Aangevraagde omgevingsvergunning Courzandseweg 22

Heijplaat Online 3 december 2020 %the_time()%
Laatste update: 5 maart 2022, 11:25 uur

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen (art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Courzandseweg 22, 3089PD, realiseren uitbouw aan de achterzijde van de woning ten behoeve van keuken (aanvraagdatum 20-11-2020, dossiernummer OMV.20.11.00390).

Informatie aangevraagde vergunningen.De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd.