omgevingsvergunning scheepsbouwweg 15 (28-10-2015)

Heijplaat Online 29 oktober 2015 %the_time()%
Laatste update: 5 maart 2022, 11:25 uur

28 oktober 2015

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Uitgebreide voorbereidingsprocedure

Onderwerp
Burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam hebben op 25 juli 2014 een aanvraag op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen van ROC Zadkine voor de inrichting aan de Scheepsbouwweg 15, 3089 JW Rotterdam.
De aanvraag betreft het oprichten van een inrichting voor het opleiden van procesoperators in een (kleine) procesinstallatie voor de productie van biodiesel.
Burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam hebben besloten de vergunning te verlenen.
Inzage
U kunt de beschikking en overige van belang zijnde stukken tijdens kantooruren van 29 oktober 2015 tot en met 10 december 2015 op de volgende plaatsen inzien:
  • de Stadswinkel XL Centrum, Coolsingel 40 (ingang Doelwater tegenover hoofdbureau politie) te Rotterdam (na telefonische afspraak tel nr.: 14 010);
  • de Stadswinkel Feijenoord, Maashaven O.z. 230 te Rotterdam (na telefonische afspraak tel nr.: 14 010);
  • de Stadswinkel IJsselmonde, Herenwaard 23 te Rotterdam (na telefonische afspraak tel nr.: 14 010);
  • de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam (maandag t/m vrijdag van 09.00 – 16.00 uur, buiten en na deze periode uitsluitend na telefonische afspraak: 010 – 246 86 21).

Beroep
Binnen zes weken, ingaande de dag na de eerste dag van de terinzagelegging van de beschikking, kan bij de Rechtbank Rotterdam, Sector bestuursrecht, Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam, beroep worden ingesteld door:

  • belanghebbenden die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking;
  • de adviseurs die advies hebben uitgebracht over het ontwerp van de beschikking;
  • belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet verweten kan worden geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking.

Inlichtingen
De heer J.S.A. Dekker van de DCMR, telefoon: 010 – 246 82 86.
Zaaknummer: 98457948, DMS-nummer: 22037619.

  

51.8926464.420535