uitnodiging openbare vergadering Vereniging van Wijkbewoners Heijplaat (VWH)

Het lijkt erop dat de VWH binnenkort niet meer bestaat. Dit heeft gevolgen voor de vertegenwoordiging uit het dorp in de diverse overleggen over de herstructurering. Ook moeten we een aantal zaken op het dorp anders organiseren en de taken die de VWH nu uitvoert moeten elders ondergebracht worden.
Verder gaan zaken als het opnieuw organiseren van voorzieningen geheel langs de bewoners heen. Het duidelijke protest van de VWH tegen de huidige, onzorgvuldige manier van werken, wordt ons niet in dank afgenomen. Er zijn grote meningsverschillen tussen de VWH en de partners uit de Samenwerkingsovereenkomst. Woonbron heeft zonder opgaaf van reden de samenwerking met de VWH eenzijdig opgezegd. Men is on dus liever kwijt dan rijk en dat spelen de partners netjes uit zonder zich aan het afsprakenkader van de overeenkomst te houden.
Graag willen we met bewoners en vertegenwoordigers van de verenigingen van Heijplaat overleggen hoe we dit probleem moeten aanpakken en hoe wij ons als dorp in de toekomst gaan organiseren.

Dinsdag avond 15 december in de Huiskamer

Heijsekade 1

Inloop vanaf 19:30 uur

Aanvang vergadering 20.00 uur

De agenda: Eerst zal de VWH een presentatie doen over de stand van zaken, daarna in gesprek of we dit probleem met elkaar gaan oplossen.
Later deze week zal er een wijkberichten bij u in de bus vallen zodat u een beter beeld krijgt van wat er allemaal wel en niet goed gaat.