Droneshow Oud en Nieuw Rotterdam

Home » Archieven voor 2020

Leestijd: < 1 minuut
Door: Heijplaat Online


Laatste update: 6 januari 2024, 15:52

Beste Mensen, Zoals eerder aangekondigd vindt het aftelmoment naar 2021 dit jaar plaats met een prachtige droneshow. Deze is 31 december live vanaf 23.50 uur te bewonderen op onder andere de volgende kanalen. Zie hierbij de aankondigingen; https://www.rijnmond.nl/nieuws/202507/Lichtshow-en-nieuwjaarsboodschap-Rijnmond-gaat-op-unieke-manier-het-jaar-uit-en-in https://www.ad.nl/rotterdam/3-2-1-samen-tellen-we-af-luid-het-nieuwe-jaar-in-met-spectaculaire-droneshow-op-ad-nl~abba599bc/ Tevens zal de show gedeeltelijk te zien zijn op RTL 4 en RTL5 en bij de NOS, direct na twaalf uur. Maar voor de totaalbeleving stem je af op het kanaal van één van de bovengenoemde partners. Alvast prettige jaarwisseling gewenst. Team Mothership www.enterthemothership.com

Gezocht

Home » Archieven voor 2020

Leestijd: < 1 minuut
Door: Heijplaat Online


Laatste update: 28 december 2020, 21:50

We zoeken met spoed een vrachtwagen of busje met lange aanhanger voor transport van 2 staalprofielen van 9 m x 30 cm., gewicht 95 kilo per stuk, van Staalprofiel B.V. Gieterijweg 3, naar het Quarantaineterrein. De balken zijn nodig voor verhuizing van de Parasite. Wie kan ons helpen ? Laden en lossen kunnen we zelf. Reacties 06-57995087 Louike Duran of 06-22452086 Maarten van Gent.

Fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar

Home » Archieven voor 2020

Leestijd: < 1 minuut
Door: Heijplaat Online


Laatste update: 6 januari 2024, 15:48

Heijplaat Online wenst je veilige feestdagen vol vrede en vreugde en aan degenen die het vieren, prettige kerstdagen. 🎄 Bedankt voor het volgen van Heijplaat Online. Laten we hopen op een veel beter 2021 na zo’n vreemd jaar, dat voor zo velen tragisch is geweest. ❤️

Aangevraagde omgevingsvergunning Bunschotenweg 58

Home » Archieven voor 2020

Leestijd: < 1 minuut
Door: Heijplaat Online


Laatste update: 5 maart 2022, 11:25

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen (art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht). Bunschotenweg 58, 3089KC, kappen van een Populus x canadensis volgens de boomveiligheidscontrole. Het aanvraagformulier en situatietekening(en) zijn als bijlage toegevoegd aan de publicatie (aanvraagdatum 11-12-2020, dossiernummer OMV.20.12.00225). Informatie aangevraagde vergunningen. De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd.

verleende omgevingsvergunning Waalhavenweg 50

Home » Archieven voor 2020

Leestijd: < 1 minuut
Door: Heijplaat Online


Laatste update: 5 maart 2022, 11:25

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende omgevingsvergunning heeft verleend (art. 2.1 en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht). Waalhavenweg 50 , 3089JJ, het plaatsen van 2 nieuwe roldeuren in de noord-oostgevel ten behoeve van het wijzigen van de halindeling. Dit is een constructieve wijziging. ( datum besluit 10-12-2020, op dezelfde dag verzonden , dossiernummer OMV.20.10.00442 Bezwaar bij verleende reguliere omgevingsvergunningen. Belanghebbenden kunnen tegen het verleende besluit binnen zes weken na datum van verzending ervan een gemotiveerd en ondertekend bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders, T.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie, Postbus 1011, 3000 BA te Rotterdam. De bezwaartermijn van 6 weken gaat lopen na verzending van het besluit aan aanvrager/vergunninghouderU kunt, indien u een bezwaarschrift bij het college heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij: Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM te Rotterdam. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd. U wordt verzocht een kopie van het besluit mee te zenden.  

Waterbus Nieuwe dienstregeling 2021

Home » Archieven voor 2020

Leestijd: < 1 minuut
Door: Heijplaat Online


Laatste update: 17 december 2020, 11:03

Vanaf 2021 hanteert Waterbus een gewijzigde dienstregeling. De wijzigingen vinden per 3 januari 2021 plaats op tijdstippen en locaties waar er nu minder vraag is naar personenvervoer over water dan voor Corona. Dit betekent dat LIJN 181 op 18 december ’20 voor het laatst de route Rotterdam Heijplaat<> Schiedam vaart.

VERSOBERING DIENSTREGELING: NA 18 DECEMBER ZAL DE SPITSDIENST (LIJN 201) NIET MEER VAREN

Haltes beïnvloed Erasmusbrug (Rotterdam), Stormpolder (Krimpen aan den IJssel), De Schans (Ridderkerk), Noordeinde (Hendrik Ido Ambacht), Kade (Alblasserdam), Westeind (Papendrecht), Merwekade (Dordrecht),

BESLUIT VERKEERSMAATREGEL Alwinastraat (ROTTERDAM)

Home » Archieven voor 2020

Leestijd: 2 minuten
Door: Heijplaat Online


Laatste update: 16 december 2020, 17:30

De manager Parkeervoorzieningen Stadsbeheer,   Overwegende dat, Voor de locatie Alwinastraat plaatsing van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken is aangevraagd;   De aanvrager voldoet aan de voorwaarden om voor een dergelijke parkeerplaats in aanmerking te komen;   Deze maatregel, gelet op artikel 2 van de Wegenverkeerswet, strekt tot: • het verzekeren van de veiligheid op de weg; • het beschermen van weggebruikers en passagiers; • het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer;   De weg is gelegen binnen de bebouwde kom en in beheer van de gemeente Rotterdam;   Gelet op artikel 18, eerste lid sub d van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994), het bepaalde in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) en het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer en daartoe bevoegd krachtens door het college van burgemeester en wethouders verleend mandaat;       BESLUIT: • tot het inrichten van een gehandicapten parkeerplaats aan de Alwinastraat 3, ter hoogte van huisnummer 3, door middel van plaatsing van bord E6 RVV 1990 met onderbord met vermelding van het kenteken van de auto van de aanvrager en aangevuld met een kruismarkering in het parkeervak.   A. Tahraoui       Rotterdam, 03 december 2020 Namens het college van burgemeester en wethouders, De manager Parkeervoorzieningen Stadsbeheer, Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de datum van publicatie tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift dient gemotiveerd te zijn en moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam, maar te worden ingediend bij de: Algemene Bezwaarschriftencommissie Postbus 1011 3000 BA Rotterdam Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en bevat tenminste de gronden van het bezwaar, de naam en het adres van de indiener, de dagtekening en een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt. Het is wenselijk tevens een kopie van dit besluit mee te zenden. Indien een bezwaar, als hiervoor bedoeld, is ingediend kan tegen betaling van de griffie-rechten een verzoek om een voorlopige voorziening ingediend worden bij de Arrondissementsrechtbank Rotterdam, sector bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam

Aangevraagde omgevingsvergunning Van Kinsbergenstraat 31

Home » Archieven voor 2020

Leestijd: < 1 minuut
Door: Heijplaat Online


Laatste update: 5 maart 2022, 11:25

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen (art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht). Van Kinsbergenstraat 31, 3089SR, poortdeur tussen tuin en poort meer naar links plaatsen (aanvraagdatum 08-12-2020, dossiernummer OMV.20.12.00153). Informatie aangevraagde vergunningen. De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd.

Aangevraagde omgevingsvergunning Heysekade 21

Home » Archieven voor 2020

Leestijd: < 1 minuut
Door: Heijplaat Online


Laatste update: 5 maart 2022, 11:25

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen (art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht). Nabij Heysekade 21, 3089TH, realiseren nieuwbouw 6 grondgebonden woningen en 2 appartementen + aanleggen in-/uitrit (aanvraagdatum 09-12-2020, dossiernummer OMV.20.12.00156). Informatie aangevraagde vergunningen. De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd.  

Stand van zaken vliegenoverlast Heijplaat Resultaten monitoringsonderzoek 2020

Home » Archieven voor 2020

Leestijd: 2 minuten
Door: Heijplaat Online


Laatste update: 6 januari 2024, 17:00

In 2019 heeft de gemeente Rotterdam het Kennis- en adviescentrum Dierplagen (KAD) laten onderzoeken wat de bron is van de vliegenoverlast op Heijplaat. Uit dat onderzoek is gebleken dat het aanwezige PMD (plastic-, metaal- en drinkverpakkingen) bij SUEZ, een potentiële bron vormt voor de vliegenoverlast. Dit onafhankelijke onderzoek is in 2020, in de periode 6 april t/m 16 oktober, in opdracht van de gemeente herhaald.

Nieuwsbrief

Graag had de Gemeente Rotterdam u persoonlijk tijdens een bijeenkomst over de aanpak van vliegenoverlast willen informeren. Helaas kan dat op dit moment niet, gezien de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. In deze nieuwsbrief brengen zij u op de hoogte wat de resultaten zijn van het monitoringsonderzoek 2020 nieuwsbrief-heijplaat-vliegenoverlast-december-2020-def-1.pdf

Samenvatting rapportage onderzoek vliegenoverlast Rotterdam Heijplaat 2020

Wilt u meer weten over de doelen, meetmethodes en conclusies van het onderzoek? samenvatting-rapport-kad-2020-def.pdf

Rapportage onderzoek vliegenoverlast Rotterdam Heijplaat 2020

Een digitale versie van het volledige onderzoeksrapport vindt u hier. rapportage-kad-onderzoek-vliegenoverlast-heijplaat-2020.pdf

ONTWIKKELING 6 GRONDGEBONDEN WONINGEN + 2 APPARTEMENTEN HEIJPLAAT

Home » Archieven voor 2020

Leestijd: 2 minuten
Door: Heijplaat Online


Laatste update: 7 januari 2024, 12:26

OPDRACHTGEVER

Ten Brinke INSPIRE Vastgoedontwikkeling B.V.

OMVANG

6 grondgebonden woningen + 2 appartementen

WERKZAAMHEDEN

Projectontwikkeling

CATEGORIE 
Wonen
PROJECT

Voor eigen rekening en risico ontwikkelt de joint-venture Ten Brinke INSPIRE Vastgoedontwikkeling B.V. 6 grondgebonden woningen en 2 appartementen op een kavel op Heijplaat. Heijplaat is een wijk in het Rotterdamse stadsdeel Charlois. Heijplaat ligt zuidelijk van de Nieuwe Maas en wordt omringd door de Eemhaven in het westen en de Waalhaven in het oosten.

 

Heijplaat is ontstaan als woonwijk voor arbeiders van de toenmalige Rotterdamsche Droogdok Maatschappij (RDM) die in 1904 begon met onderhoud en bouw van schepen. De naam verwijst naar de nabijgelegen, en inmiddels verdwenen, buurtschap De Heij. In 1914 werd de NV Bouwmaatschappij Heyplaat opgericht, die opdracht gaf tot het bouwen van een toentertijd moderne wijk in de vorm van een tuindorp. Het tuindorp werd ontworpen en ontwikkeld door Architectenbureau H.A.J. en Jan Baanders. In het begin van de jaren twintig was het tuindorp af en vormde een gemeenschap met eigen scholen, winkels, feestzaal en kerken. In de huidige bebouwing zijn nog goed de structuren van het tuindorp te vinden. In de as van de centrale woonstraat bieden de drie oorspronkelijke kerken in elkaars verlengde een schilderachtige aanblik. In de jaren vijftig werden 300 huizen, ontworpen door architect J.W.C. Boks, bijgebouwd.

 

Doordat de RDM verdween en het aantal havenarbeiders verminderd is, is de wijk in aanzien achteruitgegaan. Winkels sloten en de levendigheid verdween. Sinds 2008 wordt het RDM-terrein ontwikkeld tot een onderwijscampus, wat voor nieuwe bedrijvigheid zorgt. Een deel van de gebouwen is anno 2015 gerestaureerd, de grote bedrijfshallen worden onder meer gebruikt voor tentoonstellingen en presentaties. Daarnaast ontstaat de wijk Het Verborgen Geheim met 170 nieuwbouw koopwoningen die tussen 2016 en 2023 in meerdere fases worden gerealiseerd. Heijplaat staat weer op de kaart!

 

De locatie van deze ontwikkeling aan de Heysekade is in meerdere opzichten uniek. Heijplaat is één van de stadshavens van Rotterdam. Verstopt achter de voormalige scheepswerf van de RDM is het een bijzonder tuindorp met een rijke cultuurhistorische achtergrond. Het idyllisch gelegen rivierstrandje op de oever is het enige natuurlijke zandstrand van Rotterdam en wordt druk bezocht. Op voordracht van de gemeente Rotterdam is het gebied Heijplaat (de voormalige RDM-werf, de woonwijk en het voormalige quarantainecomplex) in mei 2018 aangewezen als rijksbeschermd stadsgezicht. Hier woon je middenin de dynamiek van de haven én vlakbij het centrum van Rotterdam!

 

Ten Brinke INSPIRE Vastgoedontwikkeling ontwikkelt hier 6 grote grondgebonden gezinswoningen en 2 appartementen in samenwerking met New Horizon Urban Mining, Flex! | The Next Habitat, Theo Verburg Architecten, Bim&Beyond en Pieters Bouwtechniek.

https://inspirerealestate.nl/portfolio_page/ontwikkeling-6-grondgebonden-woningen-2-appartementen-heijplaat/

Aangevraagde omgevingsvergunning Courzandseweg 22

Home » Archieven voor 2020

Leestijd: < 1 minuut
Door: Heijplaat Online


Laatste update: 5 maart 2022, 11:25

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen (art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht). Courzandseweg 22, 3089PD, realiseren uitbouw aan de achterzijde van de woning ten behoeve van keuken (aanvraagdatum 20-11-2020, dossiernummer OMV.20.11.00390). Informatie aangevraagde vergunningen.De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd.

Informatieavond 17 december 2020

Home » Archieven voor 2020

Leestijd: < 1 minuut
Door: Heijplaat Online


Laatste update: 6 januari 2024, 17:55

Al enige tijd wordt gesproken over een nieuwe gymzaal op Heijplaat. Eindelijk kunnen we u hier concreet meer over vertellen. Wij nodigen u daarom uit voor een informatiebijeenkomst op donderdag 17 december 2020. In verband met de coronamaatregelen vindt deze bijeenkomst digitaal plaats. Datum: Donderdag 17 december 2020 Tijd: 19.30-20.30 uur, inloop vanaf 19.15 Digitaal: Via MS teams Wat bespreken we tijdens de bijeenkomst? Tijdens de bijeenkomst informeren wij u over het gekozen schetsontwerp,de verdere uitwerking hiervan en de planning voor de bouw van de nieuwe gymzaal. Wie is aanwezig? Tijdens de bijeenkomst gaat u in gesprek met medewerkers van de gemeente, het Sportbedrijf, de architect en de aannemer Aanmelden U kunt zich tot 16 december 2020 aanmelden via gymzaalheijplaatso@rotterdam.nl. Na aanmelding ontvangt u per e-mail een bevestiging. Hierin staat ook uitgelegd hoe u de vergadering bij kunt wonen. Wij hopen u (digitaal) te zien op donderdag 17 december 2020. Met vriendelijke groet, Laura Melissen Projectmanager Stadsontwikkeling Gemeente Rotterdam De flyer wordt vrijdag/zaterdag as op huisadres in Heijplaat bezorgd.

Kennisgeving ontwerpbeschikking Sita Recycling Services Zuid B.V. (9999193740)

Home » Archieven voor 2020

Leestijd: 2 minuten
Door: Heijplaat Online


Laatste update: 25 november 2020, 14:43

Uitgebreide voorbereidingsprocedure Wet algemene bepalingen omgevingsrecht   Onderwerp Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben het voornemen de op 16 juli 2009 met kenmerk 20932186/340922 aan SITA Recycling Services West B.V. verleende vergunning voor de inrichting aan de Waalhavenweg 50, 3089 JJ Rotterdam, krachtens artikel 2.31 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht te wijzigen. De activiteiten op deze locatie worden inmiddels uitgevoerd door SITA Recycling Services Zuid B.V.   Het betreft een inrichting opgericht voor het op-, overslaan, sorteren en bewerken van bedrijfsafval, bouw- en sloopafval en grof huishoudelijk afval. Sinds 2015 is de hoofdactiviteit gericht op de inname en sortering van plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankkartons (PMD).   De ambtshalve wijziging betreft de wijziging van voorschrift 1.1.4 en het verbinden van extra voorschriften aan bovengenoemde beschikking. Het doel hiervan is om het aantrekken van vliegen naar de inrichting, de ontwikkeling hiervan binnen de inrichting en de verspreiding hiervan naar de omgeving zo veel als mogelijk te beperken, zodat overlast buiten de inrichting wordt voorkomen. Daarnaast zien een aantal voorschriften ook toe op het verder beperken van geuremissie vanuit de inrichting.   Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland maken bekend dat zij het voornemen hebben de vergunning te verlenen.   Inzage U kunt de ontwerpbeschikking en overige van belang zijnde stukken tijdens kantooruren van  24 november 2020 tot en met 4 januari 2021 op de volgende plaatsen inzien: – Bibliotheek Rotterdam, 5e etage, Hoogstraat 110 te Rotterdam; – de gemeente Albrandswaard, Hofhoek 5 te Poortugaal, na telefonische afspraak; – de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam.   Vanwege de maatregelen rondom de Coronavirus-crisis kunnen de stukken bij de DCMR Milieudienst Rijnmond alleen op afspraak en uitsluitend op maandag en donderdag tussen 10.00 en 14.00 uur worden ingezien aan de Parallelweg 1, 3112 NA Schiedam. Afspraken kunt u maken door het sturen van een e-mail aan info@dcmr.nl of te bellen naar telefoonnummer 010 – 246 80 00.   Indien dit voor u geen uitkomst biedt en de stukken fysiek wilt in zien, verzoeken wij u dit binnen de termijn van de terinzagelegging aan ons kenbaar te maken. Dit kunt u doen per brief aan DCMR, Postbus 843, 3100 AV Schiedam of per e-mail via info@dcmr.nl. Wij zullen hierop in contact met u treden om met u op zoek te gaan naar een pragmatische oplossing waarbij u alsnog de mogelijkheid wordt geboden om op de (ontwerp)beschikking te kunnen reageren.   Zienswijze Tijdens de inzage periode kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten worden gericht aan ons college en worden verzonden aan de DCMR Milieudienst Rijnmond. Dit kan per e-mail via info@dcmr.nl of per post via Postbus 843, 3100 AV Schiedam. In deze periode kunnen ook mondeling zienswijzen worden ingebracht. Dit kan telefonisch of na afspraak.   Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.   Inlichtingen Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de DCMR Milieudienst Rijnmond, via info@dcmr.nl onder vermelding van DCMR zaaknummer 9999193740.

Beschikking Wet natuurbescherming, Corydastraat 41 te Rotterdam

Home » Archieven voor 2020

Leestijd: < 1 minuut
Door: Heijplaat Online


Laatste update: 25 november 2020, 14:41

Onderwerp Omgevingsdienst Haaglanden maakt namens Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland bekend dat besloten is om de ontheffing te verlenen voor het opzettelijk verstoren, alsmede beschadigen of vernielen van voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van de gewone dwergvleermuis i.v.m. het slopen van een sporthal. De locatie betreft Corydastraat 41, 3089 TA te Rotterdam. Bezwaar De beschikking is op 20 november 2020 verzonden. Een belanghebbende kan tot en met 4 januari 2021 een bezwaarschrift indienen bij Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, t.a.v. het Awb secretariaat, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag, onder vermelding van het zaaknummer 00568350. Aan de behandeling van het bezwaarschrift zijn voor de indiener geen kosten verbonden. Bij een spoedeisend belang kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor de behandeling van het verzoekschrift is griffierecht verschuldigd. Het is ook mogelijk om een verzoek om voorlopige voorziening digitaal in te dienen via het Digitaal loket (https://loket.rechtspraak.nl). Inlichtingen Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de afdeling Toetsing & Vergunningverlening Milieu, e-mailadres: vergunningen@odh.nl.

Woonbron adverteert woning op Heijplaat – Heijplaatstraat 28

Home » Archieven voor 2020

Leestijd: < 1 minuut
Door: Heijplaat Online


Laatste update: 6 januari 2024, 17:50

Tegenover de oude ingang van de “Rotterdamsche Droogdok Maatschappij” een leuke eengezinswoning met 2 slaapkamers en een ruime zonnige achtertuin. Tuinonderhoud vinden wij belangrijk. Huurders met groene vingers genieten onze voorkeur. Vanaf 17 tot en met 22 november 20.00 uur heeft u de mogelijkheid om op de advertentie te reageren via www.woonnetrijnmond.nl. Heijplaters krijgen bij deze woning voorrang. U bent een Heijplater als u er woont en ingeschreven staat bij de gemeente in het BRP (Basis Registratie Personen). Heeft u interesse, bekijk dan de advertentie en de voorwaarden op www.woonnetrijnmond.nl.
 

Aangevraagde omgevingsvergunning Waalhavenweg 50

Home » Archieven voor 2020

Leestijd: < 1 minuut
Door: Heijplaat Online


Laatste update: 5 maart 2022, 11:25

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen (art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht). Waalhavenweg 50, 3089JJ, plaatsen van 2 nieuwe roldeuren t.b.v. het wijzigen van de halindeling (noordoostgevel) (aanvraagdatum 22-10-2020, dossiernummer OMV.20.10.00442). Informatie aangevraagde vergunningen. De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd.

verleende ontheffing geluidhinder APV

Home » Archieven voor 2020

Leestijd: < 1 minuut
Door: Heijplaat Online


Laatste update: 30 oktober 2020, 18:03

Op 26 oktober 2020 is er een ontheffing verleend van het verbod op veroorzaken van geluidhinder op grond van artikel 4.6 APV Rotterdam 2012. De ontheffing is Vernieuwen van 2 sporen, het saneren van 1 spoor en het vernieuwen van de overweg – inrit vanaf de Rondolaan naar de volkstuinen. De werkzaamheden vinden plaats Rondolaan, 3089 PN te Rotterdam. De ontheffing is geldig van 27 oktober t/m 30 oktober 2020 van 23:00 – 07:00 uur, 19:00 – 23:00 uur, 07:00 – 19:00 uur. Omwonenden kunnen door deze werkzaamheden geluidhinder ondervinden. Om de overlast voor omwonenden zoveel mogelijk te beperken, zijn aan de ontheffing voorwaarden verbonden. Hoe kunt u bezwaar maken tegen onze beslissing?U, of een andere belanghebbende, kunt een bezwaarschrift indienen. Dit moet binnen zes weken na de bekendmaking van het besluit. U stuurt het bezwaarschrift naar: Het college van burgemeester en wethoudersT.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie Postbus 1011, 3000 BA te ROTTERDAMFaxnummer Algemene Bezwaarschriftencommissie: (010) 267 63 00. In het bezwaarschrift moet in ieder geval staan: uw naam, adres en handtekening; uw telefoonnummer zodat contact met u opgenomen kan worden om samen met u te bespreken wat de beste aanpak van uw bezwaarschrift is; de datum waarop u bezwaar maakt; een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt; de reden(en) van uw bezwaar.U wordt verzocht tevens een kopie van dit besluit mee te zenden. U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen op www.rotterdam.nl/pdc:bezwaar_indienen, m.b.v. het webformulier (zie “mijn loket”). Hiervoor is een DigiD-code nodig, of voor bedrijven een E-herkenning. Deze zaken kunnen respectievelijk aangevraagd worden via www.digid.nl en www.eherkenning.nl. Het bezwaarschrift heeft geen schorsende werking.U kunt daarom, als u bezwaar heeft gemaakt tegen de beschikking, een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij: Rechtbank RotterdamSector BestuursrechtPostbus 509513007 BM ROTTERDAM Hiervoor is griffierecht verschuldigd.