verleende omgevingsvergunning Scheepsbouwweg 45

Home » Heijplaat Nieuws » Omgevingsvergunning » verleende omgevingsvergunning Scheepsbouwweg 45

Leestijd: < 1 minuut
Door: Heijplaat Online


Laatste update: 5 maart 2022, 11:25

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende omgevingsvergunning heeft verleend (art. 2.1 en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht). Scheepsbouwweg 45 , 3089JW , Het project betreft het aanpassen van een dakopgang en het aanbrengen van doorvalbeveiliging op diverse lichtstraten van de Scheepsbouwloods. Het pand betreft een gemeentelijk monument (monumentnummer: C-377b). ( datum besluit 29-09-2021, op dezelfde dag verzonden , dossiernummer OMV.21.06.00110 ) Bezwaar bij verleende reguliere omgevingsvergunningen. Belanghebbenden kunnen tegen het verleende besluit binnen zes weken na datum van verzending ervan een gemotiveerd en ondertekend bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders, T.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie, Postbus 1011, 3000 BA te Rotterdam. De bezwaartermijn van 6 weken gaat lopen na verzending van het besluit aan aanvrager/vergunninghouder U kunt, indien u een bezwaarschrift bij het college heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij: Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM te Rotterdam. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd. U wordt verzocht een kopie van het besluit mee te zenden.

Geef een reactie