Aangevraagde omgevingsvergunning Directiekade 15

Home » Heijplaat Nieuws » Omgevingsvergunning » Aangevraagde omgevingsvergunning Directiekade 15

Leestijd: < 1 minuut
Door: Heijplaat Online


Laatste update: 1 juni 2023, 18:56

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen (art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Directiekade 15, 3089JA, verduurzamen van het dokkantoor. Bij de werkzaamheden krijgt het pand een nieuwe geïsoleerde schil, de gevelkozijnen worden vervangen en de technische installaties worden verduurzaamd. Verder krijgt het gebouw een nieuw inbouwpakket, de brand- en vluchtveiligheid wordt opgewaardeerd en de oorspronkelijke entree aan de kadezijde wordt teruggebracht + meerdere bouwkundige werkzaamheden. Slopen in beschermd stads- of dorpsgezicht (aanvraagdatum 12-05-2023, dossiernummer OMV.23.05.00165).

Informatie aangevraagde vergunningen.

De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd.

Geef een reactie