Verleende omgevingsvergunning nabij De Rotterdamweg 1

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend

dat het de volgende omgevingsvergunning heeft verleend (art. 2.1 en 2.2. Wet algemene

bepalingen omgevingsrecht)

nabij De Rotterdamweg 1, 3089JV, het kappen van 2 bomen (datum besluit 17-03-2022, zelfde dag verzonden, dossiernummer OMV.22.02.00415)

Bezwaar bij verleende reguliere omgevingsvergunningen

Belanghebbenden kunnen tegen het verleende besluit binnen zes weken na datum van

verzending ervan een gemotiveerd en ondertekend bezwaarschrift indienen bij het college van

Burgemeester en Wethouders, T.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie, Postbus

1011, 3000 BA te Rotterdam.

U kunt, indien u een bezwaarschrift bij het college heeft ingediend, een verzoek om voorlopige

voorziening (schorsing) indienen bij: Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus

50951, 3007 BM te Rotterdam. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd.

U wordt verzocht een kopie van het besluit mee te zenden.

Aangevraagde omgevingsvergunning Quarantaineweg

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen (art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Quarantaineweg of kadastraal perceel CLS00-A-4997-G-, groot onderhoud uitritten, wegen en (fiets)paden (aanvraagdatum 23-03-2022, dossiernummer OMV.22.03.00328).

Informatie aangevraagde vergunningen.

De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd.

Aangevraagde omgevingsvergunning Rondoplein 10

Home » Heijplaat Nieuws

 

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen (art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht). Rondoplein 10, 3089RH, restauratie en funderingsherstel Muziekkoepel (aanvraagdatum 14-03-2022, dossiernummer OMV.22.03.00197). Informatie aangevraagde vergunningen. De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd.

Kennisgeving beschikking HEBO Maritiemservice B.V. (9999239106)

Home » Heijplaat Nieuws

 

Uitgebreide voorbereidingsprocedure

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Onderwerp

Burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam hebben op 13 augustus 2021 een aanvraag op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen van HEBO Maritiemservice B.V. voor de inrichting aan de Quarantaineweg 10, 3089 KP Rotterdam.

De inrichting betreft een maritieme dienstverlener met de volgende activiteiten: het verplaatsen en transporteren van zware constructies over zee, binnenwateren en land, het vlottrekken van schepen, het bergen van schepen en wrakken, opsporen en bergen van ankers of verloren lading dan wel het verwijderen van obstakels uit vaarwegen, verrichten van onderhoud aan eigen schepen (waaronder onderhoud aan schepen met een lengte van 25 meter of meer), uitvoeren van staalconstructiewerkzaamheden op het buitenterrein (oppervlak > 2.000 m²), het innemen en opslaan van de afvalstoffen welke vrijkomen vanuit de bergingswerkzaamheden (incl. het opruimen van oil-spills), het bewerken van afvalstoffen welke vrijkomen vanuit de bergingswerkzaamheden, zoals het demonteren van schepen /scheepswrakken en het uitsorteren van afvalstoffen welke vrijkomen vanuit de bergingswerkzaamheden en het innemen van afvalstoffen uit de scheepvaart (‘havenontvangst’).

De aanvraag bevat het onderdeel milieu, oprichting.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam maken bekend dat zij het voornemen hebben de vergunning te verlenen.

Inzage

U kunt de beschikking en overige van belang zijnde stukken tijdens kantooruren van 16 maart 2022 tot en met 27 april 2022 op de volgende plaatsen inzien:

– Bibliotheek Rotterdam, Hoogstraat 110 te Rotterdam, uitsluitend alleen op afspraak via e-mailadres dcmr_haaglanden@bibliotheek.rotterdam.nl (graag onder vermelding van zaaknummer en bedrijfsnaam);

– de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam.

Vanwege de maatregelen rondom de Coronavirus-crisis kunnen de stukken bij de DCMR Milieudienst Rijnmond alleen op afspraak en uitsluitend op maandag en donderdag tussen 10.00 en 14.00 uur worden ingezien aan de Parallelweg 1, 3112 NA Schiedam. Afspraken kunt u maken door het sturen van een e-mail aan info@dcmr.nl of te bellen naar telefoonnummer 010 – 246 80 00.

Indien dit voor u geen uitkomst biedt en de stukken fysiek wilt in zien, verzoeken wij u dit binnen de termijn van de terinzagelegging aan ons kenbaar te maken. Dit kunt u doen per brief aan DCMR, Postbus 843, 3100 AV Schiedam of per e-mail via info@dcmr.nl. Wij zullen hierop in contact met u treden om met u op zoek te gaan naar een pragmatische oplossing waarbij u alsnog de mogelijkheid wordt geboden om op de (ontwerp)beschikking te kunnen reageren.

Beroep

Binnen zes weken, ingaande de dag na de eerste dag van de terinzagelegging van de beschikking, kan bij de Rechtbank Rotterdam, Sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam, beroep worden ingesteld door:

– een ieder die zienswijzen heeft ingebracht tegen de ontwerpbeschikking;

– de adviseurs die advies hebben uitgebracht over het ontwerp van de beschikking;

– alle belanghebbenden.

Alleen zij die een beroepschrift hebben ingediend kunnen, bij spoedeisend belang, om een voorlopige voorziening vragen. U richt het verzoek aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam, Sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Voor de behandeling van het verzoek is griffierecht verschuldigd.

Abonneer je op Heijplaat Online

Home » Heijplaat Nieuws

Wist je dat je je kan inschrijven om de berichten van Heijplaat Online te volgen? En waarom zou je dat willen? Soms gebeurt het dat je berichten van HO niet op je tijdlijn van Facebook, Instagram en Twitter te zien krijgt door de algoritmes die de sociale media gebruiken. En daardoor kan je belangrijke informatie van HO missen. Om geen enkel bericht te missen, kan je je abonneren op Heijplaat Online. Dit betekent dat je elk nieuw bericht per e-mail ontvangt. Handig toch!

Wil je hier gebruik van maken, vul dan je e-mailadres onderstaand in en druk op abonneren. Je ontvangt dan een e-mail waarin je het volgen van HO moet bevestigen. Door het e-mail abonnement te bevestigen, activeer je de e-mailnotificatie van nieuwe berichten.

Voeg je bij 1.606 andere abonnees

Opening Gymzaal Karimunstraat

Home » Heijplaat Nieuws

De nieuwe gymzaal in Heijplaat is woensdag 9 maart officieel in gebruik genomen. Burgemeester Aboutaleb verrichte de officiële opening, maar vertrok al snel tijdens de demo uitvoering. Het officiële moment was, door de eerdere coronaregels, helaas alleen voor genodigden, maar tussen 15.30 en 17.00 uur konden geïnteresseerden de gymzaal zelf ontdekken. Althans dit werd zo gecommuniceerd door de gemeente Rotterdam. Dit tijdstip viel namelijk samen met de kleutergym die van 15.30 – 16.30 uur duurde, waardoor het verkennen van de zaal  zijn beperkingen had. Ook was niemand van het sportbedrijf Rotterdam na de officiële opening achtergebleven om de geïnteresseerden te woord te staan. Een gemiste kans in mijn optiek.

De nieuwe gymzaal ziet er prachtig uit. Het is een energie opwekkende en onderhoudsvriendelijke gebouw. Het is een gebouw met een houten, demontabele constructie. Het gebouw bestaat uit een entreegebied dat  als bijeenkomstenruimte kan fungeren, de zaal van 364 m², twee toiletten, twee kleedruimtes, één kleedruimte voor de instructeur/instructrice en twaalf douches.

De komende jaren kunnen de Heijplaters weer gebruik maken van een gymzaal die naar de huidige standaarden up-to-date is.

Ben je geïnteresseerd in het huren van de Gymzaal Karimunstraat, dan kan je contact opnemen met het sportbedrijf Rotterdam via 010-8080880 of per mail via info@sportbedrijfrotterdam.nl

Locatie gymzaal Karimunstraat:
Karimunstraat 50
3089 SM Rotterdam

NL Doet – Kinderboerderij De Heij: Een dagje buffelen voor de bijenwei

Home » Heijplaat Nieuws

Kinderboerderij De Heij heeft een milieu straat die afgevoerd moet worden. Het bestaat uit hout, tuinafval en puin welke in containers gegooid moet worden. De containers worden door een bedrijf afgevoerd.

Het wordt een dag lekker door buffelen met een leuk groep mensen. De kinderboerderij verzorgt een lunch voor alle harde werkers.

Inschrijven

Adres:

Oostbroekweg 15
3089 KL Rotterdam

NL Doet – Verbeteren groen in de Letostraat

Home » Heijplaat Nieuws

Hoera we mogen weer zonder al die regels i.v.m. de Corona.
Vrijdag 11 maart gaan de bewoners van het woonerf Letostraat de grote plantentuin weer mooi maken en de plantenbakken aan de gevels krijgen nieuwe plantjes.
Als extra hulp komen 7 niet Heijplaters helpen. Dank aan de Christen Unie gemeenteraad Rotterdam (de verkiezingen komen eraan) en woningbouwvereniging Vestia (gluren bij de buren).  Dus het groen in de straat komt er weer mooi bijgestaan.

Pier 6 open dag 19 maart

Home » Heijplaat Nieuws

Beste bewoners van Heijplaat,

C. Steinweg – Handelsveem B.V. nodigt u graag uit om op 19 maart 2022 tussen
11.00 uur – 14.00 uur de ontwikkelingen van Pier 6 te komen bewonderen. Wij
vinden het namelijk belangrijk dat u als goede buur op de hoogte wordt gesteld van de
huidige ontwikkelingen waar Steinweg mee bezig is. Gedurende 30 minuten krijgt u
een promovideo te zien en wordt u meegenomen om Pier 6 zelf te komen bekijken. U
kunt met het hele gezin komen. Voor een hapje en een drankje wordt gezorgd!

Pakt u ook deze kans om een kijkje te nemen in de keuken van de Rotterdamse
Haven?

Klik op de onderstaande link om u gratis aan te melden voor een van de tijdsloten.
www.steinweg.com/aanmelden

Graag aanmelden vóór 12 maart 2022 .
Pier 6 is te vinden op het volgende adres: Zaltbommelstraat 10 – havennummer 2530.

Ontdek de nieuwe gymzaal!

Home » Heijplaat Nieuws
  Burgemeester Aboutaleb verricht woensdag 9 maart de officiële opening van de nieuwe gymzaal op Heijplaat. We hebben goed nieuws en slecht nieuws. Het officiële moment is, door de huidige coronaregels, helaas alleen voor genodigden. Maar het goede nieuws is dat u de gymzaal die dag zelf kan ontdekken. U bent van harte welkom tussen 15.30 tot 17.00 uur. Locatie: tussen de Karimunstraat en de Eemhavenweg. Hopelijk tot dan!
Beeld: artist impression gymzaal
 

Aangevraagde omgevingsvergunning Heijplaatweg 10

Home » Heijplaat Nieuws

 

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen (art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Nabij Heijplaatweg 10, 3089JC, aanleggen van een tijdelijke (4 maanden) in-/uitrit op het zijerf t.b.v. het aanleggen van een ontlastvloer (ter hoogte van Heijplaatweg 17-21) (aanvraagdatum 21-12-2021, dossiernummer OMV.21.12.00446).

Informatie aangevraagde vergunningen.

De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd.

Aangevraagde omgevingsvergunning Courzandseweg 66

Home » Heijplaat Nieuws

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen (art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Courzandseweg 66, 3089PG, uitvoeren van de volgende werkzaamheden: plaatsen dakkapellen, wijziging gevel, invulling garages, uitbreiding kelder, aanleg zwembad, overkapping tuin, muurdoorbraak keuken en vaste trap zolder (aanvraagdatum 14-01-2022, dossiernummer OMV.22.01.00125).

Informatie aangevraagde vergunningen.

De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd.

Naar boven

Aangevraagde omgevingsvergunning Zaltbommelstraat 10

Home » Heijplaat Nieuws

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen (art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Nabij Zaltbommelstraat 10, 3089JK, bouwen van 2 opslagloodsen (Pier 6) (aanvraagdatum 19-01-2022, dossiernummer OMV.22.01.00174).

Informatie aangevraagde vergunningen.

De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd.

Naar boven

Verleende omgevingsvergunning Waalhaven W.Z. 72

Home » Heijplaat Nieuws

Gemeenteblad 2022, 53834 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend

dat het de volgende omgevingsvergunning heeft verleend (art. 2.1 en 2.2. Wet algemene

bepalingen omgevingsrecht)

Waalhaven W.z. 72, 3089KR, het plaatsen van magazijnstellingen met een hoogte van ca. 10,5 meter in de loods Smartlog 5 (datum besluit 04-02-2022, zelfde dag verzonden, dossiernummer OMV.21.11.00276)

Bezwaar bij verleende reguliere omgevingsvergunningen

Belanghebbenden kunnen tegen het verleende besluit binnen zes weken na datum van

verzending ervan een gemotiveerd en ondertekend bezwaarschrift indienen bij het college van

Burgemeester en Wethouders, T.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie, Postbus

1011, 3000 BA te Rotterdam.

U kunt, indien u een bezwaarschrift bij het college heeft ingediend, een verzoek om voorlopige

voorziening (schorsing) indienen bij: Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus

50951, 3007 BM te Rotterdam. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd.

U wordt verzocht een kopie van het besluit mee te zenden.

 

Kennisgeving beschikking Verwater SJR Construction B.V. 9999253585

Home » Heijplaat Nieuws

Gemeenteblad 2022, 70336 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen

Reguliere voorbereidingsprocedure

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam maken bekend dat de volgende omgevingsvergunning is verleend.

 

Bedrijf : Verwater SJR Construction B.V.

Locatie : Gieterijweg 31, 3089 JZ Rotterdam

Activiteit : Milieuneutraal wijzigen

Voor : Milieuneutrale wijziging ten behoeve van de bouw van een tweetal tanks deels buiten de grens van de huidige inrichting en opslag op de te realiseren terreinuitbreiding

Aanvraagdatum : 22 december 2021

Besluitdatum : 9 februari 2022

Bekendmaking : 9 februari 2022

Zaaknummer : 9999253585

 

Inzage

U kunt de beschikking en de bijbehorende stukken op verzoek inzien bij de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam.

Vanwege de maatregelen rondom de Coronavirus-crisis kunnen de stukken bij de DCMR Milieudienst Rijnmond alleen op afspraak en uitsluitend op maandag en donderdag tussen 10.00 en 14.00 uur worden ingezien aan de Parallelweg 1, 3112 NA Schiedam. Afspraken kunt u maken door het sturen van een e-mail aan info@dcmr.nl of te bellen naar telefoonnummer 010 – 246 80 00.

 

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken ingaande de dag na de dag van bekendmaking aan de aanvrager tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, Postbus 1011, 3000 BA Rotterdam, o.v.v. “Awb-bezwaar”.

 

Wij verzoeken u een kopie van uw bezwaarschrift en/of het verzoek om een voorlopige voorziening te sturen aan de DCMR Milieudienst Rijnmond, Postbus 843, 3100 AV Schiedam.

 

 

Alleen zij die een bezwaarschrift hebben ingediend kunnen, bij spoedeisend belang, om een voorlopige voorziening vragen. U richt het verzoek aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Voor de behandeling van het verzoek is griffierecht verschuldigd.

 

Inlichtingen

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de DCMR Milieudienst Rijnmond, via info@dcmr.nl onder vermelding van DCMR zaaknummer 9999253585.

Yogales op Heijplaat

Home » Heijplaat Nieuws

 

Ben je op zoek naar iets om je gedachten tot rust te brengen, van binnen stil te worden en even op adem te komen?

Neem tijd voor jezelf en kom naar de yogales in de gymzaal van Basisschool de Klaver-Heijplaat. Iedere dinsdag 2 groepen van 17:30-18:30 en 19:00-20:00 uur. WELKOM!

Pascale van der Gaag

Yogadocente Mind your Mind, tel. 06-18425473

www.BewustZen.nl     pascale@bewustzen.nl

https://www.facebook.com/MindyourMind.yoga/

Heijplaat Online was even een paar uur Offline

Home » Heijplaat Nieuws

. Het offline zijn van Heijplaat Online tussen 15:30 en 00:30 was een bewuste keuze. Vorige maand had ik namelijk besloten om het domein te verhuizen. Ik had het domein HeijplaatOnline.com (het internetadres van de website) jaren geleden bij host A ondergebracht en nu wilde ik dat verhuizen naar host B.

De oude host bood meerdere voor mij gewenste functies niet aan. Daarnaast was de prijs-kwaliteitverhouding bij de nieuwe host vele malen gunstiger. De keuze was daardoor snel gemaakt, maar het maakte het ook erg spannend om het daadwerkelijk uit te voeren. Er kan namelijk van alles fout gaan en ik had nog nooit een domein verhuizing gedaan.

Dus ik maakte een back-up van de database met alle nieuwsberichten en ook van de broncode van de site. Dit is de code waarin onder andere staat waar het menu moet staan, welke lettertype ik wil gebruiken, hoe groot het lettertype moet zijn, de kleuren van de website en dergelijke.

Om 14 uur autoriseerde ik de nieuwe host om de overdracht van het domein te starten. De melding die ik kreeg, was dat het tot wel vijf dagen kon duren, voordat de overdracht voltooid zou zijn. Ik schrok daar in eerste instantie van, maar koos toch om het proces te starten. De lange termijn voordelen wogen zwaarder dan dat de website mogelijk vijf dagen uit de lucht zou zijn. Vijf minuten later had ik de inloggegevens van de nieuwe host ontvangen, maar dat hield niet in dat de domeinnaam HeijplaatOnline.com al was geregistreerd bij de nieuwe host.

Om 15:30 kreeg ik een e-mail van de oude host waarin ik de overdracht kon goed keuren. Hierdoor zou het proces versneld worden. Op het moment dat ik de overdracht goedkeurde, ging HeijplaatOnline.com direct uit de lucht en was de website even een paar uur via een andere link beschikbaar. Het voordeel dat ik had, doordat ik ooit als gratis website begonnen ben. Om eerlijk te zeggen had ik niet meer verwacht dat ik gisteren nog een email zou ontvangen, waarin zou staan dat de domeinnaam bij de nieuwe host geregistreerd zou zijn. Bij de overdracht stond namelijk dat dit van enkele minuten tot maximaal 72 uur zou kunnen duren. Dus boven mijn verwachting was daar toch om 22 uur de bevestiging. Op dat moment waren zowel de tijdelijke link waarop de website functioneerde, als ook HeijplaatOnline.com in de lucht. HeijplaatOnline.com was alleen een compleet lege huls.

Nu had ik de keuze om alles te gaan importeren wat uren zou gaan duren. Of ik kon een functie bij de oude host proberen. Hierdoor zou ik verder geen werk hebben om de twee aan elkaar te koppelen. Bij de nieuwe host moest ik de naamservers aanpassen en bij de oude moest ik op controleren drukken. Het proces duurde maar 2 uur, waarbij ik af en toe checkte of HeijplaatOnline.com al op actief stond. Hoe opgelucht ik was dat om 0:30 uur alles weer, zoals vanouds werkte, kan ik niet in woorden uitdrukken.

Ook de nieuwe voor mij gewenste functies waren al direct beschikbaar. Gelukkig heb ik nu ook een test omgeving tot mijn beschikking. Hier kan ik de nieuwe mogelijkheden uitproberen, zodat jullie lezers geen last ondervinden van mijn gepruts om uit te vogelen hoe alles werkt. De afgelopen jaren hebben jullie hier en daar mijn gepruts zeker wel gemerkt, want ik heb met vallen en opstaan moeten leren hoe CSS en HTML code werkt. Deze twee zijn nodig om de broncode van een website te kunnen schrijven. Ik had 0 komma 0 kennis van beide toen ik in 2015 begon als de webmaster en webdesigner van HO. Dat brengt me gelijk bij de volgende vragen:

  • Functioneert er iets niet naar behoren in jouw ogen?
  • Mis je nog een mogelijkheid op de website?

Laat dit dan per e-mail info@heijplaatonline.com aan me weten dan kan ik kijken of ik het indien dit mogelijk is, kan toevoegen of aanpassen.

Voorlopig Ontwerp buitenruimte Oude Dorp

Home » Heijplaat Nieuws


De gemeente Rotterdam presenteerde op 27 januari 2022 de plannen voor de buitenruimte van het Oude Dorp. Dat gebeurde tijdens een online bewonersbijeenkomst. Projectleider Ria van der Linde van de gemeente vertelt over de voortgang.

“Eind 2021 zijn we gestart met het maken van de plannen voor de buitenruimte. Die hebben we eerst besproken met de Klankbordgroep Het Oude Dorp. Deze groep vertegenwoordigt de bewoners van het dorp. Op 16 december 2021 presenteerden we de eerste plannen voor de buitenruimte tijdens een online talkshow. Bewoners van het Oude Dorp konden tot en met 9 januari 2022 reageren op de plannen. Dat hebben zij onder andere gedaan via de Gemeentepeiler-app. We hebben de reacties, die vooral gingen over verkeer en groen, zoveel mogelijk verwerkt in het Voorlopig Ontwerp (VO) dat we op 27 januari presenteerden aan de bewoners.”

Definitief Ontwerp

“We werken het VO uit naar een Definitief Ontwerp (DO), dat in april door de gemeente wordt vastgesteld. In de tussentijd praten we met direct omwonenden op detailniveau verder over bijvoorbeeld de inrichting van de pleintjes en de speelvoorzieningen. Als het DO af is, beginnen we met de voorbereidende werkzaamheden. Die bestaan onder andere uit technische onderzoeken, het bepalen van volgorde waarin de straten worden aangepakt en het aanbestedingstraject met de aannemer.”

Start werkzaamheden

“In het eerste kwartaal van 2023 starten we met de vervanging van de riolering en het opnieuw inrichten van de buitenruimte van het Oude Dorp. We pakken het werk in fases aan, waardoor er steeds maar een paar straten openliggen. In totaal zijn we ongeveer twee jaar bezig.”

Meer weten?

Wilt u weten wat er de komende tijd gaat gebeuren? Bekijk dan de Kalender op www.rotterdam.nl/oudedorp.

Hieronder vindt u alle documenten over het Voorlopig Ontwerp:

– Bekijk hier het Voorlopig Ontwerp buitenruimte Oude Dorp
– Bekijk hier de Presentatie Voorlopig Ontwerp buitenruimte Oude Dorp bewonersbijeenkomst 27 januari 2022
– Bekijk hier de Resultaten Gemeentepeiler Voorlopig Ontwerp buitenruimte Oude Dorp
– Bekijk hier de Parkeertelling Heijplaat maart 2021
– Bekijk hier het Verslag Bewonersbijeenkomst Voorlopig Ontwerp buitenruimte Oude Dorp 27 januari 2022