Petitie tegen plannen Oude Dorp gestart

Heijplaters hebben de handen ineen geslagen en tekenen gezamenlijk de petitie tegen het plan voor de rioolvervanging en de nieuwe inrichting van de straten en pleinen in het Oude Dorp Heijplaat. Inmiddels wordt de petitie op sociale media gedeeld en verspreid onder de bewoners.

Mocht u de ‘Petitie Plan voor de rioolvervanging en de nieuwe inrichting van de straten en pleinen in het Oude Dorp Heijplaat’ willen ondertekenen dan treft u deze in de link tussen de ‘’ aan.

De petitie is gestart, omdat de gemeente plannen heeft gemaakt en bewoners deze plannen uit het voorlopig ontwerp niet zien zitten. Velen maken zich zorgen over de (kinder) veiligheid door het verplaatsen van de ingang van de wijk, het verdwijnen van parkeerplaatsen omdat er nu al een tekort is aan parkeerplaatsen in bepaalde straten. Daarnaast voelen bewoners zich gewoonweg niet gehoord door de gemeente.

“Bewoners willen een goede oplossing, want ze zijn bang dat de plannen ten koste gaan van hun woongenot. Deze angst leeft onder veel bewoners en een aantal heeft hun onvrede in de afgelopen jaren open naar buiten gebracht, maar er zijn veel meer bewoners die zich onbegrepen voelen. Dit gaat niet de goede kant uit.” Aldus de starter van de petitie.

Volgens de plannen van de gemeente zal het riool vervangen worden in het Oude Dorp en zij grijpt deze gelegenheid direct aan om straten en pleinen in het Oude Dorp opnieuw in te richten. De waterafvoer wordt sterk verbeterd, er komen meer planten, struiken en bomen. Beschermd stadsgezicht Heijplaat wordt in ere hersteld door het gebruik van authentieke materialen. Er komt meer ruimte voor voetgangers en fietsers.

Op 13 mei laat de gemeente Rotterdam in een informatieavond aan bewoners tekeningen zien voor de nieuwe inrichting van de straten en pleinen. Ook zijn er impressies van het eindresultaat te zien. Medewerkers van de gemeente geven uitleg over de keuzes die er zijn gemaakt v.w.b. groen, parkeren, verkeerscirculatie en waterbeheer. Na de presentatie op 13 mei zullen de plannen ook te vinden zijn op de website van de gemeente Rotterdam. (https://www.rotterdam.nl/het- oude-dorp).

Enquête Actieplan Geluid

De gemeente Rotterdam maakt dit jaar een Actieplan Geluid. In het actieplan staan de maatregelen die de gemeente tot 2029 neemt voor een goede balans tussen rust en levendigheid in de stad. Want daar willen we allemaal gezond en prettig wonen. U kunt meedenken over dit plan.

Voordat de gemeente het actieplan maakt, praat ze met wijkraden in gebieden waar geluidsoverlast is. Maar ze horen ook graag úw ervaringen. Ze willen graag weten of u last heeft van geluid. En waar dat dan door komt. En natuurlijk horen ze graag uw ideeën om geluidsoverlast te verminderen. Laat hen dit weten door tussen 23 april en 24 mei mee te doen aan een enquête. Deze enquête gaat over geluid waar de gemeente zelf maatregelen voor kan nemen. Geluidsoverlast door autosnelwegen of van uw buren hoort hier niet bij.

Enquête

Wat gebeurt erna?

Daarna schrijft de gemeente het actieplan. Hierin verwerken ze zo veel mogelijk uw reacties. Waarschijnlijk is de voorlopige versie eind 2024 klaar. De gemeente publiceert dit voorlopige plan. U heeft dan 6 weken de tijd om uw mening over dit plan te geven. Dat wordt een zienswijze genoemd. Met al deze reacties die de gemeente zo binnenkrijgt, kan ze het actieplan mogelijk aanpassen.
Dat wordt de definitieve versie van het Actieplan Geluid. De planning is dat dit definitieve plan begin 2025 naar het college van burgemeester en wethouders wordt gestuurd. Het college stelt het plan dan vast.

In het plan, maar ook tussendoor, maakt de gemeente verslagen over de participatie. Ook laten ze weten wat ze hebben gedaan met de reacties en ideeën van de mensen die de enquête hebben ingevuld of die op het plan hebben gereageerd.

Meer informatie

Wilt u blijven volgen hoe de gemeente dit plan maakt? En wilt u weten wanneer u een volgende keer kunt reageren? Kijk dan regelmatig op deze webpagina. Maar u kunt ook tussendoor updates krijgen via e-mail.

E-mail: actieplangeluid@rotterdam.nl.
Zet in het onderwerp van uw mail ‘updates actieplan geluid’. Zodra het actieplan is vastgesteld, verwijderd de gemeente uw mailadres van hun verzendlijst.

Woonbron adverteert woning op Heijplaat – Streefkerkstraat 26

Het betreft een kleine eengezinswoning met een ruime achtertuin.

Vanaf 23 april tot en met 28 april 20.00 uur heeft u de mogelijkheid om op de advertentie te reageren via www.woonnetrijnmond.nl.

Woningzoekende die voldoen aan de voorwaarden krijgen op basis van inschrijfdatum een plaats op de lijst met reacties.

Heijplaters krijgen bij deze woning voorrang. U bent een Heijplater als u er woont en ingeschreven staat bij de gemeente in het BRP (Basis Registratie Personen).

Heeft u interesse, bekijk dan de advertentie en de voorwaarden op www.woonnetrijnmond.nl.

Informatieavond plan voor de rioolvervanging en de nieuwe inrichting van de straten en pleinen in het Oude Dorp

Vooraankondiging

De gemeente organiseert op maandag 13 mei a.s. van half acht tot half tien een informatie-avond voor alle bewoners van Heijplaat. De avond vindt plaats in De Huiskamer aan de Heysekade 1.

Op deze avond presenteert de gemeente het plan voor de rioolvervanging en de nieuwe inrichting van de straten en pleinen in het Oude Dorp.

Iedereen is welkom, u hoeft zich niet vooraf aan te melden.

Deze week krijgen alle bewoners een uitnodiging in de brievenbus.

 

Namens het planteam,

Ria van der Linde

Dodenherdenking Heijplaat

19.00 uur ontvangst 

19.10 uur lopen naar de plaatsen bij het monument. 

ca. 19.15 uur Welkomstwoord door Goof van der Stoep. 

Muziek: “Kaddish” – Ravel door Camille Thomas (3’20”) 

Herdenkingstoespraak door Wethouder Vincent Karremans (maximaal 6′). 

Muziek: Largo from “Xerxes” – J.F. Händel door Anders Söderlund (3’38”). 

Gedicht: door Rianne Voet. 

Muziek: “Mag ik dan bij jou” – door Claudia de Breij (3’23”). 

Verhaal: “Het monument” door Goof van der Stoep (de betekenis van de plaquettes op het monument). 

Muziek: “Achter glas” – door Boudewijn de Groot (3’14”). 

Gedicht: door Diny Motz. 

Muziek: “Theme from Schindlers List” door Yitzak Perlman (4’15”) 

Taptoe 

2 minuten stilte 

2 verzen van het Wilhelmus – gezongen door Gerda Advocaat-Berwerff 

Kranslegging 

Volgorde wordt aangekondigd. 

Na de kranslegging doet Wil Mangelsdorf het dankwoord. 

Na afloop kan er nagepraat worden in “de Huiskamer 2.0” en kunt u een fotocollage bekijken over de 2e wereldoorlog.

2e volleybaltoernooi Heijplaat

Op zaterdag 15 juni 2024 organiseert WIK Heijplaat in de gymzaal aan de Karimunstraat 50 wederom een volleybaltoernooi voor alle Heijplaters. Er is plaats voor 6 teams.

Aanmelden?

Stuur een e-mail met de namen van minimaal 6 teamleden en de naam van je team naar:

wikheyplaat@hotmail.com

Individueel aanmelden mag ook. Wij stellen dan een team samen.

Aanmelden kan tot 8 juni.

Notificatie Maersk Logger

Naam Schip Maersk Logger
Lengte – breedte
90 x 24m
Kadenummer
1
Aankomst
20-04-2024
Vertrek
27-04-2024
Korte beschrijving werkzaamheden
Diverse werkzaamheden
Contactinformatie bij hinder 010-2940857, optie 5
Aanvullende informatie
N.v.t.

Franklin Offshore Europe zal te allen tijde proberen de werkzaamheden zodanig te plannen en uit te voeren dat de overlast voor omwonenden minimaal is qua intensiteit en tijdsduur. Door middel van dit schrijven proberen wij u zo goed mogelijk te informeren aangaande aankomst en vertrek van bezoekende schepen. Ook zullen wij proberen aan te geven of er mogelijk helaas toch tijdelijk (geluids-)overlast is te verwachten ondanks alle maatregelen en aanpassingen, waarvoor bij voorbaat ons excuus. Wij zullen dit altijd proberen te voorkomen dan wel te minimaliseren. Mocht u ondanks alle voorzorgsmaatregelen toch overlast ervaren, dan verzoeken wij u direct contact met ons op te nemen via bovenstaand telefoonnummer.

Lokaal budget aanvragen voor jeugd/zomerprogrammering

Bij Lokaal Budget gaat het om initiatieven van lokale organisaties en sociaal ondernemers die een welzijnsactiviteit in Charlois willen uitvoeren. Welzijnsactiviteiten zijn laagdrempelige activiteiten dichtbij de leefwereld van Rotterdammers. Met deze activiteiten worden bewoners ondersteund door hen op te zoeken, hun eigen vermogen aan te spreken, talenten te laten ontdekken, contacten met het (sociale) netwerk te stimuleren, sociale netwerken te vergroten en mensen te motiveren om zo mogelijk een stap vooruit te zetten.

Lokaal budget is niet bestemd voor bewonersinitiatieven. Heb jij als bewoner toch een goed idee voor de wijk om de sociale samenhang en/of leefbaarheid te verbeteren? Dien dan een bewonersinitiatief in.

Woonbron adverteert woning op Heijplaat – Streefkerkstraat 41

Het betreft een eengezinswoning met achtertuin

De woning heeft al geadverteerd gestaan maar met de verkeerde voorwaarden. De advertentie is teruggetrokken en opnieuw geadverteerd met de juiste voorwaarden.

Vanaf 10 april tot en met 14 april 20.00 uur heeft u de mogelijkheid om op de nieuwe advertentie te reageren via www.woonnetrijnmond.nl.

Heijplaters die voldoen aan de voorwaarden krijgen bij deze woning voorrang. U bent een Heijplater als u er woont en ingeschreven staat bij de gemeente in het BRP (Basis Registratie Personen).

Heeft u interesse, bekijk dan de advertentie en de voorwaarden op www.woonnetrijnmond.nl.

Screenshot

Woonbron adverteert woning op Heijplaat – Turbiniastraat 12

Een leuke kleine tussenwoning met ruime achtertuin. Op de begane grond bevinden zich de woonkamer, keuken en toilet. Op de eerste verdieping zijn een grote en kleine slaapkamer en de badkamer.
Tuinonderhoud vinden wij belangrijk. Huurders met groene vingers genieten de voorkeur.

Vanaf 28 maart tot en met 30 maart 20.00 uur heeft u de mogelijkheid om op de advertentie te reageren via www.woonnetrijnmond.nl.

Heijplaters die voldoen aan de voorwaarden krijgen bij deze woning voorrang. U bent een Heijplater als u er woont en ingeschreven staat bij de gemeente in het BRP (Basis Registratie Personen).

Heeft u interesse, bekijk dan de advertentie en de voorwaarden op www.woonnetrijnmond.nl.

Behoud de Quarantaine Academie voor kunst en educatie in de Rotterdamse Havens

💓🎨🔔 WEG=WEG 🔔 Nog 3 maanden te gaan! 🎨🔔 Teken de petitie alsjeblieft en help mee in ons streven om de @quarantaine_academie te behouden voor de toekomst voor kunstenaars, semi-professionals, amateurs en bezoekers!❤️🌟✍🏽 Teken de petitie: https://quarantaineacademie.petities.nl/ 🙏🏽💞🎨

Volgens contractuele afspraken met de huidige eigenaar heb ik (Juliette Tulkens, oprichter van de Quarantaine Academie) recht op het huren van een ruimte in de gebouwen op het Quarantaineterrein na juni 2024 voor mijn culturele onderneming! Ondanks de overvloed aan bewijs ontkent en negeert BOEi (huidige eigenaar) en het R’dams Havenbedrijf mijn recht hierop, al ruim 2 jaar! Deze 2 partijen proberen momenteel onder deze contractuele afspraken uit te komen door (ook nog) mijn schildercursussen nu ineens als illegaal te bestempelen, een paar maanden voor afloop van mijn huidige contract.

Voor een (gedeeltelijke) culturele bestemming van de gebouwen zou geen ruimte zijn: “té weinig rendement” Dit ondanks het huidige, deels culturele bestemmingsplan voor het terrein. Het gehele terrein moet een (business) hotel worden volgens BOEi en het HbR, voor personeel uit de havens; dit alles ondanks dat dit indruist tegen het huidige bestemmingsplan voor het terrein én er geen concreet plan noch exploitant is voor dit toekomstige hotel.
Waarom is er geen plek voor de Q-Academie en cultuur binnen de plannen voor herontwikkeling? Dit vragen de cursisten, bezoekers (en ik)zich af..
De cursisten van de Quarantaine Academie behouden graag hun schilderplek, ik blijf graag een ruimte huren voor mijn liefdevolle onderneming de Quarantaine Academie en tevens schilderatelier! dit alles is ook nog eens geheel volgens contractuele afspraken en bestemmingsplan én het levert een hele positieve bijdrage aan de levendigheid van het Quarantaineterrein, zoals de Quarantaine Academie al jaren doet! 💓

Tekenen van de petitie, dit kan door naar de onderstaande link te gaan of door op de link in mijn bio te drukken (en daarna nog even bevestigen via uw mail). https://quarantaineacademie.petities.nl/
Meer informatie over de situatie vind je ook via de link 🎨 Met dank aan kunstenaar Dan Perjovschi voor de fantastische tekening! 🥰 🪧
🌟Dank namens de cursisten en mij, Juliette Tulkens/ Quarantaine Academie🌟

Kom in de Klas-Dag | De Klaver-Heijplaat

Een dag vol plezier en interactie, waar geïnteresseerde leerkrachten van harte welkom zijn om een kijkje te nemen op De Klaver-Heijplaat!

📅 15 april 2024
⏰ Tijdslot 1 09:00 – 10:30: Ochtendbezoek De Klaver-Heijplaat
⏰ Tijdslot 2 11:00 – 12:30: Middagbezoek De Klaver-Heijplaat
📍Vestastraat 15, 3089 RL Rotterdam

Wat kan je verwachten?

Tijdens de Kom in de Klas-dag heb jij de mogelijkheid om een van de vele PCBO-scholen te bezoeken. Je kan gemakkelijk een tijdslot kiezen waarin jij bij een school langs wilt gaan. Tijdens jouw bezoek zul je:

  • Een rondleiding krijgen door de school
  • Ruime uitleg krijgen over de school en hoe het is om er te werken
  • Een deel van het team ontmoeten
  • De kans krijgen al jouw vragen te stellen over de school en het lesgeven

Dit alles tijdens de lestijd van de kinderen, zodat jij écht kan zien hoe het eraan toe gaat op de school. Een unieke kans om te weten te komen welke school goed bij jou aansluit als leerkracht!

Hoe meld je je aan?

Klik dan op de link om je aan te melden via Eventbrite.

Kies daar het tijdslot dat jij graag bij wilt wonen.

Woonbron adverteert woning op Heijplaat – Heysekade 2 G

Het vrije sector huurappartement met 2 slaapkamers ligt op de tweede verdieping van woontoren ‘Heyse Blick’ en heeft vloerverwarming over de gehele verdieping.
Voor het stallen van fietsen is buiten op de begane grond een afgesloten gezamenlijke fietsenberging.

Vanaf 25 maart tot en met 28 maart 20.00 uur heeft u de mogelijkheid om op de advertentie te reageren via www.woonnetrijnmond.nl.

Heijplaters die voldoen aan de voorwaarden krijgen bij deze woning voorrang. U bent een Heijplater als u er woont en ingeschreven staat bij de gemeente in het BRP (Basis Registratie Personen).

Heeft u interesse, bekijk dan de advertentie en de voorwaarden op www.woonnetrijnmond.nl.

Ben jij een vrijwilliger op Heijplaat?

Komt dat mooi uit, de wijkraad Heijplaat organiseert op zaterdag 14 september een 2,5 uur durende boottocht vanaf Heijplaat met een hapje en een drankje.
We gaan in de namiddag varen met partyboot de “De Brandaris” om na 2.5 uur weer terug te keren naar ons aller Heijplaat.
Wijkraad Heijplaat vind het belangrijk dat er op Heijplaat vrijwilligers zijn, en willen met deze boottocht iedere vrijwilliger bedanken voor hun werk en oproepen om 14 september met ons mee te varen.
Ook willen wij toekomstige vrijwilligers laten zien dat vrijwilligers werk “loont” zowel maatschappelijke, in de zin van, iets voor Heijplaters te kunnen doen, en om je zelf te ontplooien.
Wij vragen alle besturen van verenigingen om in jullie planningen rekening te houden met de boottocht. En de vraag een lijst te maken met hoeveel mensen van je vereniging er met ons meegaan. De lijst wordt door ons bij jullie opgehaald dus je hoeft niets op te sturen.

Van links naar rechts: Jeffrey Kruis (voorzitter), Mariska van Oostveen, Stefano Clarijs, Lysandra Thomas (voormalig wijkraadslid) en Jo Dohmen.

Jeffrey Kruis herkozen als wijkraadsvoorzitter

Jeffrey Kruis is gisteravond herkozen als voorzitter van de wijkraad Heijplaat. Hij is de afgelopen 2 jaar ook al de voorzitter van de wijkraad Heijplaat geweest.

Jeffrey had zich als enige kandidaat gesteld voor het voorzitterschap per 1 april 2024. Hij werd unaniem herkozen. De benoeming is voor ten hoogste één jaar.

Wijkraadscoördinator Louis van der Spoel werd bijgestaan door twee door de voorzitter aan te wijzen wijkraadsleden, in deze Stefano Clarijs en Jo Dohmen, om de stemmen te tellen en de uitslag doorgeven aan de voorzitter.

Op donderdag 18 april 2024 om 19:30 uur is de eerstvolgende openbare vergadering van de wijkraad Heijplaat in de Huiskamer.

Beeld: Port of Rotterdam

Proef met spreekuur wijkraad

De wijkraad Heijplaat houdt als proef elke eerste dinsdagavond van de maand spreekuur. Jeffrey Kruis, voorzitter wijkraad: ‘We denken dat de bewoners behoefte hebben om met ons in gesprek te kunnen gaan. Daarom houden we de proef.’

De wijkraad vergadert standaard 1 keer per maand. Jeffrey: ‘We denken dat dit voor sommige bewoners niet het meest geschikte moment is om met ons in gesprek te gaan. Terwijl we denken dat ze dit wel willen.’

Om de bewoners de gelegenheid te geven om met de wijkraadsleden te praten, houdt de wijkraad als proef een spreekuur. Jeffrey: ‘Vanaf april hebben we elke eerste dinsdag van de maand van 19.30 tot 21.00 een inloopspreekuur. Dit doen we voorlopig in de wijkhub aan de Streefkerkstraat. Na de eerste keer kijken we of dit de beste plek voor ons spreekuur is of dat we het ergens anders organiseren.’

De proef duurt tot de zomervakantie. ‘Dan kijken we of er behoefte was aan het spreekuur. Als het druk is geweest, gaan we er waarschijnlijk mee door.’

Van links naar rechts: Jo Dohmen, wethouder Simons, Mariska van Oostveen, Stefano Clarijs en Jeffrey Kruis (voorzitter wijkraad).

Agenda en vergaderstukken Wijkraad Heijplaat 21 maart 2024

19:30 – 22:00
Locatie De Huiskamer 2.0, Heijsekade 1 in Heijplaat
Voorzitter Jeffrey Kruis
Toelichting Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 20 maart 2024 12.00 uur per mail doorgeven via l.vanderspoel@rotterdam.nl.

Agendapunten

1 Opening

2 Vaststelling agenda

3 Inspreekrecht bewoners

4 Ter besluitvorming:

4.a Vaststellen besluitenlijst d.d. 29 februari 2024
Bijlagen
2024-02-29_Wijkraad Heijplaat (formeel)_Besluitenlijst 43 KB

4.b Ongevraagd advies “Perpectief op een woning voor wijkbewoners”
De reactie van de wijkraad is reeds verzonden aan het gemeentebestuur. De vaststelling vandaag is alleen formeel nodig, omdat zo een ieder in de openbaarheid kennis kan nemen van hetgeen de wijkraad besloten heeft.

Dit advies is op initiatief van de wijkraad Bloemhof opgesteld samen met onder andere Heijplaat.

Bijlagen
Ongevraagd advies ‘Perspectief op een woning voor wijkbewoners’ 146 KB

4.c Verkiezing voorzitter per 1 april 2024
Volgens artikel 14 lid 1 van de Verordening op de Wijkraden 2022 kiezen de leden van de wijkraad uit hun midden een voorzitter aan voor de periode van één jaar.
De aanwijzing van de voorzitter door de wijkraad zelf geschiedt bij besluit van de wijkraad conform de procedure zoals opgenomen in het reglement van orde. De benoeming is voor ten hoogste één jaar. Wel mag een wijkraadslid meermaals als voorzitter worden benoemd.

Bijlagen
Besluit benoeming voorzitter Heijplaat 43 KB
procedure voorzittersverkiezing 24 KB

5 Bewonersinitiatieven
5.a Besluit BI Kinderboerderij de Hey beplanting
Besluit beplanting e.d. Kinderboerderij de Hey

Bijlagen
kinderboerderij beplanting 153 KB
Beoordelingsformulier 24-0163 – Bloemen en vaste planten 234 KB

6 Ter bespreking:
6.a RET Vervoersplannen 2025
Bijlagen
M2403-1540 – Brief wethouder Karremans aan alle wijk- en dorpsraden – Onderwerp Consultatie vervoerplannen 2025 metro tram en bus 66 KB
Bijlage 1. Aanbiedingsbrief MRDH Ontwerp-vervoerplannen 2025 320 KB
Bijlage 2. Ontwerpvervoerplan 2025 RET 4 MB
Bijlage 3. Ontwerpvervoerplan 2025 EBS – Voorne Putten en Rozenburg 955 KB
Bijlage 4. Ontwerpvervoerplan 2025 EBS – Haaglanden Streek 2 MB

7 Ter informatie:

8 Rondvraag

9 Sluiting

Notificatie Maersk Achiever

Naam Schip Maersk Achiever
Lengte – breedte
90 x 23m
Kadenummer
1
Aankomst
17-03-2024
Vertrek
24-03-2024
Korte beschrijving werkzaamheden
Diverse werkzaamheden
Contactinformatie bij hinder 010-2940857, optie 5
Aanvullende informatie
N.v.t.

Franklin Offshore Europe zal te allen tijde proberen de werkzaamheden zodanig te plannen en uit te voeren dat de overlast voor omwonenden minimaal is qua intensiteit en tijdsduur. Door middel van dit schrijven proberen wij u zo goed mogelijk te informeren aangaande aankomst en vertrek van bezoekende schepen. Ook zullen wij proberen aan te geven of er mogelijk helaas toch tijdelijk (geluids-)overlast is te verwachten ondanks alle maatregelen en aanpassingen, waarvoor bij voorbaat ons excuus. Wij zullen dit altijd proberen te voorkomen dan wel te minimaliseren. Mocht u ondanks alle voorzorgsmaatregelen toch overlast ervaren, dan verzoeken wij u direct contact met ons op te nemen via bovenstaand telefoonnummer.

20240318 – Notificatie Maersk Achiever