Resultaten enquête een nieuw begin

Home » Heijplaat Nieuws » Wijplaat » Resultaten enquête een nieuw begin

Leestijd: 2 minuten
Door: Heijplaat Online


Laatste update: 4 november 2018, 10:44

In oktober ontvingen alle huishoudens in Heijplaat een enquête over de behoefte aan  georganiseerde bewonersbelangenbehartiging. De betrokken bewoners wilden namelijk weten of bewoners behoefte hebben aan georganiseerde bewonersbelangenbehartiging en of er voldoende bewoners bereid zijn een actieve rol te spelen in de organisatie. Nu worden met enige trots de resultaten van deze enquête gepresenteerd. 137 (dat is 20% van het totaal) huishoudens (2% via post en 98% online) heeft de moeite genomen de vragenlijst in te vullen en in te leveren in de daarvoor bestemde bus in de Huiskamer. Dat is een geweldige respons! Bij dezen spreken we dan ook onze dank uit richting deze mensen. Uw reacties hebben, zoals u onderstaand kunt lezen, waardevolle informatie opgeleverd voor ons.

Behoefte aan georganiseerde bewonersbelangenbehartiging

Ruim 98 % van de respondenten staat open voor een nieuwe organisatie van bewoners om onze belangen te behartigen. De belangrijkste onderwerpen om aandacht aan te besteden zijn:
 1. Voorzieningen (18%)
 2. Overlast (16%)
 3. Buitenruimte (14%)
 4. Jeugd (13%)
 5. Verkeer (12%)
 6. Verbinding tussen bewoners onderling, instanties en bedrijven (10%)
 7. Ouderen (9%)
 8. Gebouwde ruimte (6%)
Verrassend is het aantal bewoners die zich actief willen inzetten:
 • 10 bewoners hebben interesse in een bestuursfunctie
 • 14 bewoners willen deelnemen in een themagroep
 • 21 bewoners zijn bereid hand- en spandiensten te leveren
 • 8 bewoners willen bijdragen aan een betere communicatie
 • 31 bewoners hebben hun gegevens achter gelaten om contact met ze op te kunnen nemen
Een aantal bewoners hebben aangegeven bereid te zijn om een actieve rol te spelen in deze organisatie, maar hebben nog niet hun contactgegevens achter gelaten. Zou u zo vriendelijk willen zijn om u contactgegevens naar heijplaatonline@gmail.com te sturen. Alvast bedankt. Meer informatie omtrent de georganiseerde bewonersbelangenbehartiging, zoals de stand van zaken kunt u in Heijplaat Post nr. 4 lezen. Deze zal rond 1 december gedistribueerd worden. Ook zal hier op Heijplaat Online belangrijke informatie over de bewonersbelangenbehartiging worden gepubliceerd.