Vragen over de aanpak van de vliegenoverlast?

Kom deze zomer naar De Huiskamer 2.0

Heeft u vragen of wilt u graag praten over (de aanpak van) de vliegenoverlast op Heijplaat? Dan kunt u deze zomer binnenlopen in de Huiskamer 2.0 Heysekade 1. Medewerkers van DCMR Milieudienst Rijnmond en uw wijkmanager Victor Nagtegaal zijn hier volgens onderstaand overzicht aanwezig. Alle aanwezige medewerkers van DCMR zijn, vanuit hun eigen expertise, betrokken bij de problematiek in uw wijk. Zij staan u graag te woord.

dinsdag 11 juli Hans middag 13:30-16:00 uur

dinsdag 18 juli Hans ochtend 9:30-12:00 uur

dinsdag 25 juli Hans ochtend 9:30-12:00 uur

woensdag 9 aug Sander ochtend 9:30-12:00 uur

woensdag 16 aug Pauline ochtend 9:30-12:00 uur

dinsdag 22 aug Pauline ochtend 9:30-12:00 uur

Donderdag 31 aug Victor middag 13:30-16:00 uur

Als de DCMR medewerkers of uw wijkmanager uw vraag zelf niet direct kunnen beantwoorden, dan zorgen zij in ieder geval zo snel mogelijk voor een antwoord.

U kunt uw vragen ook stellen via het Communicatieteam van DCMR op communicatie@dcmr.nl of via telefoonnummer 010 246 8453.

Ervaart u overlast? 

Blijft u dat aub melden bij de DCMR meldkamer. Uw melding wordt daar geregistreerd en behandeld. Zij staan 24/7 paraat. U kunt de overlast melden via het webformulier op de DCMR website www.dcmr.nl/overlast-melden of telefonisch via 0888 333 555.

Verleende omgevingsvergunning plaatsen van een herdenkingsmonument ter ere van Arno de Korte

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende omgevingsvergunning heeft verleend (art. 2.1 en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Heysedijk 21, 3089PH, het plaatsen van een herdenkingsmonument ter ere van Arno de Korte (datum besluit 22-06-2023, op dezelfde dag verzonden, dossiernummer OMV.23.06.00244).

Bezwaar bij verleende reguliere omgevingsvergunningen

Belanghebbenden kunnen tegen het verleende besluit binnen zes weken na datum van verzending ervan een gemotiveerd en ondertekend bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders, T.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie, postbus 1011, 3000 BA te Rotterdam.

U kunt, indien u een bezwaarschrift bij het college heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij: Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM te Rotterdam. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd. U wordt verzocht een kopie van het besluit mee te zenden.

U kunt uw bezwaarschrift ook via internet indienen via het webformulier. Dit is te vinden onder het kopje ‘Formulier’ op de website.www.rotterdam.nl/bezwaar-overig-indienen. U heeft daarvoor wel een DigiD-code, of als bedrijf een E-herkenning, nodig. Deze kunt u aanvragen via www.DigiD-code, respectievelijk www.eherkenning.nl

Aankondiging Woonbron woning op Heijplaat –Deijffelsestraat 3

Op vrijdag 30 juni om 20:00 uur komt er weer een woning online op Woonnet Rijnmond, deze advertentie loopt t/m maandag 3 juli. Dit betreft de Deijffelsestraat 3 in Heijplaat.

Deze woning wordt met voorrang aangeboden aan Heijplaters. Uiteraard dient u wel aan alle voorwaarden voor toewijzing te voldoen.

Interesse? Maak een account aan opwww.woonnetrijnmond.nl en reageer. Let op: voor deze woning is geen huurtoeslag mogelijk.

Aankondiging Woonbron woning op Heijplaat – Courzandseweg 115

Op vrijdag 23 juni om 20:00 uur komt er weer een woning online op Woonnet Rijnmond, deze advertentie loopt t/m maandag 26 juni. Dit betreft de Courzandseweg 115 in Heijplaat.

Deze woning wordt met voorrang aangeboden aan woningzoekenden boven de 55 jaar en met voorrang aan Heijplaters. Uiteraard dient u wel aan alle voorwaarden voor toewijzing te voldoen.

Interesse? Maak een account aan opwww.woonnetrijnmond.nl en reageer.

Verleende omgevingsvergunning Alcorstraat 12

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende omgevingsvergunning heeft verleend (art. 2.1 en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Alcorstraat 12, 3089PB, transformeren van een kerkgebouw naar twee woningen resp. 352m2 en 125m2. Het pand betreft een gemeentelijk monument (monumentnummer: E-460) (datum besluit 09-06-2023, op dezelfde dag verzonden, dossiernummer OMV.23.03.00339).

Bezwaar bij verleende reguliere omgevingsvergunningen

Belanghebbenden kunnen tegen het verleende besluit binnen zes weken na datum van verzending ervan een gemotiveerd en ondertekend bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders, T.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie, postbus 1011, 3000 BA te Rotterdam.

U kunt, indien u een bezwaarschrift bij het college heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij: Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM te Rotterdam. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd. U wordt verzocht een kopie van het besluit mee te zenden.

U kunt uw bezwaarschrift ook via internet indienen via het webformulier. Dit is te vinden onder het kopje ‘Formulier’ op de website.www.rotterdam.nl/bezwaar-overig-indienen. U heeft daarvoor wel een DigiD-code, of als bedrijf een E-herkenning, nodig. Deze kunt u aanvragen via www.DigiD-code, respectievelijk www.eherkenning.nl

DCMR Nieuwsbrief: verder werken aan de aanpak van vliegenoverlast op Heijplaat

Ook in 2023 werken DCMR Milieudienst Rijnmond, provincie Zuid-Holland en gemeente Rotterdam samen om de vliegenoverlast aan te pakken en tot een acceptabel niveau te brengen. Net als voorgaande jaren doen zij dit samen met het Vliegenteam en het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD).

In deze nieuwsbrief vindt u onder meer informatie over de opvolging van meldingen over vliegenoverlast door DCMR, de monitoringsonderzoeken, het juridisch proces en hoe te komen tot een ‘vliegennorm’.

Update Sea Installer 10 juni 2023

UPDATE 10-06-2023:

Vandaag wordt het schip opgekrikt (“jacken”). Dit houdt in dat de hydraulische systemen aan boord de poten van het schip omhoog trekken waardoor het hele schip omhoog wordt gebracht boven het wateroppervlak, zie onderstaande foto. Dit kan iets meer geluid veroorzaken dan de normale onderhoudswerkzaamheden. Het jacken duurt tot uiterlijk 18.00 vandaag.

Helaas duren de werkzaamheden aan het schip langer dan verwacht en zal het schip zoals het er nu naar uitziet op 30 juni vertrekken.

Mocht u hinder ondervinden van onze werkzaamheden dan verzoeken wij u z.s.m. contact met ons op te nemen via telefoonnummer 010-2940857, optie 5, zodat wij gelijk actie kunnen ondernemen.

Wij hopen u te mogen verwelkomen op onze open dag op zaterdag 17 juni van 12.00-16.00.

Omwonendenbrief sluiting opvanglocatie Smirnoffweg

Na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne heeft de gemeente Rotterdam gemeentelijke opvanglocaties geopend om vluchtelingen uit Oekraïne onderdak te bieden.

In uw omgeving is vorig jaar maart een gemeentelijke opvanglocatie geopend op het bedrijventerrein aan de Smirnoffweg 3. In dit pand van Van Dorp vangt de gemeente vluchtelingen uit Oekraïne op. Deze opvanglocatie sluit op 30 juni aanstaande.

Op dit moment verhuizen de vluchtelingen naar verschillende andere locaties in Rotterdam of in de regio. Op die locaties hebben de vluchtelingen een eigen ruimte, kunnen zij zelf koken en hun leven verder rustig opbouwen. Ook krijgen zij maatschappelijke begeleiding zodat zij zich zo snel mogelijk thuis voelen.

Eind juni zijn alle vluchtelingen verhuisd.
Wij willen u hartelijk bedanken voor uw medewerking en het begrip dat u de afgelopen periode heeft getoond. Het was bijvoorbeeld fijn dat een aantal kinderen konden aansluiten bij de voetbaltrainingen op Heijplaat. Ook organiseerde de kinderboerderij verschillende activiteiten zoals een frietfeest, een pannenkoekenfeest en knutselmiddagen waar de Oekraïense gezinnen aan deelnamen.

Vragen of opmerkingen
Heeft u vragen of opmerkingen? Bel dan met telefoonnummer 14 010. Wij vertrouwen erop dat wij u hiermee voldoende hebben geïnformeerd.

Wij stellen dit zeer op prijs. Mede dankzij u voelden de mensen zich veilig en welkom in Rotterdam.

Met vriendelijke groet,
Sabine Kuiper
Rayondirecteur gemeente Rotterdam

Vacature Kleuterjuf

Vanmiddag stuurde interim-directeur Ed Verhage op Klasbord een bericht waarin hij aangaf dat de school heel blij was met het aantal nieuwe medewerkers dat geworven is, maar dat de geworven kleuterjuf om persoonlijk-medische reden heeft laten weten niet voor De Klaver-Heijplaat te komen werken.

Daarom is de school weer opnieuw aan het werven. Hij gaf ook aan dat het voortbestaan van de school hiermee gelukkig niet in het geding komt. Er zijn voldoende medewerkers om de klassen te bemensen en om kwalitatief verder te bouwen, zoekt de school nog een gediplomeerde kleuterjuf.

Op 31 mei 2023 was deze vacature hier op de website al onder de aandacht gebracht. Hieronder nogmaals de link.

Vacature Leerkracht groep 1/2 De Klaver-Heijplaat

Verleende omgevingsvergunning Directiekade 2

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende omgevingsvergunning heeft verleend (art. 2.1 en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Directiekade 2, 3089JA, realiseren van aanvaarbeveiliging t.b.v. een drijvend paviljoen.

De aanvaarbeveiliging wordt in het water geplaatst en heeft een breedte van 20 meter (datum besluit 18-04-2023, op dezelfde dag verzonden, dossiernummer OMV.23.03.00221)

Bezwaar bij verleende reguliere omgevingsvergunningen

Belanghebbenden kunnen tegen het verleende besluit binnen zes weken na datum van verzending ervan een gemotiveerd en ondertekend bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders, T.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie, postbus 1011, 3000 BA te Rotterdam. U kunt uw bezwaarschrift ook via internet indienen via het webformulier. Dit is te vinden onder het kopje ‘Formulier’ op de website.

www.rotterdam.nl/bezwaar-overig-indienen. U heeft daarvoor wel een DigiD-code, of als bedrijf een E-herkenning, nodig.

Deze kunt u aanvragen via www.DigiD-code, respectievelijk www.eherkenning.nl.

U kunt, indien u een bezwaarschrift bij het college heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (o.a. schorsing) indienen bij: Rechtbank Rotterdam, sector 

Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM te Rotterdam. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd. U wordt verzocht een kopie van het besluit mee te zenden.

Aangevraagde omgevingsvergunning Directiekade 15

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen (art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Directiekade 15, 3089JA, verduurzamen van het dokkantoor. Bij de werkzaamheden krijgt het pand een nieuwe geïsoleerde schil, de gevelkozijnen worden vervangen en de technische installaties worden verduurzaamd. Verder krijgt het gebouw een nieuw inbouwpakket, de brand- en vluchtveiligheid wordt opgewaardeerd en de oorspronkelijke entree aan de kadezijde wordt teruggebracht + meerdere bouwkundige werkzaamheden. Slopen in beschermd stads- of dorpsgezicht (aanvraagdatum 12-05-2023, dossiernummer OMV.23.05.00165).

Informatie aangevraagde vergunningen.

De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd.

Tweede editie Heijplaat Haunted Happenings 28 oktober 2023

Ook dit jaar gaat de organisatie van Heijplaat Haunted Happenings een heus ‘spookkasteel’ op het grasveld voor de Kolk neerzetten. Vanmiddag kwam de beschikking met de goedkeuring voor een bijdrage aan het bewonersinitiatief Heijplaat Haunted Happenings per e-mail binnen. En dat betekende groen licht voor de organisatie voor de voorbereiding.

Met het motto al doende leert men, wilt de organisatie dit jaar een verbeterde versie van vorig jaar neerzetten. Terugkijkend op de eerste editie was de organisatie lichtelijk overvallen door het aantal bezoekers die meeliepen in de routes en heeft de organisatie beslissingen genomen om dit jaar het evenement vlotter en gestroomlijnder te laten verlopen.

Om deze verbeterde versie voor elkaar te krijgen, is ook dit jaar Heijplaat Haunted Happenings op zoek naar vrijwilligers die het leuk vinden om mee te helpen denken en bouwen in de komende maanden en natuurlijk ook bezoekers bang te maken op 28 oktober.

Heb je interesse laat dan een berichtje achter op halloween@heijplaatonline.com en vermeldt in het onderwerp ‘helpen spookhuis’ dan wordt er zo snel mogelijk contact met je opgenomen.

https://facebook.com/events/s/halloween/951458936163288/

Vacature Leerkracht groep 1/2 De Klaver-Heijplaat

Geplaatst 30-05-2023 op meesterbaan.nl
Soort vacature Parttime of fulltime
Sluitingsdatum 30-07-2023
FTE 0,6-1
Startdatum augustus 2023
Dienstverband Tijdelijk met uitzicht op vast
Zij-instromers Ja
Salaris schaal LB

Vacature omschrijving

De Klaver-Heijplaat is een echte dorpsschool met 135 leerlingen waar iedereen welkom is en gezien wordt. In ons prachtige schoolgebouw aan de Vestastraat zetten wij ons elke dag in om het beste uit elk kind te halen. Heijplaat is een verborgen geheim in het Rotterdamse havengebied; een dorp vol verhalen en geschiedenis. Een unieke plek om te werken!

We hebben een eigentijds lesaanbod en sluiten aan bij de ontwikkelingen in de samenleving en op de arbeidsmarkt. We werken samen met veel externe partijen en zijn daarom een spil in de wijk. Met ons compacte en enthousiaste team proberen we onze school steeds een stukje beter te maken, waarbij we ons vooral richten op het geven van gewoon goed onderwijs.

De Klaver Heijplaat is onderdeel van schoolbestuur PCBO. PCBO bestaat uit 3 kindcentra, 11 peuterspeelzalen, 21 basisscholen en 4 speciaal (basis)onderwijs scholen.

Hart voor ontwikkeling
Wij zien onze PCBO scholen als een stabiele kracht in de dynamische omgeving van Rotterdam. Een oefenplek waar iedere leerling in veiligheid zijn of haar talenten kan ontwikkelen. Waar éxtra aandacht is voor leerlingen die dat nodig hebben, waar iedere leerling welkom is en zich ook welkom voelt. Waar binnen het levensbeschouwelijke onderwijs wordt uitgegaan van een gelijkwaardige ontmoeting tussen alle leerlingen en collega’s. En dat doen we al meer dan 125 jaar. PCBO stimuleert de professionele ontwikkeling van alle werknemers en biedt uitstekende begeleidingsprogramma’s voor starters en zij-instromers. Individueel en in teamverband wordt scholing ingezet om eigentijds onderwijs vorm te geven. Word jij ook een PCBO ‘hart’ werker?

Functie-eisen

Hier herken jij jezelf in

 • Je bent pedagogisch sterk en hebt ervaring met kleutergroepen.
 • Je bent een bouwer en gaat een uitdaging niet uit de weg.
 • Je bent vriendelijk en je bent uit het juiste (Rotterdamse) hout gesneden.
 • Je denkt mee met de organisatie en hebt een lerende houding.
 • Je hebt een nieuwsgierige houding naar verschillende levensovertuigingen en beschouwt deze als waardevol voor de ontwikkeling van leerlingen.

Arbeidsvoorwaarden

Dit zoek jij in een baan

 • Enthousiaste collega’s die met elkaar iets op willen bouwen.
 • Het verschil maken in een unieke wijk vol historie.
 • Ruimte voor eigen inbreng, we proberen jouw ideeën graag uit!
 • Met 28 scholen binnen PCBO zijn er diverse mooie opleidings- en doorgroeimogelijkheden. Hierbij kun je denken aan doorgroeien als IB-er, reken- of leesspecialist.
 • Voor startende leerkrachten en zij-instromers wordt er extra coaching naast begeleiding op scholen aangeboden.
 • PCBO biedt een tijdelijke arbeidsmarkttoelage op alle scholen.
 • Ook bieden wij goede overige secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een extra reiskostenvergoeding woon-werk, fietsregeling, goed pensioen, arbeidsongeschiktheidsverzekering, eindejaarsuitkering en 428 verlofuren.

Sollicitatieprocedure

Meer informatie en reactie
Heb jij zin om samen met je collega’s te bouwen aan een bloeiende toekomst voor Heijplaat? Je bent van harte welkom om de sfeer te komen proeven, we leren je graag kennen! Een sollicitatiebrief sturen is niet nodig. Bel of mail met Ed Verhage (directeur) voor een vrijblijvende afspraak: 010-4297696 of e.verhage@klaver-heijplaat.nl.

Vestastraat 15
3089 RL Rotterdam
Zuid-Holland, Netherlands
Route plannen
http://www.klaver-heijplaat.nl

Bron: https://www.meesterbaan.nl/vacature/246507/leerkracht-groep-12 d.d. 31-05-2023

Gedragscode wijkraadsleden Rotterdam 2022

Een goed functionerend lokaal bestuur vraagt om vertrouwenwekkende en gezaghebbende
volksvertegenwoordigers en bestuurders. Mensen die in al hun handelen de kwaliteit van het
openbaar bestuur en het dienen van het algemeen belang vooropstellen. Integriteit van het
openbaar bestuur is daarvoor een belangrijke voorwaarde. Integriteit van politieke
ambtsdragers houdt in dat de verantwoordelijkheid die met de functie samenhangt, wordt
aanvaard en dat er de bereidheid is om daarover verantwoording af te leggen.

Wijkraadsleden hebben een voorbeeldfunctie. Een wijkraadslid onthoudt zich van gedragingen
die de goede uitoefening of het aanzien van het ambt of het openbaar bestuur schaden. Het
wijkraadslidmaatschap gewetensvol vervullen is onderdeel van de dagelijkse praktijk en strekt
zich ook uit tot de privésfeer.

Dance Bootcamp Dansschool Footstepz

So YOU think you can DANCE? Leer verschillende dansstijlen in deze 2-daagse DANCE BOOTCAMP! In deze bootcamp verdiep je je helemaal in de wereld van dans! Verbeter je dansskills en verwacht vooral een hoop plezier!

Programma:
08 + 09 juli- 11:00-16:00

 • dans workshops in verschillende dansstijlen; van hiphop, latin tot aan afro, modern en klassiek • samen lunchen• spelletjes & meer!
 • €85 incl. alle dansworkshops, lunch en overige activiteiten.

Geef je op via onze contactformulier of telefonisch via 06 444 08 210 (WhatsApp ook mogelijk).

LET OP: Er zijn maar een aantal beperkt plaatsen beschikbaar!

HOT-kampweekend 2023

Vrijdag 1 september tot en met zondag 3 september 2023 is het weer tijd voor een gezellige HOT-kampweekend. Dit keer gaat Heijkids On Tour naar https://www.ganzenhof.nl/groepsverblijf/ganzerik/fotos.

Het kamp zal dit jaar, net als het thema,
verhuld zijn met een vleugje magie …

Het zou leuk zijn als er nog wat meer kinderen meegaan op kamp. Vul alsnog het formulier in en doe de aanbetaling. Geen formulier meer? Neem contact op met Suze 0640280473.

RDM JO13-1 kampioen 3e fase 2022/2023

RDM JO13-1 heeft zaterdag 20 mei het kampioenschap binnengehaald na een klinkende 11-2 overwinning op Westlandia JO13-3 uit Naaldwijk. RDM JO13-1 beleefde een fantastisch seizoen. Onder leiding van Bouwe, Simon en Patrick werd maar liefst 9 keer gewonnen, 1 keer gelijk gespeeld en slechts eenmaal verloren.

Gabriel, Abel, Sem, Tygo, Ryan, Brent, Karolina, Joëll, Szymon, Javier, Casper, Dim en Jip van harte gefeliciteerd met deze geweldige prestatie!

Foto: S.v. RDM

Update Sea Installer 19-5-2023

INFORMATIE

Naam Schip

Lengte – breedte

Kadenummer

Aankomst

Vertrek

Korte beschrijving werkszaamheden

Contactinformatie bij hinder

Aanvullende informatie

Sea Installer

132 x 45

1

12-03-2023

10-06-2023

Diverse werkzaamheden

010-29740857, optie 5

N.v.t.

Franklin Offshore Europe zal te allen tijde proberen de werkzaamheden zodanig te plannen en uit te voeren dat de overlast voor omwonenden minimaal is qua intensiteit en tijdsduur. Door middel van dit schrijven proberen wij u zo goed mogelijk te informeren aangaande aankomst en vertrek van bezoekende schepen. Ook zullen wij proberen aan te geven of er mogelijk helaas toch tijdelijk (geluids-)overlast is te verwachten ondanks alle maatregelen en aanpassingen, waarvoor bij voorbaat ons excuus. Wij zullen dit altijd proberen te voorkomen dan wel te minimaliseren. 

UPDATE 19-05-2023:

Middels deze update willen wij u op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden. Inmiddels zijn de gutswerkzaamheden afgerond en zijn de werkzaamheden aan het dek begonnen. Deze werkzaamheden bestaan onder andere uit hogedruk reinigen, slijpen en lassen. Ook is er een begin gemaakt aan het verwijderen van de steigers. Wij doen ons uiterste best om eventuele geluidshinder tot een minium te beperken, desondanks kunnen deze werkzaamheden incidenteel korte geluidsoverlast veroorzaken. 

Mocht u desondanks hinder ondervinden van onze werkzaamheden dan verzoeken wij u z.s.m. contact met ons op te nemen via telefoonnummer 010-2940857, optie 5, zodat wij gelijk actie kunnen ondernemen.

Hartelijk bedankt voor uw begrip.

Verzoek deelname interview: ervaring met DCMR

Vanmorgen ben ik benaderd door Emma Ropes, onderzoeker bij de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zij doet onderzoek naar het perspectief van burgers op verschillende Nederlandse toezichthouders.

Ze richt zich onder andere op de casus omtrent de vliegenoverlast in Heijplaat.

Via deze weg wil ze u daarom vragen of u iemand bent of kent die zij hierover zou mogen interviewen.

Het gesprek duurt ongeveer een uur en doet ze samen met een collega. Zij kunnen bij u thuiskomen of ze kunnen ergens afspreken. Het interview kan ook online via beeldbellen. U kunt zelf aangeven wat u prettig vindt.

Dit is een onafhankelijk onderzoek naar het perspectief van burgers op verschillende Nederlandse toezichthouders. Op basis van gesprekken met burgers schrijven zij een wetenschappelijk artikel en een algemeen verslag voor verschillende toezichthouders. De toezichthouder krijgt uw naam en antwoordenniet te zien.

Als u meer informatie over het onderzoek wilt, of voor andere vragen of opmerkingen, kunt u contact opnemen met haar via ropes@essb.eur.nl.

Wijkakkoord Heijplaat 2023-2026:
Stoer dorp in de haven!

Onderstaand treft u het wijkakkoord Heijplaat 2023-2026 aan. Het wijkakkoord is de basis voor de samenwerking in de wijk.
Het wijkakkoord bestaat uit een wijkplan. Hierin staat wat er volgens de wijk de komende tijd moet gebeuren om de wijk beter te maken. En afspraken hoe de wijk kan meedoen bij stedelijke onderwerpen die te maken hebben met de wijk.

Tijdens de wijkraad vergadering van 23 maart jl. is deze vastgesteld met als aantekening dat ‘Op blz 20: de Huiskamer 2.0 en de kinderboerderij zijn een stichting en geen vereniging. Graag aanpassen.’