Wijkraad Heijplaat


Leestijd: < 1 minuut
Door: Heijplaat Online


Laatste update: 12 september 2023, 13:58

Vanaf 16 maart 2022 heeft Heijplaat een wijkraad. Wijkraad Heijplaat zal bestaan uit 5 zetels en vervangt de gebiedscommissie. De leden worden verkozen tijdens de wijkraadverkiezingen op 16 maart 2022, tegelijk met de gemeenteraadsverkiezing. Wijkraadsleden worden voor vier jaar verkozen. De uitslag voor de wijkraadsverkiezingen wordt op 23 maart 2022 bekend gemaakt. Op 20 april 2022 vindt de officiële beëdiging tot wijkraadslid plaats.

Wat doet de Wijkraad Heijplaat?

De leden van de wijkraad halen op wat er leeft in de buurt. Op straat, tijdens bijeenkomsten of online. Ze zorgen ervoor dat iedereen die dat wil kan meedenken. Bijvoorbeeld over meer groen, veiligheid, speelplekken of fietspaden. De wijkraad verzamelt de ideeën en maakt plannen – samen met bewoners, wijkorganisaties en de gemeente. Al deze plannen schrijven ze op in het wijkakkoord. Dit wijkakkoord wordt onder andere door de gemeente uitgevoerd. De wijkraad kijkt mee of dit ook echt gebeurt; en adviseert de gemeente over alles dat voor de wijk van belang is.

De wijkraad van Heijplaat

U kunt de wijkraad bereiken via e-mail, telefoon 14 010 of per brief: Wijkraad Heijplaat, Postbus 70012, 3000 KP Rotterdam.

Verkozen wijkraadsledene-mailNevenactiviteiten
Jo Dohmenjhg.dohmen@wijkraadrotterdam.nlElektromonteur Ato-elektro
Voorzitter Huiskamer 2.0 Heijplaat
Bestuurslid Regionale Bewonersraad Woonbron (RBRW)
Stefano Clarijssj.clarijs@wijkraadrotterdam.nl QA-manager bij Avezaat Cranes
Jeffrey Kruis (voorzitter)j.kruis@wijkraadrotterdam.nlTeammanager Omgevingsdienst Haaglanden
Mariska van Oostveenm.vanoostveen@wijkraadrotterdam.nlSecretaris Regionale Bewonersraad Woonbron (RBRW)
Lysandra Thomaslja.thomas@wijkraadrotterdam.nlStudent Inholland
Vrijwilliger redactie Heijplaat Post
Van links naar rechts: J. Kruis, M. van Oostveen, S.J. Clarijs, L.J.A. Thomas en J.H.G. Dohmen.