Verleende omgevingsvergunning Alcorstraat 12

Home » Heijplaat Nieuws » Omgevingsvergunning » Verleende omgevingsvergunning Alcorstraat 12

Leestijd: < 1 minuut
Door: Heijplaat Online


Laatste update: 17 juni 2023, 12:45

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende omgevingsvergunning heeft verleend (art. 2.1 en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Alcorstraat 12, 3089PB, transformeren van een kerkgebouw naar twee woningen resp. 352m2 en 125m2. Het pand betreft een gemeentelijk monument (monumentnummer: E-460) (datum besluit 09-06-2023, op dezelfde dag verzonden, dossiernummer OMV.23.03.00339).

Bezwaar bij verleende reguliere omgevingsvergunningen

Belanghebbenden kunnen tegen het verleende besluit binnen zes weken na datum van verzending ervan een gemotiveerd en ondertekend bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders, T.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie, postbus 1011, 3000 BA te Rotterdam.

U kunt, indien u een bezwaarschrift bij het college heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij: Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM te Rotterdam. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd. U wordt verzocht een kopie van het besluit mee te zenden.

U kunt uw bezwaarschrift ook via internet indienen via het webformulier. Dit is te vinden onder het kopje ‘Formulier’ op de website.www.rotterdam.nl/bezwaar-overig-indienen. U heeft daarvoor wel een DigiD-code, of als bedrijf een E-herkenning, nodig. Deze kunt u aanvragen via www.DigiD-code, respectievelijk www.eherkenning.nl

Geef een reactie