Verleende evenementen vergunning Harbour Run 2022

Home » Heijplaat Nieuws » Evenementenvergunning » Verleende evenementen vergunning Harbour Run 2022

Leestijd: 2 minuten
Door: Heijplaat Online


Laatste update: 3 september 2022, 09:38

De Burgemeester van Rotterdam heeft op 20 december 2021 een verzoek ontvangen van SportVibes United B.V. om een evenement te mogen organiseren in Rotterdam. 

De Burgemeester van Rotterdam heeft op 30 augustus 2022 besloten de vergunning te verlenen.

Bijzonderheden

De evenementenvergunning wordt afgegeven voor zondag 2 oktober 2022 van tien uur ’s ochtends tot acht uur ’s avonds. Het maximumaantal deelnemers van het evenement is 6.000 (gelijktijdig).

Het evenement zal worden gehouden op het evenemententerrein Onderzeebootloods, omgeving van RDM Campus en parcours bij Waalhaven en Heijplaat in Rotterdam.

De opbouw voor dit evenement vindt plaats op woensdag 28 en donderdag 29 september 2022 van acht uur ’s ochtends tot zes uur ’s avonds, vrijdag 30 september en zaterdag 1 oktober 2022 van acht uur ’s ochtends tot elf uur ’s avonds en zondag 2 oktober 2022 van zes uur s’ ochtends tot 11.00 uur s’ ochtends.

De afbouw van dit evenement vindt plaats op zondag 2 oktober 2022 van vier uur ’s middags tot elf uur ’s avonds en maandag 3 oktober 2022 van acht uur s’ ochtends tot zes uur s’ avonds.

Inzage beschikking

De openbare en geanonimiseerde beschikking vindt u als bijlage bij deze kennisgeving.

Bezwaarmogelijkheid

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken een bezwaarschrift indienen bij:

De Burgermeester

t.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie

Postbus 1011

3000 BA Rotterdam

Faxnummer van de Algemene Bezwaarschriftencommissie: (010) 267 63 00.

In het bezwaarschrift moet in ieder geval staan:

uw naam, adres en handtekening;

uw telefoonnummer zodat contact met u opgenomen kan worden om samen met u te bespreken wat de beste aanpak van uw bezwaarschrift is;

de datum waarop u bezwaar maakt;

een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;

de reden(en) van uw bezwaar.

U moet een kopie van het besluit mee sturen.

U kunt uw bezwaarschrift ook via internet indienen via het webformulier. U heeft daarvoor wel een DigiD-code, of als bedrijf een E-herkenning, nodig. Deze kunt u aanvragen via www.digid.nl, respectievelijk www.eherkenning.nl.

Geef een reactie