Heijplaat Post

Het wijkblad Heijplaat Post komt 4x per jaar uit. Hier worden voor het dorp Heijplaat belangrijke onderwerpen uitgediept en thema’s m.b.t. gebiedsontwikkeling gedeeld. Het blad wordt gemaakt voor en door Heijplaters. De reactie nodigt nieuwsbrengers, gastredacteuren, amateurfotografen, puzzelontwerpers e.a. van harte uit om hieraan bij te dragen.

 

Geef een reactie