Verleende evenementen vergunning Harbour Run 2022

De Burgemeester van Rotterdam heeft op 20 december 2021 een verzoek ontvangen van SportVibes United B.V. om een evenement te mogen organiseren in Rotterdam. 

De Burgemeester van Rotterdam heeft op 30 augustus 2022 besloten de vergunning te verlenen.

Bijzonderheden

De evenementenvergunning wordt afgegeven voor zondag 2 oktober 2022 van tien uur ’s ochtends tot acht uur ’s avonds. Het maximumaantal deelnemers van het evenement is 6.000 (gelijktijdig).

Het evenement zal worden gehouden op het evenemententerrein Onderzeebootloods, omgeving van RDM Campus en parcours bij Waalhaven en Heijplaat in Rotterdam.

De opbouw voor dit evenement vindt plaats op woensdag 28 en donderdag 29 september 2022 van acht uur ’s ochtends tot zes uur ’s avonds, vrijdag 30 september en zaterdag 1 oktober 2022 van acht uur ’s ochtends tot elf uur ’s avonds en zondag 2 oktober 2022 van zes uur s’ ochtends tot 11.00 uur s’ ochtends.

De afbouw van dit evenement vindt plaats op zondag 2 oktober 2022 van vier uur ’s middags tot elf uur ’s avonds en maandag 3 oktober 2022 van acht uur s’ ochtends tot zes uur s’ avonds.

Inzage beschikking

De openbare en geanonimiseerde beschikking vindt u als bijlage bij deze kennisgeving.

Bezwaarmogelijkheid

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken een bezwaarschrift indienen bij:

De Burgermeester

t.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie

Postbus 1011

3000 BA Rotterdam

Faxnummer van de Algemene Bezwaarschriftencommissie: (010) 267 63 00.

In het bezwaarschrift moet in ieder geval staan:

uw naam, adres en handtekening;

uw telefoonnummer zodat contact met u opgenomen kan worden om samen met u te bespreken wat de beste aanpak van uw bezwaarschrift is;

de datum waarop u bezwaar maakt;

een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;

de reden(en) van uw bezwaar.

U moet een kopie van het besluit mee sturen.

U kunt uw bezwaarschrift ook via internet indienen via het webformulier. U heeft daarvoor wel een DigiD-code, of als bedrijf een E-herkenning, nodig. Deze kunt u aanvragen via www.digid.nl, respectievelijk www.eherkenning.nl.

Evenementenvergunning Harbour Run 2018

De Burgemeester van Rotterdam heeft op 15 december 2017 een verzoek ontvangen van Sport Vibes B.V om een evenement te mogen organiseren bij de RDM Campus, Scheepsbouwweg en een parcours door de Waalhaven en Heijplaat in Rotterdam.
De Burgemeester van Rotterdam heeft op 14 augustus 2018 besloten de vergunning te verlenen.

Bijzonderheden

De evenementenvergunning wordt afgegeven voor zondag 7 oktober 2018 van tien uur ‘s morgens tot acht uur ‘s avonds.
Het maximum aantal deelnemers aan de Harbour Run is 6.000 personen.
De Harbour Run wordt gehouden bij de RDM Campus, Scheepsbouwweg en een parcours door de Waalhaven en Heijplaat in Rotterdam.
De opbouw voor dit evenement vindt plaats op woensdag 3 oktober en donderdag 4 oktober van acht uur ’s ochtends tot zes uur ’s avonds. Op vrijdag 5 oktober en zaterdag 6 oktober van acht uur ’s ochtends tot elf uur ’s avonds. En op zondag 7 oktober van zeven uur ’s ochtends tot tien uur ’s ochtends.
De afbouw van dit evenement vindt plaats op zondag 7 oktober van acht uur ’s avonds tot elf uur ’s avonds en op maandag 8 oktober van acht uur ’s ochtends tot zes uur ’s avonds.

Inzage beschikking

De openbare en geanonimiseerde beschikking vindt u als bijlage bij deze kennisgeving.

Bezwaarmogelijkheid

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken een bezwaarschrift indienen bij:
Het college van Burgermeester en Wethouders
t.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie
Postbus 1011
3000 BA Rotterdam
Faxnummer van de Algemene Bezwaarschriftencommissie: (010) 267 63 00.
In het bezwaarschrift moet in ieder geval staan:
– uw naam, adres en handtekening;
– uw telefoonnummer zodat contact met u opgenomen kan worden om samen met u te bespreken wat de beste aanpak van uw bezwaarschrift is;
– de datum waarop u bezwaar maakt;
– een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
– de reden(en) van uw bezwaar.
U moet een kopie van het besluit mee sturen.
U kunt uw bezwaarschrift ook via internet indienen via het webformulier, maar u heeft daarvoor wel een DigiD-code, of als bedrijf een E-herkenning, nodig. Deze kunt u aanvragen via www.digid.nl, respectievelijk www.eherkenning.nl.

Evenementenvergunning Harbourrun 2017 Onderwerp

Gemeenteblad
Jaargang 2017
Nr. 172040
Gepubliceerd op 4 oktober 2017 09:00

De Burgemeester van Rotterdam heeft op 12 december 2016 een verzoek ontvangen van Sportvibes Untited B.V. om een evenement te mogen organiseren op de Heijplaat en het RDM-terrein.
De Burgemeester van Rotterdam heeft op 25 september 2017 besloten de vergunning te verlenen..

Bijzonderheden
De evenementenvergunning wordt afgegeven voor de periode van zondag 8 oktober 2017 van acht uur ’s ochtends tot acht uur ‘s avonds. Het maximum aantal deelnemers dat aan de Harbourrun zal deelnemen is 8000 personen.
Het evenement zal worden gehouden op de Heijplaat, de Waalhaven en het RDM-terrein.
De opbouw voor dit evenement vindt plaats vanaf woensdag 4 oktober 2017 tot zaterdag 7 oktober 2017 van acht uur ‘s ochtends tot elf uur ’s avonds.
De afbouw van dit evenement vindt plaats op zondag 8 oktober 2017 vanaf half zeven ‘s avonds uur tot elf uur ‘s avonds en maandag 9 oktober 2017 vanaf acht uur ’s ochtends tot zes uur ’s avonds..

Inzage beschikking
De openbare en geanonimiseerde beschikking vind u als bijlage bij deze kennisgeving.
Bezwaarmogelijkheid
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken een bezwaarschrift indienen bij:
Het college van Burgermeester en Wethouders
t.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie
Postbus 1011
3000 BA Rotterdam
Faxnummer van de Algemene Bezwaarschriftencommissie: (010) 267 63 00.
In het bezwaarschrift moet in ieder geval staan:

 • uw naam, adres en handtekening;
 • uw telefoonnummer zodat contact met u opgenomen kan worden om samen met u te bespreken wat de beste aanpak van uw bezwaarschrift is;
 • de datum waarop u bezwaar maakt;
 • een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
 • de reden(en) van uw bezwaar.

U moet een kopie van het besluit mee sturen.
U kunt uw bezwaarschrift ook via internet indienen via het webformulier. U heeft daarvoor wel een DigiD-code, of als bedrijf een E-herkenning, nodig. Deze kunt u aanvragen via Digid.nl, respectievelijk eherkenning.nl.

evenementenvergunning verleend aan intocht sinterklaas 26 oktober 2016

In verband met nieuwe aanvraag is op 24-10-2016 een vergunning verleend zijnde een evenementenvergunning , aan Intocht Sinterklaas . De adres gegevens zijn: Heijplaat 0, Rotterdam.
De vergunningsduur is van: 19-11-2016 tot en met: 19-11-2016
Het registratienummer van dit besluit is: ev.P.0180351.2016
Voor vragen over de verleende vergunning kunt u contact opnemen met Horecavergunningen 
Voor meer informatie over horeca: www.rotterdam.nl/horeca.

Voor vragen over de verleende vergunning kunt u contact opnemen met Directie Veiligheid, Team Evenementen 
Voor meer informatie over evenementen: www.rotterdam.nl/evenementen.
Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na datum van verzending ervan een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders.
Dit bezwaarschrift moet ondertekend zijn en moet ten minste bevatten: 

 • naam en adres van de indiener; 

 • datum bezwaarschrift;

 • de gronden van het bezwaar;

 • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt.

U wordt verzocht tevens een kopie van dit besluit mee te zenden.
Het bezwaarschrift moet worden gezonden naar:

Het college van burgemeester en wethouders, 

t.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie, Postbus 1011, 3000 BA te ROTTERDAM.

Faxnummer Algemene Bezwaarschriftencommissie: (010)267 6300.
U kunt, indien u een bezwaarschrift bij het college heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (o.a. schorsing) indienen bij:

Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM te ROTTERDAM.

Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd.

evenementenvergunning verleend aan concert op de tent

HEIJPLAAT – 06 augustus 2016
In verband met nieuwe aanvraag is op 04-08-2016 een vergunning verleend zijnde een evenementenvergunning , aan Concert op de tent . De adres gegevens zijn: , .
De vergunningsduur is van: 20-08-2016 tot en met: 20-08-2016
Het registratienummer van dit besluit is: ev.P.0173251.2016
Voor vragen over de verleende vergunning kunt u contact opnemen met Horecavergunningen
Voor meer informatie over horeca: www.rotterdam.nl/horeca.

Voor vragen over de verleende vergunning kunt u contact opnemen met Directie Veiligheid, Team Evenementen
Voor meer informatie over evenementen: www.rotterdam.nl/evenementen.
Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na datum van verzending ervan een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders.
Dit bezwaarschrift moet ondertekend zijn en moet ten minste bevatten:

 • naam en adres van de indiener;

 • datum bezwaarschrift;

 • de gronden van het bezwaar;

 • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt.

U wordt verzocht tevens een kopie van dit besluit mee te zenden.
Het bezwaarschrift moet worden gezonden naar:

Het college van burgemeester en wethouders,

t.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie, Postbus 1011, 3000 BA te ROTTERDAM.

Faxnummer Algemene Bezwaarschriftencommissie: (010)267 6300.
U kunt, indien u een bezwaarschrift bij het college heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (o.a. schorsing) indienen bij:

Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM te ROTTERDAM.

Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd.

evenementenvergunning verleend aan afterparty 100 jaar heijplaat

HEIJPLAAT – 06 juli 2016
In verband met nieuwe aanvraag is op 04-07-2016 een vergunning verleend zijnde een evenementenvergunning , aan AfterParty 100 Jaar Heijplaat . De adres gegevens zijn: , .
De vergunningsduur is van: 09-07-2016 tot en met: 09-07-2016
Het registratienummer van dit besluit is: ev.P.0167001.2016
Voor vragen over de verleende vergunning kunt u contact opnemen met Horecavergunningen
Voor meer informatie over horeca: www.rotterdam.nl/horeca.

Voor vragen over de verleende vergunning kunt u contact opnemen met Directie Veiligheid, Team Evenementen
Voor meer informatie over evenementen: www.rotterdam.nl/evenementen.
Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na datum van verzending ervan een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders.
Dit bezwaarschrift moet ondertekend zijn en moet ten minste bevatten:

 • naam en adres van de indiener;

 • datum bezwaarschrift;

 • de gronden van het bezwaar;

 • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt.

U wordt verzocht tevens een kopie van dit besluit mee te zenden.
Het bezwaarschrift moet worden gezonden naar:

Het college van burgemeester en wethouders,

t.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie, Postbus 1011, 3000 BA te ROTTERDAM.

Faxnummer Algemene Bezwaarschriftencommissie: (010)267 6300.
U kunt, indien u een bezwaarschrift bij het college heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (o.a. schorsing) indienen bij:

Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM te ROTTERDAM.

Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd.

evenementenvergunning verleend aan preview camping heijplaat

HEIJPLAAT – 10 juni 2016
In verband met nieuwe aanvraag is op 08-06-2016 een vergunning verleend zijnde een evenementenvergunning , aan Preview Camping Heijplaat . De adres gegevens zijn: , .
De vergunningsduur is van: 11-06-2016 tot en met: 22-06-2016
Het registratienummer van dit besluit is: ev.P.0163921.2016
Voor vragen over de verleende vergunning kunt u contact opnemen met Horecavergunningen
Voor meer informatie over horeca: www.rotterdam.nl/horeca.

Voor vragen over de verleende vergunning kunt u contact opnemen met Directie Veiligheid, Team Evenementen
Voor meer informatie over evenementen: www.rotterdam.nl/evenementen.
Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na datum van verzending ervan een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders.
Dit bezwaarschrift moet ondertekend zijn en moet ten minste bevatten:

 • naam en adres van de indiener;

 • datum bezwaarschrift;

 • de gronden van het bezwaar;

 • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt.

U wordt verzocht tevens een kopie van dit besluit mee te zenden.
Het bezwaarschrift moet worden gezonden naar:

Het college van burgemeester en wethouders,

t.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie, Postbus 1011, 3000 BA te ROTTERDAM.

Faxnummer Algemene Bezwaarschriftencommissie: (010)267 6300.
U kunt, indien u een bezwaarschrift bij het college heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (o.a. schorsing) indienen bij:

Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM te ROTTERDAM.

Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd

evenementenvergunning verleend aan open dag zeekadetkorps rotterdam

09 juni 2016
In verband met nieuwe aanvraag is op 07-06-2016 een vergunning verleend zijnde een evenementenvergunning , aan Open dag Zeekadetkorps Rotterdam . De adres gegevens zijn: directiekade t/o 32, Heijplaat 0, Rotterdam.
De vergunningsduur is van: 11-06-2016 tot en met: 11-06-2016
Het registratienummer van dit besluit is: ev.P.0165571.2016
Voor vragen over de verleende vergunning kunt u contact opnemen met Horecavergunningen
Voor meer informatie over horeca: www.rotterdam.nl/horeca.

Voor vragen over de verleende vergunning kunt u contact opnemen met Directie Veiligheid, Team Evenementen
Voor meer informatie over evenementen: www.rotterdam.nl/evenementen.
Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na datum van verzending ervan een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders.
Dit bezwaarschrift moet ondertekend zijn en moet ten minste bevatten:

 • naam en adres van de indiener;

 • datum bezwaarschrift;

 • de gronden van het bezwaar;

 • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt.

U wordt verzocht tevens een kopie van dit besluit mee te zenden.
Het bezwaarschrift moet worden gezonden naar:

Het college van burgemeester en wethouders,

t.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie, Postbus 1011, 3000 BA te ROTTERDAM.

Faxnummer Algemene Bezwaarschriftencommissie: (010)267 6300.
U kunt, indien u een bezwaarschrift bij het college heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (o.a. schorsing) indienen bij:

Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM te ROTTERDAM.

Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd.

evenementenvergunning verleend aan feestavond

21 mei 2016
In verband met nieuwe aanvraag is op 19-05-2016 een vergunning verleend zijnde een evenementenvergunning , aan Feestavond . De adres gegevens zijn: , .
De vergunningsduur is van: 21-05-2016 tot en met: 21-05-2016
Het registratienummer van dit besluit is: ev.P.0161761.2016
Voor vragen over de verleende vergunning kunt u contact opnemen met Horecavergunningen 
Voor meer informatie over horeca: www.rotterdam.nl/horeca.

Voor vragen over de verleende vergunning kunt u contact opnemen met Directie Veiligheid, Team Evenementen 
Voor meer informatie over evenementen: www.rotterdam.nl/evenementen.
Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na datum van verzending ervan een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders.
Dit bezwaarschrift moet ondertekend zijn en moet ten minste bevatten: 

 • naam en adres van de indiener; 

 • datum bezwaarschrift;

 • de gronden van het bezwaar;

 • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt.

U wordt verzocht tevens een kopie van dit besluit mee te zenden.
Het bezwaarschrift moet worden gezonden naar:

Het college van burgemeester en wethouders, 

t.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie, Postbus 1011, 3000 BA te ROTTERDAM.

Faxnummer Algemene Bezwaarschriftencommissie: (010)267 6300.
U kunt, indien u een bezwaarschrift bij het college heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (o.a. schorsing) indienen bij:

Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM te ROTTERDAM.

Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd.

Kerstmarkt Heijplaat

GJO SOK Samen Op Kamp Heijplaat

Heijplaat kerstmarkt

Heijplaat heeft op vrijdag 18 december 2015 van 17:00 – 21:00 uur weer het genoegen dat er een kerstmarkt wordt georganiseerd. De locatie van de kerstmarkt is dit maal in de Letostraat. Met natuurlijk de overheerlijke oliebollen!! De opbrengst is geheel bestemd voor het SOK-kamp. Onderstaand vind u de links naar de verleende evenementenvergunning en de verleende tapontheffing.
Heijplaat kerstmarkt Letostraat
Heijplaat kerstmarkt tapontheffing

evenementenvergunning verleend aan lampionnenoptocht

25 september 2015

In verband met nieuwe aanvraag is op 23-09-2015 een vergunning verleend zijnde een evenementenvergunning , aan Lampionnenoptocht. De adres gegevens zijn:  Rondoplein 0, Rotterdam.

De vergunningsduur is van: 03-10-2015 tot en met: 03-10-2015
Het registratienummer van dit besluit is: ev.P.0142431.2015
Voor vragen over de verleende vergunning kunt u contact opnemen met Horecavergunningen
Voor meer informatie over horeca: www.rotterdam.nl/horeca.
Voor vragen over de verleende vergunning kunt u contact opnemen met Directie Veiligheid, Team Evenementen
Voor meer informatie over evenementen: www.rotterdam.nl/evenementen.
Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na datum van verzending ervan een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders.
Dit bezwaarschrift moet ondertekend zijn en moet ten minste bevatten:
– naam en adres van de indiener;
– datum bezwaarschrift;
– de gronden van het bezwaar;
– een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt.
U wordt verzocht tevens een kopie van dit besluit mee te zenden.
Het bezwaarschrift moet worden gezonden naar:
Het college van burgemeester en wethouders,
t.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie, Postbus 1011, 3000 BA te ROTTERDAM.
Faxnummer Algemene Bezwaarschriftencommissie: (010)267 6300.
U kunt, indien u een bezwaarschrift bij het college heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (o.a. schorsing) indienen bij:
Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM te ROTTERDAM.
Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd.


Heijplaat online evenementenvergunning verleend aan lampionnenoptocht