Huiskamer trekt nieuw jasje aan

Weten jullie het al? Vanaf 1 januari 2020 gaat De Huiskamer verder onder de naam De Huiskamer 2.0. De Huiskamer 2.0 wordt nog meer een plek waar iedere Heijplater – ook jij dus! –  voor zijn/haar medebewoners iets kan organiseren, hulp kan krijgen voor moeilijke vragen, maar ook gewoon die kop koffie kan drinken aan de bar.

Het nieuwe bestuur bestaat op dit moment uit Jo Dohmen en Jint Wuite. Zij nodigen iedereen van harte uit op 13 november 19.30 uur in De HuiskamerDaar vertellen zij wat de plannen zijn en wat nodig is om die uit te voeren. Maar vooral willen ze bespreken welke bijdrage jij zou kunnen leveren. Misschien als gastvrouw? Een activiteit organiseren? Helpen bij het gezelliger maken van de ruimte? Alles is van harte welkom.

Nu al vragen of opmerkingen? De Huiskamer 2.0 is bereikbaar op mailadres dehuiskamer2.0@gmail.com

 

Stichting de Huiskamer agenda 2016

Stichting de Huiskamer organiseert in 2016 de volgende activiteiten op Heijplaat:

uitnodiging openbare vergadering Vereniging van Wijkbewoners Heijplaat (VWH)

Het lijkt erop dat de VWH binnenkort niet meer bestaat. Dit heeft gevolgen voor de vertegenwoordiging uit het dorp in de diverse overleggen over de herstructurering. Ook moeten we een aantal zaken op het dorp anders organiseren en de taken die de VWH nu uitvoert moeten elders ondergebracht worden.

Verder gaan zaken als het opnieuw organiseren van voorzieningen geheel langs de bewoners heen. Het duidelijke protest van de VWH tegen de huidige, onzorgvuldige manier van werken, wordt ons niet in dank afgenomen. Er zijn grote meningsverschillen tussen de VWH en de partners uit de Samenwerkingsovereenkomst. Woonbron heeft zonder opgaaf van reden de samenwerking met de VWH eenzijdig opgezegd. Men is on dus liever kwijt dan rijk en dat spelen de partners netjes uit zonder zich aan het afsprakenkader van de overeenkomst te houden.

Graag willen we met bewoners en vertegenwoordigers van de verenigingen van Heijplaat overleggen hoe we dit probleem moeten aanpakken en hoe wij ons als dorp in de toekomst gaan organiseren.

Dinsdag avond 15 december in de Huiskamer

Heijsekade 1

Inloop vanaf 19:30 uur

Aanvang vergadering 20.00 uur

De agenda: Eerst zal de VWH een presentatie doen over de stand van zaken, daarna in gesprek of we dit probleem met elkaar gaan oplossen.

Later deze week zal er een wijkberichten bij u in de bus vallen zodat u een beter beeld krijgt van wat er allemaal wel en niet goed gaat.