Aangevraagde omgevingsvergunning Van Kinsbergenstraat 31

Heijplaat Online 16 december 2020 %the_time()%
Laatste update: 5 maart 2022, 11:25 uur

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen (art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Van Kinsbergenstraat 31, 3089SR, poortdeur tussen tuin en poort meer naar links plaatsen (aanvraagdatum 08-12-2020, dossiernummer OMV.20.12.00153).

Informatie aangevraagde vergunningen.

De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd.