geweigerde standplaatsvergunning Rondolaan

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat zij de volgende standplaatsvergunning heeft geweigerd (art. 5.18 e.v. Algemene Plaatselijke Verordening (APV) Rotterdam 2012.

Gebied: Charlois

Adres: Rondolaan

Postcode: 3089 PR

Activiteit: verkoop van geringe eet- en drinkwaren

Datum besluit: 2 juli 2019

Status: geweigerd

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen tegen het geweigerde besluit binnen zes weken na datum van verzending 2 juli 2019 een gemotiveerd en ondertekend bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders, T.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie, Postbus 1011, 3000 BA te Rotterdam. U kunt, indien u een bezwaarschrift bij het college heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij: Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM te Rotterdam. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd. U wordt verzocht een kopie van het besluit mee te zenden.

Vrijwillers gezocht bij kinderboerderij de Heij

Kinderboerderij de Heij hoopt dat er mensen zijn, die op de kinderboerderij graag wat vrijwilligerswerk willen doen, voor een paar uur in week of maand.

Ze proberen met man en macht om de kinderboerderij weer in een positief daglicht te zetten.

Er is een terugloop in de afgelopen jaren van kinderen in de wijk geweest, maar er komen gelukkig weer nieuwe kinderen op Heijplaat wonen, en die hebben ook een plek nodig bij de kinderboerderij.

Door gebrek aan mensen is de boerderij in achterstallig onderhoud geraakt.

Er zijn nu een paar mensen mee belast.

Ze zijn op zoek naar gemotiveerde mensen die graag de handen uit de mouwen steeken.

Aanstaande zaterdag is iedereen welkom.

Dan organiseert de kinderboerderij een opendag met gratis patat luchtkussen en natuurlijk de dieren.

Kom kijken allemaal, iedereen is van harte welkom.

SUMMER SCHOOL BLIJF ZOMER FIT !!

Voor het 7e jaar: Summer school van WIK Heijplaat

Wat: conditie, circuit en krachttraining voor volwassenen

Waar: voetbalveld sv RDM

Wanneer: maandag 22, 29 juli en 5, 12, 19, 26 augustus 2019

Hoe laat: 19:30 uur tot 21:00 uur Kosten: gratis

De sv RDM stelt haar terrein en kantine beschikbaar deze avonden. U kunt hier na afloop terecht voor een kopje koffie / drankje.

Meer informatie: 0620821180 www.wikheyplaat.nl

WEGENS SUCCES VERLENGD!

Kennisgeving verlengen proceduretermijn STC Group voor het realiseren klimtoren

Reguliere voorbereidingsprocedure

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam maken bekend dat zij de proceduretermijn van de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarop de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, met zes weken hebben verlengd.

 

Bedrijf : Stichting STC-Group B.V.

Locatie : Quarantaineweg 98, 3089 KP Rotterdam

Activiteit : Bouwen en Milieuneutraal veranderen

Voor : Het realiseren van een klimtoren

Aanvraagdatum : 9 april 2019

Verzenddatum : 20 juni 2019

Zaaknummer : 9999120415

 

In dit stadium is het niet mogelijk uw mening te geven over de aanvraag. Nadat wij een besluit hebben genomen wordt u in de gelegenheid gesteld uw bezwaren kenbaar te maken.