verleende ontheffing geluidhinder APV


Leestijd: < 1 minuten
Door: Heijplaat Online


Laatste update: 30 oktober 2020, 18:03

Op 26 oktober 2020 is er een ontheffing verleend van het verbod op veroorzaken van geluidhinder op grond van artikel 4.6 APV Rotterdam 2012. De ontheffing is Vernieuwen van 2 sporen, het saneren van 1 spoor en het vernieuwen van de overweg – inrit vanaf de Rondolaan naar de volkstuinen. De werkzaamheden vinden plaats Rondolaan, 3089 PN te Rotterdam. De ontheffing is geldig van 27 oktober t/m 30 oktober 2020 van 23:00 – 07:00 uur, 19:00 – 23:00 uur, 07:00 – 19:00 uur. Omwonenden kunnen door deze werkzaamheden geluidhinder ondervinden. Om de overlast voor omwonenden zoveel mogelijk te beperken, zijn aan de ontheffing voorwaarden verbonden. Hoe kunt u bezwaar maken tegen onze beslissing?U, of een andere belanghebbende, kunt een bezwaarschrift indienen. Dit moet binnen zes weken na de bekendmaking van het besluit. U stuurt het bezwaarschrift naar: Het college van burgemeester en wethoudersT.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie Postbus 1011, 3000 BA te ROTTERDAMFaxnummer Algemene Bezwaarschriftencommissie: (010) 267 63 00. In het bezwaarschrift moet in ieder geval staan: uw naam, adres en handtekening; uw telefoonnummer zodat contact met u opgenomen kan worden om samen met u te bespreken wat de beste aanpak van uw bezwaarschrift is; de datum waarop u bezwaar maakt; een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt; de reden(en) van uw bezwaar.U wordt verzocht tevens een kopie van dit besluit mee te zenden. U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen op www.rotterdam.nl/pdc:bezwaar_indienen, m.b.v. het webformulier (zie “mijn loket”). Hiervoor is een DigiD-code nodig, of voor bedrijven een E-herkenning. Deze zaken kunnen respectievelijk aangevraagd worden via www.digid.nl en www.eherkenning.nl. Het bezwaarschrift heeft geen schorsende werking.U kunt daarom, als u bezwaar heeft gemaakt tegen de beschikking, een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij: Rechtbank RotterdamSector BestuursrechtPostbus 509513007 BM ROTTERDAM Hiervoor is griffierecht verschuldigd.  

Geef een reactie