Wijkwethouder Heijplaat


Leestijd: 2 minuten
Door: Heijplaat Online


Laatste update: 23 oktober 2023, 15:39

Wist jij dat…

Elke wijk in Rotterdam een eigen wijkakkoord en wijkwethouder heeft?

De komende periode presenteren alle 39 wijkraden het wijkakkoord aan hun wijk. Daarin staan de belangrijkste plannen voor de komende jaren. Ook krijgt elke wijk een wijkwethouder en een wijkhub. In Overschie was op 1 september de aftrap.

De wijkakkoorden zijn gemaakt door de wijkraad en de gemeente, samen met inwoners, ondernemers en organisaties in de wijk. Het wijkakkoord bestaat uit drie delen. Een wijkvisie voor vier jaar. Een jaaractieplan met acties voor het komende jaar, die de gemeente voor het grootste deel uitvoert. En afspraken over plannen die de hele stad aangaan, maar waar de wijk graag bij betrokken wordt. Zoals een nieuwe brug of de bouw van nieuwe woningen.

Actiepunten

De wijken hebben ruim 1400 actiepunten aangedragen voor het komende jaar. Wethouder Robert Simons (wijken en kleine kernen): ‘Maar liefst 98% daarvan is opgenomen in de wijkakkoorden en kan de komende tijd worden uitgevoerd. Dat is mooi, want daarmee doen we wat nodig is.’

Wethouder als aanspreekpunt

De wijkakkoorden van alle 39 wijkraden worden de komende periode gepubliceerd op Mijn.Rotterdam.nl. Klik daar op het kopje Projecten. Het is voor het eerst dat in Rotterdam met het wijkakkoord wordt gewerkt. Tegelijk komt er een nauwere verbinding tussen de wijkraden en het stadsbestuur. Want elke wijkraad krijgt een wijkwethouder. Elke wethouder wordt het aanspreekpunt voor 3 of 4 wijkraden. Bekijk het overzicht van de wijkwethouders.

Wijkhubs

De wijkakkoorden zijn de basis van Wijk aan Zet. Daarmee wil de gemeente zichtbaar aanwezig zijn in de wijken en weten wat er speelt. De wijkraden zijn sinds 2022 de ogen en oren in de wijk. Ook komen in alle wijken wijkhubs. Dat zijn centrale plekken in de wijk waar Rotterdammers zonder afspraak terechtkunnen met vragen of ideeën.

Wijkakkoord Heijplaat 2023-2026

Geef een reactie