Druk bezochte dodenherdenking bij monument Heijplaat

Tientallen belangstellenden hadden zich verzameld rondom het monument ter herinnering aan de oorlogsslachtoffers. De ceremonie met het thema: Leven met oorlog werd geleid door Goof van der Stoep.

Welkomstwoord Goof van der Stoep

Het mooie weer had de organisatie afgelopen donderdag tijdens de Dodenherdenking laten besluiten om direct op het Henk Huismanplantsoen de genodigden en belangstellenden te ontvangen in plaats van in de Huiskamer 2.0.

Voor de herdenking was er ondersteuning verleend vanuit de Huiskamer 2.0, de Culturele Commissie Heijplaat, het Zeekadetenkorps, stichting Historisch Heijplaat, wethouder Chantal Zeegers en kinderburgemeester Louey Zerourou.

Toespraak kinderburgemeester Louey Zerourou.
Voordracht “Leven met oorlog” Rianne Voet.
Voordracht gedicht “4 mei” Diny van der Stoep.
Herdenkingstoespraak wethouder Chantal Zeegers

Na de toespraken, twee minuten stilte en kransleggingen konden de belangstellenden een kopje koffie of thee in de Huiskamer krijgen en napraten.

Het plantsoen op de hoek van de Courzandseweg en de Heysekade is tijdens de dodenherdenking in 2011 vernoemd naar de Rotterdamse verzetsstrijder Henk Huisman.

Aan het Henk Huismanplantsoen in Heijplaat is in oktober 2018 een nieuw oorlogsmonument geplaatst. Dit monument herdenkt “VOOR HEN DIE VIELEN” en in het bijzonder de ongeveer 1500 Joodse vluchtelingen, die van november 1938 tot november 1939 in het nabij gelegen vluchtelingenkamp de Quarantaine-inrichting hebben geleefd. Verder herdenkt het de verzetsstrijder Arie den Toom.

Het oude monument van Arie den Toom aan de Victorieuxstraat is verwijderd.

Kranslegging monument Heijplaat

Wij, die leven, eren de doden omdat zij ons eerden met hun leven.

Tijdens de Nationale Herdenking herdenken wij allen – burgers en militairen – die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen of vermoord; zowel tijdens de Tweede Wereldoorlog en de koloniale oorlog in Indonesië, als in oorlogssituaties en bij vredesoperaties daarna.

Programma herdenking Arie den Toom-monument 4 mei 2023

 • 18.45 uur ontvangst genodigden in de Huiskamer 2.0
 • 19.12 uur vertrek vanuit de Huiskamer 2.0 naar het monument.
 • 19.19 uur welkomstwoord Goof van der Stoep
 • 19.21 uur muziek: Avinu Mailkenu
 • 19.25 uur toespraak kinderburgemeester Louey Zerourou
 • 19.30 uur muziek: “Abide with me”
 • 19.33 uur Thema: “Leven met oorlog”. Rianne Voet
 • 19.38 uur muziek: “Air – J.S. Bach”
 • 19.42 uur gedicht: Juf Diny van der Stoep: “4 mei”
 • 19.44 uur muziek: “Piëta – Bouwdewijn de Groot”
 • 19.48 uur herdenkingstoespraak: wethouder Chantal Zeegers
 • 19.54 uur muziek : “Largo – Händel”
 • 19.58 uur Trompet: “taptoe”
 • 20.00 uur 2 minuten stilte
 • 20.02 uur “Wilhelmus” 2 verzen
 • 20.05 uur kranslegging, Gemeente Rotterdam, Wijkraad, e.a.
 • 20.25 uur dankwoord: Wil Mangelsdorf.
 • 20.22 uur napraten in de Huiskamer 2.0 met een consumptie.

Onthulling monument

De commissie der gevallenen Heijplaat onthulde vandaag 17 oktober 2018 het nieuwe monument, met daarop het nieuwe kunstwerk vervaardigd door Aloysius van Saus, bewoner van de voormalig Quarantaine-inrichting Beneden Heijplaat.
Het nieuwe monument is een monument ter nagedachtenis aan:

 • ca. 1500 Joodse vluchtelingen, die van november 1938 tot en met november 1939 in de Quarantaine-inrichting Beneden-Heijplaat verbleven en waarvan ca. 10 procent zijn omgekomen in de Duitse concentratiekampen.
 • Verzetsstrijder Arie den Toom, die een paar weken voor het beëindigen van de 2e wereldoorlog op brute wijze is geëxecuteerd.
 • Voor hen die vielen, waarbij we tegenwoordig niet alleen denken aan al de mensen die zijn omgekomen tijdens de 2e wereldoorlog, maar ook daarna tijdens de diverse vredesmissies waaraan Nederlandse militairen deelnamen en aan burgers zoals personeel van “artsen zonder grenzen”, omgekomen in oorlogsgebieden, waar zij trachtten hun goede werk te doen.
 • De onthulling van het nieuwe monument vindt plaats op woensdag 17 oktober en zal worden uitgevoerd door burgemeester Ahmed Aboutaleb, geassisteerd door kinderen van Basisschool De Klaver Heijplaat (die het monument heeft geadopteerd).

Iedereen was van harte welkom vanaf 15:00 uur in de Huiskamer aan de Heijsekade 1. Tijdens de toespraak werd beeldmateriaal vertoond.
Het programma zag er als volgt uit:
Welkomstwoord namens de Commissie der Gevallenen Heijplaat door Goof van der Stoep
“Largo” van Händel
Toespraak door Goof van der Stoep: “Het nieuwe monument”
Muzikale thema van de film “Schindler’s list”
Toespraak door dhr. J. Goldfinger oud-bestuurslid Nederlands Israëlitische Gemeente Rotterdam en oud-bewoner van de Quarantaine-inrichting
Lopen naar het monument
“Avinoe Malkenoe” door Barbara Streisand, dit is een joodsgebed waarin o.a. om veiligheid en gezondheid voor de kinderen wordt gebeden.
Toespraak door burgemeester Ahmed Aboutaleb
Onthulling door burgemeester Ahmed Aboutaleb geassisteerd door kinderen van Basisschool De Klaver Heijplaat en mw. Jacobs.
Dankwoord namens de commissie der Gevallenen Heijplaat door Wil Mangelsdorf
Uitnodiging onthulling monument commissie der gevallenen Heijplaat

Uitnodiging onthulling monument commissie der gevallenen Heijplaat

De commissie der gevallenen Heijplaat nodigt u van harte uit tot het bijwonen van de onthulling van het nieuwe monument, met daarop het nieuwe kunstwerk vervaardigd door Aloysius van Saus, bewoner van de voormalig Quarantaine-inrichting Beneden Heijplaat.
Het nieuwe monument is een monument ter nagedachtenis aan:

 • ca. 1500 Joodse vluchtelingen, die van november 1938 tot en met november 1939 in de Quarantaine-inrichting Beneden-Heijplaat verbleven en waarvan ca. 10 procent zijn omgekomen in de Duitse concentratiekampen.
 • Verzetsstrijder Arie den Toom, die een paar weken voor het beëindigen van de 2e wereldoorlog op brute wijze is geëxecuteerd.
 • Voor hen die vielen, waarbij we tegenwoordig niet alleen denken aan al de mensen die zijn omgekomen tijdens de 2e wereldoorlog, maar ook daarna tijdens de diverse vredesmissies waaraan Nederlandse militairen deelnamen en aan burgers zoals personeel van “artsen zonder grenzen”, omgekomen in oorlogsgebieden, waar zij trachtten hun goede werk te doen.

De onthulling van het nieuwe monument vindt plaats op woensdag 17 oktober en zal worden uitgevoerd door burgemeester Ahmed Aboutaleb, geassisteerd door kinderen van Basisschool De Klaver Heijplaat (die het monument heeft geadopteerd).
U bent van harte welkom vanaf 14.30 uur in de Huiskamer aan de Heijsekade 1. Indien technisch uitvoerbaar wordt er tijdens de toespraak beeldmateriaal vertoond.
Het programma ziet er als volgt uit:

 1. Welkomstwoord namens de Commissie der Gevallenen Heijplaat door Goof van der Stoep
 2. “Largo” van Händel
 3. Toespraak door Goof van der Stoep: “Het nieuwe monument”
 4. Muzikale thema van de film “Schindler’s list”
 5. Toespraak door dhr. J. Goldfinger oud-bestuurslid Nederlands Israëlitische Gemeente Rotterdam en oud-bewoner van de Quarantaine-inrichting
 6. Lopen naar het monument
 7. “Avinoe Malkenoe” door Barbara Streisand, dit is een joodsgebed waarin o.a. om  veiligheid en gezondheid voor de kinderen wordt gebeden.
 8. Toespraak door burgemeester Ahmed Aboutaleb
 9. Onthulling door burgemeester Ahmed Aboutaleb geassisteerd door kinderen van Basisschool De Klaver Heijplaat en mw. Jacobs.
 10. Dankwoord namens de commissie der Gevallenen Heijplaat door Wil Mangelsdorf

Uitnodiging onthulling monument commissie der gevallenen Heijplaat