evenementenvergunning verleend aan open dag zeekadetkorps rotterdam

Heijplaat Online 9 juni 2016 %the_time()%
Laatste update: 9 juni 2016, 08:34 uur

09 juni 2016
In verband met nieuwe aanvraag is op 07-06-2016 een vergunning verleend zijnde een evenementenvergunning , aan Open dag Zeekadetkorps Rotterdam . De adres gegevens zijn: directiekade t/o 32, Heijplaat 0, Rotterdam.
De vergunningsduur is van: 11-06-2016 tot en met: 11-06-2016
Het registratienummer van dit besluit is: ev.P.0165571.2016
Voor vragen over de verleende vergunning kunt u contact opnemen met Horecavergunningen
Voor meer informatie over horeca: www.rotterdam.nl/horeca.

Voor vragen over de verleende vergunning kunt u contact opnemen met Directie Veiligheid, Team Evenementen
Voor meer informatie over evenementen: www.rotterdam.nl/evenementen.
Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na datum van verzending ervan een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders.
Dit bezwaarschrift moet ondertekend zijn en moet ten minste bevatten:

  • naam en adres van de indiener;
  • datum bezwaarschrift;

  • de gronden van het bezwaar;

  • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt.

U wordt verzocht tevens een kopie van dit besluit mee te zenden.
Het bezwaarschrift moet worden gezonden naar:

Het college van burgemeester en wethouders,

t.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie, Postbus 1011, 3000 BA te ROTTERDAM.

Faxnummer Algemene Bezwaarschriftencommissie: (010)267 6300.
U kunt, indien u een bezwaarschrift bij het college heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (o.a. schorsing) indienen bij:

Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM te ROTTERDAM.

Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd.