Aangevraagde omgevingsvergunning (kappen) park de Hey


Leestijd: < 1 minuten
Door: Heijplaat Online


Laatste update: 1 maart 2023, 14:38

HEIJPLAAT

Aangevraagde omgevingsvergunning (kappen) Amelandseplein 60 – OMV.23.02.00036 – meerdere locaties Charlois

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen (art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Amelandseplein 60, 3083SJ, kappen van zeven bomen volgens boomveiligheidscontrole Charlois. Specifieke locaties: Park de Hey, ‘s-Gravenambachtstraat, Schulpweg, Korperweg, Amelandseplein. Het aanvraagformulier en situatietekening(en) zijn als bijlage toegevoegd aan de publicatie (aanvraagdatum 02-02-2023, dossiernummer OMV.23.02.00036).

Informatie aangevraagde vergunningen.

De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd.

Geef een antwoord