Aangevraagde omgevingsvergunning Ophemertstraat 85

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen (art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Ophemertstraat 85, 3089JD, realiseren van diverse tijdelijke bouwwerken (10 jaar) (aanvraagdatum 29-03-2019, dossiernummer OMV.19.03.00621).

Informatie aangevraagde vergunningen.

De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd.

 

Verleende omgevingsvergunning Bunschotenweg 200

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende omgevingsvergunning heeft verleend (art. 2.1 en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Bunschotenweg 200, 3089KC, het veranderen van een bestaande in-/uitrit op locatie Bundschotenweg in Rotterdam. De bestaande in-/uitrit van 7.1 meter wordt verbreed naar 14.1 meter. De in-/uitrit dient conform de situatietekening ‘Nieuwe situatie inrit UWT.pdf’ wordenaangelegd (datum besluit 16-04-2019, dossiernummer OMV.19.03.00239).

Bezwaar bij verleende reguliere omgevingsvergunningen

Belanghebbenden kunnen tegen het verleende besluit binnen zes weken na datum van verzending ervan een gemotiveerd en ondertekend bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders, t.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie, Postbus 1011, 3000 BA te Rotterdam. U kunt, indien u een bezwaarschrift bij het college heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij: Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM te Rotterdam. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd. U wordt verzocht een kopie van het besluit mee te zenden.

Zaterdag 15 juni Wielerronde van Heijplaat

Op zaterdag 15 juni zal er na vele jaren weer een wielerronde op Heijplaat worden georganiseerd.

Om alle bewoners van Heijplaat tijdig te informeren over de benodigde verkeersmaatregelen voor dit evenement zal er eind mei een bewonersbrief bij elke woning op Heijplaat worden bezorgt.

Wij zullen zoveel mogelijk rekening houden met de wensen van de bewoners van Heijplaat en in deze brief duidelijk aangeven waar en op welk tijdstip u met de auto in en uit het ,,Dorp” kan rijden.

In sommige straten zullen wij de bewoners via deze brief vragen om hun auto tijdelijk elders te parkeren, ook dit zullen wij duidelijk naar de betrokken bewoners communiceren.

Een aantal vrijwilligers van de ,,Culturele Commissie Heijplaat” zijn ons ter wille op deze dag om de bewoners van Heijplaat ter wille te zijn en daar waar nodig samen naar een oplossing te zoeken.

Wij als organisatie van de ,,Ronde van Heijplaat” beseffen ons dat wij hiermee een beroep doen op de bereidwilligheid van de bewoners en vragen hiermee om enig begrip hieromtrent en hopen voor een ieder op een mooie en gezellige dag op Heijplaat.

Met sportieve groet,
Peter van der Meijden Ronde van Heijplaat

Diverse diefstallen in de nacht van 22 op 23 april 2019

Dieven hebben in de nacht van maandag op dinsdag diverse diefstallen gepleegd in Heijplaat.

Verschillende gedupeerden hebben dit gemeld op Facebook. Bij één gedupeerde is een laptop meegenomen en bij een andere gedupeerde is een fiets meegenomen.

Twijfel niet en bel 112

Ziet u mensen rondstruinen of verdachte voertuigen, geef het meteen door aan de politie via 112. Onthoud daarbij kenmerken zoals het signalement of een kenteken. Dieven die te voet of met de fiets werken, willen hun buit verstoppen om niet op te vallen. Het kan dus goed zijn dat ze in het bezit zijn van een rug- of fietstassen. Als u zich op een later moment opmerkelijke zaken herinnert, kunt u die aan de politie doorspelen via telefoonnummer 0900-8844 voor niet-spoedeisende zaken.

aangevraagde omgevingsvergunning Eemhavenweg 35

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen.

nabij Eemhavenweg 35 , 3089KE, Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu); realisatie van een klimtoren (aanvraagdatum 09-04-2019, dossiernummer OMV.19.04.00211

Informatie aangevraagde vergunningen.De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd.

Vliegen inloopspreekuur

Vanaf deze week houdt de gemeente Rotterdam samen met een vertegenwoordiging van het onderzoeksbureau KAD elke week een inloopspreekuur in De Huiskamer aan de Heysekade 1.

Tijdens het inloopspreekuur kunnen bewoners monsters inleveren of vragen stellen over de aanpak van de vliegenoverlast op Heijplaat.
Ook is het mogelijk om individuele kwesties voor te leggen. Zo nodig gaat een medewerker van het KAD met bewoners mee om een visuele inspectie op locatie uit te voeren.

Het spreekuur is toegankelijk voor iedere bewoner van Heijplaat. Vooraf aanmelden of een afspraak maken, is niet nodig.

Als bewoners niet naar het spreekuur kunnen komen, kunnen de monsters thuis bij de mensen opgehaald worden. Hiervoor kan een afspraak gemaakt worden door een e-mail te sturen naar vliegenoverlastSB@rotterdam.nl.

Deze informatie staat inmiddels op de gemeentelijke website https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/vliegenoverlast-heijplaat/

Op de bewonersavond van 10 april werd de wens geuit om ook ’s-avonds of op een andere dag, monsters te kunnen inleveren.

Die wens nemen de gemeente en het onderzoeksbureau KAD mee, ze hebben ook op de avond aangegeven dat als blijkt dat daar inderdaad een ruime vraag naar is (bijvoorbeeld doordat ze veel aanvragen via het e-mailadres krijgen), ze een keer een moment op een avond organiseren.

Maar in eerste instantie houden ze het inloopspreekuur op woensdag, van 12 tot 13 uur.

Onderstaand het formulier wat mensen in kunnen vullen als zij monsters inleveren.

Formulier monsterinname vliegen heijplaat

 

Verleende omgevingsvergunning Waalhavenweg 50

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende omgevingsvergunning heeft verleend (art. 2.1 en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht):

Waalhavenweg 50, 3089JJ, plaatsen van reclame op de voorgevel van het pand (datum besluit 05-04-2019, dossiernummer OMV.19.02.00257)

 

Bezwaar bij verleende reguliere omgevingsvergunningen:

Belanghebbenden kunnen tegen het verleende besluit binnen zes weken na datum van verzending ervan een gemotiveerd en ondertekend bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders, T.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie, Postbus 1011, 3000 BA te Rotterdam. U kunt, indien u een bezwaarschrift bij het college heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij: Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM te Rotterdam. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd. U wordt verzocht een kopie van het besluit mee te zenden.

 

Aangevraagde omgevingsvergunning Vestastraat 15

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen (art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht):

Vestastraat 15, 3089RL, bouwwerk brandveilig gebruiken ten behoeve van BSO in een school (aanvraagdatum 03-04-2019, dossiernummer OMV.19.04.00093)

 

Informatie aangevraagde vergunningen:

De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd.

Aangevraagde omgevingsvergunning Vestastraat 15

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen (art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht):

Vestastraat 15, 3089RL, bouwwerk brandveilig gebruiken ten behoeve van buitenschoolse opvang (aanvraagdatum 03-04-2019, dossiernummer OMV.19.04.00096)

 

Informatie aangevraagde vergunningen:

De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd.