Aangevraagde omgevingsvergunning kinderdagverblijf Victorieuxstraat 96

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen (art. 5.1. Omgevingswet).

Victorieuxstraat 96, 3089PX, wijziging van kantoor naar kinderdagverblijf (Kindercentrum De Kleine Haven) (aanvraagdatum 16-02-2024, dossiernummer OMV.24.02.00171).

Informatie aangevraagde vergunningen.

De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd.

Agenda en vergaderstukken Wijkraad Heijplaat 29 februari 2024

19:30 – 22:00
Locatie De Huiskamer 2.0, Heijsekade 1 in Heijplaat
Voorzitter Jeffrey Kruis
Toelichting Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 28 februari 2024 12.00 uur per mail doorgeven via l.vanderspoel@rotterdam.nl.

Agendapunten

1 Opening

2 Vaststelling agenda

3 Inspreekrecht bewoners

4 Ter besluitvorming:

4.a Vaststellen besluitenlijst d.d. 25 januari 2024

Bijlagen

2024-01-25_Wijkraad Heijplaat (formeel)_Besluitenlijst 42 KB

4.b Vaststellen 12 maands rapportage Jaar Actie Plan 2023 en Wijkverslag 2023

In verband met de deadlines voor het aanleveren bij de gemeente Rotterdam komt deze formele vergadering van 29 februari te laat, vandaar dat de wijkraad in de informele bijeenkomst van 8 februari deze stukken al heeft vastgesteld.

In verband met openheid en transparantie wordt dit agendapunt nogmaals voor deze formele vergadering geagendeerd, zodat een ieder kennis kan nemen van wat de wijkraad besloten heeft.

Bijlagen

Aanbieding wijkverslag 2023 – WR Heijplaat 2 MB

4.c Jaar Actie Plan 2024
Eind 2023 is het concept jaaractieplan 2024 besproken in de wijkraad. Ambtelijk is hierover overeenstemming bereikt.

De wijkraad dient dit concept (uiterlijk 14 maart) aan te bieden aan het college van burgmeester en wethouders. Een format/concept brief hiervoor zal nog volgen.

Het college zal vervolgens (na de college retraite van april) definitief besluiten of alle acties doorgang kunnen vinden.

Bijlagen

Wijkraad rapportage wijkactieplan (concept) Heijplaat 2024 – 13-02-2024 (1) 49 KB

5 Bewonersinitiatieven

6 Ter bespreking:

6.a Besluit over Bewoners Initiatief Koningsdag 2024

De toekenning door de wijkraad met betrekking tot dit Initiatief is reeds verzonden naar de aanvrager. De vaststelling vandaag is alleen formeel nodig, omdat zo een ieder in de openbaarheid kennis kan nemen van hetgeen de wijkraad besloten heeft.

Bijlagen

24-0082 Aanmeldformulier Beperkt Koninsdag 2024 792 KB
Beoordelingsformulier 24-0082 – Koningsdag 2024 235 KB

6.b Besluit over Bewoners Initiatief 40 jarig bestaan Kinderboerderij de Hey
Bijlagen

Beoordelingsformulier 24-0164 – 40 jarig bestaan en opening 234 KB
24-0164 verkort 109 KB

7 Ter informatie:

8 Rondvraag

9 Sluiting

Notificatie Siem Spearfish

Naam Schip Siem Spearfish
Lengte – breedte 121 x 23m
Kadenummer 1
Aankomst 23-02-2024
Vertrek 01-03-2024
Korte beschrijving werkzaamheden Diverse werkzaamheden
Contactinformatie bij hinder 010-2940857, optie 5
Aanvullende informatie N.v.t.

Franklin Offshore Europe zal te allen tijde proberen de werkzaamheden zodanig te plannen en uit te voeren dat de overlast voor omwonenden minimaal is qua intensiteit en tijdsduur. Door middel van dit schrijven proberen wij u zo goed mogelijk te informeren aangaande aankomst en vertrek van bezoekende schepen. Ook zullen wij proberen aan te geven of er mogelijk helaas toch tijdelijk (geluids-)overlast is te verwachten ondanks alle maatregelen en aanpassingen, waarvoor bij voorbaat ons excuus. Wij zullen dit altijd proberen te voorkomen dan wel te minimaliseren. Mocht u ondanks alle voorzorgsmaatregelen toch overlast ervaren, dan verzoeken wij u direct contact met ons op te nemen via bovenstaand telefoonnummer.

Woonbron adverteert woning op Heijplaat – Courzandseweg 20 B

Het betreft een hoekappartement op de 1e verdieping bereikbaar met trap.

Vanaf 19 februari tot en met 25 februari 20.00 uur heeft u de mogelijkheid om op de advertentie te reageren via www.woonnetrijnmond.nl.

Heijplaters die voldoen aan de voorwaarden krijgen bij deze woning voorrang. U bent een Heijplater als u er woont en ingeschreven staat bij de gemeente in het BRP (Basis Registratie Personen). 

Heeft u interesse, bekijk dan de advertentie en de voorwaarden op www.woonnetrijnmond.nl.

Woonbron adverteert woning op Heijplaat – Mijdrechtstraat 24

Het betreft een eengezinswoning liggend op de hoek met de Vestastraat.

Vanaf 16 februari tot en met 21 februari 20.00 uur heeft u de mogelijkheid om op de advertentie te reageren via www.woonnetrijnmond.nl.

Heijplaters die voldoen aan de voorwaarden krijgen bij deze woning voorrang. U bent een Heijplater als u er woont en ingeschreven staat bij de gemeente in het BRP (Basis Registratie Personen). 

Heeft u interesse, bekijk dan de advertentie en de voorwaarden op www.woonnetrijnmond.nl.

Woonbron adverteert woning op Heijplaat – Alcorstraat 7

Het betreft een fijne kleine eengezinswoning met een ruime achtertuin.

Tuinonderhoud vinden wij belangrijk. Huurders met groene vingers genieten onze voorkeur.

Vanaf 5 februari tot en met 10 februari 20.00 uur heeft u de mogelijkheid om op de advertentie te reageren via www.woonnetrijnmond.nl.

Heijplaters die voldoen aan de voorwaarden krijgen bij deze woning voorrang. U bent een Heijplater als u er woont en ingeschreven staat bij de gemeente in het BRP (Basis Registratie Personen).

Heeft u interesse, bekijk dan de advertentie en de voorwaarden op www.woonnetrijnmond.nl.

Proefstart wijkhub Heijplaat

De gemeente start 6 februari met een proef van 4 maanden met de wijkhub Heijplaat. U kunt elke dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur terecht in de Streefkerkstraat 16, de bestaande wijkpost van Woonbron.

Heeft u een vraag aan de gemeente of wilt u geld voor een buurtidee? Wilt u iets melden over uw omgeving? Kom dan langs in de wijkhub.

U krijgt er gelijk antwoord op uw vragen of hoort wie van de gemeente u op een later tijdstip verder kan helpen. Hier werken medewerkers van de gemeente die zich inzetten voor uw dorp, zoals de wijkmanager en wijknetwerker.

Meer informatie of vragen?
Bel de gemeente op telefoonnummer 14 010 (hoeft geen 010 voor). Vraag naar wijkmanager Victor Nagtegaal of wijknetwerker Amna Zulum.

U kunt binnenlopen zonder afspraak.

Mobiele wijkhub niet aanwezig
Omdat de gemeente 6 februari start met de proef met de wijkhub komt de mobiele wijkhub 6 februari niet naar Heijplaat. Heeft u een vraag voor de gemeente? Dan kunt u dinsdag 6 februari langskomen in de Streefkerkstraat 16.

Adres: Streefkerkstraat 16
Geopend van: dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur
Webpagina www.rotterdam.nl/heijplaat

DHG verhuurt 22.000 mΒ² terrein in Eemhaven in Rotterdam

DHG heeft begin 2024 een terrein van 22.000 mΒ² aan de Eemhavenweg 131 in Rotterdam verhuurd aan een internationale logistieke dienstverlener. 

De huurovereenkomst heeft een tijdelijke duur van zes maanden en biedt ruimte aan de nieuwe huurder voor de tijdelijke buitenopslag van elektrische auto’s. Het terrein was eerder langjarig in gebruik als container depot. De huurder werd bij deze transactie geadviseerd door Ooms Bedrijfsmakelaars Rotterdam.

De beslissing om dit terrein tijdelijk te verhuren komt voort uit DHG’s strategie om het gebied te herontwikkelen. Per 1 juli 2024 zal DHG beginnen met de grootschalige herontwikkeling van het terrein, van in totaal ruim acht hectare, op de kop van de Eemhavenweg. De ontwikkeling bestaat uit een maritiem cluster met twee bedrijfshallen en een kade, gericht op offshore en scheepsbouw en ruim 30.000 mΒ² SMARTLOG gericht op distributieactiviteiten. DHG zal in de tweede helft van 2024 starten met de werkzaamheden.

Proef met wijkhub

De gemeente start 6 februari met een proef van 4 maanden met de wijkhub Heijplaat. U kunt elke dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur terecht in de Streefkerkstraat 16, de oude wijkpost van Woonbron.

Een wijkhub is een plek waar medewerkers van de gemeente werken. U krijgt er gelijk antwoord op uw vragen of hoort wie van de gemeente u op een later tijdstip verder kan helpen. Dus heeft u een vraag, een idee voor uw buurt of wilt u iets melden over uw omgeving? Loop dan binnen in de wijkhub.

Mobiele wijkhub niet aanwezig
Omdat de gemeente 6 februari start met de proef met de wijkhub, komt de mobiele wijkhub 6 februari niet naar Heijplaat. Heeft u een vraag voor de gemeente dan kunt u dinsdag 6 februari langskomen in de Streefkerkstraat 16.

Padelbaan ook dit jaar beschikbaar

Dankzij de samenwerking tussen de gemeente, de wijkraad Heijplaat, het Havenbedrijf Rotterdam, Hogeschool Rotterdam en het Techniek College Rotterdam kunt u ook dit jaar terecht op de padelbaan bij de Dokhaven op RDM. 

Jaap van den Braak, projectmanager Havenbedrijf: β€˜Ik werk op het projectbureau dat het RDM actief ontwikkelt. We wilden dat de mensen die hier werken en naar school gaan, zich er ook konden ontspannen. Om dit mogelijk te maken hebben we samen met Hogeschool Rotterdam en het Techniek College Rotterdam vorig jaar een verplaatsbare padelbaan gehuurd.’

Plek in RDM haven
De baan kreeg een plekje in de RDM haven. Hij ligt op een steiger, uitkijkend over de Dokhaven. Niet alleen scholieren en ondernemers mochten de baan gratis gebruiken om zich te ontspannen. Ook de bewoners van Heijplaat konden de baan ’s avonds en in het weekeinde gebruiken. Jaap: β€˜De baan was een succes. Iedereen was enthousiast, de padelbaan werd door iedereen gebruikt.’

FinanciΓ«le hulp gemeente
De eerste huurperiode liep eigenlijk eind 2023 af. Omdat de baan zo’n succes was, vroeg de penningmeester van RDM voetbalvereniging wijknetwerker Amna Zulum-Advic of de gemeente een gat kon dichten in de huurkosten van het aankomend jaar. En zo mogelijk zou maken dat de baan ook in 2024 het hele jaar kon blijven liggen. Binnen een paar dagen stelde de gemeente, in samenspraak met de wijkraad, 10.000 euro uit de Kleine Kernen Aanpak beschikbaar. Het Havenbedrijf, Hogeschool Rotterdam en het Techniek College Rotterdam betalen de overige kosten.

Goede samenwerking
Door deze goede samenwerking tussen de gemeente en het Havenbedrijf, Hogeschool Rotterdam en het Techniek College Rotterdam blijft de padelbaan ook heel 2024 voor iedereen beschikbaar. Jaap: β€˜En alle RDM-ers en Heijplaters die even lekker wil sporten, kunnen er dit jaar weer gratis terecht.’

Agenda en vergaderstukken Wijkraad Heijplaat 25 januari 2024

19:30 – 22:00
Locatie: De Huiskamer 2.0, Heijsekade 1 in Heijplaat
Voorzitter: Jeffrey Kruis
Toelichting: Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 24 januari 2024 12.00 uur per mail doorgeven via l.vanderspoel@rotterdam.nl.

Agendapunten

1 Opening

2 Vaststelling agenda

3 Inspreekrecht bewoners

4 Ter besluitvorming:

4.a Vaststellen besluitenlijst d.d. 14 december 2023
Bijlagen
Besluitenlijst_Wijkraad_Heijplaat_(formeel)_14_december_2023 41 KB

5 Bewonersinitiatieven

5.a Besluit over Bewoners Initiatief Dodenherdenking
Bijlagen
24-0045 278 KB
Beoordelingsformulier 24-0045 – Dodenherdenkingen 1 MB

5.b Besluit over Bewoners Initiatief After Carnaval
Bijlagen
23-2008_Aanmeldformulier_Beperkt 124 KB
Beoordelingsformulier 23-2008 – After Carnaval 1 MB

5.c Besluit over Bewoners Initiatief Verkleed Optocht
Bijlagen
24-0002_Aanmeldformulier_Beperkt 126 KB
Beoordelingsformulier 24-0002 – Verkleed Optocht 1 MB

5.d Besluit over Bewoners Initiatief Haloween
Bijlagen
24-0005_Aanmeldformulier_Beperkt 122 KB
Beoordelingsformulier 24-0005 – Halloween op Heijplaat 1 MB

5.e Besluit over Bewoners Initiatief Santa Run
Bijlagen
24-0008_Aanmeldformulier_Beperkt 121 KB
Beoordelingsformulier 24-0008 – Santa Run Heijplaat 1 MB

5.f Besluit over Bewoners Initiatief Lampionnenoptocht
Bijlagen
24-0009_Aanmeldformulier_Beperkt 118 KB
Beoordelingsformulier 24-0009 – Lampionnenoptocht 1 MB

5.g Besluit over Bewoners Initiatief Dorpstuinfeest
Bijlagen
24-0020_Aanmeldformulier_Beperkt 122 KB
Beoordelingsformulier 24-0020 – 44e Dorpstuinfeest 1 MB

5.h Besluit over Bewoners Initiatief Gezellige Muziekmiddag
Bijlagen
24-0023_Aanmeldformulier_Beperkt 119 KB
Beoordelingsformulier 24-0023 – Gezellige Muziek Middag 1 MB

5.i Besluit over Bewoners Initiatief Kerstmarkt
Bijlagen
24-0028_Aanmeldformulier_Beperkt 122 KB
Beoordelingsformulier 24-0028 – Kerstmarkt 1 MB

5.j Besluit over Bewoners Initiatief Vredesontbijt
Bijlagen
24-0038_Aanmeldformulier_Beperkt 118 KB
Beoordelingsformulier 24-0038 – Vredesontbijt 1 MB

5.k Besluit over Bewoners Initiatief Intocht Sinterklaas
Bijlagen
24-0039_Aanmeldformulier_Beperkt 128 KB
Beoordelingsformulier 24-0039 – De intocht van Sinterklaas 1 MB

6 Ter bespreking:

7 Ter informatie:

8 Rondvraag

9 Sluiting

Horecagebiedsplan voor Heijplaat

πƒπžπ§π€ 𝐞𝐧 𝐩𝐫𝐚𝐚𝐭 𝐦𝐞𝐞 𝐨𝐯𝐞𝐫 𝐑𝐞𝐭 π‘π¨π«πžπœπšπ πžπ›π’πžππ¬π©π₯𝐚𝐧 𝐯𝐨𝐨𝐫 π‚π‘πšπ«π₯𝐨𝐒𝐬 𝐞𝐧 π‡πžπ’π£π©π₯𝐚𝐚𝐭! 🍺🍷

πŸ“… dinsdag 6 februari 2024
⌚ van 19.00 tot 21.00 uur 
πŸ“ Driestart-Wartburg College, Carnissesingel 20

In mei van dit jaar moet het horecagebiedsplan (HGP) voor Charlois en Heijplaat klaar zijn. Bij het schrijven van dit plan is jouw hulp nodig. Jouw inbreng als bewoner, lid van de wijkraad, horecaondernemer of als andere belanghebbende is belangrijk voor het plan. De gemeente nodigt je daarom graag uit voor een bijeenkomst aanstaande dinsdag 6 februari van 19.00 tot 21.00 uur in het Driestart-Wartburg College aan de Carnissesingel nr. 20.

π‡π¨π«πžπœπšπ πžπ›π’πžππ¬π©π₯𝐚𝐧 2024-2027
Bij het schrijven van het Horecagebiedsplan zoeken we naar een goede balans tussen levendigheid van de horeca en een prettig woon- en leefklimaat voor bewoners. Ook wordt er gekeken naar waar nieuwe horeca mogelijk is. Jouw opmerkingen, tips en ideeΓ«n worden op prijs gesteld. Kom en deel je gedachten, wensen en verwachtingen, maar ook de minder prettige ervaringen over de horeca in Heijplaat.

Kennisgeving ontwerpbeschikking Broekman Project Services (2174880)

Uitgebreide voorbereidingsprocedure

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Onderwerp

Burgemeester en Wethouders van Rotterdam hebben op 26 juni 0202 een aanvraag op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen van DGMR Industrie Verkeer en Milieu B.V., namens Broekman Project Services B.V. voor de inrichting aan de Heijplaatweg 4 havennummer 25, 3089 JCRotterdam.

De inrichting betreft een de op- en overslag van (tank)containers, die beladen zijn met koopmansgoederen of gevaarlijke stoften en de boord-boordoverslag van stuifgevoelige stoffen. Ook worden goederen (waaronder onderdelen van energiecentrales en/of off-shore objecten) los behandeld en overgeslagen, vinden er assemblage-, demontage- en revisiewerkzaamheden aan goederen plaats en wordt de activiteit be- en ontgassen van containers met SF-gas uitgevoerd.

De aanvraag betreft het fumigeren en ontgassen met sulfurylfluoride (verder: SF-gas) van 46.800 containers per jaar met houtstammen.

De beschikking wordt tot 1 januari 2027 afgegeven

Omdat relevante voorschriften aan de eerdere ontwerpbeschikking zijn toegevoegd, is gekozen om de ontwerpbeschikking nogmaals te publiceren.

Burgemeester en Wethouders van Rotterdam maken bekend dat zij het voornemen hebben de vergunning te verlenen. Tevens hebben zij het voornemen de vergunningvoorschriften 1.1.1 tot en met 1.1.7 van de omgevingsvergunning van 11 september 2019 met kenmerk 9999112593_9999657750, gedurende de duur van deze beschikking in te trekken en te vervangen. Daarnaast stellen zij ook maatwerkvoorschriften vast in paragraaf 1.4 op grond van artikel 2.7 van het Activiteitenbesluit milieubeheer.

Inzage

U kunt de ontwerpbeschikking en overige van belang zijnde stukken tijdens kantooruren van 16 januari 2024 tot en met 26 februari 2024 op de volgende plaatsen inzien:

– het Timmerhuis, Halvemaanpassage 1 te Rotterdam (dinsdag t/m donderdag van 09.00 – 13.00 uur);

– de gemeente Albrandswaard, Stationsstraat 4 te Rhoon, na telefonische afspraak;

– de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam.

Zienswijze

Tijdens de inzage periode kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten worden gericht aan ons college en worden verzonden aan de DCMR Milieudienst Rijnmond. Dit kan per e-mail via info@dcmr.nl of per post via Postbus 843, 3100 AV Schiedam. In deze periode kunnen ook mondeling zienswijzen worden ingebracht. Dit kan telefonisch of na afspraak.

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend, als u een zienswijze hebt ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en/of als u belanghebbende bent.

Inlichtingen

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de DCMR Milieudienst Rijnmond, via info@dcmr.nl onder vermelding van DCMR zaaknummer: 2174880 en het Olo nummer: 7895333.

Voor de betreffende stukken met betrekking tot deze procedure kunt u op bijgaande link klikken:

https://loket.dcmr.nl/mozard/!suite92.scherm1007?mObj=8802325

Aangevraagde omgevingsvergunning Duivendrechtstraat 11

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen (art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Duivendrechtstraat 11, 3089 TD, realiseren van een vaste trap (aanvraagdatum 21-12-2023, dossiernummer OMV.23.12.00325).

Informatie aangevraagde vergunningen.

De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd.

Samen werken aan een stoer dorp aan de haven

Een nieuw jaar komt eraan, een goed moment om terug te kijken op het afgelopen jaar. Maar ook om te vertellen wat er in 2024 gaat gebeuren. Dit doet de wijkraadsvoorzitter Jeffrey Kruis, samen met de wijkmanager Victor Nagtegaal en wijknetwerker Amna Zulum-Avdic.

Klaar met uw kerstboom?

Kerstbomen kunt u na de feestdagen gratis inleveren in uw wijk. Tussen woensdag 3 en woensdag 10 januari 2024 zijn hiervoor speciale inleverlocaties geopend. Voor elke ingeleverde boom ontvangt u 50 cent.

 • Verwijder altijd al uw versieringen van de kerstboom. 
 • Op zondag 7 januari zijn alle inleverlocaties gesloten. 
 • Voor elke ingeleverde boom ontvangt u 50 cent. 
 • Inleverlocaties met een * zijn sport-, of scoutingverenigingen of speeltuinen die zich hebben aangemeld. Hier ontvangt niet alleen u 50 cent per boom, maar ook de vereniging. U kunt ervoor kiezen om uw 50 cent aan de vereniging te doneren. 
 • U kunt uw kerstboom tussen 27 december en 28 januari ook op straat kwijt.

Waar kunt u uw kerstboom inleveren?

 • Scouting de Spoorzoekers *
  Slinge 8
  Openingstijden: 3 en 6 januari tussen 11.00-15.00 uur
 • Scouting Charlois Rotterdam *
  Korperweg 6
  Openingstijden: 6, 8 en 9 januari tussen 13.00-15.00 uur

Mag ik mijn kerstboom bij de container leggen?

Ja, dat mag tussen woensdag 27 december en zondag 28 januari. 
Leg de boom 1 meter naast de plaat van uw wijkcontainer of huisvuilcontainer. Verwijder wel eerst de versieringen.

De gemeente haalt de kerstbomen apart op. Hiervoor hoeft u geen gebruik te maken van de MeldR-app.

Waarom zamelen we kerstbomen in? 

 • Zo houden we straten schoon en veilig. 
 • U steunt deelnemende verenigingen. 
 • Ingeleverde kerstbomen worden hergebruikt en verwerkt tot houtsnippers, voor bijvoorbeeld paden in speeltuinen.