Kennisgeving aanvraag Verwater SJR Tank Construction B.V. 9999253585

Home » Heijplaat Nieuws » Omgevingsvergunning » Kennisgeving aanvraag Verwater SJR Tank Construction B.V. 9999253585

Leestijd: < 1 minuut
Door: Heijplaat Online


Laatste update: 5 maart 2022, 11:25

Home » Heijplaat Nieuws » Omgevingsvergunning » Kennisgeving aanvraag Verwater SJR Tank Construction B.V. 9999253585

Gemeenteblad 2021, 478789 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen

Reguliere voorbereidingsprocedure

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarop de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen.

 

Bedrijf : Verwater SJR Tank Construction B.V.

Locatie : Gieterijweg 31, 3089 JZ Rotterdam

Activiteit : Milieuneutraal wijzigen

Voor : Milieuneutrale wijziging ten behoeve van de bouw van een tweetal tanks deels buiten

de grens van de huidige inrichting en opslag op de te realiseren terreinuitbreiding

Aanvraagdatum : 22 december 2021

Zaaknummer : 9999253585

 

In dit stadium is het niet mogelijk uw mening te geven over de aanvraag. Nadat wij een besluit hebben genomen wordt u in de gelegenheid gesteld uw bezwaren kenbaar te maken.

 

Geef een reactie