evenementenvergunning verleend aan lampionnenoptocht

Home » Heijplaat Nieuws » Culturele Commissie Heijplaat » evenementenvergunning verleend aan lampionnenoptocht

Leestijd: 2 minuten
Door: Heijplaat Online


Laatste update: 7 januari 2024, 12:17

25 september 2015

In verband met nieuwe aanvraag is op 23-09-2015 een vergunning verleend zijnde een evenementenvergunning , aan Lampionnenoptocht. De adres gegevens zijn:  Rondoplein 0, Rotterdam.

De vergunningsduur is van: 03-10-2015 tot en met: 03-10-2015 Het registratienummer van dit besluit is: ev.P.0142431.2015 Voor vragen over de verleende vergunning kunt u contact opnemen met Horecavergunningen Voor meer informatie over horeca: www.rotterdam.nl/horeca. Voor vragen over de verleende vergunning kunt u contact opnemen met Directie Veiligheid, Team Evenementen Voor meer informatie over evenementen: www.rotterdam.nl/evenementen. Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na datum van verzending ervan een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Dit bezwaarschrift moet ondertekend zijn en moet ten minste bevatten: – naam en adres van de indiener; – datum bezwaarschrift; – de gronden van het bezwaar; – een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt. U wordt verzocht tevens een kopie van dit besluit mee te zenden. Het bezwaarschrift moet worden gezonden naar: Het college van burgemeester en wethouders, t.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie, Postbus 1011, 3000 BA te ROTTERDAM. Faxnummer Algemene Bezwaarschriftencommissie: (010)267 6300. U kunt, indien u een bezwaarschrift bij het college heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (o.a. schorsing) indienen bij: Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM te ROTTERDAM. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd.
Heijplaat online evenementenvergunning verleend aan lampionnenoptocht