evenementenvergunning verleend aan open dag zeekadetkorps rotterdam

09 juni 2016
In verband met nieuwe aanvraag is op 07-06-2016 een vergunning verleend zijnde een evenementenvergunning , aan Open dag Zeekadetkorps Rotterdam . De adres gegevens zijn: directiekade t/o 32, Heijplaat 0, Rotterdam.
De vergunningsduur is van: 11-06-2016 tot en met: 11-06-2016
Het registratienummer van dit besluit is: ev.P.0165571.2016
Voor vragen over de verleende vergunning kunt u contact opnemen met Horecavergunningen
Voor meer informatie over horeca: www.rotterdam.nl/horeca.

Voor vragen over de verleende vergunning kunt u contact opnemen met Directie Veiligheid, Team Evenementen
Voor meer informatie over evenementen: www.rotterdam.nl/evenementen.
Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na datum van verzending ervan een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders.
Dit bezwaarschrift moet ondertekend zijn en moet ten minste bevatten:

  • naam en adres van de indiener;

  • datum bezwaarschrift;

  • de gronden van het bezwaar;

  • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt.

U wordt verzocht tevens een kopie van dit besluit mee te zenden.
Het bezwaarschrift moet worden gezonden naar:

Het college van burgemeester en wethouders,

t.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie, Postbus 1011, 3000 BA te ROTTERDAM.

Faxnummer Algemene Bezwaarschriftencommissie: (010)267 6300.
U kunt, indien u een bezwaarschrift bij het college heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (o.a. schorsing) indienen bij:

Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM te ROTTERDAM.

Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd.

Zeekadetkorps Rotterdam NLdoet 12 maart 2016

NL Doet

Opknappen korpsschip Betelgeuze, aanbouw botenloods

Omschrijving

Realiseren uitbreiding botenbergplaats voor de open zeilboten voor onze leden. Hiervoor moet bouwmateriaal (hout, staal, golfplaat) aangeschaft worden. Tevens willen we de botenbergplaats verven. Aansluitend willen wij de stalen reling van het begeleidingsvaartuig vervangen. De spiegel van het achterschip van de Betelgeuze, de scheepsschoorsteen en de dekkranen moeten geverfd worden. Hiervoor moet menie, lak, etc. aangeschaft worden. De keuken van het schip (Kombuis) is eveneens dringend toe aan een grondige onderhoudsbeurt zodat de maaltijden hygiënisch bereid kunnen worden.

Eindresultaat

Met de geslaagde werkzaamheden kunnen we weer een lange tijd leuke activiteiten met de jeugdleden doen. Ook bereiken wij hiermee dat de open zeilboten beschermd opgeslagen kunnen worden voor weersinvloeden.

Locatie

Directiekade 32  LOODSBOOT;
3089 JA Rotterdam

Bijzonderheden

De werkzaamheden vinden plaats op en rondom ons eigen korpsschip Betelgeuze. Deze ligt afgemeerd tegenover het Dokkaffee aan de Directiekade no. 32 op Rotterdam-Heijplaat. Wij zijn ook bereikbaar met de Aqualiner, halte Heijplaat-RDM.

Wanneer

Zaterdag 12 maart
Nog 12 klussers nodig
Van 9:00 tot 17:00 uur
Klus vindt buiten plaats
Klus vindt binnen plaats
Aanmelden
voor deze klus

Contactgegevens klusaanbieder

Zeekadetkorps Rotterdam
Contactpersoon:
mevrouw R.A.B.E.C.C.A. van Rijst
rabecca@chello.nl
Telefoon: 0181614884