Nieuwsbrief vliegenonderzoek

In april starten er twee vliegenonderzoeken in Rotterdam. Voor het ene onderzoek worden, net als voorgaande jaren, vliegenvallen geplaatst op Heijplaat. Voor het andere nieuwe onderzoek gebeurt dat in andere wijken van Rotterdam. Beide onderzoeken zijn opgezet om
te kunnen bepalen wat de populatie vliegen is en of genomen maatregelen helpen. De onderzoeken lopen tot oktober 2021.

Nieuwsbrief vliegenonderzoek

dcmr_210330_nieuwsbrief-vliegonderzoek_normaal-definitief.pdf

Stand van zaken vliegenoverlast Heijplaat Resultaten monitoringsonderzoek 2020

In 2019 heeft de gemeente Rotterdam het Kennis- en adviescentrum Dierplagen (KAD) laten onderzoeken wat de bron is van de vliegenoverlast op Heijplaat. Uit dat onderzoek is gebleken dat het aanwezige PMD (plastic-, metaal- en drinkverpakkingen) bij SUEZ, een potentiële bron vormt voor de vliegenoverlast. Dit onafhankelijke onderzoek is in 2020, in de periode 6 april t/m 16 oktober, in opdracht van de gemeente herhaald.

Nieuwsbrief

Graag had de Gemeente Rotterdam u persoonlijk tijdens een bijeenkomst over de aanpak van vliegenoverlast willen informeren. Helaas kan dat op dit moment niet, gezien de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. In deze nieuwsbrief brengen zij u op de hoogte wat de resultaten zijn van het monitoringsonderzoek 2020

nieuwsbrief-heijplaat-vliegenoverlast-december-2020-def-1.pdf

Samenvatting rapportage onderzoek vliegenoverlast Rotterdam Heijplaat 2020

Wilt u meer weten over de doelen, meetmethodes en conclusies van het onderzoek?

samenvatting-rapport-kad-2020-def.pdf

Rapportage onderzoek vliegenoverlast Rotterdam Heijplaat 2020

Een digitale versie van het volledige onderzoeksrapport vindt u hier.

rapportage-kad-onderzoek-vliegenoverlast-heijplaat-2020.pdf

SUEZ doet proef met actief koolfilter

SUEZ heeft de DCMR gevraagd een test te mogen doen met een actief koolfilter. Met een actief koolfilter kunnen we namelijk zorgen voor een gecontroleerde doorstroming en afvoer van lucht door/uit ons gebouw zonder dat we meer geur uitstoten. Bovendien verhogen we zo de onderdruk in de hal. Dat is zowel fijn voor u als voor ons, want:

 

1. De onderdruk zorgt ervoor dat er veel minder lucht de hal uit ‘lekt’. Daarmee wordt de geuruitstoot verder verminderd.

2. De doorstroming van lucht in de hal verbetert het arbeidsklimaat. En dat is nodig. Want door alle maatregelen die wij hebben genomen om de geuremissie buiten ons terrein te verminderen, is het klimaat in de hal niet langer prettig.

 

De lucht die we uit de hal afvoeren, wordt eerst gereinigd door het actief koolfilter. Het effect hiervan op de buitenlucht is gelijk aan de huidige installatie met windshifters die we gebruiken sinds 2017. Doel van de test is om aan te tonen dat deze nieuwe werkwijze geen negatief effect heeft op de geuruitstoot maar juist een positief effect.

 

De geurbeleving van omwonenden wordt in de test meegenomen. De test start zodra de goedkeuring van de DCMR is ontvangen, bij voorkeur op 1 juli omdat de temperatuur in de zomer hoog is. Vooral in deze periode is het verversen van de lucht in het gebouw belangrijk voor onze medewerkers. Als de test slaagt, kijkt DCMR opnieuw naar de omgevingsvergunning omdat die mogelijk moet worden aangepast voor deze nieuwe methode.

 

www.suez.nl/locaties/rotterdam/ksi

 

Eindrapportage vliegenoverlast

Het eindrapport van de KAD is afgerond. De belangrijkste conclusie is dat de bron van de overlast het afvalverwerkingsbedrijf op het zuiden van Heijplaat is.

KAD plaatste vallen en bewoners reikten monsters met vliegen aan, die werden gedetermineerd. Zo kon de bron van de overlast worden achterhaald.

Bewonersavond

Dinsdag 26 november is er een bewonersavond van 19.30 tot 21.00 uur, in de Innovatiekas van Gemeente Rotterdam, Scheepsbouwweg 8 / D2 op Heijplaat.

Die avond wordt een toelichting op de rapportage gegeven. Ook wordt besproken welke maatregelen werden genomen in 2019, wat het resultaat daarvan is, de rapportage van het KAD en wat er in de toekomst gaat gebeuren.

Kom op 26 november de hééél concrete resultaten van het vliegenonderzoek horen!

door Rinus Groen

In maart 2019 is het Vliegenteam van bewonersorganisatie WIJPLAAT gestart. Doel was om samen met de gemeente Rotterdam, de DCMR en het KAD te onderzoeken of wij zouden kunnen vaststellen waardoor de vliegenoverlast ontstaat. De overlast komt gedurende minstens 5 jaar in de zomermaanden voor en veroorzaakt een sterk verminderd woongenot bij een deel van de bewoners van Heijplaat.

Het Vliegenteam, aangevoerd door Sandra Evers-van Meurs, heeft in de loop van het zomerseizoen in diverse vergaderingen met bovenstaande partijen overlegd. Daarbij is het KAD opnieuw gestart met het monitoren van de locaties waar de overlast ervaren wordt en de hoeveelheid en soorten vliegen.

Hierdoor werden bewoners verzocht om zoveel mogelijk vliegen te vangen en aan te leveren bij het KAD: een specialist hiervan was iedere woensdagmiddag aanwezig in de Huiskamer. Uiteindelijk zijn er 79 monsters ingeleverd: geen slecht resultaat, alhoewel het nog beter had gekund.

Gedurende het onderzoek is in mei bij toeval ontdekt dat er ineens ook een vliegenplaag in de wijk IJsselmonde ontstond. Door snel handelen van het KAD bleek de plaag afkomstig te zijn van twee duwbakken die bij de Brienenoordbrug gestationeerd waren. Hier heeft SUEZ verrotte levensmiddelen opgeslagen, afkomstig van het plastic dat dit bedrijf sorteert: het zogenaamde PMD-afval. De gemeente heeft SUEZ direct verzocht de duwbakken met opslag van dit afval buiten leefgebieden te stationeren.

Het onderzoek op en rond Heijplaat heeft geleid tot een rapport met grafieken van het KAD waarbij duidelijkheid gegeven wordt in welke regio het meeste vliegenoverlast is en waar de ontwikkelbron(nen) van vliegen vandaan komen. De conclusie is overduidelijk.

Op dinsdag 26 november zal het eindrapport gepresenteerd worden tijdens de Vliegen-Informatieavond, georganiseerd door de gemeente Rotterdam. Het Vliegenteam hoopt op zo’n groot mogelijke opkomst van de bewoners. Zo kunnen we de gemeente Rotterdam laten zien dat het ons menens is en dat we na 5 jaar nu toch tot een oplossing moeten komen!