Schatverkoop het verborgen geheim

Wat een mooi bedrag haalde de schatverkoop van het verborgen geheim donderdag 4 juli 2019 op met de veiling van de ‘schatten’ uit het informatiecentrum. De opbrengst van € 872 gaat naar de organisatie Heijkids On Tour, die de kinderen van Heijplaat een geweldig kamp gaat bezorgen eind september dit jaar. Opgeven hiervoor kan nog. Kijk op de Facebookpagina van Heijkids On Tour.

Schatverkoop informatiecentrum Het verborgen geheim

Eind juli 2019 gaat het informatiecentrum weg. Alle meubels én decoratie in het informatiecentrum zouden hiermee verloren gaan, maar daar heeft de piraat van Het Verborgen Geheim een stokje voor gestoken. Alles wat hij heeft meegenomen wordt op donderdag 4 juli 2019 in De Huiskamer op Heijplaat geveild. De opbrengst hiervan schenkt hij aan een goed doel op Heijplaat (hierover later meer informatie).
De inloop van de schatverkoop is vanaf 18.30 uur met koffie en thee. Om 19.00 uur start de schatverkoop. Zorg dat je op tijd bent om geen schatten mis te lopen!
Let op: schatten kunnen alleen met CONTANT geld worden veroverd.
Adres: Heysekade 1
schatverkoop flyer

Eerste paal het verborgen geheim geslagen

Eerste paal het verborgen geheim geslagen heijplaat

De eerste paal van het project ‘Het verborgen geheim’ in Heijplaat is op maandag 15 mei geslagen. Het project is door Van Omme en De Groot ontwikkeld en ontworpen door architectenbureau Kuiper Compagnons.
‘Het verborgen geheim’ is een project dat bestaat uit 170 nul-op-de-meter nieuwbouwwoningen. De nul-op-de-meter nieuwbouwwoningen komen in de wijk Heijplaat aan de Heysehaven.
De 170 koopwoningen worden tussen 2016 en 2023 in meerdere fases gerealiseerd op Heijplaat. De woningen hebben woonoppervlaktes tussen de 114 en 160m².
​​https://www.facebook.com/HeijplaatOnline/videos/871081476365495/

Gemeenteblad: Aanvraag omgevingsvergunning ‘Het Verborgen Geheim’ op Rotterdam Heijplaat

Burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarop de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen.
Bedrijf: Energie Exploitatie Rijswijk-Buiten

Activiteit
: Melding aanleg gesloten bodemenergiesysteem buiten inrichtingen

Voor
: Aanleg van 170 gesloten bodemenergiesystemen voor het project ‘Het Verborgen Geheim’ op Rotterdam Heijplaat.

Aanvraagdatum
: 21 november 2016

Zaaknummer
: 999922847
In dit stadium is het niet mogelijk uw mening te geven over de aanvraag. Nadat wij een besluit hebben genomen wordt u in de gelegenheid gesteld uw bezwaren kenbaar te maken.

verleende vergunning heysekade 1, bouwen 29 woningen (20-12-16)

20 december 2016
Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende omgevingsvergunning heeft verleend (art. 2.1 en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).
nabij Heysekade 1, 3089TE, bouwen van 29 woningen. Een deel van de woningen bestaat uit twee bouwlagen met een kap. Het andere deel bestaat uit drie volledige bouwlagen. (datum besluit 19-12-2016, dossiernummer OMV.16.11.00008)
Bezwaar bij verleende reguliere omgevingsvergunningen

Belanghebbenden kunnen tegen het verleende besluit binnen zes weken na datum van verzending ervan een gemotiveerd en ondertekend bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders, T.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie, Postbus 1011, 3000 BA te Rotterdam.
U kunt, indien u een bezwaarschrift bij het college heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij: Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM te Rotterdam. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd. U wordt verzocht een kopie van het besluit mee te zenden.

Voortgang verkoop fase 1 Het Verborgen Geheim

HEIJPLAAT – Het gaat goed met de verkoop van fase 1 van Het Verborgen Geheim! De eerste fase van Het Verborgen Geheim bestaat uit 29 woningen in diverse typen en prijsklassen: 8 kadewoningen (BAAK), 6 twee-onder-één kapwoningen (BRUG) en 15 eengezinswoningen (8 MAST en 7 KIEL) en zijn op 19 maart 2016 in verkoop gegaan. Inmiddels zijn daar 7 woningen van verkocht, staan er 4 tekenafspraken voor gepland en lopen er nog 10 optiegesprekken. Ooms Makelaars Rotterdam is in de zomervakantie beschikbaar voor vragen over Het Verborgen Geheim. Ze zijn te bereiken op 010 – 424 88 88 of per email op rotterdam@ooms.com. Het open huis in het infocentrum gaat tijdens de zomervakantie ook gewoon elke woensdag door tussen 16.00 en 18.00 uur locatie Heysekade 4 op Heijplaat.

uitgewerkte vogelvluchten het verborgen geheim

Heijplaat het verborgen geheim

De architect Kuiper Compagnons heeft de vogelvluchten van Het Verborgen Geheim verder uitgewerkt.


 

De architect KuiperCompagnons heeft de vogelvluchten van Het Verborgen Geheim verder uitgewerkt. Hier wilt u toch ook wonen? Schrijf u dan in op www.hetverborgengeheim.nl.
Posted by Het verborgen geheim on maandag 30 november 2015

Grondexploitatie Heijplaat

Marco Dijkshoorn (Hoofd Projectontwikkeling bij Van Omme & De Groot) liet vanmiddag tijdens de kennismakingsborrel project “Het verborgen geheim” weten dat de Gemeenteraad vandaag de beslissing omtrent de grondexploitatie heeft genomen. Van Omme & De Groot heeft groen licht gekregen om te gaan bouwen!
Eind september komt er meer informatie over het project. Hou www.hetverborgengeheim.nl en Heijplaat Online in de gaten voor het komende nieuws.
heijplaat het verborgen geheim fasering  heijplaat het verborgen geheim plantoelichting
 

De contracten tussen Woonbron – Gemeente Rotterdam – Van Omme & De Groot m.b.t. de ontwikkeling van 170 woningen op Heijplaat zijn maandag getekend. 

HEIJPLAAT – De contracten tussen Woonbron – Gemeente Rotterdam – Van Omme & De Groot m.b.t. de ontwikkeling van 170 woningen op Heijplaat zijn maandag getekend. Hiermee is een belangrijke stap richting realisatie gezet. Als de Gemeenteraad in juli positief beslist over de onderliggende grondexploitatie, gaan we hierna direct vol aan de bak om het eerste deelplan in 2016 daadwerkelijk te kunnen starten.
De contracten tussen Woonbron - Gemeente Rotterdam - Van Omme & De Groot m.b.t. de ontwikkeling van 170 woningen op Heijplaat zijn maandag getekend.    De contracten tussen Woonbron - Gemeente Rotterdam - Van Omme & De Groot m.b.t. de ontwikkeling van 170 woningen op Heijplaat zijn maandag getekend. 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=866555186753966&id=206627872746704

Van Omme & De Groot realiseert energieneutrale wijk op Rotterdam-Heijplaat | Van Omme & De Groot

23-04-15 |
Rotterdam-Heijplaat in de Waalhaven breidt de komende jaren uit met 170 energieneutrale nieuwbouwwoningen. De realisatie van het project ‘Thuis in de Haven’ gaat vanaf 2016 van start en loopt tot circa 2023. Hiertoe ondertekenen de gemeente Rotterdam en Van Omme & De Groot Projectontwikkelaars en Bouwers medio mei de Projectontwikkelingsovereenkomst, waarna de Gemeenteraad naar verwachting voor de zomer een besluit zal nemen over de grondexploitatie.
Heijplaat het verborgen geheim gallery-vogelvlucht
Energieneutrale kadewoningen, eengezinswoningen en twee-onder-één-kapwoningen
Het plan, dat Thuis in de Haven gaat heten, krijgt een modern en stoer havenfront met karakteristieke kadewoningen. Daarachter komen eengezinswoningen en twee-onder-één-kapwoningen in een meer dorpse en groene setting.
Alle woningen in Thuis in de Haven worden volledig energieneutraal gerealiseerd. De woningen wekken door middel van zonnepanelen voldoende stroom op voor zowel het gebouw gebonden energieverbruik alsook voor het huishoudelijk verbruik. Verwarmen en koelen van de woningen gebeurt door individuele warmtepompen met warmte- en koudeopslag in de bodem.
De Botenloods als een educatieve ontmoetingsplek
In Thuis in de Haven komt ook ‘De Botenloods’. Een ontmoetingsplek voor bewoners met educatieve invulling. Doelstelling is om de lokale jeugd vroegtijdig en in hun vertrouwde omgeving te inspireren om later te kiezen voor een techniekopleiding. Voor de realisatie van de Botenloods wordt samenwerking gezocht met een regionale onderwijsinstelling.
Samenwerkingspartners
De gemeente Rotterdam en Woonbron startten in november 2014 de openbare tenderprocedure om een ontwikkelaar te selecteren voor de planontwikkeling. Van Omme & De Groot Projectontwikkelaars & Bouwers kwam als beste uit de bus. Bij de totstandkoming van de visie en het planconcept heeft Van Omme & De Groot samengewerkt met Kuiper Compagnons, Klimaatgarant, Ooms Makelaars en PersC Communicatie.
Meer informatie over Thuis in de Haven is te vinden op www.thuisindehaven.nl.

via Van Omme & De Groot realiseert energieneutrale wijk op Rotterdam-Heijplaat | Van Omme & De Groot.