Aangevraagde omgevingsvergunning Ophemertstraat 85

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen (art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Ophemertstraat 85, 3089JD, realiseren van diverse tijdelijke bouwwerken (10 jaar) (aanvraagdatum 29-03-2019, dossiernummer OMV.19.03.00621).

Informatie aangevraagde vergunningen.

De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd.

 

Verleende omgevingsvergunning Bunschotenweg 200

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende omgevingsvergunning heeft verleend (art. 2.1 en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Bunschotenweg 200, 3089KC, het veranderen van een bestaande in-/uitrit op locatie Bundschotenweg in Rotterdam. De bestaande in-/uitrit van 7.1 meter wordt verbreed naar 14.1 meter. De in-/uitrit dient conform de situatietekening ‘Nieuwe situatie inrit UWT.pdf’ wordenaangelegd (datum besluit 16-04-2019, dossiernummer OMV.19.03.00239).

Bezwaar bij verleende reguliere omgevingsvergunningen

Belanghebbenden kunnen tegen het verleende besluit binnen zes weken na datum van verzending ervan een gemotiveerd en ondertekend bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders, t.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie, Postbus 1011, 3000 BA te Rotterdam. U kunt, indien u een bezwaarschrift bij het college heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij: Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM te Rotterdam. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd. U wordt verzocht een kopie van het besluit mee te zenden.

aangevraagde omgevingsvergunning Eemhavenweg 35

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen.

nabij Eemhavenweg 35 , 3089KE, Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu); realisatie van een klimtoren (aanvraagdatum 09-04-2019, dossiernummer OMV.19.04.00211

Informatie aangevraagde vergunningen.De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd.

Verleende omgevingsvergunning Waalhavenweg 50

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende omgevingsvergunning heeft verleend (art. 2.1 en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht):

Waalhavenweg 50, 3089JJ, plaatsen van reclame op de voorgevel van het pand (datum besluit 05-04-2019, dossiernummer OMV.19.02.00257)

 

Bezwaar bij verleende reguliere omgevingsvergunningen:

Belanghebbenden kunnen tegen het verleende besluit binnen zes weken na datum van verzending ervan een gemotiveerd en ondertekend bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders, T.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie, Postbus 1011, 3000 BA te Rotterdam. U kunt, indien u een bezwaarschrift bij het college heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij: Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM te Rotterdam. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd. U wordt verzocht een kopie van het besluit mee te zenden.

 

Aangevraagde omgevingsvergunning Vestastraat 15

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen (art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht):

Vestastraat 15, 3089RL, bouwwerk brandveilig gebruiken ten behoeve van BSO in een school (aanvraagdatum 03-04-2019, dossiernummer OMV.19.04.00093)

 

Informatie aangevraagde vergunningen:

De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd.

Aangevraagde omgevingsvergunning Vestastraat 15

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen (art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht):

Vestastraat 15, 3089RL, bouwwerk brandveilig gebruiken ten behoeve van buitenschoolse opvang (aanvraagdatum 03-04-2019, dossiernummer OMV.19.04.00096)

 

Informatie aangevraagde vergunningen:

De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd.

 

aangevraagde omgevingsvergunning Scheepsbouwweg 45

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen.

nabij Scheepsbouwweg 45, 3089JW , aanleg ponton met loopbrug aan de Heysehaven ( aanvraagdatum 22-03-2019 , dossiernummer OMV. 19.03.00493 ).

Informatie aangevraagde vergunningen.De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd.

aangevraagde omgevingsvergunning Quarantaineweg 10

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen.

Quarantaineweg 10 , 3089KP, realiseren van nieuwe entree aan zijkant pand (aanvraagdatum 28-03-2019, dossiernummer OMV. 19.03.00610)

Informatie aangevraagde vergunningen.

De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd.

Verleende omgevingsvergunning Eemhavenweg 44

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende omgevingsvergunning heeft verleend (art. 2.1 en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht):

Eemhavenweg 44, 3089KH, bouwen van bedrijfshallen met kantoren voor de opslag van bulkgoederen (datum besluit 01-04-2019, dossiernummer OMV.18.06.00082)

 

Bezwaar bij verleende reguliere omgevingsvergunningen:

Belanghebbenden kunnen tegen het verleende besluit binnen zes weken na datum van verzending ervan een gemotiveerd en ondertekend bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders, T.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie, Postbus 1011, 3000 BA te Rotterdam. U kunt, indien u een bezwaarschrift bij het college heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij: Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM te Rotterdam. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd. U wordt verzocht een kopie van het besluit mee te zenden.

 

Uitnodiging bewonersavond aanpak vliegenoverlast Heijplaat 2019

Aanpak vliegenoverlast Heijplaat 2019

De afgelopen jaren hebben de bewoners van Heijplaat last gehad van vliegenoverlast. Wij willen u graag informeren over het plan van aanpak 2019 voor dit probleem.

Bewonersavond

Daarvoor organiseren we een bewonersavond op woensdag 10 april van 19.30 uur tot 21.00 uur in De Huiskamer aan de Heysekade 1. U bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.

Tijdens deze bijeenkomst gaan we in op het plan van aanpak van vliegenoverlast dit jaar. De aanpak vliegenoverlast 2019 is in samenwerking met Belangenorganisatie WIJplaat tot stand gekomen.

Tijdens de bijeenkomst zijn vertegenwoordigers van de gemeente Rotterdam, het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD), het Havenbedrijf Rotterdam en de DCMR aanwezig en beantwoorden we graag uw vragen.

Informatie

Bij vragen kunt u contact opnemen met Mw. I. Schalks, omgevingscommunicatie, telefoon 010-498 4184 of via e- mail ir.schalks@rotterdam.nl.

Of kijk op de website van de gemeente Rotterdam: https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/vliegenoverlast- heijplaat/ en https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/vliegen/