Verleende omgevingsvergunning plaatsen van een herdenkingsmonument ter ere van Arno de Korte

Home » Heijplaat Nieuws » Omgevingsvergunning » Verleende omgevingsvergunning plaatsen van een herdenkingsmonument ter ere van Arno de Korte

Leestijd: < 1 minuut
Door: Heijplaat Online


Laatste update: 30 juni 2023, 16:22

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende omgevingsvergunning heeft verleend (art. 2.1 en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Heysedijk 21, 3089PH, het plaatsen van een herdenkingsmonument ter ere van Arno de Korte (datum besluit 22-06-2023, op dezelfde dag verzonden, dossiernummer OMV.23.06.00244).

Bezwaar bij verleende reguliere omgevingsvergunningen

Belanghebbenden kunnen tegen het verleende besluit binnen zes weken na datum van verzending ervan een gemotiveerd en ondertekend bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders, T.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie, postbus 1011, 3000 BA te Rotterdam.

U kunt, indien u een bezwaarschrift bij het college heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij: Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM te Rotterdam. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd. U wordt verzocht een kopie van het besluit mee te zenden.

U kunt uw bezwaarschrift ook via internet indienen via het webformulier. Dit is te vinden onder het kopje ‘Formulier’ op de website.www.rotterdam.nl/bezwaar-overig-indienen. U heeft daarvoor wel een DigiD-code, of als bedrijf een E-herkenning, nodig. Deze kunt u aanvragen via www.DigiD-code, respectievelijk www.eherkenning.nl

Geef een reactie