verleende vergunning heysekade 1, bouwen 29 woningen (20-12-16)

Home » Heijplaat Nieuws » Het verborgen geheim » verleende vergunning heysekade 1, bouwen 29 woningen (20-12-16)

Leestijd: < 1 minuut
Door: Heijplaat Online


Laatste update: 20 december 2016, 17:17

20 december 2016 Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende omgevingsvergunning heeft verleend (art. 2.1 en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht). nabij Heysekade 1, 3089TE, bouwen van 29 woningen. Een deel van de woningen bestaat uit twee bouwlagen met een kap. Het andere deel bestaat uit drie volledige bouwlagen. (datum besluit 19-12-2016, dossiernummer OMV.16.11.00008) Bezwaar bij verleende reguliere omgevingsvergunningen Belanghebbenden kunnen tegen het verleende besluit binnen zes weken na datum van verzending ervan een gemotiveerd en ondertekend bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders, T.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie, Postbus 1011, 3000 BA te Rotterdam. U kunt, indien u een bezwaarschrift bij het college heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij: Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM te Rotterdam. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd. U wordt verzocht een kopie van het besluit mee te zenden.