Schatverkoop informatiecentrum Het verborgen geheim

schatverkoop het verborgen geheim heijplaat

Eind juli 2019 gaat het informatiecentrum weg. Alle meubels én decoratie in het informatiecentrum zouden hiermee verloren gaan, maar daar heeft de piraat van Het Verborgen Geheim een stokje voor gestoken. Alles wat hij heeft meegenomen wordt op donderdag 4 juli 2019 in De Huiskamer op Heijplaat geveild. De opbrengst hiervan schenkt hij aan een goed doel op Heijplaat (hierover later meer informatie).

De inloop van de schatverkoop is vanaf 18.30 uur met koffie en thee. Om 19.00 uur start de schatverkoop. Zorg dat je op tijd bent om geen schatten mis te lopen!

Let op: schatten kunnen alleen met CONTANT geld worden veroverd.

Adres: Heysekade 1

schatverkoop flyer

Eerste paal het verborgen geheim geslagen

De eerste paal van het project ‘Het verborgen geheim’ in Heijplaat is op maandag 15 mei geslagen. Het project is door Van Omme en De Groot ontwikkeld en ontworpen door architectenbureau Kuiper Compagnons.

Het verborgen geheim’ is een project dat bestaat uit 170 nul-op-de-meter nieuwbouwwoningen. De nul-op-de-meter nieuwbouwwoningen komen in de wijk Heijplaat aan de Heysehaven.

De 170 koopwoningen worden tussen 2016 en 2023 in meerdere fases gerealiseerd op Heijplaat. De woningen hebben woonoppervlaktes tussen de 114 en 160m².

​​https://www.facebook.com/HeijplaatOnline/videos/871081476365495/

Gemeenteblad: Aanvraag omgevingsvergunning ‘Het Verborgen Geheim’ op Rotterdam Heijplaat

Burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarop de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen.
Bedrijf: Energie Exploitatie Rijswijk-Buiten

Activiteit
: Melding aanleg gesloten bodemenergiesysteem buiten inrichtingen

Voor
: Aanleg van 170 gesloten bodemenergiesystemen voor het project ‘Het Verborgen Geheim‘ op Rotterdam Heijplaat.

Aanvraagdatum
: 21 november 2016

Zaaknummer
: 999922847

In dit stadium is het niet mogelijk uw mening te geven over de aanvraag. Nadat wij een besluit hebben genomen wordt u in de gelegenheid gesteld uw bezwaren kenbaar te maken.

verleende vergunning heysekade 1, bouwen 29 woningen (20-12-16)

20 december 2016
Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende omgevingsvergunning heeft verleend (art. 2.1 en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).
nabij Heysekade 1, 3089TE, bouwen van 29 woningen. Een deel van de woningen bestaat uit twee bouwlagen met een kap. Het andere deel bestaat uit drie volledige bouwlagen. (datum besluit 19-12-2016, dossiernummer OMV.16.11.00008)
Bezwaar bij verleende reguliere omgevingsvergunningen

Belanghebbenden kunnen tegen het verleende besluit binnen zes weken na datum van verzending ervan een gemotiveerd en ondertekend bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders, T.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie, Postbus 1011, 3000 BA te Rotterdam.
U kunt, indien u een bezwaarschrift bij het college heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij: Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM te Rotterdam. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd. U wordt verzocht een kopie van het besluit mee te zenden.

Voortgang verkoop fase 1 Het Verborgen Geheim

HEIJPLAAT – Het gaat goed met de verkoop van fase 1 van Het Verborgen Geheim! De eerste fase van Het Verborgen Geheim bestaat uit 29 woningen in diverse typen en prijsklassen: 8 kadewoningen (BAAK), 6 twee-onder-één kapwoningen (BRUG) en 15 eengezinswoningen (8 MAST en 7 KIEL) en zijn op 19 maart 2016 in verkoop gegaan. Inmiddels zijn daar 7 woningen van verkocht, staan er 4 tekenafspraken voor gepland en lopen er nog 10 optiegesprekken. Ooms Makelaars Rotterdam is in de zomervakantie beschikbaar voor vragen over Het Verborgen Geheim. Ze zijn te bereiken op 010 – 424 88 88 of per email op rotterdam@ooms.com. Het open huis in het infocentrum gaat tijdens de zomervakantie ook gewoon elke woensdag door tussen 16.00 en 18.00 uur locatie Heysekade 4 op Heijplaat.