Kinderopvang 1,2,3


Leestijd: 2 minuten
Door: Heijplaat Online


Laatste update: 5 maart 2022, 11:27

Goed Nieuws Per 1 september 2020 opent Kinderopvang1,2,3 naast BSO De Klaver-Heijplaat ook een Kinderdagverblijf (KDV) in de school! KDV de Klaver-Heijplaat start met 1 verticale groep waarin maximaal 14 kinderen in de leeftijd van  0-4 jaar kunnen worden opgevangen. De groepsruimte bevindt zich op de begane grond tegenover PSZ Peuter & Co. Er is een aparte slaapruimte en zij zullen gebruik maken van de buitenspeelplaats aan de rechter zijkant aan de voorzijde van het gebouw. Het Kinderdagverblijf biedt opvang van 07:00-18:30 uur. En werkt met een vast team met liefdevolle en ervaren PM’ers. Er wordt gewerkt met de ontwikkelingsmethode, Uk & Puk. Uk en Puk is een voorschools educatief programma ontwikkeld voor kinderdagverblijven. Op onze kinderdagverblijven gebruiken we dit programma. Bij deze programma’s hoort een pop die Puk heet. In de groep is Puk aanwezig. Uk en Puk biedt de PM’ers handvatten in de vorm van thema’s om gericht met de kinderen te werken. Het accent bij Uk en Puk ligt op de taalontwikkeling, maar ook de overige ontwikkelingsgebieden komen aan bod. Puk wordt bij ons zoveel mogelijk bij het groepsgebeuren betrokken. Zo zit Puk regelmatig aan tafel, in de kring, in de bolderbak, mag hij mee met uitstapjes en gaat hij regelmatig uit logeren bij de kinderen. De ouders krijgen ook het dagboek van Puk mee om in te schrijven. Bij de themaweken horen ook liedjes, versjes, verhalen, zang- en bewegingsspelletjes, creatieve activiteiten, eventuele uitstapjes en dergelijke waardoor de hele ontwikkeling aan bod komt. Daarnaast besteden we ook aandacht aan feesten/bijzondere dagen als Kerst, Sinterklaas enzoverder. Zodra uw kind 4 jaar wordt, zullen wij zorgdragen voor een “ warme” overdracht naar Basisschool en BSO De Klaver-Heijplaat. Zo is iedere dag bij De Klaver- Heijplaat een ontdekkingsreis vol plezier en uitdaging. Wenst u meer informatie over de opvang of wenst u uw kind(eren) in te schrijven? Bezoek dan onze website: www.kinderopvang123.nl Heeft nog vragen over de opvang? Dan kunt u op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag contact opnemen met Iris Oron. Zij is te bereiken via telefoonnummer: 06-39041229

Geef een reactie