Verplanten bomen uit bomendepot

Heijplaat Online 19 november 2018 %the_time()%
Laatste update: 19 november 2018, 14:20 uur

Na de sloop van de woningen in het gebied tussen de Heysekade en Eemhavenweg, is een deel van het braakliggend gebied ingericht als bomendepot.
Een groot deel van deze bomen wordt binnenkort verplaatst naar nieuwe locaties binnen en buiten Heijplaat. De bomen die niet voor verplanting in aanmerking komen worden gerooid.
De bomen die buiten Heijplaat een nieuwe bestemming krijgen worden in de week van 26 november verplant. Binnen Heijplaat worden in de week van 3 december negen bomen verplant naar een nieuwe locatie.
De bomen gaan naar de volgende locaties:

  • 4 goudiepen (blauw) in de groenstroook langs de Victorieuxstraat;
  • 3 esdoorns (paars) naar de Dorecteur de Gelderstraat;
  • 2 sierkersen (geel) naar de Van Kinsbergenstraat.

Op de achterzijde van deze brief staan de locaties aangegeven op een kaart.
Het Nieuwe Dorp
In het 1e kwartaal van 2019 start fase 4 van her nieuwbouwproject Het Nieuwe Dorp en in de loop van 2019 start fase 5. Vooruitlopend op dit werk worden de locaties bouwrijp gemaakt.
Voor het bouwrijp maken worden de bomen op de kavels gerooid. De rooiwerkzaamheden zijn deze week gestart.
Henk Huismanplantsoen
Op het Henk Huismanplantsoen worden nog enkele kleine wijzigingen uitgevoerd. In het fietspad en op het trottoir worden paaltjes geplaatst en worden de bestaande plantvakken uitgebreid tot aan het fietspad. Dit om het gebruik van het fietspad door auto’s als sluiproute tegen te gaan. Daarnaast zal een bankje waar overlast is van vogelpoep worden verwijderd. Deze werkzaamheden worden vanaf 10 december uitgevoerd.
Informatie
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met Marjo Wetsteijn, omgevingscommunicatie, telefoon 010 498 41 44, of via de mail m.wetsteijn@rotterdam.nl