verleende omgevingsvergunning Scheepsbouwweg 8

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende omgevingsvergunning heeft verleend (art. 2.1 en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).
Scheepsbouwweg 8 , 3089JW , Monument onderhouden, restaureren, veranderen of slopen; 2 schotelantennes (straalzenders) te plaatsenop het dak van het Innovationdock (onderdeel van de machinefabriek RDM) aan de (datum besluit 17-12-2019, dossiernummer OMV.19.10.00379 )
Bezwaar bij verleende reguliere omgevingsvergunningen. Belanghebbenden kunnen tegen het verleende besluit binnen zes weken na datum van verzending ervan een gemotiveerd en ondertekend bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders, T.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie, Postbus 1011, 3000 BA te Rotterdam. U kunt, indien u een bezwaarschrift bij het college heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij: Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM te Rotterdam. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd. U wordt verzocht een kopie van het besluit mee te zenden.
 

Uitnodiging Bewonersavond 24-uursvergunning Onderzeebootloods

Beste bewoner van Heijplaat,
De Onderzeebootloods, gelegen op het RDM terrein, is naar voren gekomen als locatie waar uitbreiding naar een 24-uursvergunning mogelijk zou zijn. In de praktijk betekent dit dat er structureel meer evenementen zouden kunnen plaatsvinden. Wij willen u hierover graag informeren en met u in gesprek gaan.
Daarvoor organiseren wij een bewonersavond op woensdag 6 november van 19.30 uur tot 20.30 uur in De Huiskamer aan de Heysekade 1. U bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Op deze avond krijgt u een toelichting over wat een 24- uursvergunning inhoudt en kunt u vragen stellen.
Wij stellen uw aanwezigheid zeer op prijs en zien u graag op 6 november.
Informatie
Bij vragen kunt u contact opnemen met Nienke Artz, gebiedsmedewerker Horeca, telefoon 06-48056866 of via de e-mail np.artz1@rotterdam.nl.
Wanneer
6 november 2019
Tijd
19.30 – 20.30 uur
Locatie
De Huiskamer
Heysekade 1
3089 TE Rotterdam

Verleende omgevingsvergunning RDM-kade 55

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende omgevingsvergunning heeft verleend (art. 2.1 en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht)
– RDM-kade 55, 3089 JR, het aanpassen van de entree aan de achterzijde van het Innovationdock op de RDM door de pui met de deuren te vervangen door een aangepaste pui met elektrische schuifdeuren (datum besluit 26-07-2019, dossiernummer OMV.18.05.00337)
Bezwaar bij verleende reguliere omgevingsvergunningen
Belanghebbenden kunnen tegen het verleende besluit binnen zes weken na datum van verzending ervan een gemotiveerd en ondertekend bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders, T.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie, Postbus 1011, 3000 BA te Rotterdam.
U kunt, indien u een bezwaarschrift bij het college heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij: Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM te Rotterdam. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd.
U wordt verzocht een kopie van het besluit mee te zenden.

Aangevraagde omgevingsvergunning nabij RDM-kade 55

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen (art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht):
nabij RDM-kade 55 (kadastraal perceel CLS00-A-3615), 3089JR, realiseren van een auto-afzetplaats aan de Albatroskade (Dokhaven Westzijde) middels het vervangen van 5 oude dukdalven door 6 nieuwe dukdalven (aanvraagdatum 18-03-2019, dossiernummer OMV.19.03.00380)
 
Informatie aangevraagde vergunningen:
De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd.
 

Darten bij sv RDM


Kijkt u graag naar darten en lijkt het u leuk,
kom dan gezellig bij ons langs.
Iedere vrijdagavond wordt er in de kantine van voetbalvereniging sv RDM gedart.
Van 20.00 uur tot circa 24.00 uur.
De kosten zijn € 30 per jaar.
Ingang Oostbroekweg Voetbalvereniging sv RDM

Aangevraagde omgevingsvergunning RDM-straat 1


Jaargang 2018
Nr. 152286
Gepubliceerd op 16 juli 2018 09:00Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen (art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).
RDM-straat 1, 3089JS, melding brandveilig gebruik i.v.m. de Harbour Run. Dit is een obstacle run over haventerreinen. Hierbij wordt er tevens door diverse loodsen gelopen (aanvraagdatum 11-07-2018, dossiernummer OMV.18.07.00273).
Informatie aangevraagde vergunningen.
De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd.

Aangevraagde vergunning RDM-kade 55


Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen (art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).
RDM-kade 55, 3089JR, de bestaande hardglazen entreepui wordt vervangen door een aluminium pui (aanvraagdatum 18-05-2018, dossiernummer OMV.18.05.00337).
Informatie aangevraagde vergunningen.
De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd.

Soppen op sv RDM

HEIJPLAAT – Lieve vrijwilligers/spelers en ouders/ verzorgers Het voetbalseizoen gaat ⚽️binnenkort weer beginnen, en wij willen graag alles soppen, van kleedkamer , kantine , het terras ,etc. Mochten jullie tijd en zin hebben om ons te helpen , kom dan zondag 14 augustus vanaf 12.00 uur naar Sv Rdm .Misschien makkelijk om zelf ook een emmertje mee te nemen ! Wij zorgen voor een lekkere lunch!! Graag even doorgeven aan Shanti als jullie komen ivm inkoop boodschappen voor de lunch! Alvast bedankt !

evenementenvergunning verleend aan feestavond

21 mei 2016
In verband met nieuwe aanvraag is op 19-05-2016 een vergunning verleend zijnde een evenementenvergunning , aan Feestavond . De adres gegevens zijn: , .
De vergunningsduur is van: 21-05-2016 tot en met: 21-05-2016
Het registratienummer van dit besluit is: ev.P.0161761.2016
Voor vragen over de verleende vergunning kunt u contact opnemen met Horecavergunningen 
Voor meer informatie over horeca: www.rotterdam.nl/horeca.

Voor vragen over de verleende vergunning kunt u contact opnemen met Directie Veiligheid, Team Evenementen 
Voor meer informatie over evenementen: www.rotterdam.nl/evenementen.
Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na datum van verzending ervan een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders.
Dit bezwaarschrift moet ondertekend zijn en moet ten minste bevatten: 

  • naam en adres van de indiener; 
  • datum bezwaarschrift;

  • de gronden van het bezwaar;

  • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt.

U wordt verzocht tevens een kopie van dit besluit mee te zenden.
Het bezwaarschrift moet worden gezonden naar:

Het college van burgemeester en wethouders, 

t.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie, Postbus 1011, 3000 BA te ROTTERDAM.

Faxnummer Algemene Bezwaarschriftencommissie: (010)267 6300.
U kunt, indien u een bezwaarschrift bij het college heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (o.a. schorsing) indienen bij:

Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM te ROTTERDAM.

Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd.

tap-ontheffing (art. 35) verleend aan feestavond

21 mei 2016
In verband met nieuwe aanvraag is op 19-05-2016 een vergunning verleend zijnde een drank- en horecavergunning, aan Feestavond . De adres gegevens zijn: SV RDM – Arie den Toomweg 40 0, Rotterdam.
De vergunningsduur is van: 21-05-2016 tot en met: 21-05-2016
Het registratienummer van dit besluit is: vr.P.0161761.2016
Voor vragen over de verleende vergunning kunt u contact opnemen met Horecavergunningen
Voor meer informatie over horeca: www.rotterdam.nl/horeca.

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na datum van verzending ervan een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester.
Dit bezwaarschrift moet ondertekend zijn en moet ten minste bevatten:

  • naam en adres van de indiener;
  • telefoonnummer van de indiener, zodat contact opgenomen kan worden om samen te bespreken wat de beste aanpak van het bezwaarschrift is;

  • datum bezwaarschrift;

  • de gronden van het bezwaar;

  • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt.

U wordt verzocht tevens een kopie van dit besluit mee te zenden.
Het bezwaarschrift moet worden gezonden naar:

De burgemeester,

t.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie, Postbus 1011, 3000 BA te ROTTERDAM.

Faxnummer Algemene Bezwaarschriftencommissie: (010)267 6300.
U kunt uw bezwaarschrift ook via internet indienen via het webformulier. Dit is te vinden onder het kopje ‘Formulier’ op de website www.rotterdam.nl/pdc:bezwaar_indienen. U heeft daarvoor wel een DigiD-code, of als bedrijf een E-herkenning, nodig. Deze kunt u aanvragen via www.digid.nl, respectievelijk www.eherkenning.nl.
U kunt, indien u een bezwaarschrift bij de burgemeester heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (o.a. schorsing) indienen bij:

Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM te ROTTERDAM.

Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd.

Halloween op Heijplaat

Heijplaat werd weer vanavond weer opgeschrikt door alle ‘griezelige’ outfits van de kinderen die bij Buurtvereniging Heijplaat Halloween kwamen vieren. Om 16:00 uur begon het feest. De kinderen kregen allemaal griezelige dingen te eten, zoals een broodje vinger. Na het eten kregen de kinderen een spannende tocht over het dorp om te trick-or-treating bij bepaalde snoep-adressen. Rond 20:30 uur konden de kinderen weer door hun ouders worden opgehaald.
Heijplaat had dit jaar in de kantine van sv RDM ook een door Project Heijland georganiseerde Halloween party. Vanaf 21:00 uur werden er tijdens het feest in de kantine ook vlamtosti’s verkocht.

51.8926464.420535

sv RDM

HEIJPLAAT – sv RDM
Opgericht op 2 mei 1915
Koninklijk goedgekeurd op 6 januari 1917
Bestuur:
Voorzitter: ….
Secretaris: Rinus Brasker
Penningmeester: Tim van Schaijk
Wedstrijdsecretaris senioren: Wil Fens / Rinus Brasker
Algemeen bestuurslid: Wim Fens en Shanti Gogar
Jeugdbestuur: Bianca Put, Ronald Faling en Vincent Laats
Scheidsrechters: Girish, Ibrahim, Joskun, Marco
Adres:
Arie den Toomweg 40
3089 KA Heijplaat Rotterdam
Postadres
Rondolaan 43
3089 PM Heijplaat Rotterdam
Tel: 010 – 4952154
Website: www.svrdm.nl
email: svrdm1915@gmail.com
facebook: https://www.facebook.com/svrdm100jaar/?fref=ts
KvK 40341959
Trainingsdagen:
A1 dinsdag en donderdag van 18.30 – 20.00 uur.
C1 … van … – … uur.
E1 woensdag van 18.30 – 19.30 uur.
mini F maandag van 18.15 – 19.15 uur.
1ste elftal sv RDM …. van … – … uur.
2de elftal sv RDM … van … – … uur.
Hieronder vind u enkele artikelen met artikelen met verslagen van activiteiten van sv RDM

 

51.8926464.420535

Evenementenvergunning 100 jarig bestaan SV RDM

Heijplaat 100 jarig bestaan sv RDM

sv RDM organiseert op 1 mei 2015 van 19:00 – 23:59 uur en van 2 mei 2015 van 00:00 – 02:00 uur de viering van het 100 jarig bestaan van sv RDM. De locatie van de viering van het 100 jarig bestaan is de Arie den Toomweg 40 in Heijplaat. In onderstaande link treft u de verleende evenementenvergunning aan.
Heijplaat 100 jarig bestaan sv RDM evenementenvergunning

51.8926464.420535