Verleende vergunning Heijplaatweg 10

Home » Heijplaat Nieuws » Omgevingsvergunning » Verleende vergunning Heijplaatweg 10

Leestijd: < 1 minuut
Door: Heijplaat Online


Laatste update: 5 maart 2022, 11:25


Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende omgevingsvergunning heeft verleend (art. 2.1 en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).
nabij Heijplaatweg 10, 3089JC, plaatsen van een kantoor in meerdere lagen in de Grofsmederij. De Grofsmederij met Ketelmakerij is een gemeentelijk monument, dat onderdeel uitmaakt van het complex Rotterdamse Droogdok Maatschappij (RDM). (datum besluit 20-06-2017, dossiernummer OMV.17.01.00379)
 
Bezwaar bij verleende reguliere omgevingsvergunningen:
Belanghebbenden kunnen tegen het verleende besluit binnen zes weken na datum van verzending ervan een gemotiveerd en ondertekend bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders, T.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie, Postbus 1011, 3000 BA te Rotterdam. U kunt, indien u een bezwaarschrift bij het college heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij: Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM te Rotterdam. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd. U wordt verzocht een kopie van het besluit mee te zenden.
 

Geef een reactie