Gedragscode wijkraadsleden Rotterdam 2022

Home » Heijplaat Nieuws » Wijkraad Heijplaat » Gedragscode wijkraadsleden Rotterdam 2022

Leestijd: < 1 minuut
Door: Heijplaat Online


Laatste update: 28 mei 2023, 12:09

Een goed functionerend lokaal bestuur vraagt om vertrouwenwekkende en gezaghebbende
volksvertegenwoordigers en bestuurders. Mensen die in al hun handelen de kwaliteit van het
openbaar bestuur en het dienen van het algemeen belang vooropstellen. Integriteit van het
openbaar bestuur is daarvoor een belangrijke voorwaarde. Integriteit van politieke
ambtsdragers houdt in dat de verantwoordelijkheid die met de functie samenhangt, wordt
aanvaard en dat er de bereidheid is om daarover verantwoording af te leggen.

Wijkraadsleden hebben een voorbeeldfunctie. Een wijkraadslid onthoudt zich van gedragingen
die de goede uitoefening of het aanzien van het ambt of het openbaar bestuur schaden. Het
wijkraadslidmaatschap gewetensvol vervullen is onderdeel van de dagelijkse praktijk en strekt
zich ook uit tot de privésfeer.

Geef een reactie