Verleende omgevingsvergunning RDM-kade 55

Home » Heijplaat Nieuws » Omgevingsvergunning » Verleende omgevingsvergunning RDM-kade 55

Leestijd: < 1 minuut
Door: Heijplaat Online


Laatste update: 30 juli 2022, 22:38

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende omgevingsvergunning heeft verleend (art. 2.1 en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) – RDM-kade 55, 3089 JR, het aanpassen van de entree aan de achterzijde van het Innovationdock op de RDM door de pui met de deuren te vervangen door een aangepaste pui met elektrische schuifdeuren (datum besluit 26-07-2019, dossiernummer OMV.18.05.00337) Bezwaar bij verleende reguliere omgevingsvergunningen Belanghebbenden kunnen tegen het verleende besluit binnen zes weken na datum van verzending ervan een gemotiveerd en ondertekend bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders, T.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie, Postbus 1011, 3000 BA te Rotterdam. U kunt, indien u een bezwaarschrift bij het college heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij: Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM te Rotterdam. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd. U wordt verzocht een kopie van het besluit mee te zenden.

Geef een reactie