verleende vergunning bunschotenweg 125, overkapping (29-07-15)

Home » Heijplaat Nieuws » Omgevingsvergunning » verleende vergunning bunschotenweg 125, overkapping (29-07-15)

Leestijd: < 1 minuut
Door: Heijplaat Online


Laatste update: 16 augustus 2022, 15:13

  29 juli 2015 Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat zij de volgende omgevingsvergunning heeft verleend (art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht). Bunschotenweg 125, 3089KB, bouwen nieuwe overkapping (datum besluit 27-07-2015, dossiernummer OMV.15.07.00137). Bezwaar bij verleende reguliere omgevingsvergunningen Belanghebbenden kunnen tegen het verleende besluit binnen zes weken na datum van verzending ervan een gemotiveerd en ondertekend bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders, T.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie, Postbus 1011, 3000 BA te Rotterdam. U kunt, indien u een bezwaarschrift bij het college heeft ingediend een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij: Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50591, 3007 BM te Rotterdam. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd. U wordt verzocht een kopie van het besluit mee te zenden. Heijplaat verleende vergunning bunschotenweg 125, overkapping (29-07-15)

Geef een reactie