Aangevraagde omgevingsvergunning Droogdokweg 92


Leestijd: < 1 minuten
Door: Heijplaat Online


Laatste update: 5 maart 2022, 11:25

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen (art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Nabij Droogdokweg 92 of kadastraal perceel CLS00-A-3816-G, 3089JL, kappen van vijf bomen (3 populieren en 2 berken) en 100 m2 bosplantsoen ten behoeve van de aanleg van een nieuwe inrit en realisatie van een spooraansluiting aan de Droogdokweg (aanvraagdatum 16-11-2018, dossiernummer OMV.18.11.00285).

Informatie aangevraagde vergunningen.

De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd. 

Geef een reactie