Kennisgeving aanvraag Verwater SJR Tank Construction B.V. 9999253585


Leestijd: < 1 minuut
Door: Heijplaat Online


Laatste update: 5 maart 2022, 11:25

Gemeenteblad 2021, 478789 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen

Reguliere voorbereidingsprocedure

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarop de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen.

 

Bedrijf : Verwater SJR Tank Construction B.V.

Locatie : Gieterijweg 31, 3089 JZ Rotterdam

Activiteit : Milieuneutraal wijzigen

Voor : Milieuneutrale wijziging ten behoeve van de bouw van een tweetal tanks deels buiten

de grens van de huidige inrichting en opslag op de te realiseren terreinuitbreiding

Aanvraagdatum : 22 december 2021

Zaaknummer : 9999253585

 

In dit stadium is het niet mogelijk uw mening te geven over de aanvraag. Nadat wij een besluit hebben genomen wordt u in de gelegenheid gesteld uw bezwaren kenbaar te maken.

 

Verleende omgevingsvergunning nabij Arie den Toomweg 23


Leestijd: < 1 minuut
Door: Heijplaat Online


Laatste update: 5 maart 2022, 11:25

Gemeenteblad 2021, 472720 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende omgevingsvergunning heeft verleend (art. 2.1 en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

nabij Arie den Toomweg 23 , 3089KA , BVC Charlois, het kappen van 31 bomen vanwege een boomveiligheidscontrole.

Het geanonimiseerd besluit is als bijlage toegevoegd aan de publicatie. ( datum besluit 20-12-2021, op dezelfde dag verzonden , dossiernummer OMV.21.12.00074 )

Bezwaar bij verleende reguliere omgevingsvergunningen.

Belanghebbenden kunnen tegen het verleende besluit binnen zes weken na datum van verzending ervan een gemotiveerd en ondertekend bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders, T.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie, Postbus 1011, 3000 BA te Rotterdam. De bezwaartermijn van 6 weken gaat lopen na verzending van het besluit aan aanvrager/vergunninghouder

U kunt, indien u een bezwaarschrift bij het college heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij: Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM te Rotterdam. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd. U wordt verzocht een kopie van het besluit mee te zenden.

 

Cleanup: Zwerfafval in quarantaine!


Leestijd: < 1 minuut
Door: Heijplaat Online


Laatste update: 5 maart 2022, 11:37

In deze coronatijd heeft Zwerfie Rotterdam samen met Operatie Afval een toepasselijke locatie uitgezocht voor een opruimactie. Op woensdagmiddag 15 december gaan we aan de slag aan de Quarantaineweg op Heijplaat.

Aan beide zijden van de Quarantaineweg liggen havens met een helling van rivierkeien. Tussen de keien blijft aangespoeld zwerfafval goed hangen, maar bij vloed kan het losraken en alsnog naar open zee afdrijven. Een perfecte plek dus om afval te redden van een eeuwig leven in de plasticsoep. 

Tijdens de cleanup plaatsen we het zwerfafval zogezegd in quarantaine in onze vuilniszakken. Zwerfie Rotterdam zorgt voor handschoenen, afvalgrijpers en zakken. Jij voor stevige schoenen met een grof profiel. We starten rond 13.30 uur. Kom je vanaf de noordoever, dan kun je om 13.05 de fietsferry nemen van Sint Jobshaven naar de RDM Campus. Vergeet je mondkapje niet, want die moet je aan boord op doen en stuur vooraf even een berichtje naar 0641496212 dat je meedoet. 

Werkzaamheden op en rond het spoor ter hoogte van Pier 5


Leestijd: < 1 minuut
Door: Heijplaat Online


Laatste update: 5 maart 2022, 11:37

Komende dagen zullen de eerste werkzaamheden plaatsvinden voor de aanleg van een spoorlijn naar het nieuwe terrein van Metaaltransport op Pier 5.

Metaaltransport zal uitbreiden op Pier 5. Dit is het noordelijke deel van het oude terrein van Uniport.

Naar verwachting zal Metaaltransport begin volgend jaar starten met de inrichting van het terrein.

 

Voor het nieuwe terrein is een extra spooraansluiting benodigd. De spoorverbinding zal worden ingezet om breakbulk producten zoals staal en aluminium naar het achterland (Duitsland) te vervoeren. Deze spoorverbinding voorkomt dat er veel extra vrachtwagens over de weg moeten rijden.

 

De werkzaamheden vinden plaats naast het volkstuincomplex, tot aan de Droogdokweg.

Aankomende donderdag en vrijdag (25&26 nov) zullen er kap- en snoeiwerkzaamheden rondom het spoor bij de volkstuin vereniging plaats vinden. Ter compensatie zullen er op termijn nieuwe bomen worden gepland elders in het gebied. De locatie daarvoor is nog niet vast gesteld.

 

Dinsdag (30/11), woensdag (1/12) en donderdag (2/12) gaan de werkzaamheden aan het spoor zelf plaatsvinden.

 

Voor iedere werkdag zijn er 2 shifts voorzien: een dag en avond sessie. De avond sessie loopt tot 23.00 uur, maar om ca. 22.00 uur zal het werk eindigen. De avondsessie op 2/12 eindigt om 20.00 uur.

 

In een volgende fase zal, gelijk met het inrichten van het terrein op pier 5, de spooraansluiting verder worden aangelegd naar het terrein over de Droogdokweg heen. De spoorwegovergang wordt dan beveiligd met verkeerslichten en een belsignalering.

 

Meer nieuws over de uitbreiding van metaaltranspoort kunt u lezen in de komende Heijplaat Post.

 

 

Restauratie muziekkoepel


Leestijd: < 1 minuut
Door: Heijplaat Online


Laatste update: 8 oktober 2023, 20:00

Beste Heijplaters, een verzoek. De gemeente zal aankomend jaar de muziekkoepel aan het Rondoplein gaan restaureren. Dat is hard nodig omdat het is slechte staat verkeerd. De restauratie-architect van de gemeente Jurjen van Beek is ook op zoek naar foto’s van de muziekkoepel. Liefst oude foto’s en als u toevallig ook hele oude kleurenfoto’s heeft zou dat helemaal goed van pas kunnen komen, mede om het weer in z’n oude kleuren te kunnen schilderen. U kunt ze hieronder als reactie plaatsen maar u kunt ze ook naar hem emailen jc.vanbeek@rotterdam.nl Reuze bedankt!

‘Kom op voor je wijk’: Rotterdam start wervingscampagne voor de Wijk aan Zet


Leestijd: 3 minuten
Door: Heijplaat Online


Laatste update: 5 maart 2022, 11:21

Met de slogan ‘Kom op voor je wijk’ is vanochtend in Hoogvliet de stedelijke wervingscampagne gestart voor de Wijk aan Zet, de nieuwe Rotterdamse wijkdemocratie. De campagne is erop gericht om inwoners te informeren en om ze enthousiast te krijgen om zich kandidaat te stellen voor hun wijkraad. Rotterdam krijgt volgend jaar 39 wijkraden, die samen met bewoners, gemeente en lokale organisaties gaan bepalen wat de wijk nodig heeft. Op 16 maart 2022 kunnen Rotterdammers behalve op de gemeenteraad ook op hun wijkraad stemmen.

De campagneaftrap werd gegeven door de wethouders Roos Vermeij (o.a. Wijken) en Arjan van Gils (o.a. Organisatie). Gewapend met een twee meter lang groen-wit stempotlood en flyers met informatie over de wijkraden brachten ze een bezoek aan buurtstudio De Regenboog in de Lampreibuurt en Winkelcentrum Hoogvliet om voorbijgangers uitleg te geven over de wijkraden en ze aan te sporen om zich kandidaat te stellen.

Vermeij: “Vandaag was de eerste kleine stap in een lange campagne in 39 Rotterdamse wijken, waarin we bewoners vertellen wat de Wijk aan Zet is, wat een wijkraad doet en hoe je je als bewoner kunt aanmelden. Want dit is je kans om op te komen voor je eigen wijk, of je nou lid bent van een politieke partij of niet. We roepen alle Rotterdammers op om mee te doen!”

Van Gils: “Het is ontzettend waardevol om bewoners op straat te spreken over hun wijk. Lang niet iedereen is bekend met de Wijk aan Zet of enthousiast over de wijkraden, dus we hebben nog een weg te gaan. Maar aan de andere kant merk je meteen dat bewoners hun mening klaar hebben over wat er beter kan in de wijk. Dat is mooi om te zien en precies waar de Wijk aan Zet over gaat: meedoen en meebeslissen.”

Aanmelden als kandidaat-wijkraadslid Alle Rotterdammers die op 16 maart 2022 16 jaar of ouder zijn kunnen zich verkiesbaar stellen als kandidaat voor hun wijkraad. Dat mag met vermelding van een politieke partij, maar hoeft niet: de verkiezingen vinden plaats op persoonlijke titel. De aanmeldingstermijn start op 3 januari 2022 en sluit op 17 januari 2022 om 17:00 uur.

Kom op voor je wijk De komende tijd zullen onder de noemer ‘Kom op voor je wijk’ in alle 39 wijken verschillende campagneactiviteiten plaatsvinden om bewoners te informeren en enthousiasmeren. Kandidaat-wijkraadsleden krijgen o.a. een toolkit om in de periode tot 16 maart 2022 voor zichzelf campagne te voeren. Kijk hier voor meer informatie over de wijkraden.

Wijk aan Zet De campagne is onderdeel van de Wijk aan Zet, de nieuwe wijkdemocratie waarin bewoners meer kunnen meedenken en meebeslissen over hun eigen wijk. Bijvoorbeeld via het digitale platform Mijn Rotterdam, waarop bewoners meebeslissen wat de wijk nodig heeft, waar het geld naartoe gaat en welke bewonersinitiatieven worden uitgevoerd. De wijkraden vormen een belangrijke spil in de Wijk aan Zet, omdat ze de ideeën van wijkbewoners, organisaties en wijknetwerken bij elkaar brengen, met de gemeente afspraken maken over wat de wijk nodig heeft en toezien of de gemeente de afspraken uitvoert. Voor meer informatie over de Wijk aan Zet, kijk hier.

  • Foto: Jan van der Ploeg.
  • Foto: Jan van der Ploeg.
  • Foto: Jan van der Ploeg.

Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Tristan van Rijn, bestuursvoorlichter wethouder Roos Vermeij (Economie, wijken en kleine kernen), 06 – 481 386 31 of Tm.vanrijn@rotterdam.nl

Kennisgeving beschikking SJR Construction (9999225642)


Leestijd: 2 minuten
Door: Heijplaat Online


Laatste update: 5 maart 2022, 11:25

Reguliere voorbereidingsprocedure Wet algemene bepalingen omgevingsrecht   Burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam maken bekend dat de volgende omgevingsvergunning is verleend.   Bedrijf : SJR Construction Locatie : Gieterijweg 31, 3089 JZ Rotterdam Activiteit : Milieuneutraal wijzigen Voor : Het uitvoeren van inpandige gritstraalwerkzaamheden aan het oppervlak van tanks ter voorbereiding op conservering Aanvraagdatum : 7 mei 2021 Besluitdatum : 21 september 2021 Bekendmaking : 21 september 2021 Zaaknummer : 9999225642   Inzage U kunt de beschikking en de bijbehorende stukken op verzoek inzien bij de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam. Vanwege de maatregelen rondom de Coronavirus-crisis kunnen de stukken bij de DCMR Milieudienst Rijnmond alleen op afspraak en uitsluitend op maandag en donderdag tussen 10.00 en 14.00 uur worden ingezien aan de Parallelweg 1, 3112 NA Schiedam. Afspraken kunt u maken door het sturen van een e-mail aan info@dcmr.nl of te bellen naar telefoonnummer 010 – 246 80 00.   Bezwaar Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken ingaande de dag na de dag van bekendmaking aan de aanvrager tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, Postbus 1011, 3000 BA Rotterdam, o.v.v. “Awb-bezwaar”.   Wij verzoeken u een kopie van uw bezwaarschrift en/of het verzoek om een voorlopige voorziening te sturen aan de DCMR Milieudienst Rijnmond, Postbus 843, 3100 AV Schiedam.     Alleen zij die een bezwaarschrift hebben ingediend kunnen, bij spoedeisend belang, om een voorlopige voorziening vragen. U richt het verzoek aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Voor de behandeling van het verzoek is griffierecht verschuldigd.   Inlichtingen Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de DCMR Milieudienst Rijnmond, via info@dcmr.nl onder vermelding van DCMR zaaknummer 9999225642.

verleende omgevingsvergunning Scheepsbouwweg 45


Leestijd: < 1 minuut
Door: Heijplaat Online


Laatste update: 5 maart 2022, 11:25

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende omgevingsvergunning heeft verleend (art. 2.1 en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht). Scheepsbouwweg 45 , 3089JW , Het project betreft het aanpassen van een dakopgang en het aanbrengen van doorvalbeveiliging op diverse lichtstraten van de Scheepsbouwloods. Het pand betreft een gemeentelijk monument (monumentnummer: C-377b). ( datum besluit 29-09-2021, op dezelfde dag verzonden , dossiernummer OMV.21.06.00110 ) Bezwaar bij verleende reguliere omgevingsvergunningen. Belanghebbenden kunnen tegen het verleende besluit binnen zes weken na datum van verzending ervan een gemotiveerd en ondertekend bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders, T.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie, Postbus 1011, 3000 BA te Rotterdam. De bezwaartermijn van 6 weken gaat lopen na verzending van het besluit aan aanvrager/vergunninghouder U kunt, indien u een bezwaarschrift bij het college heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij: Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM te Rotterdam. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd. U wordt verzocht een kopie van het besluit mee te zenden.

Verleende omgevingsvergunning Gieterijweg 11


Leestijd: < 1 minuut
Door: Heijplaat Online


Laatste update: 5 maart 2022, 11:25

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende omgevingsvergunning heeft verleend (art. 2.1 en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) Gieterijweg 11, 3089JZ, het bouwen van een inpandig kantoor (datum besluit 17-09-2021, zelfde dag verzonden, dossiernummer OMV.21.03.00369) Bezwaar bij verleende reguliere omgevingsvergunningen Belanghebbenden kunnen tegen het verleende besluit binnen zes weken na datum van verzending ervan een gemotiveerd en ondertekend bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders, T.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie, Postbus 1011, 3000 BA te Rotterdam. U kunt, indien u een bezwaarschrift bij het college heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij: Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM te Rotterdam. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd. U wordt verzocht een kopie van het besluit mee te zenden.

Aangevraagde omgevingsvergunning Zaandijkstraat 7 – Gemeentelijk monument


Leestijd: < 1 minuut
Door: Heijplaat Online


Laatste update: 5 maart 2022, 11:25

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen (art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht). Nabij Zaandijkstraat 7, 3089PZ, realiseren nieuwbouw van 4 woningen samengevoegd met de restanten van de Juliankerk. De kerktoren wordt samengevoegd met een woning en wordt onderdeel van de nieuwbouwwoning. Gedeeltelijk slopen. Handelingen met gevolgen voor beschermde monumenten (aanvraagdatum 30-07-2021, dossiernummer OMV.21.07.00687). Informatie aangevraagde vergunningen. De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd.