Update Sea Installer 19-5-2023

INFORMATIE

Naam Schip

Lengte – breedte

Kadenummer

Aankomst

Vertrek

Korte beschrijving werkszaamheden

Contactinformatie bij hinder

Aanvullende informatie

Sea Installer

132 x 45

1

12-03-2023

10-06-2023

Diverse werkzaamheden

010-29740857, optie 5

N.v.t.

Franklin Offshore Europe zal te allen tijde proberen de werkzaamheden zodanig te plannen en uit te voeren dat de overlast voor omwonenden minimaal is qua intensiteit en tijdsduur. Door middel van dit schrijven proberen wij u zo goed mogelijk te informeren aangaande aankomst en vertrek van bezoekende schepen. Ook zullen wij proberen aan te geven of er mogelijk helaas toch tijdelijk (geluids-)overlast is te verwachten ondanks alle maatregelen en aanpassingen, waarvoor bij voorbaat ons excuus. Wij zullen dit altijd proberen te voorkomen dan wel te minimaliseren. 

UPDATE 19-05-2023:

Middels deze update willen wij u op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden. Inmiddels zijn de gutswerkzaamheden afgerond en zijn de werkzaamheden aan het dek begonnen. Deze werkzaamheden bestaan onder andere uit hogedruk reinigen, slijpen en lassen. Ook is er een begin gemaakt aan het verwijderen van de steigers. Wij doen ons uiterste best om eventuele geluidshinder tot een minium te beperken, desondanks kunnen deze werkzaamheden incidenteel korte geluidsoverlast veroorzaken. 

Mocht u desondanks hinder ondervinden van onze werkzaamheden dan verzoeken wij u z.s.m. contact met ons op te nemen via telefoonnummer 010-2940857, optie 5, zodat wij gelijk actie kunnen ondernemen.

Hartelijk bedankt voor uw begrip.

Update 13-4-23: Sea Installer

Het blijkt dat de toename van het geluid van de afgelopen dagen niet te wijten is aan de veranderde windrichting. Door een technisch mankement aan de scheepsgenerator (waarvan op de uitlaat een demper was bevestigd om geluid te reduceren) is een andere generator ingeschakeld. De uitlaat van deze generator beschikt nog niet over een demper en dit is de oorzaak van de toename in het geluid. De eigenaar van het schip heeft Franklin toegezegd dat deze demper vrijdag aan het einde van de dag bevestigd zal zijn, e.e.a. is wel afhankelijk van de wind.

Helaas was Franklin niet op de hoogte gebracht van dit technisch mankement en de overschakeling naar een andere generator waardoor zij u in de vorige update verkeerd heeft geïnformeerd, hun excuses hiervoor.

Als u vragen of opmerkingen heeft vernemen wij dit graag via telefoonnummer
010-2940857, optie 5. Nogmaals bedankt voor uw begrip.

Update Sea Installer

UPDATE 11-04-2023:

Door het draaien van de wind naar (west) zuid west waarbij deze meer richting de Courzandseweg waait kunt u mogelijk meer hinder ondervinden van onze werkzaamheden. Franklin is met de eigenaar van de Sea Installer in gesprek om te bekijken welke maatregelen er kunnen worden genomen om deze hinder te beperken. Zij houden u op de hoogte van de voortgang.

Schroom niet om contact met Franklin op te nemen (010-2940857, optie 5) als u vragen of opmerkingen heeft, zij doen hun uiterste best u zo snel en goed mogelijk te helpen.

Update Sea Installer

Na wat vertraging door o.a. wind en regen en het ontbreken van een belangrijk onderdeel kunnen wij u melden dat de dempers gisteren (zaterdag 1-4-2023) op de uitlaat van de scheepsgenerator zijn geïnstalleerd, zie bijgaande foto.
De resultaten zijn gelijk merkbaar en de lage bromtoon van de generator is vrijwel niet meer hoorbaar. Dit is ook duidelijk zichtbaar in onze geluidsmetingen.
Wij zijn ervan overtuigd dat de geluidshinder door deze maatregelen tot een minimum beperkt wordt. Uit voorzorg houden wij echter de situatie voortdurend in de gaten en blijven wij elk uur geluidsmetingen uitvoeren. Mocht u ondanks alle maatregelen hinder ondervinden van onze werkzaamheden dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen via telefoonnummer 010-2940857, optie 5, zodat wij gelijk actie kunnen ondernemen.
Hartelijk bedankt voor uw geduld en begrip.