Oproep

Stichting Kunsteiland zoekt nog 2 bewoners tussen 18 en 50 jaar die ‘dieven’ willen spelen.

Verwachte speeltijd, gespreid over een paar maanden, 2 middagen en 2 of 3 avonden van 2 uur. 1e opnamedag vóór 15 januari.

Graag contact opnemen met Louike Duran 06-57995087 of lduran@qiportal.nl

Waar laat ik mijn kerstboom?

Plaats uw kerstboom vanaf 27 december tot en met 12 januari naast de wijkcontainer (niet op de containerplaat) of op de plek waar u normaal gesproken uw huiscontainer plaatst. Medewerkers van de gemeente halen de kerstbomen apart op. Van de bomen worden houtsnippers en compost gemaakt.

Houd u bij het plaatsen van de kerstbomen op straat rekening met het volgende:

  • Plaats kerstbomen niet op oudjaarsdag en nieuwjaarsdag op straat om brand te voorkomen.
  • Haal alle versiering uit de kerstboom. Alleen bomen zonder versiering worden als groen afval verwerkt.
  • Zet uw kerstboom naast de plaat van de container. Dus niet erop. 
  • Zorgen de kerstbomen op straat voor overlast? Maak dan een melding via de BuitenBeter-app, de website van de gemeente of bel 14 010.

https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/jaarwisseling/

Verslag bewonersavond 24 uurs vergunning Onderzeebootloods

Verslag bewonersavond Heijplaat 6 november 2019

Onderwerp: Verkenning 24-uursvergunning Onderzeebootloods
Aanwezig: 25 bewoners en vertegenwoordigers gebiedscommissie, politie, havenbedrijf en gemeente

Aanleiding
In juni 2019 heeft de Gemeenteraad vragen gesteld over het huidige nachtleven in Rotterdam en de toekomstige ontwikkeling van nachthoreca. Als reactie hierop is door het College besloten de mogelijkheden te verkennen voor de ontwikkeling van 24-uurs horeca in de buitengebieden van Rotterdam. De Onderzeebootloods, gelegen op het RDM-terrein, is één van deze mogelijkheden. Deze locatie wordt sinds januari 2016 geëxploiteerd door RDM Events (Ahoy).

Betrokkenheid van belanghebbenden
Onderdeel van deze verkenning is het betrekken van de belanghebbenden. Zo is advies gevraagd omtrent deze verkenning aan het Havenbedrijf en de politie.

Het Havenbedrijf heeft aangegeven negatief te staan tegenover een uitbreiding van de vergunning. Het Havenbedrijf heeft, als pandeigenaar, een contract met RDM Events, waarbij de focus ligt op de zakelijke- en haven gerelateerde evenementen. Zij zijn niet op zoek naar een uitbreiding van nachtelijke activiteiten in de Onderzeebootloods.

De politie heeft tevens een negatief advies gegeven. De politie geeft aan dat hun capaciteit momenteel te beperkt is om inzet te kunnen plegen wanneer de activiteiten die in de Onderzeebootloods in de nachtelijke uren plaatsvinden, worden uitgebreid. Hierop is de politiecapaciteit in de nachtelijke uren aangepast. Politie heeft aangegeven dat het niet mogelijk is om deze capaciteit op te hogen.

Naast de gevraagde adviezen van het Havenbedrijf en de politie, is ook de gebiedscommissie Charlois gevraagd een advies uit te brengen. Hiervoor is op 6 november een participatieavond georganiseerd voor de bewoners van Heijplaat.

Bewonersavond
Informatie omtrent 24-uurs horeca in de Onderzeebootloods is gepresenteerd aan de aanwezige bewoners. Hierbij is benadrukt dat het enkel gaat om een verkenning naar mogelijkheden op deze locatie en dat er op dit moment nog geen vergunningaanvraag ligt. RDM Events, als exploitant, heeft aangegeven geïnteresseerd te zijn in een 24-uursvergunning, echter RDM Events heeft momenteel nog geen concreet plan voor die eventuele vergunning. Dat is ook de reden dat zij niet aanwezig zijn bij deze bijeenkomst. Wel is uit gesprekken met deze partij gebleken dat de behoefte ligt in de uitbreiding van zakelijke en/of haven gerelateerde evenementen, waarbij de eindtijd later is dan de huidige vergunde tijden. Met de huidige vergunning kunnen zij niet aan de behoefte aan dergelijke activiteiten voldoen en moeten zij dus weigeren. Daarbij is door RDM Events aangegeven dat er geen directe behoefte is in het uitbreiden van dance events.

Omdat een concreet plan van RDM Events voor de eventuele 24-uursvergunning er nu niet is, gaven bewoners aan het lastig vinden een oordeel te geven over iets waar in feite nog weinig over kan worden gezegd. Het participatiemoment is volgens hen te vroeg om tot een concreet oordeel te komen.

Uit de reactie van de bewoners van Heijplaat hebben wij op kunnen maken dat er op dit moment geen draagvlak is voor een uitbreiding naar een volledige 24-uursvergunning in de Onderzeebootloods. De aanwezige bewoners staan open voor het verlevendigen van de Heijplaat, maar vinden de hoeveelheid activiteiten die op dit moment plaatsvinden op deze locatie genoeg. Wel is gesproken over de mogelijkheid van een gelimiteerde uitbreiding van de vergunning, waar eventueel meer draagvlak vanuit de bewoners voor zou kunnen zijn. Een volledige uitbreiding naar een 24-uursvergunning is dus niet wenselijk, waarvoor een aantal argumenten zijn genoemd.

De aanleiding van de verkenning naar 24-uurs horeca in de buitengebieden roept vragen op bij de bewoners. De Gemeenteraad is op zoek naar verlevendiging van het Rotterdamse uitgaansleven. Kan dit gerealiseerd worden met zakelijke en haven gerelateerde activiteiten zoals deze in de Onderzeebootloods plaatsvinden? Bewoners vragen zich af of deze visie voor daadwerkelijke verlevendiging zorgt waar de Gemeenteraad naar op zoek is.

De bereikbaarheid van de Onderzeebootloods, in combinatie met parkeren, is de belangrijkste kwestie gebleken tijdens de bewonersavond. De desbetreffende locatie heeft beperkte mogelijkheden op het gebied van bereikbaarheid. Zo is Heijplaat, en tevens de Onderzeebootloods, enkel te bereiken via één weg (Waalhavenweg). Verder kan het gebied worden bereikt door middel van openbaar vervoer (bus en waterbus). Ook is de watertaxi een mogelijkheid om de locatie te bereiken.

Uit ervaring van de bewoners blijkt dat weinig mensen ervoor kiezen het openbaar vervoer te gebruiken om op deze locatie te komen bij nachtelijke festiviteiten. Dit omdat de diensten van het openbaar niet 24 uur per dag beschikbaar zijn. Ervaring leert dat veel bezoekers uiteindelijk toch de auto zullen kiezen als vervoersmiddel. De parkeerdruk op Heijplaat neemt hierdoor sterk toe, iets waar de bewoners veel overlast van ervaren. De aanwezige bewoners geven aan dat een verkeersregeling zoals bij een nachtelijk dance event, waarbij op de toegangswegen van de woonkern verkeersregelaars worden ingezet, dit wat hen betreft best goed functioneert. Noot hierbij is dat de parkeeroverlast niet enkel ervaren wordt bij nachtelijke festiviteiten, afkomstig van de Onderzeebootloods. In de woonkern Heijplaat speelt een bredere parkeerproblematiek.

Bij nachtelijke festiviteiten wordt door de bewoners vaak overlast ervaren afkomstig van de bezoekers van de Onderzeebootloods. Geluidsoverlast, zwerfafval en vernieling zijn vormen van overlast die zijn benoemd door de bewoners. Ook signaleren zij het dealen van drugs in de wijk. Bewoners hebben aangegeven hier veel overlast van te ervaren. Tevens heeft de politie hier tijdens de bewonersavond zorgen over geuit, vanwege de eerder benoemde beperkte inzetbaarheid.

Tot slot hebben de bewoners zich uitgesproken over de vrijheid die de exploitant heeft bij het hebben van een 24-uursvergunning. Bewoners hebben aangegeven zich zorgen te maken over het feit dat het in principe elke dag mogelijk is een feest te organiseren tot diep in de nacht. Onder de huidige vergunning, waar gebruik gemaakt wordt van ‘verlaatjes’, kan enige controle blijven bestaan over de activiteiten die plaatsvinden in de nachtelijke uren van de Onderzeebootloods. Bij een eventuele 24-uursvergunning kan er naar beleving van de aanwezigen geen controle gehouden worden op de activiteiten die gaan plaatsvinden.

Vervolg
De input van de bewoners, het advies van het Havenbedrijf, het advies van de politie en het advies van de gebiedscommissie Charlois worden meegenomen in het voorstel dat aan het College ter besluitvorming wordt voorgelegd. Hierover zal het College de eindbeslissing nemen. Bewoners hebben aangegeven graag betrokken te willen blijven bij het proces en het uiteindelijke besluit. Zodra het besluit is genomen, zal dit worden gecommuniceerd met de gebiedscommissie Charlois en de bewoners van Heijplaat.

Veerdienst voor fietsers en voetgangers Maastunnel start 15 november 2019

De renovatie van de fietsers- en voetgangerstunnel in de Maastunnel start 15 november. Op die dag start ook de veerdienst die de voetgangers en fietsers naar de andere kant van de Maas brengt.

De veerdienst wordt uitgevoerd door De Waterbus en er wordt gevaren met een klepveer. Dat is een boot met kleppen aan de voor- en achterkant zodat fietsers en voetgangers het veer makkelijk op en af kunnen. De veerdienst vaart van de Sint Janshaven aan de zuidkant naar de Sint Jobshaven aan de noordkant. Elke overtocht kunnen er maximaal 200 fietsers of voetgangers met het veer naar de overkant. De eerste boot vaart op werkdagen om 6:20 uur van Zuid naar Noord en de laatste boot vaart van Noord naar Zuid om 23:30. De overtocht is gratis. Aannemer DIMCO zorgt voordat de veerdienst start voor veilige aanlegsteigers aan beide kanten van de Maas.

 

Dienstregeling

Voor voetgangers en fietsers is de veerdienst een uitkomst tijdens het opknappen van de Maastunnel, zegt wethouder Bokhove van Mobiliteit, jeugd en taal: “De veerdienst krijgt een dienstregeling, dus je weet precies hoe laat de boot vertrekt. Daarop kun je je reis aanpassen en hoef je niet lang te wachten voor een overtocht. En we hebben ervoor gezorgd dat de vroegste en laatste vertrektijden aansluiten op de diensten in het Erasmus MC, want veel personeel maakt nu gebruik van de Maastunnel en zij moeten naar het werk kunnen blijven fietsen.”

De veerdienst vaart 7 maanden, totdat het fietsersdeel van de Maastunnel gerenoveerd is. De voetgangerstunnels blijft dan nog 4 maanden gesloten voor het grote onderhoud, de gemeente Rotterdam onderzoekt op welke wijze alternatief kan worden geboden aan de voetganger.

Sirenetest 4/11 niet gehoord

Het is weer de eerste maandag van de maand in de hele regio worden dan de sirenes getest. Alleen bleef het vandaag op Heijplaat stil om 12 uur.

Ik heb dit inmiddels aan de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond doorgegeven.

Mocht dit in de toekomst nog een keer gebeuren dan kan dit worden gemeld aan:
Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, Servicedesk
Tel: 088-622 3333
Email: servicecentergmk@vr-rr.nl

Elke eerste maandag van de maand wordt om 12 uur de sirene getest, om te voorkomen dat bewoners het geluid niet meer herkennen. Als je dan de sirene hoort weet je: er is niets aan de hand.

Om de overlast voor bewoners zoveel mogelijk te beperken, wordt het testalarm 1x per maand slechts 1 minuut en 26 seconden afgedraaid.