verleende vergunning courzandseweg 21, kappen (28-10-15)

Home » Heijplaat Nieuws » Omgevingsvergunning » verleende vergunning courzandseweg 21, kappen (28-10-15)

Leestijd: 2 minuten
Door: Heijplaat Online


Laatste update: 18 augustus 2022, 10:46

heijplaat verleende vergunning courzandseweg 21, kappen (28-10-15)

28 oktober 2015

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat zij de volgende omgevingsvergunning heeft verleend (art. 2.1 en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Courzandseweg 21, 3089PD, het kappen van 18 bomen op diverse locaties in de wijken Hoogvliet en Heijplaat . Met herplantplicht voor 4 bomen. de vergunning verleend voor het kappen van bomen aan de: Bahreinstraat 61, 1 kronkelwilg en 1 iep, Kaardebolstraat 2, 1 eik, Korianderstraat 341, 1 berk, Paprikastraat 22, 1 den en 1 ceder, Toscalaan 157, 1 moeras cipres en 1 ceder, Vestaplein, 2 kronkelwilgen, Rondolaan 41, 1 conifeer, Courzandseweg 21, 1 berk, Boudewijns-Hartlandstraat 9, 1den. vergunning geweigerd voor de bomen aan de: Toscalaan 161, 1 veldesdoorn, Venezuelaweg 100, 1 iep, Letostraat 8, 1 atlas ceder, Kiesheidstraat 4, 1 berk, Boudewijns-Hartlandstraat 8, 1 esdoorn. ( datum besluit 27-10-2015, dossiernummer OMV.15.09.00208). Bezwaar bij verleende reguliere omgevingsvergunningen Belanghebbenden kunnen tegen het verleende besluit binnen zes weken na datum van verzending ervan een gemotiveerd en ondertekend bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders, T.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie, Postbus 1011, 3000 BA te Rotterdam. U kunt, indien u een bezwaarschrift bij het college heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij: Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM te Rotterdam. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd. U wordt verzocht een kopie van het besluit mee te zenden.
heijplaat verleende vergunning courzandseweg 21, kappen (28-10-15)

Geef een reactie