragen. U richt het verzoek aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Voor de behandeling van het verzoek is griffierecht verschuldigd.

 

Inlichtingen

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de DCMR Milieudienst Rijnmond, via info@dcmr.nl onder vermelding van DCMR zaaknummer 9999105912.

World Dream komt later naar Heijplaat

Niet op 31 maart, maar op donderdagmorgen 2 april wordt het vrijwel nieuwe cruiseschip World Dream verhaald van de Botlek naar Uniport op Rotterdam Heijplaat. Het schip komt nu voor circa zeven weken aan Pier 6 te liggen, onder andere voor werkzaamheden aan de walstroomvoorzieningen.

Aan boord van het schip zijn 180 (van de gebruikelijke 1500) bemanningsleden. Zij zijn allemaal gezond verklaard en aanwezig om het vaartuig varende en schoon te houden. Vanwege de nabijheid van Heijplaat komt het schip met de boeg naar de kant van het dorp te liggen, zodat het geluid van het schip voor de omwonenden minimaal is. Schepen zoals de World Dream zijn uitermate duurzaam gebouwd met de meest moderne apparatuur en gebruiken laagzwavelige diesel.

Berenjacht voor kinderen, door coronacrisis

Een initiatief om kinderen te vermaken is vanuit Australië en België overgewaaid naar Nederland. Mensen zetten massaal knuffels voor het raam zodat kinderen tijdens hun wandeling op ‘berenjacht’ kunnen.

Het initiatief is bedacht om kinderen af te leiden in deze coronacrisis. Het prentenboek ‘We gaan op berenjacht’ uit 1995 van Michael Rosen en Helen Oxenbury zou de inspiratie zijn geweest voor de actie.

Het is de bedoeling dat mensen een knuffelbeer voor het raam zetten zodat kinderen tijdens hun wandeling op zoek kunnen naar de beren.

Neem de regels van het RIVM in acht. Als jullie naar buiten gaan hou dan ook rekening met de 1,5 meter afstand. Het niet de bedoeling dat we met zijn allen de straat op gaan.

Kennisgeving beschikking Metaal transport B.V. (9999151211)

Uitgebreide voorbereidingsprocedure

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 

Onderwerp

Burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam hebben op 17 mei 2019 een aanvraag op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen van Metaal transport B.V. voor de inrichting aan de Heijplaatweg 16, 3089 JC Rotterdam.

 

Het betreft een inrichting voor de op- en overslag van non-ferro metalen, projectlading, staalproducten, koopmansgoederen, gevaarlijke stoffen, reefers en box- en tankcontainers tussen de modaliteiten deepsea, shortsea, binnenvaart en spoor- en wegvervoer.

 

De aanvraag omvat het onderdeel bouwen, 2e fase van een gefaseerde aanvraag om een omgevingsvergunning en betreft de nieuwbouw van een bedrijfsgebouw met magazijn en kantoor.

De 1e fase betrof een aanvraag voor het onderdeel milieu, revisie.

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam hebben besloten de vergunning te verlenen.

 

Inzage

U kunt de beschikking en overige van belang zijnde stukken tijdens kantooruren van 26 maart 2020 tot en met 7 mei 2020 op de volgende plaatsen inzien:

– het Timmerhuis, Halvemaanpassage 1 te Rotterdam zodra deze weer open is voor bezoekers; ;

– de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam.

 

Vanwege de maatregelen rondom de Coronavirus-crisis worden de stukken niet in papieren vorm ter inzage gelegd, behalve op maandag en donderdag tussen 10.00 en 14.00 uur, en alleen op afspraak, bij de DCMR Milieudienst Rijnmond aan de Parallelweg 1, 3112 NA te Schiedam. Afspraken kunt u maken via een e-mail aan info@dcmr.nl of via telefoonnummer 010 – 246 80 00.

Indien dit voor u geen uitkomst biedt en de stukken fysiek wilt in zien, verzoeken wij u dit binnen de termijn van de terinzagelegging aan ons kenbaar te maken. Dit kunt u doen per brief aan DCMR, Postbus 843, 3100 AV te Schiedam of per e-mail via info@dcmr.nl. Wij zullen hierop in contact met u treden om met u op zoek te gaan naar een pragmatische oplossing waarbij u alsnog de mogelijkheid wordt geboden om op de beschikking te kunnen reageren.  

 

 

 

Beroep

Binnen zes weken, ingaande de dag na de eerste dag van de terinzagelegging van de beschikking, kan bij de Rechtbank Rotterdam, Sector bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam, beroep worden ingesteld door:

– belanghebbenden die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking;

– de adviseurs die advies hebben uitgebracht over het ontwerp van de beschikking;

– belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet verweten kan worden geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking.

 

Alleen zij die een beroepschrift hebben ingediend kunnen, bij spoedeisend belang, om een voorlopige voorziening vragen. U richt het verzoek aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Voor de behandeling van het verzoek is griffierecht verschuldigd.

 

Inlichtingen

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de DCMR Milieudienst Rijnmond, via info@dcmr.nl onder vermelding van DCMR zaaknummer 9999151211.

Aangevraagde omgevingsvergunning Den Hamweg 30

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen (art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Den Hamweg 30, 3089KK, legaliseren opslag houtsnippers voor eigen gebruik (aanvraagdatum 25-02-2020, dossiernummer OMV.20.02.00511).

Informatie aangevraagde vergunningen.

De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd.