Basisschool Klaver-Heijplaat weer ‘Groen’!

Home » Heijplaat Nieuws » Basisschool de Klaver Heijplaat » Basisschool Klaver-Heijplaat weer ‘Groen’!

Leestijd: 2 minuten
Door: Heijplaat Online


Laatste update: 5 maart 2022, 11:27

‘De school is op de goede weg en gaat doorgroeien naar een sterke en brede onderwijsvoorziening’   Goed nieuws voor leerlingen, ouders en team van basisschool Klaver-Heijplaat! Dinsdag 10 maart voerde de Onderwijsinspectie een kwaliteitsonderzoek uit en stelde daarbij vast dat het onderwijs is versterkt en weer voldoet aan de gewenste basiskwaliteit. De Inspectie sprak haar waardering uit over de ingezette ontwikkelingen en de resultaten daarvan. Directie en team zijn blij met het oordeel en dankbaar voor het vertrouwen dat ouders in de school hebben.   Nadat in januari 2019 de Onderwijsinspectie te kennen gaf dat de school onder de maat presteerde zijn veel initiatieven genomen om het onderwijs te verbeteren. Het College van Bestuur van Stichting PCBO kwam in actie en zette extra personeel in op verschillende posities zodat een begin kon worden gemaakt met de herstelopdracht en het opstellen van een plan van aanpak. Bij aanvang van schooljaar 2019-2020 was er een nieuw en enthousiast lerarenteam dat direct aan de slag ging met de uitvoering van het verbeterplan. Studiedagen, werkoverleg en coaching zorgde voor een sfeer van gezamenlijk verantwoordelijkheid en draagvlak voor verandering. Belangrijke thema’s hierbij waren de kwaliteit van instructie en afstemming van de lessen op de leerbehoefte van kinderen.   Een van de leraren, Lizzy Wigmore, werd coördinator ‘Teach like a Champion’. Technieken als ‘drempel’, ‘begintaak’ en ‘weet niet, geldt niet’ zorgden al snel voor meer actieve betrokkenheid en rust. De nieuwe intern begeleider, Louisette Bronsgeest, werkte ondertussen aan specifieke afspraken over de uitvoering van de leerlingenzorg. Door gericht te kijken naar wat kinderen nodig hebben verbeterde de planmatige aanpak in de groepen en werd geleidelijk een stijging van resultaten gerealiseerd. Een mooie ontwikkeling die ook werd gezien tijdens het kwaliteitsonderzoek. Tegelijkertijd constateerde de Onderwijsinspectie ook mogelijkheden voor verdere groei in de kwaliteit van analyseren en doelgericht werken. Die uitdaging pakte de school direct met beide handen aan: er komt een concrete aanpak om ook op die punten winst te gaan boeken.   Al met al betekent het inspectieoordeel een enorme stimulans om krachtig door te gaan op de ingeslagen weg. De blik is toekomstgericht en de school ontwikkelt zich in de richting van een sterke, kwalitatief hoogwaardige onderwijswijsvoorziening voor heel Heijplaat. Het team is terecht trots op het behaalde resultaat. Al de inspanningen hebben een mooi resultaat opgeleverd waardoor iedereen gemotiveerd is om van de Klaver-Heijplaat een nog betere school te maken!   Ook het bestuur is trots. Voorzitter van het College van Bestuur, Diane Middelkoop: ‘Fijn dat het harde werken van het team beloond is en dat leerlingen op de Klaver-Heijplaat kwalitatief goed onderwijs krijgen.’                

Geef een reactie