Aangevraagde vergunning Ophemertstraat 73

Heijplaat Online 4 oktober 2017 %the_time()%
Laatste update: 5 maart 2022, 11:25 uur

Gemeenteblad
Jaargang 2017
Nr. 170553
Gepubliceerd op 3 oktober 2017 09:00
Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen (art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).
Ophemertstraat 73, 3089JD, nieuw kozijn plaatsen of bestaand kozijn of gevelpaneel veranderen (aanvraagdatum 27-09-2017, dossiernummer OMV.17.09.00461).
Informatie aangevraagde vergunningen.
De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd.