Ontwikkelingen vliegenaanpak Heijplaat

Aan de bewoners van Heijplaat

Geachte mevrouw of heer,

Sinds een aantal jaar heeft een deel van de bewoners op Heijplaat in de warmere maanden last van vliegen. Samen met DCMR, het Havenbedrijf Rotterdam (HBR) en het Kennis- en adviescentrum Dierplagen (KAD) onderzoeken we de oorzaken/bronnen van de vliegenoverlast. Recentelijk hebben ontwikkelingen plaatsgevonden die tot nieuwe inzichten hebben geleid. Deze informatie wil ik graag met u delen.

In de periode van 18 mei tot 23 mei ontvingen wij veel meldingen van overlast van vliegen in IJsselmonde. Dit was opmerkelijk omdat hier niet eerder overlast van vliegen is ervaren. Samen met de DCMR en het HBR is naar de oorzaak gezocht. Dat leidde tot de vondst van drie duwbakken (boten) met PMD (plastic, metaal en drankkartons) die bij het eiland van Brienenoord lagen. De eigenaar van dit plastic afval is SUEZ, het afvalverwerkingsbedrijf met een vestiging op Heijplaat.

Tijdens eerdere onderzoeken (in 2017 en 2018) van het KAD in opdracht van de gemeente Rotterdam zijn de duwbakken niet bij ons in beeld geweest. De onderzoeken van de voorgaande jaren richtten zich vooral op de bedrijfsvoering binnen, in de hal van SUEZ.

 • Aanvullende onderzoeksopdracht
  Na de vondst van de duwbakken heeft de gemeemte Rotterdam het KAD een aanvullende opdracht gegeven met de volgende onderzoeksvragen:
  1 Kan de inhoud van de duwbakken de overlast van vliegende insecten rondom de Kuip en in het gebied Oud-IJsselmonde hebben veroorzaakt?
  2 Hoe aannemelijk is het dat dergelijke duwbakken voor overlast van vliegende insecten kunnen zorgen, op het moment dat deze duwbakken bij het afvalverwerkingsbedrijf bij Heijplaat zijn aangemeerd?
 • Conclusies onderzoek
  De conclusie van het onderzoek van het KAD zijn dat de omstandigheden in een dergelijke duwbak zeer geschikt zijn voor de ontwikkeling van grote aantallen vliegende insecten en dat materiaal dat op deze wijze en in dergelijke omstandigheden in een leefgebied wordt opgeslagen, tot grote aantallen vliegende en overlastgevende insecten kan leiden.

  Het onderzoeksrapport van het KAD staat op https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/vliegenoverlast-heijplaat/.

  Aanpak
  De gemeente Rotterdam vindt het belangrijk om voor een schone en veilige leefomgeving te zorgen. De onderzoeksresultaten zijn aanleiding geweest om, samen met de DCMR en het HBR, met SUEZ in gesprek te gaan. Daarbij is gevraagd om de bedrijfsvoering zo aan te passen dat er geen overlast voor omwonenden is. Dat betekent geen duwbakken als opslag in bewoond gebied gebruiken en aandacht voor het bestrijden van vliegen op het buitenzetten van SUEZ. SUEZ heeft aangegeven er veel aan te doen om overlast te voorkomen en heeft toegezegd geen duwbakken voor langere tijd aan de kade bij Heijplaat aangemeerd te laten. Wij blijven in gesprek met SUEZ en monitoren de aanpak en voortgang.

  Vervolg
  Ik kan me voorstellen dat u naar aanleiding van deze bried vragen heeft. Het spreekuur in de Huiskamer (Heysekade 1) wordt daarom deze week uitgebreid. Medewerkers van de gemeente rn het KAD zijn woensdag van 12:00 tot 14:00 uur en donderdag van 18:00 tot 20:00 uur aanwezig om u te woord te staan. Ook gaan we een bewonersinformatieavond organiseren waarbij we het rapport van het KAD aan u presenteren. Gezien de vakantieperiode vindt deze na de zomervakantie plaats. U ontvangt hierover tijdig bericht.

  Dank
  Tot slot wil ik u, bewoner van Heijplaat, bedanken voor uw inzet en vertrouwen. De afgelopen maanden hebben vele bewoners vliegenmonsters ingeleverd. Ook dit seizoen blijven ee monsters verzamelen om gegevens te verzamelen over de locaties en herkomst van de vliegen en het helpt verbanden te leggen. Bijft u daarom vliegenmonsters inleveren.

  Meld vliegenoverlast bij de DCMR
  Het blijft ook belangeijk om vliegenoverlast bij de DCMR te melden. De DCMR registreert klachten, kan onderzoek doen naar omliggende bedrijven en deelt de klachten wekelijks met de gemeente Rotterdam. Melden kan 24 uur per dag, 7 dagen per week via telefoonnummer 0888 – 333 355 of online via https://www.dcmr.nl/melding-maken.

  Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

  Met vriendelijke groet,
  Directeur Stadsbeheer (voor deze)

  ing. R.W. van Eijck
  Manager Openbare Werken Zuid-West

  rapportage-onderzoek-vliegende-insecten-duwbakken-moerdijk_juni-2019_2.pdf

  Meld vliegenoverlast bij DCMR

  vliegenoverlast heijplaat

  Als u overlast ervaart van vliegen, meld dat dan bij DCMR Milieudienst Rijnmond. Geef daarbij aan of het gaat om overlast van vliegen in huis of buitenshuis. DCMR registreert deze klachten en kan onderzoek doen naar omliggende bedrijven. Vervolgens deelt DCMR de klachten met de gemeente die deze meldingen ook in de gaten houdt.

  Heeft u vliegenoverlast dan kunt u uw gevangen vliegen inleveren (ook vliegenstrips kunnen worden ingeleverd) op het inloopspreekuur. Tijdens het inloopspreekuur kunt u monsters inleveren of vragen stellen over de aanpak van de vliegenoverlast op Heijplaat.
  Het is belangrijk om monsters van bewoners te krijgen omdat de gevangen soort vlieg informatie over de bron kan geven.

  Leefbaarheidscommissie Koedoodstraat

  Beste bewoners,

  Wij willen jullie graag laten zien dat je als betrokken bewoner van een straat of bij inzet in een Leefbaarheidscommissie van een VVE  zeer veel voldoening kan halen, en je trots voelt dat je er deel vanuit maakt.

  Zoals elk jaar hebben we de bloemetjes weer buiten gezet en de Koedoodstraat staat er weer gekleurd op!

  Het begon allemaal met een bewonersinnitiatief, misschien ook iets voor uw straat?

  We houden onze leefomgeving schoon heel en veilig en dat kan alleen met behulp van Gemeente, Woonbron en de bewoners onderling.

  Wij zijn trots op onze straat, en ieders inbreng.

  Namens de Leefbaarheidscommissie Koedoodstraat

  Laura Zaal

  Coby van der Schee

  Mandy Leemans

  Jo Dohmen

  Hoe belangrijk is het om de vliegenmonsters aan te leveren bij het KAD?

  🔔 🔔 🔔 🔔 🔔 🔔 🔔 🔔 🔔 🔔 🔔 🔔 🔔

  Om nog even aan te geven hoe belangrijk het is om uw monsters in te leveren bij het KAD 😉

  Er zijn andere “beestjes” die op de vliegen mee liften uw woning in of uw lekker bereide maaltijd in. Deze “beestjes” helpen het KAD een spoor te volgen.

  Hieronder, dmv foto’s, een voorbeeld van beestjes die o.a. meeliften.

  Wat het voor beestje is weten we nog niet, voor nu lijkt het op de larve van de mijt.

  Inleveren kan elke woensdag, van 12:00 tot 13:00 uur in de huiskamer. Het Kennis- & Adviescentrum Dierplagen KAD en de Gemeente Rotterdam houdt daar spreekuur. U kunt daar dus uw vragen stellen maar ook weer doosjes en buisjes meenemen voor uw volgende monsters.

  Natuurlijk óók blijven melden bij DCMR Milieudienst Rijnmond tel nr: 088-8555333

  Of via het online formulier: https://www.dcmr.nl/onderwerpen/milieumelding-indienen.html

  RTV Rijnmond blijft de problematiek volgen. Wellicht ziet u hen binnenkort weer op ons dorp.

  Heeft u beeldmateriaal en/ vragen voor de gemeente?? Deze kunt u natuurlijk ook ten alle tijden mailen naar: vliegenoverlastSB@rotterdam.nl

  Uitslag poll vliegenoverlast

  Hieronder lees je de uitslag van de Facebook poll naar de vliegenoverlast op Heijplaat. De poll zal bijdragen aan het onderzoek van het KAD.

  In totaal zijn er 173 stemmen uitgebracht en die waren als volgt verdeeld:

  • Ja, alle 3 de soorten 101 stemmen (58%)
  • Ja, de huisvlieg 29 stemmen (17%)
  • Ja, de kleine kamervlieg 23 stemmen (13%)
  • Nee, gelukkig niet 19 stemmen (11%)
  • Ja, de groene vleesvlieg 1 stem (1%)

  Vliegen inloopspreekuur

  Vanaf deze week houdt de gemeente Rotterdam samen met een vertegenwoordiging van het onderzoeksbureau KAD elke week een inloopspreekuur in De Huiskamer aan de Heysekade 1.

  Tijdens het inloopspreekuur kunnen bewoners monsters inleveren of vragen stellen over de aanpak van de vliegenoverlast op Heijplaat.
  Ook is het mogelijk om individuele kwesties voor te leggen. Zo nodig gaat een medewerker van het KAD met bewoners mee om een visuele inspectie op locatie uit te voeren.

  Het spreekuur is toegankelijk voor iedere bewoner van Heijplaat. Vooraf aanmelden of een afspraak maken, is niet nodig.

  Als bewoners niet naar het spreekuur kunnen komen, kunnen de monsters thuis bij de mensen opgehaald worden. Hiervoor kan een afspraak gemaakt worden door een e-mail te sturen naar vliegenoverlastSB@rotterdam.nl.

  Deze informatie staat inmiddels op de gemeentelijke website https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/vliegenoverlast-heijplaat/

  Op de bewonersavond van 10 april werd de wens geuit om ook ’s-avonds of op een andere dag, monsters te kunnen inleveren.

  Die wens nemen de gemeente en het onderzoeksbureau KAD mee, ze hebben ook op de avond aangegeven dat als blijkt dat daar inderdaad een ruime vraag naar is (bijvoorbeeld doordat ze veel aanvragen via het e-mailadres krijgen), ze een keer een moment op een avond organiseren.

  Maar in eerste instantie houden ze het inloopspreekuur op woensdag, van 12 tot 13 uur.

  Onderstaand het formulier wat mensen in kunnen vullen als zij monsters inleveren.

  Formulier monsterinname vliegen heijplaat