verleende vergunning arie den toomweg 31, uitbreiden kantoor (19-12-16)


Leestijd: < 1 minuut
Door: Heijplaat Online


Laatste update: 19 december 2016, 17:34

19 december 2016 Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende omgevingsvergunning heeft verleend (art. 2.1 en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht). Arie den Toomweg 31, 3089KA, inpandig uitbreiden van de kantoorruimten op de begane grond en de 1e verdieping. Daarnaast wordt gedeeltelijk tussen begane grond en 1e verdieping een verdieping (archiefruimte) gecreëerd. Bij de werkzaamheden worden bestaande brandcompartimenteringen gewijzigd. Tevens worden er wijzigingen in de gevel aangebracht. (datum besluit 16-12-2016, dossiernummer OMV.16.09.00454) Bezwaar bij verleende reguliere omgevingsvergunningen Belanghebbenden kunnen tegen het verleende besluit binnen zes weken na datum van verzending ervan een gemotiveerd en ondertekend bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders, T.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie, Postbus 1011, 3000 BA te Rotterdam. U kunt, indien u een bezwaarschrift bij het college heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij: Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM te Rotterdam. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd. U wordt verzocht een kopie van het besluit mee te zenden.